A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XX. század magyar beszédei

Szerző

Kiadó: Agave Könyvek
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 433 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 978-963-711-887-6
Kiadóra való feliratkozás

Fülszöveg

„Ha magyarul beszélnék, a magyar nyelv azonnal mutatná is ezt a mindent vagy egy mindent, és egyszersmind azt is, hogy önök nem tartoznak ehhez a mindenhez, nem részei az univerzumnak. Ahogy egy magyar mondás tartja (az ősi magyar mondások egy része valamiért latinul van, hogy miért, azt a plébános úr tudná megmondani - meg én): extra Hungáriám non est vita, si est vita, non est ita. Tulajdonképpen egy szót sem kéne szólnom - természetesen magyarul és máris prezentálva volna ez a finom, magyar történelmi nagyképűség és kevélység. Prezentálva volna - tételes fölsorolás nélkül, a bizonyítás kényszere nélkül - az évszázados magyar gloire." Részlet Esterházy Péternek az 51. Frankfurti Könyvvásáron 1999-ben elmondott beszédéből

Tartalom

ELŐSZÓ ...................................................17
RÁTKAY LÁSZLÓ: (1901) ......................................25
A Gotterhalte-ügy
TRUBINYI JÁNOS: (1902)...................................... 27
„Ezzel a durva lelkű néppel szemben a humanizmusnak is határt kellene szabni!"
RÁKOSI JENŐ: (1902) ..........................................30
„Harmincmillió magyar, és miénk Európa kelete!"
BERZEVICZY ALBERT: (1903).................................. 34
„Szerető szelleme őrködni fog a magyarföld fölött" - Sissy szobrának avatója
Gróf TISZA ISTVÁN: (1904).....................................35
„Technikai obstrukció ütött ki!"
KOSSUTH FERENC: (1907) ..................................... 38
„Nem a horvát nyelvet védik, hanem a magyar nyelv jogát támadják!"
MILÁN HODZA: (1907)........................................40
„Kik a gyilkosok ebben a vérengzési ügyben?" - a csemovai sortűzről
Ifj. GRÓF ANDRÁSSY GYULA: (1911)............................45
„Munkácsyt személyesen ismertem, szerettem és nagyra becsültem"
Gróf APPONYI ALBERT: (1914) .................................46
„A szarajevói golyó..."
Gróf APPONYI ALBERT: (1914) .................................48
„Hát végre!" - hadüzenet Szerbiának
Gróf TISZA ISTVÁN: (1914).....................................50
„Patakokban kiontott honfivér"
Gróf KÁROLYI MIHÁLY: (1914) .................................52
„Abban a meggyőződésben, hogy a polgárok jogai ebből a háborúból fokozottan és erőteljesen fognak kikerülni"
RAKOVSZKY ISTVÁN: (1915)...................................54
„Az elismerés örökzöld babérjait hős katonáinknak!"
Gróf KÁROLYI MIHÁLY: (1915) .................................57
„Quid nunc?" - az első békebeszéd
Gróf TISZA ISTVÁN: (1918).....................................63
„Ezt a háborút elvesztettük"
WEKERLE SÁNDOR: (1918) . . ..................................68
„Óráról órára súlyosabb viszonyok nehezednek reánk"
Gróf KÁROLYI MIHÁLY: (1919) .................................71
„ Végszükség esetében fegyverrel is fölszabadítjuk ezt az országot" - beszédek a Székely Hadosztály előtt
KUN BÉLA: (1919) ............................................74
„Ki a frontokra!"
SZAMUELY TIBOR: (1919).....................................77
„Kifogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát!"
GARBAI SÁNDOR: (1919)......................................81
„Ezt a hatalmat proletárdiktatúrának nevezzük"
TORMAY CÉCILE: (1919)..................................84
„A reménységet fél esztendő' óta Horthy Miklósnak hívják!"
Gróf APPONYI ALBERT: (1920) .................................85
„Elveszítjük területünk kétharmad részét..."
HUSZÁR KÁROLY: (1920) .....................................92
„Somogyi Bélát, a Népszava szerkesztőjét meggyilkolták!"
PROHÁSZKA OTTOKÁR: (1920)................................95
„Nem szabad-e nekem védenem a magyar kultúrát?" - a numerus clausus ügyében
Gróf BETHLEN ISTVÁN: (1921).................................101
A királykérdésről és a kisantantról
Gróf BETHLEN ISTVÁN: (1922)................................. 105
„A Kisgazdapárttal való egyesülést akarom végrehajtani!"
FENYŐ MIKSA: (1925)........................................ 107
„Egy ízig-vérig magyar polgár" - emlékbeszéd id. Chorin Ferencről
Gróf BETHLEN ISTVÁN: (1926)................................. 112
„Itt egy nagy szembesítés előtt állunk" - a frankhamisításról
Gróf KLEBELSBERG KUNÓ: (1926)..............................117
„A kultúrpolitika hosszú lejáratú váltó"
HORVÁTH ZOLTÁN: (1926)................................... 123
„Erezte valaki hiányát a főrendiháznak?"
KÉTHLY ANNA: (1926) ....................................... 127
„Kultúrszósszal leöntött valami honunk szépkeblű leányai számára"
Gróf KLEBELSBERG KUNÓ: (1926).............................. 130
„Új célok felé" - a kultúrfölényről
Gróf AMBRÓZY GYULA: (1927)................................ 132
„Lehet-e a Szent Koronát véletlen szeszélynek kitenni?"
Gróf BETHLEN ISTVÁN: (1928) .................................135
„Nem békerevízióra, hanem más határokra van szükségünk!"
Gróf KLEBELSBERG KUNÓ: (1928)............................... 140
„Egy szerencsétlenül megkonstruált törvény a numerus clausus módosítása
Gróf KÁROLYI GYULA: (1928) .................................144
Az új koronaőr
HERCZEG FERENC: (1929) ................................... 145
„A revízióért folyó harc: élet-halál harc"
Gróf TELEKI PÁL: (1929) ...................................... 149
„Játszva, de mindig komoly céllal!" - a cserkészetről
ALMÁSY LÁSZLÓ: (1931)......................................151
"Justicefor Hungary" - a két óceánrepülő üdvözlése
SZEDER FERENC - SCITOVSZKY BÉLA: (1931)...................152
„Magyarföld ilyen kommunista disznó bandának nem adhat kenyeret!"
Gróf SOMSSICH ANTAL: (1931) ................................155
„Rohan a vonat a sötétben, nyeli maga alá a vágányt" - a biatorbágyi merényletről
KERESZTES-FISCHER FERENC: (1932) ......................... 158
„A fegyverhasználatra több lehetőséget kell engedni!"
MESKÓ ZOLTÁN: (1932)...................................... 159
„Ez a jelvény a magyar horogkereszt..."
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE: (1933) ........................... 164
„Az Anschluss Magyarország halálát jelentené!"
GÖMBÖS GYULA: (1933) ....................................169
A magyar nemzetszocializmusról és az Anschlussról
GÖMBÖS GYULA: (1933) ..................................... 172
„Fanatikus szerelmese vagyok a magyarföld népének" - a Nemzeti Egység Párt zászlóbontója
FÖLDI MIHÁLY: (1933) ....................................... 175
„Az asztalunknál megtalál minket" - búcsú Miklós Andortól
SZENT-GYÖRGYI ALBERT: (1937)............................. 178
„Egy kis és távoli nemzet fia vagyok" - a Nobel-díj átadásának bankettjén elhangzott beszéd
DARÁNYI KÁLMÁN: (1938) ................................... 179
„A program főösszege kereken tízmillárd pengő" - a győri programról
HORTHY MIKLÓS: (1938)..................................... 184
„Nyugalomra és bizalomra van szükség!"
HUBAY KÁLMÁN: (1939) ....................................188
„Kemény egységbe kell fogni a jó magyar milliókat" - a Nyilaskeresztes Párt megalakulása
HORTHY MIKLÓS: (1940)..................................... 191
„Köszöntöm Kolozsvárról Erdély visszatért országrészeit"
Gróf CSÁKY ISTVÁN: (1940) ................................... 193
„Emelem poharam Jugoszlávia boldogulására és nagyságára!"
BÁRDOSSY LÁSZLÓ: (1941) ...................................194
Hadüzenet a Szovjetuniónak
SERÉDI JUSZTINIÁN - RAVASZ LÁSZLÓ: (1941)..................195
A harmadik zsidótörvény elutasítása
KÁLLAY MIKLÓS - JÁNY GUSZTÁV: (1943)...................... 200
„A kötelességteljesítők hadserege az orosz harctereken"
HORTHY MIKLÓS: (1944) .....................................203
A kiugrási nyilatkozat
NAGY IMRE: (1945).......................................... 205
„Azé lesz a föld, aki megműveli!}) - a földosztásról
BÁRDOSSY LÁSZLÓ: (1945) ..............................207
„Hát itt megnyílik számomra az alkalom, talán utoljára"
IMRÉDY BÉLA: (1945)........................................ 217
„Az utolsó akkord hangzik el..."
NAGY FERENC: (1945) .......................................220
„Az én közéleti eszményem a demokrácia" - a Nemzetgyűlés megnyitása
SZÁLASI FERENC: (1946) .....................................225
„Halálosan szeretett nemzetem szolgálatában..." - az utolsó szó jogán
NAGY FERENC: (1946) ....................................... 230
"Vigyázzon minden párt, hogy ne sodorja válságba a magyar demokráciát!"
KODÁLY ZOLTÁN: (1946) ....................................235
„A zenekultúra alapkövét le kell tennünk valahára"
RÁKOSI MÁTYÁS: (1947) .....................................238
„Szavazzanak az l-es, a kommunista listára!"
JÁSZI OSZKÁR: (1947)........................................243
Beszéd a Martinovics Páholyban
RÁKOSI MÁTYÁS: (1948) .....................................248
A Marshall-terv elutasítása
RÉVAI JÓZSEF: (1948) ........................................253
„Ez az ország a nép országa lett, és az is marad!" - törvény 1848-ról
SLACHTA MARGIT: (1948).................................... 258
„Elnök úr, védelmet kérek!"
KÓKAI JÁNOSNÉ: (1948)...................................... 263
„A traktorvezetéstől a miniszterségig mindenféle munkát végzünk"
NAGY IMRE: (1953)................... ....................... 266
Miniszterelnöki székfoglaló
RÁKOSI MÁTYÁS: (1953) ..................................... 270
„El vagyunk szánva a hibák gyors kijavítására és kiküszöbölésére"
SZÁSZ BÉLA: (1956).......................................... 277
„Nem felejtünk!"
NAGY IMRE: (1956).......................................... 278
A Varsói Szerződésből történő kilépés
KÁDÁR JÁNOS: (1956)........................................ 280
„Az új párt szakít a múlt bűneivel!" - az MSZMP megalakulása
MINDSZENTY JÓZSEF: (1956) ................................. 282
„Kijelentem, hogy nem helyezkedünk szembe a történelmi haladás igazolt irányával"
NAGY IMRE: (1956).......................................... 286
„Csapataink harcban állnak"
MÁRAI SÁNDOR: (1956)......................................286
„A legnagyobb próbán a nyugat cserbenhagyta őket!"
KÁDÁR JÁNOS: (1957)........................................ 288
„El és győzelmet aratott a munkáshatalom!"
NAGY IMRE: (1958).......................................... 293
„Kegyelmet nem kérek"
NÉMETH LÁSZLÓ: (1959)..................................... 293
„Népeink barátságára - na druzsbu nasih narodov!"
KÁDÁR JÁNOS: (1960)........................................ 294
„Hogyan merészeli bárki is hazám és a Szovjetunió viszonyát rágalmazni?"
KÁDÁR JÁNOS: (1961)........................................ 300
„Aki nincs az MSZMP ellen, az vele van"
KÁDÁR JÁNOS: (1963)........................................ 302
"Óvunk mindenkit a közkegyelmi rendelet félreértésétől"
KÁDÁR JÁNOS: (1964)........................................ 304
„A Szovjetunióban a legfelsőbb vezetésben személycsere következett be"
WASS ALBERT: (1967)........................................ 307
„Szembefordultam a széllel, mint a havasi farkas..."
FOCK JENŐ: (1967) .......................................... 313
„Sor került a gazdasági mechanizmus alapelveinek kidolgozására"
KÁDÁR JÁNOS: (1972)........................................316
„Mentsenek fel engem az operatív munka alól, és helyezzenek nyugállományba"
CYRUS R. VANCE: (1978).....................................324
„A Korona a magyar nép tulajdona"
KENEDI JÁNOS: (1979) .......................................326
„Hogy a közösség ügye és a szabadság ügye egy ügy legyen" - Bibó István sírjánál
DONÁTH FERENC: (1985) .................................... 326
„A kormány bizonytalanságát növeli a félelem "
LEZSÁK SÁNDOR - POZSGAY IMRE - LENGYEL LÁSZLÓ: (1987) ........................328
„A magyarság esélyei" című tanácskozás Lakitelken
TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS: (1988)................................ 333
„Éljen az ellenzék!"
GRÓSZ KÁROLY: (1988)...................................... 334
„Ne legyen illúzió - a fehérterror fog eluralkodni"
CSENGEY DÉNES: (1989) .....................................340
„Szabad március 15-ét, 16-út, 17-ét..., és így tovább!"
KÁDÁR JÁNOS: (1989)........................................ 342
„Az orvos azt mondja, az a bajom, hogy én örökké a felelősségemre gondolok"
ORBÁN VIKTOR: (1989)...................................... 349
„Nem tartozunk hálával azért, hogy harmincegy év után eltemethetjük halottainkat"
HABSBURG OTTÓ - KONRÁD GYÖRGY: (1989)................. 351
A Páneurópai piknik
SZŰRÖS MÁTYÁS: (1989).....................................355
„Legyen hosszú életű az új Magyar Köztársaság!"
TŐKÉS LÁSZLÓ: (1990).......................................357
„Isten jelenléte a történelemben"
ANTALL JÓZSEF: (1990) ......................................363
„A teljes újrakezdés előtt állunk, tisztelt honfitársak!"
EÖRSI MÁTYÁS: (1990).......................................367
„A titkosság adott esetben szükségszerű együttjárója a politikai életnek"
BALSAI ISTVÁN - KŐSZEG FERENC - KATONA TAMÁS - ANTALL JÓZSEF: (1990).......................371
A címervita
KÉRI KÁLMÁN: (1990)........................................ 375
„Egy honvédség, amely derekasan harcolt és védte a hazát"
GÖNCZ ÁRPÁD: (1990)....................................... 377
„Hogy önökkel együtt a jövő szolgálója legyek"
ANTALL JÓZSEF: (1991) ...................................... 379
„A jó megvalósítására célratörő erő is kell"
ORBÁN VIKTOR: (1992)...................................... 381
„...nem egyszerűen kifütyülték Göncz Árpádot"
SZENTÁGOTHAI JÁNOS: (1993)................................ 383
„Lettek volna ott!" - vita az Akadémia múltjáról
CSURKA ISTVÁN: (1993)...................................... 386
„A magyar úton csak a magyar igazságért dolgozva lehet tisztességgel járni!"
KIS JÁNOS: (1993)............................................ 392
„Meg akartuk törni a közmegegyezés illúzióját" - a demokratikus ellenzékről
SOROS GYÖRGY: (1994) ..................................... 392
A reflexivitás-elmélet
HORN GYULA - TORGYÁN JÓZSEF: (1996) ..................... 397
Adok-kapok a Kisgazdapárt kétkötetes programjáról
DURAY MIKLÓS: (1997) ...................................... 399
„Ki volt Esterházy János?" - megkésett temetési beszéd
ZOLTAI GUSZTÁV - SCHWEITZER JÓZSEF - DEMSZKY GÁBOR - GLATZ FERENC: (1997)...................................... 403
A Wallenberg Emlékpark felavatása
GÖNCZ ÁRPÁD: (1997)....................................... 407
„Az óév, amitől búcsúzunk, számunkra történelmi fordulópont"
GLATZ FERENC: (1998) ...................................... 409
„Nem az a jó magyar, aki tősgyökeret eszik és pirosat pozsog"
JUHÁSZ GÉZA: (1998) ........................................411
„Szeretni akarunk szabadon és szépen" - beszéd a meleg büszkeségről
ESTERHÁZY PÉTER: (1999)................................... 415
„Emlékezteti az olvasót, hogy ő olvasó"
FORRÁSOK ...............................................421
FÜGGELÉK ................................................429
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem