A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szöveggyűjtemény az irodalomelmélet tanulásához

Nyolcosztályos gimnázium III. osztály

Szerző

Kiadó: Berze Nagy János Gimnázium
Kiadás helye: Gyöngyös
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 316 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyvben 11 egészoldalas fekete-fehér illusztráció található.

Tartalom

A művészet születése
Varázsló szöveg1
Afrikai tűzdal2
Pygmeusok dala2
A szelestei ráolvasás3
Torokfájás ellen3
Varázsének3
Nicollás Guillén: Kígyóölő dal4
Fogfájás ellen urusság (Erdélyi népköltészet)4
Tamás Menyhért: Varázslat-cselekvésért5
Őrölő - izlandi malomdal6
Jávorének8
Gellért legenda (részlet)9
Richard Dehmel: Arató dal11
Alejo Carpentier: Eltűnt nyomok (részlet)12
Fecskedal Rhodosz szigetéről13
Énekelj, énekes (votják)13
Grúz áldozati ének14
Faragó József: Népi kalendárium15
Ószékely regesek dala18
Jegyzetek, szómagyarázat19
Regős ének Nagy-récséről19
József Attila: Regős ének20
Létay Lajos: Köszöntő-féle újévre21
Kormos István: Orpheus panasza22
Művészet és irodalom
Arisztotelész: Poétika IV. fejezet23
Kepes György: Művészet és tudomány (részlet)23
Babits Mihály: Az irodalmi nevelésről25
Móricz Zsigmond: Rómeo és Júlia27
Kosztolányi Dezső: Légy jó mindhalálig29
Petőfi Sándor: Dalaim31
A XIX. század költői32
Firdauszi: Királyok könyve (Előhang)34
Horatius: Melpomenéhez35
Weöres Sándor: A vers születése (részlet)35
Nemes Nagy Ágnes: Mesterségemhez38
Arisztotelész: Poétika IX. fejezet39
Weöres Sándor: Ars poetica39
Hála áldozat40
Shakespeare: Márvány s királyi arany oszlopok41
Hésziodosz: Istenek születése (részlet)41
Trencsényi Waldapfel Imre: A múzsák43
Firdauszi: Királyok könyve - Végszó44
Nagy László: Csontváry44
Az irodalom létezésmódja
A szóbeliség és a népköltészet
Berze Nagy János: A népköltészetről46
Kalotaszegi hiedelmek50
A szalontai Toldi monda51
Bartók Béla: Népdalkutatás Kelet-Európában52
Népdalok
Áll előttem egy virágszál54
Tavaszi szél vizet áraszt55
Felszállott a páva56
Annyi bánat a szívemen56
Ha folyóvíz volnék57
Elindultam szép hazámbul57
Népballadák
Kőmíves Kelemen58
Kádár Kata60
Görög Ilona62
Árgirus királyfi65
A nyelv jellemzői
Sárközi Máté katonaéneke72
Kosztolányi Dezső: Eszperantóul74
Bárczi Géza: Figyelmeztető76
Karinthy Ferenc: Nyelvelés76
Nyelvjárásterületek77
Kosztolányi Dezső: Nyelvtisztítás78
Csokonai Vitéz Mihály: Édes nemzetemnek nyelve80
József Attila: Nyelvünk ízei80
Fülöp Lajos: "Anyanyelvünket is állandóan tanulnunk kell..."81
Bencédy József: Délutáni párbeszéd82
Nyelvjárási szövegek83
Tamási Áron: Medvekaland83
Papp István: Az írás funkciója és fejlődése87
Péchy Blanka: Ahogy hallottuk, s ahogy kellett volna92
Deme László: Hogyan bánjunk a szünetekkel?92
A beszédsajátosságok jelölése94
A vers és próza
Jean Arthur Rimbaud: Búcsú96
Nagy László: A város idézése97
Tatay Sándor: Kék vizű tó98
Peter Weiss: Hárman mennek, beszélgetnek98
Nádas Péter: Évkönyv (részlet)99
Wolfgang Koepper: Halál Rómában100
A versforma és mérték
Ady Endre: Új vizeken járok102
Áprily Lajos: A kor falára103
Ének a halkuló madárról103
Kőtörés a völgyben104
Szabó Lőrinc: Gyerekvilág105
Paul Verlaine: Őszi chanson105
Weöres Sándor: Vázlat az új líráról106
Fuga107
Damu siratása108
Babits Mihály: Vakok a hídon109
Áprily Lajos: Március111
Szemlér Ferenc: Ég a Cenk odafenn111
Kosztolányi Dezső: Ilona112
A. Rimbaud: A magánhangzók szonettje114
Weöres Sándor: Dob és tánc115
E. A. Poe: A harangok116
József Attila: Ősz118
Jékely Zoltán: Ősz van119
Tóth Árpád: Rímes, furcsa játék119
Angelus Silensius párrímeiből121
J. Jevtusenko: Kopogtatás az ajtón123
S. George: "Vagyok az egy..."123
Hagyományos lírai műfajok
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha...124
H. Heine: Északi kopár szirten124
Ómagyar Mária-siralom125
Celanói Tamás: Dies irae127
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusza129
Kosztolányi: Ábécé a fordításról és ferdítésről132
Kecskeméti Vég Mihály: 55. zsoltár (részlet)134
Kölcsey Ferenc: Himnusz135
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél136
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...137
Lope de Vega: Szonett a szonettről138
Babits Mihály: Szonettek138
F. Petrarca: A nap, a hó, az évszak áldva légyen139
XXXV. szonett140
Szabó Lőrinc:Július csatája140
Jékely Zoltán: Gyönyörű ősz141
Petri György: Már csak142
Janus Pannonius: Galeottóhoz hazájáról142
Karinthy Frigyes: Így írtok ki
Ady Endre: Moslék ország143
Budapest - Második fejezet, írhatta volna Krúdy143
Előszó a második kiadáshoz144
Babits Mihály: Beloved, o beloved145
Benjámin László: Kis magyar antológia (részlet)145
Tompa Mihály: A madár, fiaihoz146
Vajda János: A virrasztók147
Petőfi Sándor: Pató Pál úr148
Változatok műfajban, formában és kifejezésben
Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm150
Balassi Bálint: Búcsúja hazájától151
Nincs maradás152
Őszi harmat után153
Várj meg, holló, várj meg!153
Max Jakob: Búcsúzó vers154
G. Appolinaire: Búcsú155
Petőfi Sándor: Itt van az ősz155
Levél Arany Jánoshoz156
Juhász Gyula: Magyar táj magyar ecsettel158
Tóth Árpád: Körúti hajnal159
Nagy László: Árvácska sírverse161
Weöres Sándor: Hároméves koromban162
Walt Whitman: Tűnődés163
Émile Verhaeren: A szél163
Veres Péter: Én nem mehetek el innen165
Képes Géza: Elemek166
Az elbeszélő művészet jellemzői
Trencsényi-Waldapfel Imre: A mítoszok eredete, fejlődése és jelentősége167
Robert Graves: A görög mítoszok, Prometheusz168
Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia - Az emberi műveltség170
Boccacio: Ötödik novella172
Kosztolányi Dezső: Paulina174
Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása177
Az elfelejtett rab179
A pénzügyminiszter reggelije183
Móricz Zsigmond: Hét krajcár185
A fejsze189
Komor ló193
Sánta Ferenc: Kicsi madár208
Csehov: Vanyka214
Krúdy Gyula: Május217
Örkény István: Szakmai önérzet221
Egy meghasonlott tulipán223
Edgar Allan Poe: A fekete macska223
Temesi Ferenc: Por (Regényrészlet)230
Műnemek és formák vegyülése
Ének László királyról (részlet) - ismeretlen szerzőtől232
Tinódi Lantos Sebestyén: Kapitán György bajviadala233
Kodály Zoltán: Egyszólamú műzene240
Sir Patrick Spens: Skót ballada241
Arany János: V. László244
Szondi két apródja246
Rozgonyiné248
J. W. Goethe: Vadrózsa250
A Tündérkirály251
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka253
F. Villon: Ballada tűnt idők asszonyairól257
Apró képek balladája257
Nagy Lajos: Január259
Illyés Gyula: Puszták népe (részlet)262
Sütő András: Piros bölcső az ég peremén264
Arany János önéletrajza267
József Attila: Curriculum vitae270
Illyés Gyula: A kacér hölgy273
Radnóti Miklós: Napló (részlet)276
Csontváry Kosztka Tivadar: Részlet önvallomásaiból277
Petőfi Sándor: Útilevelek (XI. levél)278
Csokonai Vitéz Mihály: Búcsúbeszéde csurgói tanítványaitól279
Kölcsey Ferenc: Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett281
Móricz gyászbeszéde Ady Endre ravatalánál283
A színház és színpad világa
Shakespeare: Hamlet - III. felvonás 2. szín részlete286
Reinhard Eichelbech: A homoadiovideográf287
Babits Mihály: Mozgófénykép293
Balázs Béla: A film (részletek)295
Képek jegyzéke
Vágtató őstulok - Őskori festmény a Lascaux-barlangban306
A lascaux-i barlang az őskori festészet egyik lelőhelye307
Barlangrajzok, sziklarajzok308
12 ezer éves sziklarajzok Franciaországban309
A Willendorfi Vénusz309
Illir lelet Horvátországból309
Agyagedények310
Prométheusz és Atlasz vázakép310
A Múzsák - szarkofág310
"Hésiodos Múzsái" - vázakép311
Thamyris és a múzsák - görög váza311
Claudianus és a múzsa diptychon312
Az Ómagyar Mária-siralom kézirata313
A magyar rovásírás emlékei314
Krétai szótagírás315
Héber kvadrátírás315
Régi cirill írás316
Görög és cirill ábécé, magyar rovásírás316
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem