Közel 6 000 kötet Sci-fi témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nyugat 1908-1929

Válogatás - Viták, programok, kritikák -

Tartalom

1908
Ignotus: Kelet népe7
Szini Gyula: A mese "alkonya"10
Ignotus: A magyar kultúra s a nemzetiségek14
I-s.: Utóirat16
Lengyel Menyhért: A Thália18
Csáth Géza: Bartók Béla19
Hatvany Lajos: Szimat és izlés21
Schöpflin Aladár: A népszinmű23
Kemény Simon: A Holnap25
Laczkó Géza: Beöthy Zsolt26
Ignotus: Hadi készülődések30
1909
Fenyő Miksa: Hadi készülődések37
Ignotus: A perspektíva40
Lengyel Géza: A Miénk41
Kuncz Aladár: Az utolsó magyar43
Karinthy Frigyes: Levél a Nyugat szerkesztőjének47
Balázs Béla: A versről48
Babits Mihály: Beatrix királynő52
Tóth Árpád: A Holnap új könyvéről!53
Ady Endre: Móricz Zsigmond55
Bresztovszkí Ernő: Repülj, hajóm!58
1910
Kernstock Károly: A kutató művészet65
Fenyő Miksa: Ady és a legújabb magyar lyra69
Ignotus: A pártfogoltak céha73
Karinthy Frigyes: Mikszáth-adoma, meg oszt' még valami75
Laczkó Géza: Katona Lajos77
Feleky Géza: A futurista festő79
Halász Imre: Egy letünt nemzedék (Részlet)82
Babits Mihály: A lélek és a formák89
Arról a bizonyos homályosságról (Babits Mihály jegyzete)91
Hírek a Nyugat köréből94
1911
Bálint Aladár: Szinyei Merse Pál mérlege99
Szabó Dezső: Válasz. Tisza Istvánnak101
Schöpflin Aladár: A Bánk bán berlini bukása104
Hatvany Lajos: Irodalompolitika106
Ignotus: Tünetek114
Móricz Zsigmond: A sasfiók117
Ignotus: A Nyugat magyartalanságáról122
1912
Ignotus: Az úr az irodalomban139
Balázs Véla: Futuristák141
Móricz Zsigmond: Magyarosság és nemzetietlenség143
Szabó Dezső: Az irodalom, mint társadalmi funkció149
Ignotus: A Nyugat olvasóihoz158
Kende Ferenc: A XI-es terem <A kubizmus a Salon d'Automneban>161
Kuncz Aladár: André Duboscq: Budapest et les Hongrois162
Szabó Dezső: Moziban164
1913
Fenyő Miksa: Beöthy Zsolt - Herczeg Ferenc167
Babits Mihály: Dráma169
Berényi Róbert: A Nemzeti Szalonbeli képekről173
Lukács György: Egypár szó a dráma formájáról174
Felvinczi Takács Zoltán: A futurista művészet értékeléséhez176
Ady Endre: Goga Oktávián vádjai177
Szabó Dezső: A magyar protestántizmus problémája178
Móricz Zsigmond: A magyar protestántizmus problémája182
Ady Endre: Egy probléma. kettő191
Szabó Dezső: A magyar protestántizmus problémája192
Rozványi Vilmos: A vallások problémája s a vallások mint problémák193
Tankó Béla: A magyar protestantizmus kérdéséhez195
Ady Endre: A protestantizmus ünnepén196
1914
Elek Artúr: Beck Ö. Fülöp199
Schöpflin Aladár: Uj nemzedék201
Balázs Béla: Erotikus művészet és művészi erotika209
Schöpflin Aladár: A Szekfü-ügy212
Szabó Ervin: "Proletárköltészet"214
Ferenc Ferdinánd főherceg217
Kéri Pál: Végzet217
Ignotus: Háború221
Móricz Zsigmond: Inter arma...224
Schöpflin Aladár: A szavak háborúja225
1915
A Nugat hírei233
Lengyel Menyhért: Egyszerű gondolatok233
Szabó Dezső: A francia lélek keresztmetszete238
Tersánszky Józsi Jenő: Levél Ignotushoz239
D.A.:Levél a francia lövészárokból a magyar lövészárokba240
Kosztolányi Dezső: Panaszkönyv. Levél Ignotushoz241
Lovik Károly: Lovik Károly önéletrajza243
Ambrus Zoltán: Háborús jegyzetek. Pazar türelem246
Fenyő Miksa: Lengyel mezőkön, tábortűz mellett247
Gyóni Géza versei251
Fenyő Miksa: Irodalmi vita253
Fenyő Miksa: Irodalmi vita254
1916
Barta Lajos: Szociológia a szinházon át261
Schöpflin Aladár: A paraszt262
Lengyel Géza: "Mitteleuropa". Széljegyzetek Friedrich Naumann könyvéhez266
Ady Endre: Ellenségekkel egy szándékon274
(I-s hozzáfűzött mondata)274
Babits Mihály: Ma, holnap, és irodalom275
Kassák Lajos: 'A rettenetes nagy hamu" alól Babits Mihályhoz288
(Babits Mihály viszontválasza)292
Ignotus: Bejelentés293
1917
Ignotus: Tizedik év Nyugat301
Gellért Oszkár: Eszrevételek. Forradalom és diplomácia305
Ignotus: Arany s a népiesség308
Kosztolányi Dezső: Paraszti és népies309
Lengyel József: Máttis Teutsch János a MA folyóirat első kiállításán311
Vedres Márk: Rodin312
Babits Mihány: Jegyzet312
Ignotus: Életkérdés313
1918
Radó Sámuel: Tisza mint ellenzéki vezér319
Ady Endre: Hollósi Simon sorsa324
Kodály Zoltán: Bartók Béla első operája325
Lánczi Jenő: Szabó Ervin328
Ignotus: Magyarország331
Babits Mihály: Az első pillanatban334
Fenyő Miksa: Kaffka Margit336
1919
Rozványi Vilmos: Uj költők343
(Gyászjelentés Ady Endréről)344
Pintér Jenő. Az Ady-irodalom346
Szabó Dezső: Az egész emberért365
Babits Mihály: Az egyetlen verseskönyv373
1920
Bálint Rezső: Előhang Nagy Balogh János művészetéhez377
Schöpflin Aladár: Ady igazsága380
Tóth Árpád: Ritoók Emma: Sötét hónapok383
Kosztolányi Dezső: Végvári versei384
Laczkó Géza: Sors bona, nihil aliud!385
Gyergyai Albert: Riedl Frigyes389
Móricz Zsigmond: Dante vizei fölött393
Móricz Zsigmond: Vérig vágó erkölcsi sarkantyu394
Fenyő Miksa: Az elmult hetekből396
Király György: Szabó Dezső: Tanulmányok és jegyzetek399
Elek Artúr: Rippl-Rónai József400
1921
Kuncz Aladár: Lent Kolozsváron405
Király György: Légy jó mindhalálig409
Zsadányi Henrik: Három nemzedék412
Bartók Béla: Kodály Zoltán419
Fenyő Miksa: Elmult hetekből. Jászi Oszkár könyve420
Szabó Lőrincz: Kassák Lajos: Máglyák énekelnek426
Király György: Mereskovszki: Örök útitársaink428
Hevesy Iván: Bornyik Sándor albuma430
Bortnyik Sándor és Hevesy Iván: Két levél az uj festészetről430
Elek Artúr: Szönyi István432
Babits Mihály: Ady barátai433
1922
Király György: Két Ady-anthológia437
Király György: Végszó az Ady-anthológia ügyében439
Hatvany Lajos: A német Ady-anthológia440
Király György: Válasz442
Dóczy Jenő: Egy másik végszó az Ady-anthológia ügyében443
Földessy Gyula: Néhány szó Király György végszavához445
Dr. Ferenczi Sándor: Pszichoanalízis és társadalompolitika446
Móricz Zsigmond: Király György448
Czakó Ambró: Király György, a publicista450
Szívós Zsigmond: Erdélyi Józsefről452
Móricz Zsigmond: Tersánszky453
Bálint Aladár: Derkovics Gyula455
1923
Krúdy Gyula: A szerelem dalnoka459
Fenyő Miklós: Elmúlt hetekből461
Gyergyai Albert: Marcel Proust465
Karinthy Frigyes: Hatvany Lajos: Feleségek felesége472
Krúdy Gyula: Osvát Ernő emlékkönyvébe474
Plakett-átadás és ünnepi vacsora477
Thomas Mann, Kosztolányi Dezső regényéből480
Árkádia... Írjék: a Nyugat munkatársai481
Tóth Aladár: Kodály és Psalmus Hungaricusa482
1924
Szini Gyula: Magyarok,- csitt-csatt493
Ignotus: Tündérkert494
Schöpfin Aladár: Mocsárláz. Rab Gusztáv regénye496
Tóth Árpád: A "formák virtuóza"499
Fenyő Miksa: Schöpfin czikke501
A Nyugat hírei. Ady-ünnepségek Zilahonés Érmindszenten 508
Hevesy Iván: Zoro és Huru510
Tóth Aladár: Erdély József511
1925
Nagy Lajos: Kodolányi János: Szép Zsuzska521
Tersánszky J. Jenő: József Attila verskötete522
A Vörösmarty Akadémia közleményei522
Nagy Lajos: Idegen regények garmadái523
Babits Mihály: Új klasszicizmus felé530
Kosztolányi Dezső: A magyar könyv pusztulása533
Komlós Aladár: Örök dolgok felé540
Schöpfin Aladár: A becsületes kritika544
Babits Mihály: Disputa547
Babits Mihály: Akadémia és irodalom548
A Vörösmarty Akadémia bizottságának jelentése a Nyugat
novella-pályázatáról553
1926
Kosztolányi Dezső: Pirandello557
Osvát Ernő: Gellért Oszkárról559
Ignotus Pál: Fény, fény, fény. Szabó Lőrincz új verseskötete560
Heveny Iván: Charlie Chaplin: Aranyláz564
Havany Iván: "Korunk"567
Schöpfin Aladár: Az elkárhozott Ady568
Kassák Lajos: Új orosz filmek570
Kassák Lajos: Az Artamónovok576
Bonkáló Sándor: Gorkij új regénye579
Peterfi István: Bartók Béla szerzői estje581
1927
Móricz Zsigmond: Magyar Kompassz. Felolvasás a Nyugat jubileumi
estjén585
Ignotus: Teremtő indiskréció588
Babits Mihály: Indiskréció?593
Schöpfin Aladár: A kettészakadt magyar irodalom595
Móricz Zsigmond: Magyar fa sorsa601
Kuncz Aladár: Szász Károly Makkai Ady-könyvéről602
Fenyő Miksa: Polémia Adyról és magamról607
1928
Sinkó Ervin: Fjodor Gladkov "Cement"-je és új orosz regény615
M. Pogány Béla: La trahison des clercs. Julien Benda könyve618
Fenyő László: A "Független művészek" előadóestje620
Szász Zoltán: "Ifju szivekben élek" (Részletek)620
Ignotus Pál: A propos: Erdélyi József (Részletek)626
Tóth Aladár: Disputa. "A propos: Erdélyi József"629
Kuncz Aladár: Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalomában (Részlet)632
Tersánszky J. Jenő: Tóth Árpád638
1929
Schöpfin Aladár: Szüzmáriás királyfi. Tamási Áron regénye643
Ignotus Pál: Fiatalság. fiatalosság645
Szilasi Vilmos: Az írástudók árulása. Levél Babits Mihályhoz (Részlet)650
Fenyő Miksa: Kosztolányi Ady-cikke653
Babits Mihály: Személyi ügy?659
Osvát Ernő661
Móricz Zsigmond: Új magyar optimizmus663
Németh László: A kritika feladatai665
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem