Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pass auf! 1.

Német nyelvkönyv gyermekeknek

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 128 oldal
Sorozatcím: Pass auf!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 963-18-8377-9
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes illusztrációkkal. Tankönyvi szám: 56394/I.

Fülszöveg

A sorozat első kötete, mely
- 9-10 éves kezdő szinten tanulók számára,
- a NAT és a kerettanterv ajánlásai alapján készült;
- heti 3 órában egy tanév alatt elvégezhető;
- kifejezetten magyar anyanyelvű tanulóknak íródott;
- a gyerekeket érdeklő témákról érdekesen, sok humorral szól;
- sok irodalmi anyagot: verseket, dalokat tartalmaz;
- az olvasmányok után és a könyv végén kétnyelvű szószedet és magyar nyelvű nyelvtani összefoglaló található;
- Lehoczki István illusztrációi a gyerekek és a fantázia világát mutatják sok kedvességgel, humorral, átéléssel

Tartalom

Der Schulhof8
Szókincs
Nevek, család
Kommunikáció
Megszólítások, bemutatkozás, köszönés
Nyelvtan
A személyes névmások egyes számban
"heißen"
A három nem első bemutatása (élők: személyek, állatok)
Igenlés, egyszerű tagadás (nein)
Fonetika és íráskép
A német nyelv akusztikája
Zöngés és zöngétlen "s" (Sandra, Hans)
Az "ß". "ei" és "ie". Kettős mássalhangzók rövid ejtése
A "z" földrajzi nevekben (Zürich)
Wer ist im garten? Wer ist im haus?16
Szókincs
Közvetlen környezetünk, lokális tájékozódás
Az ABC. A számok 1-12-ig
Kommunikáció
Kérdések
Nyelvtan
Wer, was, wo, woher
Er, sie, es
A "sein" ige ragozása egyes számban
Fonetika és íráskép
"sch" és "st-sp"
"v" és "w". "ck"
A "z" nemzetközi szavakban. Az "au" kettőshangzó
Wo ist meine brille?24
Szókincs
Tárgyi környezet. Gyümölcsök
Kommunikáció
Keresés, információkérés
Csodálkozás
Nyelvtan
A főnevek három neme
A "sein" ige ragozása többes számban két egyes számú alany mellett
Az igével kezdődő kérdés
"und"-dal kapcsolt mondatrészek
Fonetika és íráskép
Az -en és az -ier végződés ejtése (Bogen, Papier)
Ypsidexi im Kinderzentrum30
Szókincs
Tárgyi környezet. Elemi cselekvések
Kommunikáció
Érdeklődés, telefonbeszélgetés
Meglepődés. A látottak leírása (ki mit csinál)
Nyelvtan
Az igeragozás egyes számban és többes szám harmadik személyben két egyes számú alany mellett
Egyenes és fordított szórend, kiemelő hangsúly
A határozatlan névelő alanyesetben
Az "im" és az "in der" igazodása a főnevek neméhez
Fonetika és íráskép
A h-val nyújtott magánhangzók
Ein Roboter in der Schule38
Szókincs
Iskolai környezet. Tárgyak, cselekvések az iskolában
Kommunikáció
Visszakérdezés. Beszámoló
Udvarias kérés és felszólítás. Tiltakozás
Nyelvtan
Tárgyas igék határozatlan tárggyal
A "holen" és a "lesen" típusú igék ragozása jelentő módban
A második személyű felszólítás ("Hole!")
A "wollen" ige egyes számban
Az egyenes és fordított szórend "oder"-rel kapcsolt cselekvések
Fonetika és íráskép
Az "ä"
Jochen und Einauge im Tiergarten48
Szókincs
Állatkerti állatok
Pénz, bevásárlócédula
Képességek
Kommunikáció
Az emfatikus kérdés
Korlátozás (nur)
Csere-bere. Felszólítás
Nyelvtan
A főnevek egyes és többes száma
A harmadik személyű személyes névmás többes száma
A felszólító mód egyes szám 2. személyben és önözésben
A számnevek után álló főnevek többes száma. Egyeztetés
A főnév szótári alakja
A "schlafen" típusú ige. A "können" ige
Fonetika és íráskép
az "-ig" végződés
Wir spielen Theater!58
Szókincs
Öltözék, ruhadarabok. Tárgyas igék
Kommunikáció
Felszólítás, kérés, beleegyezés
Bocsánakérés. A felnőttekkel való kommunikáció
Nyelvtan
A felszólító mód ("hol(e)! gib!")
A határozott tárgy
A főnevek alany- és tárgyesete
A személyes névmás alanyesete minden számban és személyben
A mich/mir és dich/dir alakok
A melléknévi állítmány a magyarral egyező mondatszerkezetben ("er ist fertig")
A létige jelen idejű alakjai
A "wollen" ige jelen idejű alakjai
Fonetika és íráskép
"ich" és "ach"
A "tsch" íráskép ejtése
Kinderkarneval!68
Szókincs
Foglalkozások, szerepek. Színek
Kommunikáció
Érdeklődés, információkérés, válaszadás
Leírás, megnevezés
Nyelvtan
A létige magyartól eltérő használata névszói állítmányok mellett: "Wer/was ist das?" "Ist das X?"
Fonetika és íráskép
Az "-er" és "-el" végződés
A "v" német szavakban és idegen szavakban
Az "eu" és az "ei" kettőshangzók. A szóvégi -e
Kettős mássalhangzók
Das Zauberrad76
Szókincs
Tárgyi környezet: barkácsolás
Tárgyas igék (brauchen, suchen)
Ellentétes melléknevek
Kommunikáció
Kérés, együttműködés
Visszakérdezés, helyesbítés
Nyelvtan
A kiegészítendő kérdés ("wer, wen, was, wo, woher, wie viel")
A többes szám első személyű felszólítás ("Spielen wir!")
Tagadás "kein"-nel alany- és tárgyesetben
Tagadó kérdésre állító válasz: "doch!"
Fonetika és íráskép
Az "s" zöngés és zöngétlen ejtése
"ei" és "ie". "-el" és "-er" végződés
Az "ng"
Das Essen ist fertig!86
Szókincs
Ételek, italok, receptek. Bevásárlás
Kommunikáció
Ízlik, nem ízlik
Javaslat, kínálás és elfogadás
A kívánság kifejezése (möchte)
Nyelvtan
Az igeragozás összefoglalása
"viel, wenig, kein" anyagnevekkel
Fonetika és íráskép
A "pf"
A "hehezetes" szókezdő "t", "p" és "k"
Jochen sucht Brieffreunde94
Szókincs
Barátok, testvérek, hobby
Kommunikáció
Levélforma, hirdetés
Osztokodás, dicsekvés, értékelés
Nyelvtan
"haben". A birtokos névmások 1. és 2. személyben
Fonetika és íráskép
Hosszú és rövid magánhangzók (a, o, u, i)
A szóvégi zöngétlenítés
Ypsidexi fliegt nach Hause104
Szókincs
Lakóhely, város. Vásárlás
Kommunikáció
Kérdezősködés, lakcím. Értékelés (negatív-pozitív)
Nyelvtan
Kérdés- és válaszfajták. Rendhagyó többes számok
Fonetika és íráskép
"ich" és "ach". A szótagkezdő magánhangzók kiemelése
Nyelvtani összefoglaló112
Fonetika és íráskép115
Hörtexte116
Wörter121
Dalok
ABC-Lied20
Bruder Jakob22
Wir haben eine Ziehharmonika35
Grün, wieß, bunt, blau70
Tanzlied98
Robinsons Lied110
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pass auf! 1. Pass auf! 1.

Az előlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
1.360 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba