A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Zenei nevelés az óvodában

Szöveggyűjtemény

Előszó

A szöveggyűjtemény összeállításával az volt a célunk, hogy az óvodapedagógus jelölteknek és az óvodapedagógusoknak a zenei nevelésről alkotott véleményét, metodikai szemléletmódját alakítsuk,... Tovább

Tartalom

Ajánlás 9
I. Zenei nevelési irányzatok
1. Kodály-koncepció
Kodály Zoltán: Visszatekintés I. Zene az óvodában 13
Kokas Kláda: A Kodály-módszerről 20
Laczó Zoltán: Kodály Zoltán koncepciójának hatása a legújabb
zenepszichológiai kutatások tükrében 28
Bartalus Ilona: Európai hagyományok vagy Amerika-utazás
a magyar zenepedagógiában 43
Bálás Endre: Ádám Jenőről (Részlet) 50
Laczó Zoltán: Zenepedagógia és társadalom 53
2. Alternatív zenei irányzatok
Ludánszkiné Szabó Éva - Szabóné Trezsenyik Zsuzsa:
A hazai komplex művészeti nevelés innovációs programjainak
rövid áttekintése II. 69
Kis Jenőné (Kenesei Éva): Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában
Zenei nevelési irányzatok külföldön 76
Mindenütt zene 90
Játékos légző- és hangképző-gyakorlatok 94
Ittzés Mihály - Szomorjai Paula: Kodály és Orff, Orff és Kodály 98
II. Az óvodai zenei nevelés tevékenységi formái
és módszertani kérdései
Róbert Gábor: Az óvó- és tanítóképző főiskolák ének-zenetanári
értekezletének állásfoglalása 107
Hovánszki Jánosné: Indulj el egy úton 111
Nagy Balázsné Szarka Júlia: Az óvodai nevelés országos
alapprogramjának „megzenésítése" 115
Hovánszki Jánosné: A gyermekfolklór kutatás hatása az óvodai
zenei nevelésre 125
Ludánszki Lajosné: A magyar énekes-dramatikus népszokások
az óvodapedagógus képzésben és az óvodai nevelésben 138
Dr. Kriza Ildikó: Népszokások mai szemmel 147
Lázár Katalin: A népi játék szerepe az oktatásban 153
Barsi Ernő: Népi hagyományaink az óvodában I.-X. 160
Nagy Andrea: Népi hangszerek 198
Ráczné Bársony Judit: Néptánc és játék 203
M. Dietrich Helga: A zene, mint nyelv I., II. 210
Nagy Balázsné Szarka Júlia: Óvoda és hangképzés 229
Hovánszki Jánosné: Játékos zenei kommunikáció 234
Forrai Katalin: Zenei nevelés zenehallgatással 242
Chrappán Magdolna: A tevékenységközpontú óvodai program
pedagógiai és pszichológiai háttere 247
Kiss Lászlóné: Az óvodás korú gyermekek zenei képességeinek
differenciált fejlesztése 256
Chrappán Magdolna: Társas közösségi tevékenység.
Individualizáció-szocializáció? 272
Nagy Balázsné Szarka Júlia: Az óvodai zenei nevelés
iskolaelőkészítő szerepe 279
III. Személyiségfejlesztés zenével
Carlgren Frans - Klingbor Arne: Szabadságra nevelés,
művészeti foglalkozás szerepe 291
Kokas Klára: Személyiségformálás zenével 294
Forrai Katalin: A művészetre nevelés lehetőségei
az óvodai nevelésben 305
Kokas Klára: Gyermekek zenei kifejezési formáiról 309
Ancsel Éva: A kultúra esélyei 316
Fekete Anna: „Mindenik embernek a lelkében dal van..." 323
Jean Sinor: Ki a jó zenetanár? 330
Speciális helyzetű gyerekek sajátos zenei nevelése
Urbánné Varga Katalin: „A muzsikának oly nagy ereje vagyon..."
Zene és terápia 341
Laczkóné Pálfi Alojzia: Eltérő igényű gyermekek fejlesztési
lehetőségei az ének-zene segítségével 361
Kövics Ágnes: Az Ulwila-módszer elveinek alkalmazása
értelmileg akadályozott óvodásoknál 365
Szénásy Anna: Hangok és mozdulatok útjain 377
Kiss Lászlóné: Keresztyén szellemű óvodai nevelés és zenei nevelés 385
Bartyik Anna: A cigány gyermekek korai tehetséggondozása 392
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem