A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filológiai Közlöny 1971. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság világirodalmi folyóirata/XVII. évf. 1-4. szám

Előszó

Részlet:
"

Tartalom

1971. Filológiai Közlöny XVII. évf. 1-2. szám
Tartalom
Tanulmányok
Kniezsa Veronika: Az Óangol Krónika 1
Gál István: Sir Philip Sidney kalauza a korabeli magyar történelemben 16
Simon Gyula: Carducci barbár ódái 26
Egri Péter: A Shaw-drámák intellektuális szatírájának kibontakozása. II. közlemény 51
József Heistein (Wroclaw): Egzisztencializmus és freudizmus A. Moravia műveiben 71
Szigeti József: (Kolozsvár): A Mikes-kutatások új útjai és módszerei 84
Voigt Vilmos: A műfajhierarchia és a struktúrális elemzés kommunikációelméleti megközelítése 103
Közlemények
Lénárd A. Sándor (Santa Caterina-Brazilia): Az élő latin 120
Horváth Mária: Híradás egy Janus Pannonius-kódexről 123
Komor Ilona: Az anyagi kultúra kérdései a Schola ludus-ban 131
Koltay-Kastner Jenő: A legújabb Vico-kutatás útjai születésének harmadik centenáriumán (1968) 136
Székely Arthur: Tótfalusy Kis Miklós két levele a grúz nyomdabetűk ügyében 144
Belohorszky Pál: Iván Bunyin valóság-élményének modellje 145
V. Krasznov: (Gorkij): A kortárs szemével (150 éve született Nyekraszov) 153
Pálfy István: Az abszurdumtól az erőszakig 157
Komáromi Sándor: A szocialista német líra közelmúltjából: Lous Fórnberg: (1909-1957) 164
Terestyéni Tamás: Két német állam - két német nyelv 175
Batári Gyula: R. Musil nyilatkozata olvasmányairól egy magyar kiadványban 180
Benkő Ákos: Leszkov Magyarországon 181
Gergely Gergely: Bret Harte és a magyar irodalom 188
Katona Anna: A magyarországi Dickens-kritika 201
Kozocsa Sándor: Stifter Magyarországon 207
Eperjesi István: Újabb párhuzam a "Júlia szép leány" és a regősének genetikai vizsgálatához 211
Nagy Ferenc: A tulajdonnevek szöveggyakoriságáról 212
Domokos Péter: A votják irodalom 221
Műfordításelmélet
Kardos Tibor: Műfordítás és modern filológia 266
Gáldi László: A modern műfordítás néhány kérdéséről 276
Szemle
Szabó Anna: Camus a nyugati kritika tükrében 283
Jean-Marie Teyssier: Réflexions sur "Dom Juans" de Moliére (Gorilovics Tivadar) 287
Rita Schover: Von der wirklichen Welt in der Dichtung (Gáldi László) 289
Walter Allen: Tradition and Dream (Horkay László) 292
B. G. Reizov: A XIX. századi francia regény( Fodor István) 293
John Russell Taylor: The Rise and Fall of the Well-Made Play (Pálfy István) 296
---------------------------------------------------
1971. Filológiai Közlöny XVII. évf. 3-4. szám
TARTALOM
TANULMÁNYOK
Rózsa Zoltán: Francesco Petrarca és a szatíra egyes kérdései 325
V. Kovács Sándor: A humanista Lászai János 344
Horváth Irén: Három női sors Tasso Megszabadított Jeruzsálem-ében 367
Radó György: Az ember tragédiája a világ nyelvein Y 382
Dümmerth Dezső: Álmos fejedelem mítosza és valósága 404
KÖZLEMÉNYEK
G. Bjelaja (Moszkva): A szkáz hagyományainak kérdése a szovjet irodalomban 431
Kovács Győző: Alfréd Musset és „A század gyermekének vallomása" 439
Katona Anna: „Sally néni civilizációja" és az amerikai nemzeti tudathasadás 444
Scheiber Sándor: Bornemissza anekdotája a hazugról 456
Scheiber Sándor: József Attila és a népdal 457
Vajthó László: Széljegyzetek Szőke György „Költői világkép és a műfordítás hűsége" című
tanulmányához 458
Szili József: Kiegészítés „Az angol és az amerikai irodalom hazai kutatásának 25 éve" c.
vázlathoz 459
MŰFORDÍTÁSELMÉLET
Somlyó György: Két szó között (Megjegyzések a fordítás poétikájához) 460
SZEMLE
L. Guthy Piroska: A francia irodalom tanítása külföldön 482
Kovács Imre: Az olasz nemzeti nyelv fejlődésének legutóbbi száz évéről 484
Fogarasi Miklós: Tullio de Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita 487
Fogarasi Miklós: Gáldi László olasz stilisztikája 488
Szabó Anna: Claude Morhange Bégué: „La Chanson du Mal-Aimé" d'Appolinaire,
essai d'analyse structurale et stylistique 492
Kisari Miklós: R. E. V. Stuip, La Chastelaine de Yergi 495
Radics Katalin: Általános nyelvészeti tanulmányok VI 497
Szigethy Gábor: Reflexiók a machiavellizmus modern értelmezéséhez A. Tyitarenko,
Machiavellizmus és moralizálás c. könyve kapcsán 499
Lutter Éva: Egy Machiavelli-válogatás 504
Biernaczky Szilárd: Pavese az újabb olasz kritika tükrében 507
Pálfy István: John Fletcher: Sámuel Beckett's Art 515
Sárközy Péter: Adriano Seroni: Esperimenti critici sul Novecento letterario 516
Voigt Vilmos: Frederic C. Tubach, Index Exemplorum — A Handbook of Medeieval
Religious Tales 518
Voigt Vilmos: Brynjulf Alver, Draumkvedet-Folkvise eller leard kopidiktung 520
Elzbieta Cygielska (Varsó): Az Ady iránti lengyelországi érdeklődés kezdetei 521
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filológiai Közlöny 1971. január-december Filológiai Közlöny 1971. január-december Filológiai Közlöny 1971. január-december Filológiai Közlöny 1971. január-december Filológiai Közlöny 1971. január-december

Az 1-2. kötet gerince javított. A kötetek borítója enyhén kopott, foltos, töredezett.

Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba