A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1911

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 479 oldal
Sorozatcím: A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Ezt a könyvet a Világosság könyvnyomda rt. gépén, Pollák Simon igazgató vezetésével Kún Kornél és Brezniczky József közreműködésével, Bauer Henrik főgépmester nyomta. A kötést Klein Ferenc végezte. A címlapot Kozma Lajos rajzolta. Budapest, 1911. évi július hóban. A kötet végén 30 oldalon korabeli hirdetések találhatók.
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

Az Ujságírói Almanach uj kötete már némi tradiciónak a képében mutatkozik. A berendezése és szerkesztésének tendenciája a kél év előtti kötet elvei szerint igazodott, ezért az elmúlt esztendő... Tovább

Tartalom

Előszó 5
Az év krónikája 7
Szabadgondolat és kultura:
Gr. Khuen-Héderváry Károly: A szabad gondolatról 21
Hazai Samu: A szabad gondolat 22
Jeszenszky Sándor: A gondolat szabadsága 22
Gr. Tisza István: Szabadgondolkodás 23
Balogh Pál: Szabadgondolat 25
Barát Ármin: A gondolatszabadság harcosai 26
Béla Henrik: Kultura és szabadgondolat 26
Csajthay Ferenc: Uj zsarnokság 27
Kenedi Géza: A pártos szabadgondolat 27
Polónyi Géza: Védekezés 29
Mezei Ernő: A szabad gondolat lovagjai 31
Apáthy István: Ki a szabadgondolkodó? 33
Jászi Oszkár: Szabadgondolkozás Magyarországon 33
Kunfi Zsigmond: A vallást védő szabadgondolat 34
Rónai Zoltán: A radikális szabad gondolat 37
Palágyi Menyhért: Filozófia és szabadgondolkozás 39
Sidó Zoltán: Az igazi szabadgondolat 39
Szende Pál: Szabadgondolat és magyar kultura 40
Weltner Jakab: A szabad gondolatért 42
Zigány Zoltán: Kultura és szabadgondolat 43
Garbai Sándor: A szabadgondolkodó mozgalom 45

A régi forradalmárok:
Ágai Adolf: A "Kávéforrás" 49
Berczik Árpád: A kávéforrás 55
Eötvös Károly: A régi nyugatosok 58
Mikszáth Kálmán: Ifjú óriások 59
Rákosi Jenő: A bolondok 60

Ujságirás, sajtó, hirlapi dolgok:
Berzeviczy Albert: A sajtó és az irodalom 67
Hoitsy Pál: Csak azt szabad irni, ami igaz 68
Kozma Andor: Az ujságiró 69
Kudora Károly: Hirlapkönyvtáraink 69
Lynkeusz-Wallesz Jenő: Ujságolvasás 72
Süle Antal: A sajtó demokráciája 74
Ujvári Péter: A fővárosi és a vidéki sajtó 75

Irói és művészi hagyatékok:
Arany János relikviák 81
Az ismeretlen Csokonai 83
Donáth Gyula hagyatéka 85
Egressy Gábor 86
Báró Eötvös levelei 87
Erkel-emlékeink 88
Falk Miksa hagyatéka 90
Grünwald Béla vallomása 92
Gyulai Pál hagyatéka 93
Horvát István iratai 94
Hugó Károly relikviái 96
Jókai-relikviák 98
A Kisfaludy-gyüjtemény 100
Kossuth Lajos szerződései 100
Lisznay Kálmán hagyatéka 105
Madách Imre hagyatéka 106
Az első magyar riporter hagyatékából 107
Petelei István hagyatéka 109
Petőfi kéziratai és könyvtára 110
Báró Podmaniczky Frigyes emlékiratai 112
Prielle Kornélia levelei 113
Reviczky Gyula hagyatéka 114
Széchenyi István gróf muzeuma 115
Szegedy Róza emlékkönyve 115
Székely Bertalan 117
Szigligeti Ede öröksége 119
Tolnai Lajos hátrahagyott munkái 120
Tompa Mihály letéte 122
Zichy Mihály hagyatéka 125.

Irodalmi vezér és irodalmi kritika:
Herczeg Ferenc: A költői interregnum és a műbirálat 129
Ady Endre: A mikszáthi állás 131
Ignotus: Interregnum 132
Schöpflin Aladár: Arbiter litterarum 134
Szász Zoltán: Irodalmi vezérség 136
Alexander Bernát: Lirizál6 kritika 138
Gyulai Pál: A személyeskedő kritika 139
Kabos Ede: A kritikai rendőrség 140
Nádai Pál: Kritika és rendőrködés 141

Régi dolgok, emlékezés, feljegyzések:
Balla Károly: Régen és ma 145
Gopcsa László: Emlékezés Petelei Istvánra 148
Kemény Gyula: Egy öreg riporter feljegyzései 150
Palágyi Lajos: Feljegyzések Vajda Jánosról 155
Sziklay János: A király előtt és egyebek 160
Váradi Antal: A régi redakciókból 165

Kultura, irodalom, művelődés:
Bárány Gerő: Egy kérdőjel 173
Berki Miklós: Uj értékek, uj mértékek 177
Fóti József Lajos: Kultura és ujságirás 183
Iván Ede: Magyar könyvek karriérje 186
Szabó Károly: Dágon sarlója alatt 189
Szundy Károly: Tömegművelés 193

Novellák, rajzok, vázlatok:
Ambrus Zoltán: Külvárosi regény 197
Berkes Imre: A kőszobor 199
Biró Lajos: A szemem 202
Bródy Sándor: Pesti dekameron 205
Jókai Mór: 3, 6, 9 208
Kóbor Tamás: Csak otthon 211
Kovács Dezső: Az apostol 214
Pakots József: Az ujságbetü meséje 217
Pásztor Árpád: Hotel Kinokunijából 219
Révész Béla: A pernye alatt 221
Somlay Artúr: Iró Kelemen 228
Szini Gyula: A hetedik menyországban 233
Telekes Béla: Atlantin 237

Cikkek, jegyzetek.
Kabós Ferenc: Jegyzetek a parlamentarizmusról 243
Fodor Aladár: Riport a lakáj köpenyében 244
Kereszty István: Hirlapgyüjtemények 246
Lakatos László : Egykori harctereken 247
Ormos Ede: Az irói munka védelme 252
Pekár Gyula : Szerelmi törvényszékek 255
Tábori Kornél: A mi tolvajnyelvünk 258

Magyar dalok.
Bartók Béla: Székely népballada 265
Kodály Zoltán: Palóc dal 268
Reinitz Béla: A Hortobágy poétája (Ady) 270

Irodalmi ABC. (Önéletrajzok.)
Ady Endre 278
Agai Béla 280
Adorján Andor 280
Aczél Endre 282
Alba Nevis 283
Babits Mihály 283
Bakonyi Miksa 284
Balázs Ignác 285
Dr. Bálint Lajos 285
Bálint Lajos 287
Balla Ignác 287
Balla Károly 289
Bárány Gerő 290
Barta Lajos 291
Bartók Béla 292
Bede Jób 293
Benda Jenő 293
Beniczky Ödön 294
Berényi László 294
Berki Miklós 296
Bethlen Oszkár 297
Biró Lajos 298
Bölöni György 298
Bródy Miksa 299
Csergő Hugó 300
Csizmadia Sándor 302
Déri Gyula 303
Dutka Ákos 306
Erdős Armand 307
Fabinyi-Füzesséry István 308
Falk Richárd 309
Faragó Jenő 310
Farkas Antal 310
Fenyő Miksa 314
Fodor Ferenc 314
Früchtl Ede 315
Garai Ferenc 315
Gellért Oszkár 316
Gerő Ödön 316
Goda Géza 317
Gábor Andor 318
Gopcsa László 318
Greiner Jenő 319
Gyagyovszky Emil 319
Hahn Béla 320
Hacsak Géza 321
Hajdú Miklós 321
Harsányi Zsolt 322
Hegedűs Gyula 322
Held Fülöp 323
Hervay Frigyes 323
Herczeg Géza 325
Hetényi Imre 325
Holló Márton 326
Huszár Károly 327
Kádár Endre 329
Kálnoki Izidor 329
Kanizsai Ferenc 330
Katona Béla 331
Kárpáti Aurél 334
Kereszty István 335
Kecskeméti Vilmos 335
Nemeskéri Kiss József 336
Kodály Zoltán 338
Kosztolányi Dezső 338
Korcsmáros Nándor 338
Kovács Dénes 339
Kovács Dezső 339
Kunfi Zsigmond 340
Lakatos Sándor 340
Lázár István 341
Lázár Leó 341
Lázár Miklós 341
Lesznai Anna 341
Lengyel Géza 341
Londesz Elek 342
Lőrinczy György 342
Lukács Gusztáv Jenő 343
Lynkeusz-Wallesz Jenő 343
Mérő Gyula 344
Mokry Ferenc 344
Molnár Jenő 345
Miklós Jenő 346
Nádai Pál 346
Nádas Sándor 346
Osváth Ernő 347
Oláh Gábor 347
Ötvös Leó 348
Pakots József 348
Pásztor Árpád 349
Pásztor Mihály 350
Peisner Ignác 350
Pesta Frigyes 350
Peterdi Andor 352
Pogány Kázmér 353
Porzsolt Kálmán 353
Ráskai Ferenc 354
Relle Pál 354
Reinitz Béla 355
Révész Gyula 355
Róna Lajos 356
Salusinszky Imre 357
Sebők Zsigmond 357
Schmittely József 358
Schöpflin Aladár 359
Simon Vilmos 360
Simonyi Sándor 360
Sipos Ignác 360
Somlay Artúr 361
Strakoniczky Károly 361
Győri Szabó Károly 361
Szathmári Mór 362
Szécsy Artúr 363
H. Szederkényi Anna 363
Szegő Elemér 364
Székely Miklós 364
Szekula Jenő 365
Szilágyi Géza 365
Szini Gyula 365
Szokolay Kornél 367
Sztrokay Kálmán 367
Timár Szaniszló 368
Tomori Jenő 368
K. Török Miklós 369
Ujvári Péter 369
Urai Dezső 371
Várnai Dániel 372
Tábori Kornél 373
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem