Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar esszé antológiája I-IV.

I-II.: Sorskérdések/III: Irodalom/IV.: Esszék a kultúráról

Szerző

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 3.823 oldal
Sorozatcím: Osiris klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 15 cm
ISBN: 963-389-851-X

Tartalom

I. kötet:
A HONFOGLALÁSTÓL A FELVILÁGOSODÁSIG
István király intelmei 7
Ady Endre:
István király országa 13
Móricz Zsigmond:
Szent István-napi gondolatok 14
Király György:
A magyar-hun monda 17
Szűcs Jenő:
Vázlat Európa három történeti régiójáról 31
Deér József:
A magyar nemzeti öntudat kialakulása 80
Kardos Tibor:
Ki volt Mátyás király? 110
Halász Gábor:
Az első magyar kapitalisták 130
Kemény Zsigmond:
A mohácsi veszedelem okairól 136
Bocskai István:
Levél Illésházy Istvánnak 157
Zrínyi Miklós:
Az török áfium ellen való orvosság 161
Móricz Zsigmond:
Bethlen Gábor, ha ma élne 182
II. Rákóczi Ferenc:
Breznai kiáltvány 192
Móricz Zsigmond:
Rákóczi 194
Bessenyei György:
Magyarság 196
Bessenyei György:
Egy magyar Társaság iránt való jámbor szándék 198
Hajnóczy József:
Levél Forgách Miklósnak 201
Kazinczy Ferenc:
Orpheus 204
KÁRMÁN JÓZSEF:
A nemzet csinosodása 205
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY:
[A magyar nyelv feléledése] 220
KAZINCZY FERENC:
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél 222
A REFORMKORTÓL VILÁGOSIG
KÖLCSEY FERENC:
Nemzeti hagyományok 237
SZÉCHENYI ISTVÁN:
Hitel 254
SZÉCHENYI ISTVÁN:
Beszéd a felsőtábla ülésén a magyar nyelv ügyében 262
VÖRÖSMARTY MIHÁLY:
Levél Kölcsey Ferencnek 264
WESSELÉNYI MIKLÓS:
Levél Kölcsey Ferencnek 265
TELEKI LÁSZLÓ:
Beszéd Kossuth és Wesselényi ügyében a szólásszabadságról 266
EÖTVÖS JÓZSEF:
A zsidók emancipációja 272
SZÉCHENYI ISTVÁN:
A magyar Akadémia körül 303
DEREGNYEI [KOSSUTH LAJOS]:
A magyar politikai pártok értelmezése 326
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Lenni vagy nem lenni 354
KRÚDY GYULA:
Hídavatás 363
SZERB ANTAL:
A százéves Lánchíd 366
MÁLYUSZ ELEMÉR:
A reformkor nemzedéke 370
BABITS MIHÁLY:
A legnagyobb magyar 400
ERDÉLYI JÁNOS:
Népköltészetről 405
PETŐFI SÁNDOR:
Két levél Arany Jánosnak 413
ARANY JÁNOS:
Levél Petőfi Sándornak 415
Mit kíván a magyar nemzet 417
VÖRÖSMARTY MIHÁLY:
A magyar hadseregről. Petőfihez 418
TELEKI LÁSZLÓ:
Beszéd a független magyar hadseregről 420
SZÉCHENYI ISTVÁN:
Felszólalás a katonaállítási vitában 425
ADY ENDRE:
Petőfi nem alkuszik 426
ILLYÉS GYULA:
Petőfi Sándor 441
TELEKI LÁSZLÓ:
Jelentés Kossuth Lajoshoz az Alexandru
Golescuval Párizsban folytatott tárgyalás,
a francia belpolitikai helyzet és a fegyvervásárlás
tárgyában 45
FORRADALOM UTÁN TRIANONIG
KEMÉNY ZSIGMOND:
Forradalom után 451
VAJDA JÁNOS:
A „P Napló" szerkesztője B. Kemény Zsigmond
úrnak 561
VAJDA JÁNOS:
Egy lap a Kossuth-irodalomhoz 566
Teleki László:
Levél Kossuth Lajoshoz a hazai helyzet tárgyában 570
Szabó Ervin:
Jegyzetek egy magyar forradalomról 572
Madách Imre:
Politikai hitvallomás 583
Teleki László:
Beszédtöredék 584
Madách Imre:
Nemzetiségek ügyében 595
Eötvös József:
A magyar írók helyzetéről 602
Eötvös József:
Irodalmunk nemzeti irányáról 604
DEÁK FERENC:
Még néhány szó a Botschafternek ápril 9-iki cikkére 607
KOSSUTH LAJOS:
Nyílt levél Deák Ferenchez
(A „Kasszandra-levél") 612
MÓRICZ ZSIGMOND:
Kossuth 618
ADY ENDRE:
Görgey és hódolói 620
MÓRICZ ZSIGMOND:
Görgey Artúr 622
MÓRICZ ZSIGMOND:
A Görgey-kérdés 629
ARANY JÁNOS:
Levél Eötvös Józsefnek 632
ARANY JÁNOS:
Levél Wenckheim Bélának 632
ASBÓTH JÁNOS:
Három nemzedék 634
JÓKAI MÓR:
Levél Posner Károly Lajosnak 651
JÓKAI MÓR:
Levél Kertbeny Károlynak 652
JÓKAI MÓR:
Levél Kertbeny Károlynak 654
ARISZTIDESZ [VAJDA JÁNOS]:
Önbírálat 654
VAJDA JÁNOS:
Legyünk polgárok, hogy magyarok lehessünk 703
VAJDA JÁNOS:
A nemzetiség eszméje mint politikai tényező 708
GYULAI PÁL:
Irodalmunk befolyása nemzeti fejlődésünkre 711
JÁSZI OSZKÁR:
Levél Szabó Ervinhez 716
JÁSZI OSZKÁR:
Szocializmus és hazafiság 719
ADY ENDRE:
Ismeretlen Korvin-kódex margójára 726
IGNOTUS:
Kelet népe 731
ADY ENDRE:
Irodalmi háborgás és szocializmus 733
SCHÖPFLIN ALADÁR:
A város 735
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Éjjeli menedékhely 741
ADY ENDRE:
Van-e magyar nyelv? 742
ADY ENDRE:
Városos Magyarország 743
ADY ENDRE:
Kétmeggyőződésű emberek 745
KRÚDY GYULA:
A diákok éhsége Pesten 746
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Diákok 748
JÁSZI OSZKÁR:
A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője 750
ADY ENDRE:
Magyar és román 766
ADY ENDRE:
Levél helyett Gogának 768
ADY ENDRE:
Korrobori 769
BABITS MIHÁLY:
A veszedelmes világnézet 771
Lukács György:
A bolsevizmus mint erkölcsi probléma 776
Lukács György:
Taktika és etika 780
Jászi Oszkár:
A bolsevizmus erkölcsi válságához 786
Lukács György:
A kommunizmus erkölcsi alapja 789
Jászi Oszkár:
Visszaemlékezés a Román Nemzeti Komitéval
folytatott aradi tárgyalásaimra 791
Babits Mihály:
Az igazi haza 802
KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT
KARINTHY FRIGYES:
Levél 809
KÓS KÁROLY:
Kiáltó szó Erdély, Bánság, Körösvidék
és Máramaros magyarságához! 810
SZABÓ DEZSŐ:
Rokambóromantika 815
BABITS MIHÁLY:
Az írástudók árulása 829
SZABÓ DEZSŐ:
A kis nemzetek sorsa 849
BABITS MIHÁLY:
Nemzet és Európa 854
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
A magyar nyelv helye a földgolyón 858
MÓRICZ ZSIGMOND:
A magyar nyelvérzék rothadása 869
BÁLINT GYÖRGY:
„Hitler tisztességes ember" 872
BÁLINT GYÖRGY:
Hitler 874
NÉMETH LÁSZLÓ:
A minőség forradalma 875
NÉMETH LÁSZLÓ:
Debreceni káté 878
NÉMETH LÁSZLÓ:
Marxizmus és szocializmus 881
NÉMETH LÁSZLÓ:
Nyugat és Bizánc 886
KODOLÁNYI JÁNOS:
A hazugság öl 890
FÜLEP LAJOS:
A magyarság pusztulása 906
ILLYÉS GYULA:
Pusztulás 920
BABITS MIHÁLY:
Elfogy a magyarság? 935
SCHÖPFLIN ALADÁR:
A nép, a nyelv és a főváros 937
VAS ISTVÁN:
Makogás és matematika között 939
FÉJA GÉZA:
„Most jöttem a Csillagbörtönből" 944
NAGY LAJOS :
Alföldi falu 947
BÁLINT GYÖRGY:
Visegrádi utca 20-24. 959
HEVESI ANDRÁS:
Népi vagy polgári kultúra? 961
NÉMETH LÁSZLÓ:
Sznobok és parasztok 968
FÜLEP LAJOS:
Nemzeti öncélúság 971

II. kötet:
SZEKFŰ GYULA:
Népiség, nemzet és állam 5
SZERB ANTAL:
Középosztály és irodalom 13
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
A középosztályról 19
PAP KÁROLY:
Zsidó sebek és bűnök 21
NÉMETH LÁSZLÓ:
Két nép 61
ILLYÉS GYULA:
Zsidó sebek és bűnök 68
KOMLÓS ALADÁR:
Zsidó sebek és bűnök 72
VERES PÉTER:
Falu és város 74
JÁSZI OSZKÁR:
Leszámolás - beszámolás nélkül 81
MÓRICZ ZSIGMOND:
Zsidótörvény 84
ILLYÉS GYULA:
Szellemi fajkutatás 88
BABITS MIHÁLY:
A tömeg és a nemzet 93
IGNOTUS PÁL:
Elvek, frontok, nemzedékek 97
ILLYÉS GYULA:
Egy vita vége és - eleje 103
JÓZSEF ATTILA:
Szerkesztői üzenet 108
MÓRICZ ZSIGMOND:
Az irodalom és a „faji jelleg" 111
MÓRICZ ZSIGMOND:
A magyar lélek válsága és a nemzeti irodalom
kötelessége 114
MÓRICZ ZSIGMOND:
Új magyar irodalmak 122
MÓRICZ ZSIGMOND:
Julianus barát útirajza 124
PEÉRY REZSŐ:
Pista bátyám és a nemzetiségi kérdés 137
SZALATNAI REZSŐ:
Levél egy pozsonyi úrhoz 141
NÉMETH LÁSZLÓ:
Magyarok Romániában 144
NÉMETH LÁSZLÓ:
A dzsentri felelőssége 196
MAKKAI SÁNDOR:
Nem lehet 199
REMÉNYIK SÁNDOR:
Lehet, mert kell 204
MAKKAI SÁNDOR:
Nemzet és kisebbség 207
SZABÓ DEZSŐ:
A jóhiszemű káoszhoz 214
KODÁLY ZOLTÁN:
Magyarság a zenében 222
BARTÓK BÉLA:
Népdalkutatás és nacionalizmus 243
BARTÓK BÉLA:
Faji tisztaság a zenében 247
ILLYÉS GYULA:
Magyarok 249
SZERB ANTAL:
Keserű pohár 254
SZALATNAI REZSŐ:
Köd a Duna felett 257
MÁRAI SÁNDOR:
Jónás 260
NEMES NAGY ÁGNES:
Jónás könyve 261
SZABÓ ZOLTÁN:
„Jámbor szándék" 270
MÁRAI SÁNDOR:
A lekésett nemzedék 284
CS. SZABÓ LÁSZLÓ:
Kis népek hivatása 286
NÉMETH LÁSZLÓ:
A magyar élet antinómiái 291
NÉMETH LÁSZLÓ:
A magyar vezető réteg 309
BIBÓ ISTVÁN:
Németh László kelet-európai koncepciója
és Szekfű Gyulával folytatott vitája 316
BABITS MIHÁLY:
A magyar jellemről 321
SZEKFŰ GYULA:
A magyar jellem történetünkben 348
MÓRICZ ZSIGMOND:
Hagyd a politikát: építkezz! 385
KERESZTURY DEZSŐ:
Múltunk fölé hajolva 388
NÉMETH LÁSZLÓ:
Most, punte, silta 415
MIKECS LÁSZLÓ:
Romantikus önszemlélet a szomszédságunkban 420
SZABÓ DEZSŐ:
A magyar nihilizmus 444
NÉMETH LÁSZLÓ:
Második szárszói beszéd 454
VERES PÉTER:
Hozzászólás 464
SZEKFŰ GYULA:
„Valahol utat vesztettünk" 465
1945-1989
KERESZTURY DEZSŐ:
Helyünk a világban 489
ILLYÉS GYULA:
Forradalmi magyarság 505
SZABÓ ZOLTÁN:
Hazugság nélkül 508
BIBÓ ISTVÁN:
A magyar demokrácia válsága 516
A magyar demokrácia válsága cikk vitája 556
MOÓR GYULA:
A demokrácia örvényei 578
JÁSZI OSZKÁR:
Dr. Eduárd Benes őexcellenciájának,
a Csehszlovák Köztársaság elnökének 586
FÁBRY ZOLTÁN:
A vádlott megszólal
PEÉRY REZSŐ:
Védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében 631
BIBÓ ISTVÁN:
A békeszerződés és a magyar demokrácia 634
PEÉRY REZSŐ:
A költő és a hatalom 630
BIBÓ ISTVÁN:
Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem 655
MÁRAI SÁNDOR:
Föld! Föld! 685
BIBÓ ISTVÁN:
Zsidókérdés Magyarországon 1944 után 695
BIBÓ ISTVÁN:
Néhány kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről 803
NÉMETH LÁSZLÓ:
Emelkedő nemzet 809
NÉMETH LÁSZLÓ:
Pártok és egység 811
NÉMETH LÁSZLÓ:
Nemzetésíró 813
BIBÓ ISTVÁN:
Nyilatkozat 815
TAMÁSI ÁRON:
Gond és Hitvallás 818
BIBÓ ISTVÁN:
Emlékirat 820
NÉMETH LÁSZLÓ:
Agonizáló irodalom 833
PILINSZKY JÁNOS:
A kelet-európai kultúrák néhány adottságáról -
Simoné Weil gondolatvilágának fényében 838
NÉMETH LÁSZLÓ:
Bezáruló méhek 841
ILLYÉS GYULA:
Szakvizsgán - nacionalizmusból 845
ILLYÉS GYULA:
Elpuskázott tartomány 857
SZABÓ ZOLTÁN:
Magyarok és zömbeliek 859
ILLYÉS GYULA:
Mire jó egy nemzet vagy: egy évszázad tanácsai 874
SZABÓ ZOLTÁN:
Egy nép - több nemzet 881
ILLYÉS GYULA:
Bevezető, nem is egy könyvhöz 892
SZABÓ ZOLTÁN:
Diaszpóranemzet 902
MÉSZÖLY MIKLÓS:
Esélyek és kockázatok az ezredév küszöbén 923
ILLYÉS GYULA:
Válasz Herdernek és Adynak 932
UTÓSZÓ 945
SZERZŐK BETŰRENDES MUTATÓJA 947
BETŰRENDES CÍMMUTATÓ 949

III. kötet:
ÍRÓK IRODALOMRÓL
Nemes NAGY ÁGNES:
A vers mértana 7
Szabó LŐRINC:
A költészet dicsérete 18
BABITS MIHÁLY:
Tanulmány a magyar irodalomról 26
ERDÉLYI JÁNOS:
Népköltészet és kelmeiség 34
ARANY JÁNOS:
Naiv eposzunk 45
ARANY JÁNOS:
Irányok 76
ARANY LÁSZLÓ:
A magyar politikai költészetről 45
IGNOTUS:
Nemzeti-e a mai költészetünk? 76
IGNOTUS:
A magyar kultúra s a nemzetiségek 79
KEMÉNY ZSIGMOND:
Eszmék a regény és dráma körül 82
NÉMETH LÁSZLÓ:
Regényírás közben 95
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Hogy születik a vers és a regény? 106
NEMES NAGY ÁGNES:
Tudjuk-e, hogy mit csinálunk? 111
ADY ENDRE:
A magyar Pimodán 122
WEÖRES SÁNDOR:
A vers születése 135
DÉRY TIBOR:
Érthetetlen vers? 163
Pilinszky JÁNOS:
Ars poetica helyett 167
ARANY JÁNOS:
Visszatekintés 188
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Nyelvtisztítók és nyelvpiszkítók 222
ILLYÉS GYULA:
Nehéz nyelv-e a magyar? 230
BERZSENYI DÁNIEL:
A kritikáról 239
HORVÁTH JÁNOS:
A kritika jogai és korlátai 250
SCHÖPFLIN ALADÁR:
Alkotó kritika 260
KOMLÓS ALADÁR:
A kritika nyomorúsága 262
GYULAI PÁL:
A tárcaelbeszélésekről 266
AMBRUS ZOLTÁN:
Irodalom és újságírás 269
SZERB ANTAL:
Újságírás és irodalom 281
BERZSENYI DÁNIEL:
A versformákról 283
NEMES NAGY ÁGNES:
Megjegyzések a szabad versről 290
IGNOTUS:
L'art pour Part 300
BABITS MIHÁLY:
Ma, holnap és irodalom 304
GYULAI PÁL:
Művészet és erkölcs 315
VAJDA JÁNOS:
Irodalmi viszonyok 319
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
író és bátorság 325
NAGY LAJOS:
Szabad-e, lehet-e ma írni a magyar írónak? 336
DÉRY TIBOR:
Az írói szabadságról 347
SCHÖPFLIN ALADÁR:
Az irodalom és a konzulok 355
MIKSZÁTH KÁLMÁN:
Irodalom és politika 357
HATVANY LAJOS:
A magyar irodalom kisajátítása 360
ILLYÉS GYULA:
Van-e jobboldali és baloldali irodalom? 373
SCHÖPFLIN ALADÁR:
Van-e jobboldali és baloldali irodalom? 378
BABITS MIHÁLY:
A kettészakadt irodalom 380
DOMOKOS MÁTYÁS:
Gens una sumus? 391
PORTRÉK, ELEMZÉSEK
FÉJA GÉZA:
Janus Pannonius 403
VAS ISTVÁN:
Jószerencse 406
VAS ISTVÁN:
Rákóczi emlékiratai 410
HALÁSZ GÁBOR:
A bihari remete 419
KÖLCSEY FERENC:
Berzsenyi Dániel versei 434
KÖLCSEY FERENC:
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett 440
FÜST MILÁN:
Berzsenyi Dániel 446
NÉMETH LÁSZLÓ:
Berzsenyi ürügyén 457
BABITS MIHÁLY:
Kölcsey 464
BABITS MIHÁLY:
Az ifjú Vörösmarty 467
BABITS MIHÁLY:
A férfi Vörösmarty 481
NEMES NAGY ÁGNES:
Petőfi Sándor: A Tisza 502
FODOR ANDRÁS:
Petőfi: A puszta télen 509
ADY ENDRE:
Strófák Buda haláláról 513
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Arany estéje 515
VAS ISTVÁN:
Arany erotikájáról 517
BRÓDY SÁNDOR:
Jókai feje 525
PÉTERFY JENŐ:
Báró Kemény Zsigmond mint regényíró 526
SCHOPFLIN ALADÁR:
Mikszáth Kálmán 547
CSÁTH GÉZA:
Az isteni kert 561
KRÚDY GYULA:
Tömörkény halotti maszkja 568
SŐTÉR ISTVÁN:
Tanyák lelke 570
MÁRAI SÁNDOR:
Krúdy 576
LUKÁCS GYÖRGY:
Új magyar költők 579
IGNOTUS:
A fekete zongora 581
NÉMETH LÁSZLÓ:
Az Ady-pör 587
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Osvát Ernő 599
KÁDÁR ERZSÉBET:
Kaffka Margit 611
SZABÓ LŐRINC:
Babits műhelyében 618
SZERB ANTAL:
Babits Mihály összes versei 626
ILLYÉS GYULA:
Babits szemébe nézni 630
SCHÖPFLIN ALADÁR:
Móricz Zsigmond 633
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
Barbárok. Móricz Zsigmond új elbeszélései 639
FÜLEP LAJOS:
Szabó Dezső regénye 643
TAMÁSI ÁRON:
Szabó Dezső 657
HALÁSZ GÁBOR:
Kosztolányi humora 659
KARINTHY FRIGYES:
A zöld tinta kiapadt 662
OTTLIK GÉZA:
Kosztolányi 668
NÉMETH ANDOR:
Tel qu'en lui-méme 673
KARDOS LÁSZLÓ:
Karinthy Frigyes 676
ILLÉS ENDRE:
A Bódeni tó jegén 704
BÁLINT GYÖRGY:
A fájdalom zsenije 716
NÉMETH ANDOR:
A semmi ágán 719
MÓRICZ ZSIGMOND:
Nagyon fáj 724
ILLYÉS GYULA:
Szabó Lőrinc 729
ILLYÉS GYULA:
Az iszony 752
ILLÉS ENDRE:
Galilei két halála 760
BABITS MIHÁLY:
Illyés Gyula versben és prózában 764
BENEY ZSUZSA:
Radnóti angyalai 769
SZENTKUTHY MIKLÓS:
Weöres Sándor 788
RÓNAY GYÖRGY:
Trapéz és korlát 798
BALASSA PÉTER:
A látvány és a szavak 800
SOMLYÓ GYÖRGY:
Két szó között 811
PÉTERFY JENŐ:
Euripidész 833
FÜLEP LAJOS:
Dante 851
MÁRAI SÁNDOR:
Cervantes 855
VAS ISTVÁN:
A velencei kalmár 859
RADNÓTI MIKLÓS:
La Fontaine 872
LUKÁCS GYÖRGY:
Novalis 877
CS. SZABÓ LÁSZLÓ:
Dickens-napló 886
SZERB ANTAL:
Gogol 942
GYERGYAI ALBERT:
Marcel Proust 950
MÉSZÖLY MIKLÓS:
A világosság romantikája 967
UTÓSZÓ 973
SZERZŐK BETŰRENDES MUTATÓJA 976
BETŰRENDES CÍMMUTATÓ 977

IV. kötet:
AZ ESSZÉ
LUKÁCS GYÖRGY:
Levél a „kísérlet"-ről 5
HALÁSZ GÁBOR:
Portré és tabló 17
CS. SZABÓ LÁSZLÓ:
Kis kor. Nagy műfaj 20
GYERGYAI ALBERT:
Esszé az esszéről 29
TÖRTÉNETI VÁLTOZATOK
CSENGERY ANTAL:
Macaulay és Thierry 41
BABITS MIHÁLY:
Szagokról, illatokról 45
NÉMETH LÁSZLÓ:
Macaulay és az „angol műhely" 58
BALASSA PÉTER:
Molto moderato 86
ÉN
SINKÓ ERVIN:
Szemben a bíróval 97
BÁLINT GYÖRGY:
A magánügy halála 121
HAMVAS BÉLA:
Kierkegaard Szicíliában 123
PILINSZKY JÁNOS:
Napló 130
VÁROS
SZERB ANTAL:
A világvárosi ember 131
SZABÓ ZOLTÁN:
Két városkép 135
CS. SZABÓ LÁSZLÓ:
A város 140
UTAZÁS
RIEDL FRIGYES:
Magyarok Rómában 155
FERDINANDY MIHÁLY:
Szellemvárás és unalom 173
DÉNES TIBOR:
Toledóban - a göröggel 185
MÉLIUSZ JÓZSEF:
Napnyugati kávéház 190
MÍTOSZ
KERÉNYI KÁROLY:
Gyermekistenek 209
VÁRKONYI NÁNDOR:
Ember és mítosz 231
BRETTER GYÖRGY:
Laokoón, a néma 238
HAJAS TIBOR:
Performance: a halál szexepilje 246
SZABADSÁG
JÁSZI OSZKÁR:
A szabadság értékéről 249
SZEKFŰ GYULA:
A szabadság fogalma 252
EÖRSI ISTVÁN:
Egy klasszikus tragédia körvonalai 255
KÖNCZÖL CSABA:
A ketman, avagy az alulteljesítés önélvezete 263
ÉLETFORMÁK
CSÁTH GÉZA:
A zene es a modern élet 269
KASSÁK LAJOS:
Csavargók, alkotók 272
SZVATKÓ PÁL:
Irodalmi kávéház 306
KÁLLAI ERNŐ:
Andalgás és kesergés Svájcban 309
SŐTÉR ISTVÁN:
Két iskola 312
ESSZÉÍRÓK
Péterfy Jenő:
Emerson 323
REICHARD PIROSKA
Walter Pater 327
MÁRAI SÁNDOR
Montaigne 337
SZENTKUTHY MIKLÓS
Szerb Antal 341
PÉTERFY JENŐ
OLVASÁS
NEMÉNYI ERZSÉBET
Élet és irodalom 351
Szerb Antal
Könyvek és ifjúság elégiája 354
Hatvany Lajos
Egy könyvtolvaj halálára 363
Bálint György
Mámor a polcok között 366
Prohászka Lajos
A filozófia olvasásáról 370
Ókor
Péterfy Jenő
Platón a görög filozófiában 379
Kerényi Károly:
Az antik költő 383
Balogh József
Lénárd Sándor:
Hangos betűk 388
Pu, a latin medve 394
KERESZTÉNYSÉG
FÜLEP LAJOS
Mai vallásos művészet 403
BABITS MIHÁLY
Ágoston 419
PILINSZKY JÁNOS
Két „rendhagyó" szent 437
PILINSZKY JÁNOS
A bizalomról 438
HATÁR GYŐZŐ
Kereszténység 439
EÖRSI ISTVÁN
A kétségbeesett Jób 452
HŐSÖK
KÖLCSEY FERENC
Celesztina 459
PROHÁSZKA LAJOS
Pascal emlékezete 467
ZOLNAI BÉLA
Lázadó és eretnek 480
RÓNAY GYÖRGY
Szalézi Szent Ferenc 488
SZABÓ ZOLTÁN
Tizenkét feljegyzés George Orwellről 500
JÖVŐ
SINKÓ ERVIN
Middlesex és utópia 515
LUKÁCS GYÖRGY
„Szakadék" Nagyszálló 525
ERDÉLY MIKLÓS
Tézisek az 1980-as marlyi konferenciához 546
HANÁK PÉTER
Ragaszkodás az utópiához 548
PÁRBESZÉDEK
POPPER LEÓ
Dialógus a művészetről 555
LUKÁCS GYÖRGY
A lelki szegénységről 558
NAGY ETEL
Beszélgetés a táncról 568
RABINOVSZKY MÁRIUSZ
Művészeti relativizmus 577
MARTYN FERENC
Rabinovszky Máriuszról 581
AFORIZMÁK
EÖTVÖS JÓZSEF
Gondolatok 585
MÁRAI SÁNDOR
Napló (1962) 592
MÉSZÖLY MIKLÓS
Érintések 610
JELLEMRAJZOK
ASBÓTH JÁNOS
Disraeli 623
AMBRUS ZOLTÁN
Az újkori Démokritosz 634
KOLNAI AURÉL
A józan ész mágusai 647
ELBESZÉLÉS
HAMVAS BÉLA
A Jóisten uzsonnája 671
CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Római muzsika 672
MÉSZÖLY MIKLÓS
Levél a völgyből 682
VÁLSÁG
NÉMETH LÁSZLÓ 689
Új enciklopédia
BIBÓ ISTVÁN 697
A pénz
BALASSA PÉTER
Drámai események: félelem és részvét
a nyolcvanas évek művészetében 707
JÁTÉK
HEVESI SÁNDOR
A vígjáték paradoxonja 719
MOLNÁR ANTAL
A kamarazene 722
LYKA KÁROLY
Az Epreskert 729
LOVASS GYULA
Játékos Európa 731
BIBÓ ISTVÁN
Ha a zsinati mozgalom a XV. században győzött
volna... 741
TUDÁS
BESSENYEI GYÖRGY
A holmi 751
KÖLCSEY FERENC
Történetnyomozás 758
SZABOLCSI BENCE
A zene átváltozása: dallam, táj, nemzedék 763
MŰVÉSZFEJEK
FÜLEP LAJOS
Donatello problémája 769
ALEXANDER BERNÁT
Michelangelo 776
HOFFMANN EDITH
Greco 781
TABLÓK
NÉMETH LÁSZLÓ
Tizenhatodik század 789
HALÁSZ GÁBOR
Vázlat a szecesszióról 803
FEHÉR FERENC
A posztmodernitás státusza 808
ÉLET
KARINTHY FRIGYES
Nevetés 821
HEVESI ANDRÁS
A boulevard 824
KÁDÁR ERZSÉBET
Tavaszi felhők 831
BÁLINT GYÖRGY
Cirkusz 833
AZ ÉLET VÉGE
BABITS MIHÁLY
Blondin vagy az öregedés 837
HAMVAS BÉLA
Kései művek melankóliája 839
BRETTER GYÖRGY
Temetés Zsögödön 850
DÉNES TIBOR
Kakassal tartozunk Eszkulápnak 857
UTÓSZÓ 863
SZERZŐK BETŰRENDES MUTATÓJA 867
BETŰRENDES CÍMMUTATÓ 869
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem