Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Klió 2003/3

Történelmi szemléző folyóirat/12. évfolyam 3. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Történet-elmélet
John Lukacs: Mi a történelem? (Fodor Mihályné)3
Összefoglalás
Magyarország első ezer éve Európában (Niederhauser Emil)11
A Közép-Európai Egyetem Történeti Tanszékének Évkönyve (Niederhauser Emil)19
Sztoján Radev: A bolgárok megvakítása - Sámueltől napjainkig (Niederhauser Emil)22
Misha Glenny: A Balkán 1804-1999. Nacionalizmus, változások és a nagyhatalmak (Mészáros Zoltán)24
Az együttműködés és a tolerancia tapasztalatai az Uraloninnen népeinél (Pósán László)30
Leopoldo Fornés - Bonavía Dolz: Kuba-kronológia (Anderle Ádám)32
Nyitra a szlovák történelemben (Niederhauser Emil)34
Középkor
Heinrich Keller: Bajorok az ausztriai Duna-völgy térségében a korai középkorban (Pósán László)45
Jokipni Mauno: Az első keresztes hadjárat Finnországban - mítosz vagy valóság (Nagy Vince Róbert)48
Kora újkor
Mareile Büscher: A reneszánsz Firenze művészeinek szerződésszegései (Babják Ildikó)53
Craig Muldrex: Pénz és társadalom a kora újkori Angliában (Czövek Zoltán)59
Willem Jan op't Hof: A második reformáció és a németalföldi református pietizmus és viszonya a német pietizmushoz (Csorba Dávid)72
Willem van't Spijker, R. Bisschop, Willem J. op't Hof: Hollandiai puritanizmus-történet olvasmányos változatban (Csorba Dávid)78
P. H. Wilson: Az abszolutizmus Közép-Európában (Sashalmi Endre)81
Je. M. Maraszinova: Az oroszországi nemesség mentalitása a XVIII. század utolsó harmadában (Kurunczi Jenő)86
XIX-XX. század
David MacKenzie: Jovan Ristic (Demeter Gábor)90
Michael Stürmer: Német dicsőség és bukás (1870-1919) (Medveczky Zsuzsa)95
Constantin Jordachi: Állampolgárság, nemzet és államépítés a Romániához csatolt Észak-Dobrudzsában (1878-1913) (Fodor Mihályné)100
Ute Frevert: A nemzet és a férfiasság iskolája? A katonaság társadalmi szerepe Németországban a hadkötelezettség bevezetésétől napjainkig (Pabis Eszter)108
Barry K. Goodwin - Thomas J. Grennes - Lee A. Craig: A hűtési technológia hatása az USA élelmiszeriparának konvergenciájára (Földvári Péter)114
Lars Borgesund: Összefoglalás a modernkori norvég hadtörténetről (1814-1940) (Baján Szilvia)118
XX-XXI. század
Jonathan Wright: Gustav Stresemann (H. Haraszti Éva)123
Miroslav Stiplovsek: Decentralizáció és nemzeti integrációs törekvések a szlovének körében az 1930-as években (Szilágyi Imre)126
Richard Hart: Munkásmozgalmak a brit Karib-térségben (1930-as évek) (Jemnitz János)131
Peter Clarke: Sir Stafford Cripps (H. Haraszti Éva)134
Edward Pearce: Denis Healey (H. Haraszti Éva)135
Archie Polts: Zilliacus. Egy élet a békéért és a szocializmusért (Jemnitz János)136
I. I. Vovkanics: Csehszlovákia az 1945-1948-as években (Szamborovszkyné Nagy Ibolya)140
Alfred-Maurice de Zayas: Rettenetes bosszú: etnikai tisztogatás a kelet-európai németek között, 1944-1950 (Szombat Tamás)151
Ausztria politikai rendszeréről. Modernizmus és konzervativizmus között (Kaczor Péter)157
Dimitar Gotsev: Bolgár (?) kálvária a titói Macedóniában (Zsebők Csaba)163
Yves Boulvert és Jean-Marie Bonisson: Gazdasági csodák a Távol-Keleten - és ami kögötte van (Kun Tibor)169
Yves Ekoné Amad'zo: Az Afrikai Egység Szervezetéről az Afrikai Unióig (Kun Tibor)173
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem