Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.508

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kölcsey Ferenc

Szerző
Róla szól
Lektor

Kiadó: Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 263 oldal
Sorozatcím: Nagy magyar írók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kölcsey Ferenc fekete-fehér portréjával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Kölcsey 1808 májusában a debreceni kollégiumból írta első levelét a sok közül s máris Kazinczynak, az irodalom vezérének kezét kereste. A tizennyolc éves jogász abba a vitába szólt bele, amely... Tovább

Előszó

Kölcsey 1808 májusában a debreceni kollégiumból írta első levelét a sok közül s máris Kazinczynak, az irodalom vezérének kezét kereste. A tizennyolc éves jogász abba a vitába szólt bele, amely Kazinczy s a nyelvészkedő, szótárkészítő Kresznerics Ferenc között folyt, az első, Magyarországot ábrázoló térkép tárgyában. Adatával Kazinczy javára döntötte el a kérdést. Kazinczynak feltűnt a fiatalember alapos műveltsége - büszkeségét még csak annyiban vette észre, hogy Kölcsey "frankózta" levelét. "Az nincsen szokásban s megbántásnak vétethetnék" - reflektált erre Kazinczy. Nem sok időt szánt a válaszra - "míg lovaimat fogják, lopok annyi időt, hogy megköszönhessem igaz barátságát" -, de finoman értésére adta az ifjúnak, hogy barátságuk feltétele a maradi debreceniektől való elszakadás és a Kazinczy-stílus átvétele.
Kölcsey - aki nem tudósként akart megítéltetni - hamarosan közli a mesterrel A pávatollhoz c. versét -, de nem mulasztja el, hogy a Kazinczynak érdekesebb témáról ne beszéljen. A kollégiumi vezetés maradisága ellen nyilatkozik s megvallja, hogy idegenül él társai között. Sőt, a magyar nyelvű könyvek használatát korlátozó kollégiumi törvényekkel is kedveskedik a kíváncsiskodó Kazinczynak. Mindebből kitetszik, hogy Kazinczy egész figyelme a maradi debreceniek leleplezésére irányul. Kölcseyt is versének parasztos kifejezései és csokonais jellege miatt rója meg. Értékeli ugyan fiatal levelezőtársa szép tehetségeit: de túlnéz rajta, személyes eseteknél fontosabb, átfogó kérdés izgatja. Debrecen "ellenségeskedéssel vádolja s azt állítja, hogy azon szépérzésű lélek, mely a Gessner fordítójában s az Orpheus kiadójában tündöklött, megváltozott s Kazinczy többé magához nem hasonlít" - írja neki Kölcsey s Kazinczy meg is erősíti válaszában: "Hogy Kazinczy Ferenc nem az már, aki a Gessner Idylljeinek fordítások alatt volt, azt magam is úgy hiszem." Ez a Kazinczy a nyelvújítás nagy harcaira felkészülő, támadásait előkészítő irodalmi vezér. Vissza

Tartalom

Bevezetés5
Kazinczy oldalán
A pályakezdet15
A tanulás évei15
Pesten16
Visszavonulási kísérlet16
"Auctori életet kedzék"17
Az Andalgások18
Álmosd: a lélekvesztő szentimentalizmus kialakulása és az "olímpusi" háza20
A Genius száll... s az átdolgozott Csokonai21
A végletek közti hányódás költészete24
Az olimpuszi ideálban rejtett haza és szabadság27
A pálya értelmének keresése32
Eltompulás és újra tettvágy34
Élet35
A péceli fordulat36
Szemérénél, a nyelvújítási harc légkörében36
Előkészületek a Felelethez37
A Felelet a Mondolatra38
A nyilvánosság előtt40
A péceli versek41
A Rákos nimfájához43
A románcok47
A "kritikázás" kezdetei49
A Csokonai-kritika51
Csekén55
A földhöz kötött ember és a "20 milliomos kapitalista Londonban"56
"Hiszem, hogy a progresszió véghetetlen..."56
A mély válság felé58
Az új nemzetfogalom
Az elszakadás Kazinczytól61
A világpolgárság megtagadása61
A nyelvújítás és az eredeti nemzeti irodalom63
A Berzsenyi-kritika66
A nemzeti költő kibontakozásának útja69
A Rákóczi hajh...72
Kölcsey elhallgat74
A népi ihlet76
Az utolsó, 1815-i románc előremutatása76
A népdalírás technikája77
A népköltészeti fordulat jelentősége78
A nép művészetét tanuló műköltő79
A hervadsz... és a Csolnakon82
A Himnusz költője s a valóság filozófusa85
Az 1820-as évek elején85
A Rákos90
A Himnusz (1823)90
A történeti balladák93
Az első plágiumper s írói törekvések94
"A való mindenek felett van"94
"Célom: lámpást gyújtani a valónak a vallás tárgyában"99
"Nem szüksége démonokhoz folyamodnunk"103
Görög materialisták105
Kölcsey pesszimizmusa107
A szabadságharc és a társadalmi igazság eszménye111
A nemzet új fogalma s a világpolgárság bírálata115
Élet és Literatúra115
A világpolgárság elutasítása s a nép hazája117
A Nemzeti hagyományok s a népi örökség121
A dráma körül: a tett felé, "a poézis minden nemei közt a közönséges életkörrel legegyenesebb összefüggésben"130
"Gondolkozni, jó az, jó! de cselekdni: ez a legfőbb!142
Harc a polgári nemzetért
Közéleti pályán144
Ádám halála144
Közéleti ember s boldogságvágy145
1827-28146
A közpályára lépás147
A megyei aljegyző148
Az országos politikai élet149
Az országos kérdések az aljegyző életében151
Vereség és győzelem154
A megyei szónok157
A beszédek157
Az adózó népről158
A sorsvonás tárgyában162
Az utolsó költői korszak s a Kritika166
Önvallomások166
A lírai dialógus167
A Huszt s a Zrínyi dala169
Az országgyűlésen174
Kölcsey programja175
Az országgyűlési tárgyalások rendje179
Az országgyűlés tárgysorozata180
Az ellenzék s alakjai. Az érdekegyesítés188
Tettvágy és szónoklat. Kossuth Kölcsey szaváról193
A nyelv ügyében194
Az örökös megváltásról200
Kölcsey, a szónok221
"Rengj, dörögj, mennykövezz, vagy amit akarsz; de azt nem teheted, hogy én ne legyek én!"
A Parainesis írója227
1835-36227
A Parainesis230
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett243
Az elbeszélések245
Az utolsó évek253
1837-38253
A Zrínyi második éneke s a Rebellis vers256
"Magamban állni... körülményeimmel dacolni..."257
Az utolsó napok. Halála259
Jegyzetek261

Szauder József

Szauder József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szauder József könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem