863.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pass auf! 1.

Német nyelvkönyv gyermekeknek

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 128 oldal
Sorozatcím: Pass auf!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 978-963-19-4962-9
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes illusztrációkkal. Tankönyvi szám: 56394/I.

Fülszöveg


PASS AUF! 1
A sorozat első kötete, mely
• 9-10 éves kezdő szinten tanulók számára,
a NAT és a kerettanterv ajánlásai alapján készült;
• heti 3 órában egy tanév alatt elvégezhető;
• kifejezetten magyar anyanyelvű tanulóknak íródott;
• a gyerekeket érdeklő témákról érdekesen, sok humorral szól;
• sok irodalmi anyagot: verseket, dalokat tartalmaz;
• az olvasmányok után és a könyv végén kétnyelvű szószedet
és magyar nyelvű nyelvtani összefoglaló található;
• Lehoczki István illusztrációi a gyerekek és a fantázia világát
mutatják sok kedvességgel, humorral, átéléssel.
A PASS AUF! nyelvkönyvsorozat részei:
PASS AUF! 1 tankönyvcsomag
tankönyv (56394/1) munkafüzet (56394/l/M) feladatlapok (56394/l/F) 60 perces hangkazetta (56394/l/H)
tanári segédlet füzet (56394/l/K) és flopi (56394/l/L) alakban
PASS AUF! 2 tankönyvcsomag
tankönyv (56394/11) munkafüzet (56394/ll/M) feladatlapok (56394/ll/F) 60 perces hangkazetta (56394/ll/H)
tanári segédlet füzet (56394/ll/K) és flopi... Tovább

Tartalom


f
Tartalom
1. Der Schulhof
Szókincs: Nevek, család Kommunikáció: Megszólítások, bemutatkozás, köszönés Nyelvtan: A személyes névmások egyes számban „heißen"
A három nem első bemutatása
(élők: személyek, állatok) Igenlés, egyszerű tagadás (nein) Fonetika és íráskép: A német nyelv akusztikája
Zöngés és zöngétlen „s" (Sandra, Hans) Az „ß". „ei" és „ie". Kettős mássalhangzók rövid ejtése A „z" földrajzi nevekben (Zürich)
Magnó: A magyar is idegen nyelv 12
Die Familie Heller 14
Olvasmány: Jochen und Klaus 15
Irodalom: Die Familie Silie (Peter Schutt
nyomán) 13
Szókincs: Közvetlen környezetünk, lokális tájékozódás Az ABC. A számok 1 —12-ig Kommunikáció: Kérdések Nyelvtan: Wer, was, wo, woher. Er, sie, es
A „sein" ige ragozása egyes számban Fonetika és íráskép: „sch" és „st-sp". „v" és „w". „ck"
A „z" nemzetközi szavakban. Az „au" kettőshangzó
Magnó: Der Garten von Tante Paula 21
Olvasmány: Was ist im Garten? Wer ist
im Garten? 23
Irodalom: Das ABC der Namen (J. Krüss nyo- 20
mán). Waldsterben (Hans Manz) 19
Mondóka (Knopf-Lied) 22
3. WO ist meine brille? 24
Szókincs: Tárgyi környezet. Gyümölcsök Kommunikáció: Keresés, Információkérés.
Csodálkozás Nyelvtan: A főnevek három neme. A „sein" ige ragozása többes számban két egyes számú alany mellett Az igével kezdődő kérdés „und"-dal kapcsolt mondatrészek Fonetika és íráskép: Az -en és az -Ier
végződés ejtése (Bogen, Papier)
Magnó: Ypsidexl lernt Deutsch 24
Minka ist weg! 28
Olvasmány: Onkel Alfred repariert alles 29 Irodalom: Mann und Frau (H. Manz) 27 „kleine auswahl" (E. Jandl) 28
4. Ypsidexi im Kinderzentrum 30
Szókincs: Tárgyi környezet. Elemi cselekvések
Kommunikáció: Érdeklődés, telefonbeszélgetés
Meglepődés. A látottak leírása (ki mit csinál)
Nyelvtan: Az igeragozás egyes számban és többes szám harmadik személyben két egyes számú alany mellett Egyenes és fordított szórend, kiemelő hangsúly
A határozatlan névelő alanyesetben Az „im" és az „in der" igazodása a főnevek neméhez Fonetika és íráskép: A h-val nyújtott ma-
gánhangzók
Magnó: Ypsidexi im Kinderzentrum 34
Olvasmány: Jochen und Ypsidexi 37
Irodalom: Didel-Dudel-Darium (Dietrich Lange) 35
2. Wer ist im garten? Wer ist im haus? 16
5. Ein Roboter in der Schule
Szókincs: Iskolai környezet. Tárgyak, cselekvések az iskolában Kommunikáció: Visszakérdezés. Beszámoló Udvarias kérés és felszólítás. Tiltakozás Nyelvtan: Tárgyas igék határozatlan tárgy-gyal
A „holen" és a „lesen" típusú Igék ragozása jelentő módban
A második személyű felszólítás („Hole!")
A „wollen" Ige egyes számban
Az egyenes és fordított szórend „oder"-rel kapcsolt cselekvések
Fonetika és íráskép: Az „ä"
Magnó: Der kaputte Roboter 45
Olvasmány: Onkel Alfreds Roboter 47
Irodalom: Michael und Spartacus
(nach Paul Maar) 44
6. Jochen und Einauce im Tiergarten 48
Szókincs: Állatkerti állatok Pénz, bevásárlócédula Képességek Kommunikáció: Az emfatikus kérdés Korlátozás (nur) Csere-bere. Felszólítás Nyelvtan: A főnevek egyes és többes száma
A harmadik személyű személyes névmás többes száma
A felszólító mód egyes szám 2. személyben és önözésben
A számnevek után álló főnevek többes száma. Egyeztetés
A főnév szótári alakja A „schlafen" típusú ige. A „können" ige
Fonetika és íráskép: az „-lg" végződés
Magnó: Ein Interview im Tiergarten 50
Olvasmány: Onkel Alfreds Geheimzahl 57 Irodalom: Kiszámoló (Eine alte Frau kocht Rüben), mondóka (Kronenlied, Muh-Lied) 53, 56
58
Szókincs: Öltözék, ruhadarabok. Tárgyas igék
Kommunikáció: Felszólítás, kérés, beleegyezés
Bocsánatkérés. A felnőttekkel való kommunikáció
Nyelvtan: A felszólító mód („hol(e)! glb!") A határozott tárgy A főnevek alany- és tárgyesete A személyes névmás alanyesete minden számban és személyben A mich/mlr és dich/dir alakok A melléknévi állítmány a magyarral egyező mondatszerkezetben („er
ist fertig") A létige jelen idejű alakjai A „wollen" ige jelen idejű alakjai Fonetika és íráskép: „ich" és „ach"
A „tsch" íráskép ejtése Magnó: Robby holt den Flaschenöffner 61
Räuber in der Wohnung 63
Omas Geburtstag 66
Olvasmány: Wer liebt wen? 67
Irodalom: Ein Lied vom Lieben (nach F. Sklenlczka) 67
8. Kinderkarneval! 68
Szókincs: Foglalkozások, szerepek. Színek Kommunikáció: Érdeklődés, Információkérés, válaszadás Leírás, megnevezés Nyelvtan: A létige magyartól eltérő használata névszói állítmányok mellett: „Wer/was ist das?" „Ist das X?" Fonetika és íráskép: Az „-er" és „-el" végződés
A „v" német szavakban és idegen
szavakban Az „eu" és az „ei" kettőshangzók.
A szóvégi -e Kettős mássalhangzók
Magnó: Wer sagt das? 71
Olvasmány: Kochlöffel und Hexenbesen 75
Irodalom: Kinderlied (Walter Höherer) 73
Kiszámoló (Die Maus sitzt am Klavier). 74
Tartalom
38 7. Wir spielen Theater!
0
Tartalom
9. Das Zauberrad 76
Szókincs: Tárgyi környezet: barkácsolás Tárgyas igék (brauchen, suchen) Ellentétes melléknevek Kommunikáció: Kérés, együttműködés
Visszakérdezés, helyesbítés Nyelvtan: A kiegészítendő kérdés
(„wer, wen, was, wo, woher, wie viel") A többes szám első személyű felszólítás („Spielen wir!") Tagadás „kein"-nel alany- és tárgyesetben
Tagadó kérdésre állító válasz: „doch!" Fonetika és íráskép: Az „s" zöngés és zöngétlen ejtése
„ei" és „ie". „-el" és ,,-er" végződés Az „ng"
Magnó: Der unerwartete Besuch 80
Olvasmány: Nanu, Roberta! 85
Irodalom: Die Nadel sagt zum Luftballon (J. Cuggenmos) 83
10. Das Essen ist fertig! 86
Szókincs: Ételek, italok, receptek. Bevásárlás Kommunikáció: ízlik, nem ízlik Javaslat, kínálás és elfogadás A kívánság kifejezése (möchte) Nyelvtan: Az igeragozás összefoglalása „viel, wenig, kein" anyagnevekkel Fonetika és íráskép: A „pf"
A „hehezetes" szókezdő „t", „p" és „k"
Magno: Der Obstsalat 89
Olvasmäny: Die Bli-Bla-Blu-Limonade 88
Prima, Roberta! 93
Irodalom: Ereignis (nach J. Cuggenmos) 92
11 .Jochen sucht Brieffreunde 94
Szókincs: Barátok, testvérek, hobby
Kommunikáció: Levélforma, hirdetés Osztozkodás, dicsekvés, értékelés
Nyelvtan: „haben". A birtokos névmások
1. és 2. személyben Fonetika és íráskép: Hosszú és rövid ma-
gánhangzók (a, o, u, i) A szóvégi zöngétlenítés
Magnó: Ich suche meine Plüschi 98
Olvasmány: Die Abschiedsparty 103
Irodalom: Freundinnen (Hans Manz) 97
„bäum kind" (E. Comringer) 102
12.Ypsidexi fliegt nach Hause 104
Szókincs: Lakóhely, város. Vásárlás Kommunikáció: Kérdezősködés, lakcím.
Értékelés (negatív-pozitív) Nyelvtan: Kérdés- és válaszfajták. Rendhagyó többes számok Fonetika és íráskép: „ich" és „ach". A szótagkezdő magánhangzók kiemelése
Magnó: Ypsidexi in der Stadt 108
Olvasmány: Ypsidexi im Kaufhof 109
Ypsidexi meldet sich 111
Irodalom: Mond, Baum (Max Kruse) 111
Nyelvtani összefoglaló 112
Fonetika és íráskép 115
Hörtexte 116
Wörter 121
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pass auf! 1. Pass auf! 1. Pass auf! 1.
Állapot:
1.360 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba