A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar klasszicizmus

Válogatás

Előszó

A magyar klasszicizmus a 18. század utolsó harmadában vette kezdetét. Első hulláma, az úgynevezett régi típusú iskolás, horatiusi klasszicizmus Szauder József máig legszínvonalasabb összegezése (A... Tovább

Tartalom

Rájnis József:
Faludi Ferenchez / 7
A szerelemről / 7
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz / 9
Nem kimíl meg senkit a halál / 9
Egy ledőlt diófához / 10
Virthez / 11
A lanthoz / 12
Soros jámbus / 12
Révai Miklós:
Haragos embertől való irtózás / 13
Haláltól nem rettegő nagy lélek / 13
Virág Benedek:
A Músákhoz / 15
Lámia / 15
Lantomhoz / 16
Az Örömhez / 16
A bölcsről / 16
Bessenyei György:
Szép-ész / 19
Házasság / 19
Barátság / 19
Harag / 19
Szegénység / 19
A' Tiszának reggeli gyönyörűsége / 20
Az esztendőnek négy részeirül / 22
Tavasz / 22
Nyár / 23
Ősz / 24
Tél / 25
A Lélekrül / 26
Az Eszter-házi vígasságok / 33
Delfén / 41
B[essenyei] Gy[örgy] Báró Orczynak / 44
Barcsay Ábrahám:
A télnek közelgetése / 45
A kávéra / 46
A poétákhoz / 46
Ányos Pálnak / 47
Testamentum / 47
Orczy Lőrinc:
Miként játszik a szerencse / 49
Szabadkőmívesek törvénye / 49
Szerelem és bor / 50
A módi / 50
Batsányi János:
Biztatás / 53
Fánnihoz / 53
Klórishoz / 54
A martinyesti ütközeten elesett magyar vitézek sírkövére / 54
Vigasztalás / 54
Felelet / 55
Bárótzi Sándorhoz / 55
A franciaországi változásokra / 56
Serkentő válasz / 56
Levél, Szentjóbi Szabó Lászlóhoz / 60
Verseghy Ferenc:
Az Örömhöz / 65
Az irigységhez / 66
A tél / 67
A régi klasszikus auktorokhoz / 67
A Múzsák / 69
Az Igazsághoz / 69
Földi János:
Feljülírás egy napórára / 71
Egy téli víg napra / 71
Hozzatok Múzsák virágot... / 71
Kalendáriumi versek / 72
Csokonai Vitéz Mihály:
Az estve / 75
Az álom / 77
A Magánossághoz / 79
A pillangóhoz / 81
Fazekas Mihály:
A Gratiákhoz / 85
Az első olvasztó szellőhöz / 85
A tavaszhoz estendén / 86
A bölcs / 86
Kazinczy Ferenc:
Az áldozó / 87
A tanítvány / 87
A tavaszhoz / 88
Az est-hajnalhoz / 88
Bor mellett / 89
Az ő képe / 90
A Sonett' múzája / 90
Zellihez / 90
A kötés' napja / 91
Az én boldogítóm / 91
Minnyihez / 92
Új láncz / 92
A szabad Erdély / 93
A boldog alkony / 93
Gibárt és Irma / 94
Keresztes Bálint a' Szent Földön / 96
Psyche, a lepével, Canovától / 96
Antinousz / 97
Venus Callipygos / 97
Madonna. Carlo Dolcétól / 97
Laokoon / 97
Ferenczy' Graphídionára / 97
Io és Jupiter. Correggiótól / .97
Ámor az oroszlánon / 98
Hébéhez / 98
Apollon / 98
Gróf Draskovics János, az ezredes / 98
Eggy gyermek' sírkövére / 98
A lepe / 99
Vigasztalás / 99
Tövisek és virágok / 99
Az olvasóhoz / 99
A nagy titok / 99
A kész írók / 99
Soloecismusz / 99
A vak / 99
A nehéznyelvű / 100
Orthoepia / 100
Az igazságkereső / 100
Correctio / 100
írói érdem / 100
Szokott és szokatlan / 101
A neo- és palaeológosz / 101
Eggy fecsegőhöz / 101
Fonákság / 101
Pirító javallás / 101
Fentebb stylus / 102
A legfőbb leczke / 102
Virágok és gyomok / 102
A nyelvrontók / 102
A mi nyelvünk / 102
Zrínyi / 102
Neologismus / 104
Intés / 104
A jó és szép / 105
Vitkovicshoz / 105
Kis János:
Hymnus a bölcseséghez / 111
A barátság / 113
A Músákhoz / 113
Az ideálok / 114
A' szépség / 115
Kazinczy Ferenchez / 117
Búcsúvétel az ifjúságtól / 119
Dayka Gábor:
A' virtus' becse / 121
Kazinczyhoz / 121
Téli dal / 122
A tavasz / 123
Vitéz Imréhez / 123
Vitkovics Mihály:
A költő / 125
Lantomhoz / 126
Fohászkodás / 126
Kazinczy Ferenchez / 127
Az olvasóhoz / 128
A mái világ / 128
Szemere Pál:
A poéta / 129
Emlékezet / 129
Boldog pár / 130
Echo / 130
Bájviola / 130
Ungvárnémeti Tóth László:
A' barátsághoz / 133
A' zsenge szerelem / 133
Az ifiúság istennéje / 134
A' Kháriszok / 134
Ponori Thewrewk József:
A' Kháriszok / 137
Berzsenyi Dániel:
Lilihez / 139
Amathus / 140
A Szerelemhez / 141
Ajánlás / 141
Kölcsey Ferenc:
A képzelethez / 143
A Nyúgalomhoz / 143
Kazinczyhoz / 145
Sorsán vidámabb... / 145
Echo / 146
Könnycsepp / 146
Laurához / 147
Holdhoz / 148
Róza / 149
Kisfaludy Sándor:
Csobánc / 151
JEGYZETEK / 163
UTÓSZÓ / 169
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar klasszicizmus
Állapot:
1.930 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba