A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Literatura 1927. januárius-december

Beszámoló a szellemi életről/II. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lantos Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Literatura
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Tartalom

Egyes számok jellege
Szinpadi rendezés15
Film40
Beethovenszám70
Móra Ferenc szám369
Költemények a Literaturában
Marconnay Tibor: Verseim: Meghalok!152
Pásztor Árpád: Kolportőr a kávéházban37
Somlyó Zoltán: A könyvkereskedő meg a költő109
Könyvtárak
B. R. Szerkesztőségi könyvtárak88
Élőkönyvtár154
Könyvtárak hirdetései312
Párizsi nemzeti könyvtár405
Pável Ágoston: Vas vármegye és Szombathely város Kulturegyesülete könyvtárának címjegyzéke68
Veszélyes-e a könyvkölcsönzés közegészségügyi szempontból164
Közönség és a könyvek
Párizs sokat olvas306
Veszélyes a könyvkölcsönzés közegészségügyi szempontból164
Könyvelőállitás művészete. Könyvnyomtatás
Kemény István: A magyar nyomtatás jubileuma361
Schwartz Ármin: A "kiérdemesült szedők" vagy Leiter Jakab és vidéke18
Walter Ernő - Novák László: A színek világa182
Könyvkiadók - Könyvkiadás
Hachette-cég 100 éves jubileuma51
Német könyvimport Bulgáriába338
Német könyvtermelés273
Rónay Mária: Hogyan lett Wolfner Józsefből "Pepi bácsi"448
Szovjetoroszország könyvtermelése273
Amig a könyv eljut a közönséghez - Könyvpropaganda
Könyvnap152
Könyvsöntések154
Könyvesboltok - Könyvárusok
Individualista könyvesbolt80
Rés a nemzeti kaszinón16
A magyar irodalom krónikája 1927-ből - Magyar irodalmi hírek 1927-ből
Baumgarten dij jelöltjei243
Bibó Lajos átdolgozta egy ujságregényét371
Bibó Lajos uj novellás kötet összeállításán dolgozik154
Folyóiratot alapítanak a magyar vidék irói és művészei229
Heltai Jenő két uj regényen dolgozik39
Hermes villa vendégei303
Juhász Gyuláról tanulmányt közöl a Revue de Genéve78
Karinthy Frigyes hetilapot indit239
Ki a legszorgalmasabb magyar iró193
Komáromi János uj regényt ir39
Kosztolányi Dezső darabot ir390
A "Láthatár" irodalmi vitája154
A legprogresszivabb irodalmi irányok uj magyar folyóiratai90
Literatura szeretet-vacsorája789
Majthényi György: Ének a könyvekről437
Mészöly-ügy228
Négyessy László egy irodalomtörténeten dolgozik78
Nyakrajöttek390
Nyugat novellapályázata79
A poéta456
Rubin László: Az élet és halál fájdalma303
Regénypályázat229
Surányi Miklós összegyűjtött művei78
Szabó Tivadar: Tizennyolcévesek153
Szikra regényt ir152
Tersánszky Józsi: Jenő felfedező utra indul254
Tóth Árpád a Tátrában154
Uj magyar napilap Erdélyben193
Várnai Zseni szerzői estje a Vigadóban390
Vigjáték az óceán közepén78
Magyar irodalomtörténet
Császár Elemér: Arany János képzelete175
Császár Elemér: A Zalán futása14
Császár Elemér: A magyar hun mondák kérdésének mai állása14
Galamb Sándor: Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből14
Hartmann János: Petőfi tanulmányok176
Herczeg Ferenc: Költészet vagy történelem? Egy athéni lap támadása Herczeg Ferenc ellen194
Hofbauer Aladár: Riedl Frigyes tanitása Széchenyi István grófról58
A XX. száazd magyar irodalmi kiritikákban253
Az irodalom kódexe306
Lenkei Henrik-kel, aki nem tud Madács pesszimizmusával megbékélni230
Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig56
Tóth Béla: A Kisfaludy-regék utánzatai176
Voinovich Géza: Gyulai Pál176
Waiszbecker Ede: Pázmándi Horváth Endre irodalmi munkássága212
Waldapfel József: Balassi költeményeinek kronologiája176
Magyar irókról
Magyar irók száz évvel ezelőtt264
Pérely Imre rajzai. Magyar irók294
Babits Mihály, a halál fiairól169
Babits Mihály, a költő regényiró163
Ballagi Aladár: Látogatás B. A.-nál265
Brassay: Öreg tudós Brassay Sámuel362
Bródy Sándor: Krudy Gyula: Az ötvenéves K. az ötvenéves Bródy Sándorról339
Erdős Renée (Hoványi Béla: E. R.)253
Farkas Imre - Somlyó Zoltán Négyszemközt F. J.-vel446
Füst Milán: Négyszemközt F. M.-nal267
Gárdonyi Géza: Az iró, akinek két lelke volt249
Gulácsy Irén önmagáról81
Gyóni Géza - Balogh István: Gyóni Géza szibériai életrajza175
Gyóni Géza - Boross István: Gyóni Géza140
Hatvany Ignotus Pál: Hatvany Lajos125
Hazafi Veray - Németh Andor: Dombovári költői utazás210
Hegedüs Lóránt - Rónay Mária: Hegedűs Lóránttal391
Herczeg Ferenc: Költészet, vagy történelem. Egy athéni lap támadása H. F. ellen194
Karinthy Frigyes: A "másik" K.121
Kassák Lajos: A konstruktiv forradalmár123
Kassák Lajos - Kosztolányi Dezső: Kassák Lajosról392
Kassák Lajos - Szabó Dezső: Kassák Lajosról392
Kosztolányi Dezső első drámája239
Krudy Gyula: Hogyan lett a pesti utcák grófjából a Margitsziget remete lakója9
R. M. Lengyel Menyhért: Beszélgetés Lengyel Menyhérttel439
Molnár Ferenc a színműíró310
Petőfi Sándor: Hartmann János Petőfi-tanulmányok176
Reményik Zsigmond élete315
Surányi Miklóssal - Beszélgetés a vidékről, a romantikáról, az Antikrisztusról és a futuristákról165
Surányi Miklós 25 éves írói jubileuma7
Szász Zoltán: Négyszem közt198
Szomaházy István: 1866-1927445
Szomory Dezső: Levelek egy barátnőmhöz252
Terestyényi Györgyről7
Négyszem közt Tersánszky Józsi Jenővel232
Tormay Cecil regényt ir a magyar középkorból405
Várnai Zseni szerzői estje a Vigadóban390
Xantus János megkéri Doleschall Gabriellát1
Ady Endre
Ady Endre: Első találkozásom a. E.-vel378
Ady-irodalom a költő születésének ötvenedik évfordulóján387
Ady Endre - Makkai Sándor: A magyar fa sorsa176
Balassa József: Ady Endre és Móra Ferenc377
Ady Endre - Kázmér Ernő: Az ujabb Ady irodalom (Felvidéki Magyarság)7
Kemény István: Ady-muzeum457
Szabó Tivadar: A tizennyolcévesek153
Móra Ferenc
Balassa József - Móra Ferenc: Ady Endre és M. F.377
Móra Ferenc - Herczeg Ferenc: Valaki megérkezett369
Juhász Gyula: Móra Ferenc ezeregy élete372
Miért készül olyan lassan a Hobiártpasa?263
Móra-vacsora.79
Móra Ferenc a legelterjedtebb magyar író a világon376
Turi Béla: Móra Ferenc370
Magyar irodalom - Magyar írók a külföldön
Egger Lilla: Egy pesti szerelem regénye franciául274
György Lajos: Az erdélyi magyarság szellemi élete182
Magyar írók művei flamand nyelven390
Magyar költők angol nyelven78
Vitéz Miklós két elbeszélése Amerikában129
Hol készül a könyv - Irodalmi szalonok - Kávéházak és korcsmák
Ballai Károly: Magyar korcsmák és fogadók a XIII-XVII. században183
Irodalmi kocsmák egykor és tegnap (Krúdy Gyula: Kálnay)149
Kállay Miklós: Bártfay Lászlóné irodalmi szalonja318
Kállay Miklós: Fáy András vendéglátó háza346
Kállay Miklós: Irodalmi szalonok a magyar ébredés korában. Vitkovits Mihály és társai Kazinczy Köre244
Kállay Miklós: A tudományos irodalom magyar szalonjai a mult század elején261
Krudy Gyula: Kálany László vidéki tekintetes ur kocsmajárásai a pesti irók után (Irodalmi kocsmák egykor és tegnap)149
Kultsár István irodalmi összejövetelei261
Magyar irók a Temple völgyben - Irói mulatozások hetven év előtt225
Pest a kávéházak Párizsa (Balla Vilmos könyve: A kávéforrás - elfelejtett furcsaságok és eltűnt pestiek)458
Irodalmi dijak
Arnoux Alexandre: a Société de Gens de Lettre nagydiját nyerte80
Baumgarten-dij jelöltjei243
Irodalmi dijak Franciaországban79
Nobel-dij229
1927. évi Nobel-dij200
La Vie heureuse79
Adomák az irókról, művészekről
Balassa József: Csudálatos és közönséges történetek (a "folytatása következik" humora)87
Fanán injekció264
Bélyeg269
Beethoven adomák77
Az előleg459
Gunyvacsora254
Hajdu István: Milyen volt a mi hadseregünk?254
Hogyan kell darabot írni459
Költekező feleség63
Min nevettek a nagy nevettetők?287
Muszák227
Shakespeare javitott kiadásban306
Szigligeti védi a szerzői jogát405
Szilágyi Dezső (és Sturm Albert)11
Tessék bediktálni, mit ebédelt193
Az Ujházy-leves és a futurista költészet269
Zola és a magyar ünnepi szónoklat162
Ujságok - Folyóiratok - Ujságirók
Braun Róbert: Szerkesztőségi könyvtárak88
Dokumentum90
Irodalomtörténet140
Jövő utjain68
Egon Erwin Kisch, a riporterek királya272
Lyra. Modern magyar irók lapja53
Magyar szépirodalmi folyóirat Csehszlovákiában193
Megszünt a világ legrégibb napilapja227
Pannonhalmi Szemle68
Polgár Alfréd, aki egy ujságcikkel bujt ki 50 éves jubileumának megünneplése alól12
La Revue du Siécle79
Rónay Mária: Schnitzler Artur elavult műfajnak tartja az interjut337
Szekeres Márton: Egy ujságíró kálváriája359
Széphalom220
Szocialista szépirodalmi folyóirat170
Tábori Kornél: Egy furcsa napilap és még furcsább tudósitói281
Uj magyar napilap Erdélyben193
Waschzettli266
Külföldi írók
Barbuse - Benedek Marcell: Barbusse evangéliuma132
Felfedezett B.-kézirat50
Baudelaire (uj teljes B.)205
Bergner Elisabeth (Beszélgetés E. B.-nél)275
Capek: Uj utópista drámát ir a két C. testvér63
Cocteau Jean227
Courteline lett a Goncourt-akadémia uj tagja8
Curwood (James Olivier C. meghalt)305
Daudet Leon - Németh Andor: Leon Daudet, a király rikkancsa234
Dekobra a szigeten82
Beszélgetés Francois Gachottal, a modern magyar irók francia kritikusával200
Galsworthy mint drámairó57
Shaw Galsworthy és G. Londoni impressziók 333
Gáspárné Dávid Margit: Dekobra a szigeten82
Faust Goethe: Margarétájának forrása394
Faust-repriz a nemzeti szinházban305
Gorkij önéletrajza magyarul390
Az ál-Gorkij314
Hoffmann - Mistler Jean: La vie d'Hoffmann284
Hugó V. Benedek Marcell: Hernani csatája240
Joyce James regénye, az Ulysses németül és megjelenik305
Kállay Miklós: A regény a világirodalomban a világháboru után409
Keats-centenárium126
Kessel Joseph393
Maupassant utolsó napjai343
Merekovszky155
Panait Istrati95
Pirandello műsora80
Proust. Marcel P.: Vagy az arisztokratikus élet breviáriuma a mondain polgár számára341
Rainer Marie Rilke
Richepin örökre124
Rolland Romain levélváltása egy magyar barátjával451
Hevesi Sándor: Shaw és G.333
Madame de Stael263
Kovács Kálmán: Ibsen, S. és Wedekind344
Eugéne Sue a szociális regényirodalom megteremtője238
Valéry Paul: Meine Gefängnisse325
Wels Gabriel313
Wells: Meanevhile227
Zweig Stefan227
Angol irodalomtörténet
Bennett Arnold uj regénye50
Hevesi Sándor: Shaw és Galsworthy Londoni impressziók333
Puky István: Edgar Allan Poe és kora270
Francia irodalomtörténet
Benedek Marcell: Az Arzenál könyvtárában206
Benedek Marcell: Hernani csatája240
Brunetiére Ferdinánd válogatott kritikai tanulmányai177
Courteline lett a Goncourt-akadémia uj tagja8
Exotizmus a francia irodalomban209
Francia irók becsületrendjei116
Francia irók posthumus művei63
Gachol Francois: Beszélgetés f. G-val, a modern magyar irók francia kritikusával200
Kállay Miklós: A második bohémvilág Párizsba. - A Montmartretól a Montparnesseig109
Ki Franciaország tíz legnagyobb írója?39
Morand Paul83
Rebaux Paul: A legnagyobb könyvsiker Párizsban200
Sue Eugéne S.: A szociális regényirodalom megteremtője238
Új halhatatlanok306
Német irodalomtörténet
Kállay Miklós: Rainer Maria Rilke: Az ezerarcu halál, az árnylelkű tárgyak, a mágikus ikonok költője127
Klempa Karl294
Az utódállamok irodalma
Levél a cseh irodalomról337
Lengyel irodalom nagy eseménye405
Podhradszky György: A magyarságnak egy őszinte cseh barátja13
Zegadlovicz 4 könyve (A lengyel irodalom nagy eseménye)405
Regények és elbeszélések (Könyvismertetések)
Abrahám Ernő: A csodaszarvas171
Anday Ernő: Álmok asszonya399
Anday Ernő: Soha ilyen tavaszt251
Andrejev Leonid: A pince mélyén323
Aragon Jézus: Kaland az óceán fenekén94
Balassa Imre: nagy idők53
Balla Böske: Uri kamaszok92
Balla Irma: Vaskuthy Gábor172
Barbusse Henry: Force174
Barbusse Henry: Jézus461
Bennett Arnold uj regénye50
Binding Rudolf: Reitvorschrift füreine Geliebte94
Boylezve René: Cloque kisasszony94
Bölcs hodzsa. Naszreddin tréfáiból51
Cassou Jean: Les harmonies Viennoises283
Colette nyugtalan élete236
Collinson Clifford: Life an dlaughter midst the Cannibals63
Csathó Kálmán: Asszony a bakon322
Csathó Kálmán: Lányok, anyák, nagyanyák53
Csehov Antal: A vizsgálóbíró és egyéb elbeszélések461
Dahl André: Utazás egy házmesteri fülke körül358
Dekobra Maurice: Séliman herceg55
Dekobra Maurice: A szerelem godolája138
Dénes Gizella: Csodálatos fazekas251
Dominik Hons: Atlantis feltámadása462
Dormándy László: Sólyommadár172
Dosztojevszkij: A nagyváros homályából55
Dosztojevszkij: A szelid asszony174
Duhamel Georges: Éjféli vallomás283
Dupuy Mazuel Henry: A sakkjátékos358
Egger Lilla: L'ardante escale (Egy pesti szerelem regénye franciául)274
Erdős Renée: Nyirfaerdő212
Forró Pál: A pénz nagykorú lett460
A Forsyte-familia hősi eposza395
Fouchardiére G. de la - Bringer A.: Ha nagyjaink visszatérnek358
Galopin Arnold: a vörös szandál400
Galsworthy John: Forsyte Saga395
Garda József: Halálország furcsa hőse400
Gárdonyi Géza: Hallatlan kiváncsiság251
Gáspárné Dávid Margit: Örök lángok357
Griaudoux Jan: Bella283
Great short stories of the world95
Hatvany Lajos: Urak és emberek92
Hoffmann E. T. A.: Éjféli mesék174
Homerosi béka-egér harc360
Honti Tibor: A lélek lelkekre szomjas251
Jármainé Kallós Julia: Lépésről lépésre357
Jésus de Aragon: A hét pupos tornya173
Karinthy Frigyes: Heuréka54
Karinthy Frigyes: Szinház252
Karinthy Frigyes: Krisztus, vagy Barabás400
Károly József: Magyar miniatürök92
Kárpáti Aurél: Regény egy magyar pap életéből303
Kárpáti Aurél: A nyolcadik pohár172
Kipling rudyard: A fény kialudt283
Kipling: Noulacha462
Kolozs Pál: A bronzkapuig92
Komáromi JÁnos: Cs. és kir. szép napok460
Komor András: Jane and Jonny54
Kőrös Andor: Forgószél252
Krasnow P. N. : Isten zsámolya284
Krudy Gyula: Mohács93
Lagerlöf Zelma: Jeruzsalem462
Leleszi Béla: Kambra titka78
Ljeszkov Nikolaj Szemjonovics: A halhatatlan Golovan213
Loos Anila: Szőkék előnyben138
Makkai Sándor: Ördögszekér460
Mauriac Francois: Thérése Desqueyraux284
Mereskovskij: A messiás284
Meztelen tények335
Meyrink Gusztáv: Nyugati angyal ablaka229
Móra Ferenc: Ének a buzamezőkről
Móricz Zsigmond: Baleset252
Nádas Sándor: Uri és női vádlottak360
Nitsch Mathes: Die Kreuzbereichneten460
Oppenheimer Franz: A sárga titok324
Orbók Attila: A meztelen asszony173
Orbók Attila: A meztelen nő7
Pálffyné Gulácsi Irén: Fekete vőlegények54
Péchy Horváth Rezső: A némethajó és más novellák54
Ponson du Terrail: A rejtélyes örökség284
Puskin A. Sz.: A postamester213
Reményi József: Emberek, ne sirjatok93
Sven Elvestadt: A titkos szobák283
Szalay László: Salangos zacskóm - A föld322
Szántó György: Bábal tornya93
Szász Zoltán: III. emelet325
Szép Ernő: Valentine173
Szini Gyula: Homo doktor kisérlete358
Szitnyai Zoltán: Bolondok tornya173
Szombathy Viktor: Mikulics szárazon és vizen360
Szomory Dezső: Levelek egy barátnőmhöz252
Váry Rezső: Urak és gazdagok212
Wlls H. G.: Egyelőre463
Wlls H. G.: A láthatatlan ember463
Williams Valentine: Anubis szobra324
Zola Emil: A föld56
Zsolt Béla: Budapesti fiatalemberek170
Költemények
Bródy László: Bábszínház30
Bus Ilona: Napharang460
Gergelyffy Gábor: Hozzátok szólok399
Goeth: Dalok, balladák, egyéb költemények360
Hortobágyi pásztor- és betyárnóták382
Juhász Gyula uj verskötete78
Kozma Andor: Turán52
Palasovszky Ödön: Karmazsin173
Palasovszky Ödön: Punalua52
Szakasits Árpád: Harcos énekek95
Szélpál Árpád husz verse212
Vályi Nagy Géza: Földem, népem387
Vályi Nagy Géza: Magyar szívből - magyar szívhez170
Szindarabok
Fodor László: A diszelőadás177
Rezek Román: A pesti arszlán78
Lexikonok - Révai Lexikon
Balassa József: Keresem Nagy Ignácot328
Révai Lexikonról130
A varga fának hagyatéka328
Filozófia - Lélektan
Individualität402
Lázár László: Egy természettörvény és az emberiség jövője217
Le Bon Gustave: Új idők pszichologiája218
Mester János: Kelet nagy gondolkodói402
Nagy József: Thalestől - Pauler Ákosig214
Várkonyi Hildebrand. Az indukció filozófiája98
Wildner Ödön: Léleküditő, azaz szellemi kincstár98
Vallástudomány
Assisi Szent Ferenc kis virágai58
Gálos Rezső: Legrégibb bibliaforditásunk175
Hastings: a mintakép142
A huszadik század bibliája. "Mi a világ vallásainak lényege?"465
Káldor György: Vallás és fanatizmus. Lenin és Gandhi279
Kallós Ede: Görög-római vallástörténet és teologia405
Milyen volt az ősmagyarok valása326
Rosadi: Jézus pöre90
Szimonidesz Lajos: A világ vallásai326
A világtörténelem legnagyobb tragédiája (Rosadi könyve)90
Szociologia
Hatvany Lajos: A polgár választuon219
Tonelli Sándor: Emberi problémák364
Házasság - Szerelem - Nemi élet
Bauer A. B.: A nő402
Egy pesti szerelem regénye franciául274
Keyselring Hermann: Könyv a házasságról218
Híres szerelmesek - Nagy emberek szerelmei
Beethoven: Halhatatlan kedves (Beethoven halálának százéves fordulójára)73
Chopin szerelmei406
Mme de Stael bécsi szerelme276
Vajda János: Pásztor Árpád: Gina és Rozamunde212
Xantus: Pásztor Árpád: Xantus János megkéri Doleschal Gabriellát1
Politika - Napjaink története
Balassa József: A világpolitika nagy problémái78
Balla Antal: A liberalizmus története. Gazdasági és politikai tanitásai59
Croce Benedetto mint tusz Mussolini életéért8
Halmay Elemér: A reviziós gondolat a világpolitikában219
Keyserlirg Herman: Az ujjászülető világ65
Kováts Andor: A magyar államszerződések táblázata152
Surányi Miklós: Betheln életrajza394
Szabó László: Magyar hibák - magyar gondok256
Szatmári Mór: Huszesztendő parlamenti viharai470
Vadász Lipót beszédei 1912-192298
Szocializmus - Munkáskérdés
Beer - Migray: A szocializmus és társadalmi harcok története96
Káldor György: Vallás és fanatizmus. Lenin és Gandhi279
A munka tudományos megszervezésének kongresszusa305
Jogtudomány
Francia szocialista képviselők (a szerzői jog reformjáról)159
Pedagógia
Weszely Ödön: Korszerű nevelési problémák143
Közgazdaságtan
Balla Antal: A liberalismus története. Gazdasági és politikai tanitásai59
Neubauer Gyula: A határhaszonelmélet birálata219
Szentirmay Ödön: A valorizáció fogalma és értékelmlete, különös tekintettel az ugynevezett tiszta pénztartozások és köztük a készpénzkölcsön átértékelésére470
Természettudomány
Apáthy István és Eötvös Loránd elődei31
Cholnoky Jenő: A földfelszín formáinak ismerete96
Élet nagy országutján466
Folia Cryptogamica183
Gombocz Endre: Rendszeres növénytan183
Hauser Ottó: Az özönvíz embere142
Leidenfrost Gyula: Rabok vagyunk, vagy szabadok. Az örökléstan vázlata (Ma és holnap)289
Maeterlinck Maurice: A termeszek élete403
Nagy József: Kiváló matematikusok és fizikusok143
Szemere László: Gombáskönyv kezdők részére66
Vadas Iván: Forma és kondició257
Walter Ernnő - Novák László: A szinek világa182
Zimmermann Ágoston: A házinyul (természetrajza, tenyésztése és hasznositása)67
Orvostudomány
Décsi Imre: Orvosi érdekességek az irodalomban291
Kállay Miklós: A freudizmus és az irodalom215
Mayer Ferenc Kolos: Az orvos egyor és most65
Török Lajos: Kozmetika218
Művészettörténet
Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei469
Farkas Geiza: Mi tetszik és miért?470
Zene
A "Bajazzók" 100-ik előadása a párizsi Nagyoperában367
Casella295
Chopin szerelmei406
Dami Aldio: A jazz Svájcban147
Dohnányi Ernő477
Emerich Paul: Bécsi zenei levél223
Fábián László: Debussy és művészete36
Gaubert: A magyar zenéről367
Haberern Gusztáv Adolf: Kis korálkönyv478
Hermann Dr. (Oslo): A stockholmi zeneünnep258
Hevesi Andor: Beethoven478
Hidy László: A hegedükészítés problémája478
Hubay a vidéki operákról223
Hubay Jenő: Naplótöredékek Finnországban töltött napjaimról69
Isoz Kálmán: Beethoven művei és a régi pesti hangjegykereskedők100
Kálmán György: A zongoratanitás feladatai és azok megoldásai36
Kardos István: Beszélgetés Prof. Ludwig Hörth-tel, a berlini Staatsoper igazgatójával221
Kardos István: Szinképzene101
Kardos István: Kettős bemutató a berlini Staatsoperben144
Kinai herceg kisasszonyok Budán. Száz év előtti Turandot előadások475
Kiss Lajos: Régi népdalok Hódmezővásárhelyről479
Kodály Zoltán: Psamus Hungaricus33
Kósa György103
Liszt Ferenc330
Magyar muzsikusok külföldön és egyéb zenei hirek a külföldről
Mohácsi Jenő: Fanny hagyományai és egy operaszöveg34
Mohácsi Jenő: Liszt Ferenc halála185
Ernest Montagné477
Münster László: Zenei élet Golognában a 18. század msodik felében472
A népszövetség és a zene144
Papp Viktor: Bevezető a zene művészetébe108
Premier a bécsi operában188
Pruniéres (Henry) nyilatkozik a magyar zenéről103
A stockholmi zeneünnep258
Szabó Emil - Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus33
Turandot Berlinben102
Wolfram Parsifaljának bevezetése360
Beethoven
Beethoven-adomák77
Beethoven-ről205
Beethoven-centenárium100
A halhatatlan kedves (Beethoven halálának százéves fordulójára)73
Isoz Kálmán: Beethoven művei és a régi hangjegykereskedők100
Színház - Színművészet
Alapi Nándor: Vándorlásunk139
Craig (Edward Gordon), vagy a stilus despotizmusa a szinpadon25
Diósszilágyi Sámuel: Hollósy Kornélia emlékalbuma325
Hevesi Sándor: a dráma válsága és a rendezés problémája16
Jászai Mari: I. Krippel Mari
Jászai Mari: (Palágyi Lajos emlkeiből)454
Josephine Baker személyi adatai209
Kállay Miklós: Az Ember Tragédiájának három szinpadi formája17
Kardos István: Beszélgetés prof Ludwig Hörth-tel, a berlini Staatsoper igazgatójával221
Kovács Kálmán: A szinpad erkölcse464
Krippel Mari emlkei133
Márkus László: Az operák rendezése15
A modern német szinpad fejlődése20
Mohácsi Jenő: Hogyan kell Az Ember Tragédiáját külföldön szinrehozni18
Nagy Endre: A kabarészinpad rendezése nem probléma19
Az orosz komédia28
Az orosz szinpadművészet nagy háromsága26
Shakespeare javitott kiadásban306
Somlyó Zoltán: A magyar kabaré hőskorából355
Tankok a szinházakban28
Vándorlásunk139
Film
Balassa József: A nagy hódító43
Chaplin, a film búsképű lovagja47
Filmmagyarok Amerikában és másutt44
Kállay Miklós: Van-e filmesztétika40
Lajta Andor: Filmliteratura161
Mandelstam Valentino Hollywood358
Min nevettek a nagy nevettetők?287
Cirkusz - Artisták
Németh Andor: A cirkusz és a modern művészetek297
Sport
Bükh Niels: Gimnasztika képekben182
Siklóssy László: Sport és sporttörténelem156
Történelem
Asztalos Miklós: Wesselényi Miklós, az első nemzetiségi politikus468
Balogh Albin: Ország és nyelv a magyar történelemben404
Bánfi Flórió - Donna Elisabetta: Mátyás király dajkája349
Bergendy Szilveszter: Ellensége volt-e a Habsburg-család Magyarországnak?256
Carter Howard: Tut-Ankh-Amen koporsója és mumiája404
Chateubriand Napoleon élete65
Dávid Antal: Bábel és Assur468
Egy régi magyar tudós tragédia179
Gobineau Joseph Arthur: A renaissance97
Horváth Jenő: A modern Amerika története 1492-1920-ig468
Kurth Godefroid: A modern civilizáció kezdetei468
Lajos Iván: Ausztria-Magyarország különbéke-kisérletei a világháboruban66
Mályusz Elemér: Sándor Lipót főerceg nádor iratai 1790-179597
Meszlényi Antal dr.: A magyar katholikus egyház és az állam 1848-49-ben468
Révai József: Petronius és kora459
Roska Márton182
Széchenyi-anthologia59
Tábori Kornél: Egy furcsa napilap és még furcsább tudósítói (Ismeretlen adatok a bécsi rendőrlevéltárból)281
Takács Sándor: Szegény magyarok293
Takács Sándor: A magyar mult tarlójáról142
Takáts Sándor: Magyar nagyasszonyok83
Takáts Sándor: A török hódoltság korából469
Művelődéstörténeti furcsaságok
Cocteau aforizmáiból205
Tábori Kornél: Furcsaságok az első magyar klub házikönyvéből134
Földrajz
Ávedik Félix: Északi rokonainknál és barátainknál219
Ami a Baedekerből kimaradt396
Bonnard Angel: In China 1920-192198
Cholnoky Jenő uj könyve96
Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás67
Fodor Ferenc: Magyarország képekben62
Hubay Jenő: Naplótöredékek Finnországban töltött napjaimból69
Krasnov P. N.: Isten zsámolya284
Nagykörös, Magyar városok monografiája366
Napsugaras Indiában. Erdősi Károly utikönyve467
Orbis terrarum401
Sáfár Elemér: Bordeauxtól Bakuig138
Strömpl Gábor: Térképolvasás67
Taylor: A kannibálok földjén98
Tonelli Sándor: Közösügyes ügyek - irásban és képben351
Berlin
Gragger Róbert a magyar kulturának egyik nagykövete255
Pest-Budáról
Benedek Marcelné - Győri Lujza: Az empire-építészet Pesten 1800-1849-ig405
Bognár János József: Három évtized egy uri kaszinó életéből324
Isoz Kálmán: Beethoven művei és a régi pesti hangjegykereskedők100
Kállay Miklós: Bártfay Lászlóné irodalmi szalonja318
Kállay Miklós: Fáy András vendéglátó háza346
Kállay Miklós: Irodalmi szalonok a magyar ébredés korában. Vitkovits Mihály és társai Kazinczy Köre244
Kállay Miklós: A tudományos irodalom magyar szalonjai a mult század elején261
Pest a kávéházak Párizsa458
Pesti notesz angol nyelven8
Tábori Kornél: Furcsaságok az első magyar klub házi könyvéből34
Párizs
Egy magyar iró viszontagságai Párizsban8
Hachette cég 100 éves jubileuma51
Hérriot pihen, nem politizál80
Kállay Miklós: A második bohémvilág Párizsban. - A Montmartretól a Montparnesseig109
Nemzetközi irodalmi kör Párizsban80
Orbók Attila: Párizs élete359
Párizsi tanulmánykötet83
Reboux Paul regénye (a legnagyobb könyvsiker Párizsban)201
Tamás József: Párizs és Franciaország219
Spanyolország - Madrid
Péchy-Horváth Rezső: Madridi levél195
Péchy-Horváth Rezső: Madridi levél304
Péchy-Horváth Rezső: Spanyolok403
Amerika
Blanár Imre: Egy 17 éves magyar fiu küzdelme New-Yorkban58
Brauner Bóbert: Szerkesztőségi könyvtárak88
Filmmagyarok Amerikában és másutt44
Pásztor Árpád: Amerikai mozi otthon és Európában84
Pivány Jenő: Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok66
Vitéz Miklós: Két magyar elbeszélés Amerikában
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem