814.463

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 1983. január-december

XLVIII. évfolyam 1. szám

Tartalom

Szerkesztőségi cikk
Öt éve ment el 278
Ottlik Géza és a Vigilia 297
Etika és párbeszéd 801
Tanulmány
Andrási Gábor: Kassák, A Tett szerkesztője 219
Bálint B. András: „Gondolat, szó és teendő" 860
Bangó Jenő: A család alternatívái 729
Bánk József: Mire törekszik a biblikus teológia? 81
Bánk József: Az ősegyház kérügmája 162
Bánk József: Jézus üzenete és tanítása a szinoptikus evangéliumokban 241
Bánk József: Szent Pál és Szent János teológiája 401
Barna Gábor: „Istent dicsőítő egyházi énekkönyv". A Mezey kántorok énekeskönyvei és énekei I., II. 264, 337
Báthori Csaba: Mándy Ivánról 129
Beke György: Mai kódex a moldvai csángómagyarokról 124
Beran Ferenc: Az ember alapmagatartása és az erkölcs 850
Bitskey István: Egy modern Pázmány-kép elé 483
Bolberitz Pál: A világ értéke 96
Bolberitz Pál: A vallási tapasztalás filozófiai megközelítése 839
Borovi József: Az egyetemalapító Pázmány Péter 488
Bozóky Mária: Poitiers 446
Martin Buber: A döntő szó a szív szava. A 73. zsoltár 177
Cserháti József: A lelkipásztorkodás helyzete húsz évvel a Zsinat után 349
Cserháti József: Egyén és közösség a keresztény emberképben 881
Cserháti József: Az egyház és a béke 721
Deme Zoltán: Érzelem és tudás Madách Tragédiájában 773
Dojcsák Győző: A kanadai préri magyar misszionáriusai. Emlékezés Hoffman Ferencre. 538
Erdődy Edit: Márai itthon 1945-1948 41
Felletár Béla: A vásárhelyi katolikus vegyeskar 56
Fila Béla: Martin Buber dialogikus gondolkodása 171
Födlényi F. László: A melankólia csapdája 661
Gadányi Jenőné: Emlékeim Dienes Valériáról 332
Gaizler Gyula: A szervátültetés erkölcsi kérdései 557
Gál Ferenc: A nyelv teológiája 166
Gergely Jenő: A KALOT indulása és az Imrédy-kormány 415
Gunda Béla: Teleki Pál arcképéhez 437
Hagemann Frigyes: Bevezetés Jung terminológiájába 650
Hegyi Béla: Pilinszky és Rónay 279
Hegyi Béla: KALOT - avagy egy kísérlet tanulságai 409
Horváth Pál: Koegzisztencia, konvergencia, dialógus 810
Joós Ernő: Kultúra és etika 844
Kelecsényi Ákos: Galilei drámája I., II 102, 205
Keresztes András: A lelkipásztori beszélgetések lélektanából I., II. 641, 734
Kisjókai Erzsébet: A keresztény kultúra a mai Hollandiában 21
Kósa Csaba: Mint a Magura. Száz éve született Kós Károly 762
Lengyel Balázs: A belső nyár felé 282
Lengyel Balázs: A költői önmegvalósulás története 363
Ludvig Nándor: Új titkok, Új megtérés - Az epilepsziáról 210
Meggyesi Sándor: Az Út vége 427
Mészáros István: Pázmány a magyar neveléstörténetben 492
Mészáros István: Sík Sándor és a magyar cserkészpedagógia I., 11 757, 823
Móser Zoltán: „Pünkösdnek jeles napján" '325
Nagy Kázmér: Két történet Albionból 121
Nagy Kázmér: Kinek kellett a KALOT? 430
Nagy Kázmér: Monológ a dialógusról 855
Pálvölgyi Gyula: Prohászka az index után I., II. 343, 441
Pataky Kornél: „Légy áldott, Szent István király!" 551
Pomogáts Béla: Az irodalom respublicája. Irodalmi élet 1945 és 1948 között 832
Prokopp Gyula: Szent Erzsébet „bot"-ja 585
Puskely Mária: Keresztes Szent János tanítása. A költő és a misztikus 7
Puskely Mária: Keresztes Szent János tanítása. A lélek sötét éjszakája 741
Rába György: Jelenések költője - Vasadi Péter költészete 139
Radó Polikárp: A vallási néprajz alapvetése 912
Karl Rahner: Az időből születő örökkévalóság (fordította Endreffy Zoltán) 258
Rónay György: Szent Gellért Pannóniában 570
Rónay László: Magyar költők Nyugaton - Horváth Elemér 532
Rónay László: A nyitottság példája - Sík Sándor egyetemessége 817
Rosdy Pál: Az etikai párbeszéd alapkérdései 803
Sík Sándor: Az élő Isten 897
Burányi Dezső: Életmű - az evolúció tisztázásáért Charles R. Darwin (1809-1882) 510
Szabó Ferenc SJ: „Csillag után". Száz éve született Babits Mihály 921
Szabó Lőrinczné: Babitsra emlékezve 931
Szegzárdy-Csengery József: Költészet és műfordítás. A műfordító Szabó L. arcképéhez 692
Székely László: Mária eljegyzése a székelyek hagyományában 759
Szendy József: Isten gyermekeit Isten lelke vezeti 321
Szőnyi Erzsébet: Kodály és a zenei nevelés 51
Tarbay Ede: Szelíd kiáltás 287
T. Szőnyi Zsuzsa: Tolnay Károly (1899-1981) 111
Tolnay Károly: Galileo Galilei utolsó arcmása 106
Tordai Zádor: Ó, azok a szép napok ... Beckett és darabja 611
Ungvári Tamás: A kezdet és a vég. A biblia mint irodalom I., II. 34. 115
Vanyó Tihamér: Egyház és fölvilágosodás. Az európai fölvilágosodás elemzése 15
Vanyó Tihamér: A szerzetesség a vádlottak padján 83
Vas József: A húsvéti vigilia 247
Vasadi Péter: A türelemről 830
Vértes László: Az idősek egészségügyi és társadalmi gondozásáról 673
Werdy Péter: A gyónás pszichoanalitikája 646
Volker Wollmann: Nepomuki Szent János a bányászok védőszentje 91
Hit és élet
Gyurkovics Tibor: Isten-levelek 65
Gyurkovics Tibor: Új vasárnap 547
Gyurkovics Tibor: Gyógyítsd az időt 780
Kopré József: Költő a végeken 916
Sulyok Elemér: "Vízre a szomj tanít" 5
Fórum
Tehetségvédelem (Hegedűs T. András, Harsányi István) 214
Papok és világiak (Simándi János, Szabó B. Károly. Gúthy Andor) 358
Széppróza, kisesszé, dráma
Balássy Péter Pál: II. János Pál pápa verseihez 4
Balázs József: A templomkert (regényrészlet) 197
Balázs József: A katona (regényrészlet) 268
Graham Greene: Monsignor Quijote fölkerekedik (regényrészlet) 59
Ignácz Zsuzsa: Ünnepi Férfiú (esszéregény, bevezeti Makkai Ádám) I-V. 455, 526, 568,
687, 749
Márai Sándor: Napló (részletek) 45
Pomogáts Béla: Puszta Sándor halálára 543
Rónay György: Naplójából 1949 289
Szentmihályi Szabó Péter: A Mester tanítványai (egyfelvonásos dráma, bevezeti Gál Ferenc) 368
Zelk Zoltán: Nagy Lajosról a rádióban 618
Elbeszélés
Bába Mihály: Én azért nem panaszkodom 700
Gerlei József: Campo dei Fiori 864
Karcsai Kulcsár István: A vitorlás 466
Mándy Iván: A bukás 135
Mensáros Zoltán: Bumeráng 605
Nagy Miklós: Bujkáló hold (bevezeti Czigány György) 462
Széll Tímea: Klára nővér gyertyája 935
Vers
Antal Gábor: A Védőügyvéd 445
Archaikus népi imádságok, énekek (Bari Károly gyűjtése) 183, 893
A Szent Család Tardon (Váczi Tamás gyűjtése) 907
Bába Mihály: Két ajkukkal együtt; Sinka István; Vendég vagy 50
Balázsovits Mihály: Engem is; Szerelmes levél; Vers; Töredék; Csendélet 127
Bali Brigitta: Társaság; Évelő 525
Bálint Bánk: Isten a sivatagban; Jézus kérdései; Csukott szemű a világ; Alázat; ítélet. 637
Baránszky László: Elégia 288
Bárdosi Németh János: Arckép, régi keretben; Vihar; Nem véget jelent; Túl életen, halálon 195
Berczeli A. Károly: Óriási törpe; Magvető; Őszi káprázat 38
Buda Attila: Versek 440
Czigány György: Remény 278
Csanád Béla: Requiem mindenkiért; A lélek éjszakája; Csak a halál 246
Doby János: Sarlós Boldogasszonytól pászkavárásig 323
Fecske Csaba: Valaki; Majd elrepülnek 645
Földes Judit: Oidipusz; Hetek-havak 542, 548
Galambosi László: Halálűző 277
Galambosi László: Pólyavivők; Zsoltár 362
Galambosi László: Psalmus humanus 362
Galambosi László: Világ világlása 802
Görgény Attila: Fogalmak; Korok 887
Grandpierre K. Endre: Repülő madármennybolt; Megújulást, aranyidőt 766
Győri Endre: Kaleidoszkóp 779
Gyurkovics Tibor: Passiójáték 253
Hajnal Gábor: A fehér papírlap előtt; Idegen ég alatt; Holtág a földön 348
Hajós Tamás: Zuhanás; Pillanatkép; A távozó 114
Hegedűs Géza: Remény 822
Gerard Manley Hopkins: Az Ólom visszhang és az arany visszhang. Lányok dala a Szent
Winefred kútja misztérium játékból (fordította Weöres Sándor) 685
Horváth Elemér: Ave atque vale; Nyárvégi madarak 278, 281
Horváth Rajmund: Folyamatos halál; Ars vitae; Örökkévalóságod 14
Victor Hugo: Boldog, ki elmereng az örök dolgokon 408
Illyés Gyula: Lecke márciusban; Január 33
Jakab András: Rondó 58
Andrzej Jawien: Az egyház (részletek, fordította Balássy Péter Pál és Sinkó Ferenc) 1
Károlyi Amy: Közönség; Mottó 756
Kartal Zsuzsa: Rózsakert 829
Kelecsényi Katalin: Könyörgés 509
Kerényi Grácia: Komisz kamasz, ne ölj; Takarítás közben 213
Kerényi Grácia: A nem gólya-hozta bűvészinasokhoz 859
Kertész Olga: Szuper Világ 552
Koch Valéria: Bizalom 90
Koch Valéria: Gyerekek 727
Koch Valéria: A pokol itt van benned 863
Kovács József: Ezt a földet; Hajad édenéből; Második zsoltár 95
Kövesdi László: Menekülés 837
Lezsák Sándor: Utószinkron 525
Magyar János: Alkalmassági; Iskolában 67
Henri Michaux: Sarkkövek (fordította Szabolcs Katalin) 677
Oláh János: Hihetetlen; Gyerekrajz; Életed ára 588
Orbán Ottó: A keresett személy 204
Pálos Rozita: Greco három képe 733
Pardi Anna: Szürreális lelet 747
Pék Pál: Triptichon 6
Puszta Sándor: Föltámadási körmenet után 398
Samu János: Édeni sírás 209
Paolo Santarcangeli: Apokalipszis 516
Sárvári György: Sebek; Vereség; Átváltozás 302
Siklósi János: Úton hazafelé 716
Simándi Ágnes: Liturgia 610
Stetka Éva: Erős a szeretet; Uram; lelkem 583
Szent Adalbert verses zsolozsmája (fordította Csanád Béla) 499
Szent László király verses zsolozsmája (fordította Csanád Béla) 565
Szirmai Endre: A huszadik század végén 69
Szitha Ilona: Teremtő pillanat; A huszadik században 341
Szöllősi Zoltán: Vágyak tárgya 896
Takáts Gyula: Egy ivánfai naiv freskóra 161
Takács Tibor: Mint ama Szent György; Ikon 263
Tengerdi Tibor: A pap halála; Tornác; Az ismeret; Sötétség; Poncius Pilátus; Múzeum;
Feláldozás (Vörös István bevezetőjével) 119
Tunyogi György: Jób igazáról kérdezlek Téged 781
Tűz Tamás: A nyolc boldogság 481
Vámosi Pál: Ézsaiás hitével 917
Vasadi Péter: Itt várni meg; Könyörgés; Törésvonalak 436
Vasadi Péter: Nyitott kapu; Fölülnézet; Mikor kivetkeztél 892
Vörös István: Szent Sebestyén; Gondolat és kiáltás; Harc; A megfeszített; Horoszkóp; Árnyékok; Capriccio; Föld (Mezey Katalin bevezetőjével) 24
Zalán Tibor: Diptichon 460
Riport
Burget Lajos: A Biblia földjén 918
Eljutunk a derűig - Rádióbeszélgetés Pilinszky Jánossal a muzsikáról (riporter Szigeti István) 589
Holczer Gyula: „Ma is íródnak evangéliumok". Párizsi beszélgetés M. D. Chenuvel 885
Kerényi Grácia: „Gaude Mater Polonia" - Zarándokutak-1979. I., II. 449, 502
Kő András: „A szépnek ez a sorsa ..." - Az őszi kertben Puszta Sándornál 777
Mit jelentett önnek az Isenheimi Oltár? - Keresztury Dezső válaszol (riporter Sipos Tamás) 186
Szépvölgyi Aliz: "Hátha szerencséje lesz" 654
A Vigília beszélgetése
Balázs Józseffel (Skultéty Tamás) 273
Károlyi Amyval (Mezey Katalin) 756
Orbán Ottóval (Forgács Rezső) 201
Török Jenővel (H. B.) 521
Weöres Sándorral (Mezey Katalin) 681
Távolsági beszélgetés
Hegyi Béla: Szabó Ferenc SJ (Róma) 26
Dokumentum, A Vigilia archívuma
Babits Mihály kiadatlan verse (bevezeti Meiczer Tibor) 933
Berezeli A. Károly levele Hegyi Bélának 40
Budai királykoronázás 1309 júniusában - Gentilis pápai nuncius egyik jegyzőjének levele (fordította Hegedűs László) 68
Erdő Péter: Káldi György bibliafordításának kézirata 378
Kassák Lajos levelei Rónay Györgynek 226
Madách fő műve - arabul. Germanus Gyula levele Varga Lajosnak 699
Ottlik Géza levelei Rónay Györgynek 299
Passuth László: Alma mater Kolozsvárott (Tardy Lajos bevezetőjével) 599
Puszta Sándor: Kosztolányiné írja könyvében 544
Remenyik Zsigmond önvallomása (Vattay Elemér bevezetőjével) 380
Ruszthy Éva: A Vigília a harmincas években - Szendrey Tamás tanulmánya 303
Zombori Lajos: „A festőnek a kép közepén kell állnia..." Kassák Lajos művészetéről 782
A Vigilia galériája
Mártha Albert: Mózes Katalin munkái 336
Tallózó
Hamvas Béla: A melankólia anatómiája - Robert Burton: A XVII. század egzisztencia-filozófusa 665
Possonyi László: Herczeg Ferenc 549
Napló
Naplórovatunk vezető cikkei
A keresztény-zsidó párbeszéd megvalósulásáért 382
Doromby Károly: Századunk egyik nagy keresője - Tizenöt éve halt meg Thomas Merton 869
Drégely Vilmos: "Imádkozz értem, Párizsba megyek!" 786
Egyházak, vallás, dialógus 471
Illyés Gyula temetésén - Belon Gellért püspök gyászbeszéde 553
Lotz Antal: Glattfelder Gyula, az egyházfő és tudós 142
Paskai László: Az élet művésze 70
Szabó Ferenc: Jacques Lacan (1901-1981) 228
T. J.: Takács Menyhért emlékezete 941
Tüskés Gábor: Székely László üzenete 704
Várkonyi Imre (1916-1983) 620
Irodalom
Bálint B. András: Rónay György: Petőfi és Ady között 384
Bálint B. András: Rónay László: Szabálytalan arcképek 706
De Coll Lajos: Goethe: Antik és modem 232
De Coll Lajos: Gerlei József: Népszámlálás 871
Erdődy Edit: Kerényi Grácia: Testnek feltámadása 145
Kerényi Grácia: Ki tud szeretni igazán? (Hegyi Béla könyvéról) 307
Kerényi Grácia: Rába György: Babits Mihály 943
Korzenszky Richárd: Kerényi Grácia: Dalok könyve 555
Reisinger János: Káosz a rendben (T. S. Eliot esszéi) 73
Rónay László: Egy korszak vége 71
Rónay László: Az esszé mint költészet (Cs. Szabó László esszéi) 143
Rónay László: Az idő hídján (Szirmai Károly elbeszélései) 231
Rónay László: A tények költészete (Hajnal Gábor verseskötete) 333
Rónay László: Értékek közvetítője - Keresztury Dezső 472
Rónay László: Béládi Miklós: Az értelem-alapító 621
Rónay László: Csoóri Sándor Várakozás a tavaszban 788
Vasadi Péter: Facimbalom (Szedő Dénes versei) 306
Virt László: Gál Sándor: Új Atlantisz 557
Tudomány
Fodor László: Önismereti módszerek (Gyökössy Endre: Magunkról magunknak;
Popper Péter: A belső utak könyve) 77
Hegedűs Géza: Az értelemig és tovább 385
Horánszky Nándor: Tallózás a Pedagógiai Lexikonban 631
Rosdy Pál: Kis magyar egyháztörténet 945
R. P.: Gergely Jenő: A pápaság története 629
Tüskés Tibor: Bálint Sándor: A hagyomány szolgálatában 147
Teológia
Bottyán János: A magyar biblia évszázadai 558
Rosdy Pál: Könyvek Zirc 800 éves jubileumára 309
Rosdy Pál: Párbeszéd Istennel 388
Világpolc
Dékány Endre: Heinrich Böll: Egy bohóc nézetei 708
Kabdebó Tamás: Karol Wojtyla versei (Karol Wojtyla: Weaster Virgil and other poems) 622
Erdődy Edit: Mihályi Gábor: Roger Martin du Gard élete és művei 790
Nagy Kázmér: Két nyugtalan kereső 948
Képzőművészet
A. G.: Kiállításról kiállításra 313
Andrási Gábor: Gyarmathy Tihamér grafikái 155
Andrási Gábor: „Az utolsó vacsora"? (Kemény György kiállítása) 389
Andrási Gábor: Két szobrász 709
Andrási Gábor: Új művészetért 954
Andrási Gábor: Kecskeméti grafikusok kiállítása 792
Kerényi Grácia: Szántó Piroska: Bálám szamara 475
M. A.: Lavotha Géza fafaragó 156
Mezei Ottó: Oláh Mátyás kiállítása 711
Szabados György: Kassák Nagymaroson 154
Tarbay Ede: Bálint Endre komor játékai 152
Tarbay Ede: Román György képei 635
Virt László: Zsögödi Nagy Imre emlékezete 793
Zene
Dienes Valéria: Szentlélek-himnusz (harmonizálta Bárdos Lajos) 330
Farkas Ferenc - Cs. Szabó László: Öreg költő 595
Ifj. Fekete Károly: Műemlék orgonák Szlovákiában 624
R. L.: Hanglemez 76
R. L.: Kodály vezényel 157
R. L.: Melódia-felvételek 626
R. L.: Cziffra György: Ágyúk és virágok 712
R. P.: Népdalzsoltárok 624
Szabados György: A Kodály-jelenség 75
Váczi Tamás: Korunk Zenéje '82 234
Váczi Tamás: Hanglemezek 315
Váczi Tamás: Könyv a madárzenéről 390
Váczi Tamás: Halmos László miséi; Hanglemezek 477
Váczi Tamás: Hanglemezek 625
Váczi Tamás: Vajda János: Barabbás 872
Váczi Tamás: Witold Lutoslawski 70 éves 950
Volly István: A Kalevala ének-olvasata 951
V. T.: Hanglemezek 712
Színház
Cenner Mihály: A szent kísérlet (F. Hochäwalder drámája) 391
Cenner Mihály: Hofmannstahl moralitása a Körszínházban 795
Csernák Árpád: Molnár Gál Péter: A Latabárok 953
Gyurkovics Tibor: „Estére meghalsz..." 952
Kutas Gyula: Mozart kontra Salieri (P. Shaffer: Amadeus) 311
Possonyi László: Bulla Elma, Mezei Mária és a halál 627
Film
Karcsai Kulcsár István: Három rendhagyó filmrendező 150
Karcsai Kulcsár István: A játék varázsa 393
Karcsai Kulcsár István: Zaklatott együttélés 876
Honismeret
Bertényi Iván: A magyar címer kettőskeresztjének továbbélése külföldön 395
Borovi József: Pirigyi István: A görög katolikus magyarság történet
H. Hadabás Ildikó: Húsvét Magyarvistán 305
Lengyel László: A népi hitélet tárgyai 149
Sill Ferenc: Mátyás király és a magyar reneszánsz 236
Pál Endre: A "karikagyűrű" szavunk eredetéhez 397
Szabolcsi Gábor: Archaikus népi imádságok 714
Kalász Elek: Szentgotthárd emlékezete 946
Tóth István: Koller József, a historikus 634
Varga Lajos: Karácson Imre emlékezete 874
Virt László: Egy Árpád-kori falu története (Püspöki Nagy Péter: Boldogfa) 715
Képek
Csiby Mihály grafikái a címlapokon; Forster Jakab grafikái a hátsó borítón (5. sz.); - 619; Kucsera András illusztrációja - 58; Laurati, Giorgio fényképe Galilei mellszobráról - 106; Medgyessy Ferenc rajza - 624; Mózes Katalin munkái (műmelléklet 5. sz.) - 584; Mudrák Attila felvétele585; Népi cseréptárgy a XIX. századból - 33; Nepomuki Szent János arcmásai - 91, 92; Nepomuki Szent János, Arma Christi, Feltámadt Krisztus (XIX. sz) - 317; Piéta (festett fa, XIX. sz.) - 245; Porkoláb Zoltán Piétája - 684; Prokop Péter grafikája - 893; Részletek az Isenheimi Oltárképről - 188; Szalatnyay József tusrajza - 39; Szomorú Krisztus és Vérző Krisztus a XIX. századból - 200
Könyvjelző
B. B. A.: Juszt László-Zelei László: A nyugtalan értelem (Medicina, 82) - 182; Bárdosi Németh János: Magyar múzsa - 194; Bednár Barnabás: Egy munkásszázaddal a második magyar hadseregnél - 257, De Coll Lajos: Ölbey Irén: A béke győzelem (Ecclesia, 82) - 537; De Coll Lajos: Steven Rose: Tudatos agy, Roland Mortier Az európai felvilágosodás fényei és árnyai (Gondolat,
83) - 582; De Coll Lajos: Donald O. Hebb: A pszichológia alapkérdései, Dávid Peck-David
Whitlow: Személyiségelméletek (Gondolat, 83) - 649; De Coll Lajos: Szent-Györgyi Albert Válogatott tanulmányok (Gondolat. 83) - 672; De Coll Lajos: Bodnár István: A számadás évszaka (Nyíregyháza, 83) - 761; De Coll Lajos: Mensáros Zoltán: Zárópróba (Szépirodalmi, 82) - 218;
Egri György: Én különben jól érzem magam... (Kensington Printing, 81 Toronto) - 225; F. A: Erdőssy Béla: Korunk magyar egyházművészete - 302; Gerő János: Vallomás a szülőföldről (Népszava k., 82) - 435; Görgey Gábor: Egy vacsora anatómiája (Szépirodalmi, 81) - 94; Keresztury Dezső: Híres magyar könyvritkaságok (RTV-Minerva, 82) - 459; K. G.: Benamy Sándor: K. L. mérnök naplója (Epocha, 82), Állampolgár voltam Közép-Európában - 541; M. Zs.: Sziládi János: Tapsrend (Gondolat, 82) - 252; Mortier, Roland: Az európai felvilágosodás fényei és
árnyai (Gondolat, 83) - 594; Porter, Eleanor H.: Az élet játéka (Szent István Társulat, 83) - 582; R. L: Így láttuk Kodályt, Kodály-mérleg 1982 (Gondolat) - 101; S. A.: Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel (Szent István Társulat, 82) - 426; Szabó Ferenc Őszi ámulat (Róma, 82) - 23; Szabó Flóris: Kazinczy-bibliográfia - 304; Vasadi Péter: Prokop Péter két könyve (Róma, 83) - 868; Vörös Imre: János Pilinszky: Poesie (Centro Studi Európa Orientale, Bologna 83) - 930; Vasadi Péter Székely László: Íme, a Te anyád... (Ecclesia, 83) - 896; Szöllősi Zoltán: Bari Károly: A némaság könyve (Szépirodalmi, 83) - 940.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem