927.598

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Unikornis Könyv- és Lapkiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 303 oldal
Sorozatcím: A magyar költészet kincsestára
Kötetszám: 22
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN: 963-8350-50-4
Megjegyzés: Berzsenyi Dániel fekete-fehér arcképével illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Berzsenyi Dániel költeményeinek tartalomjegyzéke
Első könyv
Ajánlás7
Cyprishez9
A melancholia9
A szerelemhez10
A jámborság és középszer10
Gr. Török Sophiehez11
Melisszához12
A közelítő tél12
Horác14
Osztályrészem14
Egy hívtelenhez15
Az én Múzsám15
Chloe (Láttam! láttam Cholét...)16
A tavasz16
Egy szilaj leánykához17
Az örömhez18
A Múzsához (A te ernyődnek...)18
Chloe (Mint egy árva madár..)19
A szerelem19
Barátomhoz20
Magánosság21
Az Esthajnalhoz22
A szonetthez22
Amathus23
Bucsuzás23
A csermelyhez24
Egy leánykához25
Második könyv
Virág Benedekhez26
A tudományok26
Görög Demeterhez28
Orczy árnyékában29
A magyarokhoz (Romlásnak indult..)30
A megelégedés31
Felsőbüki Nagy Pálhoz31
Az ulmai ütközet32
Féltés33
Horatiushoz33
Az élet del34
Kishez35
Bucsuzás Kemenesaljától36
Keszthely37
Bacchushoz37
Téti Takács Józsefhez38
A felkölt nemességhez (Mint majd midőn...)38
Hg. Eszterházy Miklóshoz40
A magyarokhoz (Forr a világ...)41
A felkölt nemesség (Él még...)42
Wesselényi hamvaihoz43
Gr. Festetics Lászlóhoz43
A balatoni Nympha gr. Teleki Lászlóhoz45
Br. Prónay Sándorhoz46
Barátimhoz (Én is éreztem...)47
Fohászkodás48
Harmadik könyv
A Múzsához (Szelíd Múzsa!..)49
Esdeklő szerelem50
Lollihoz51
Az est51
A halál52
Múlandóság54
Vigasztalás55
A reggel56
Nelli57
Fannim emléke58
Phyllis58
Az én kegyesem59
Glycere59
Szerelmes bánkódás60
Lilihez60
A remete61
Cencimhez65
Fő és szív65
Esztihez66
A táncok66
Emmihez66
Életfilozófia67
Levéltöredék barátnémhoz69
Barátimhoz (Már-már félreteszem...)70
Negyedik könyv
A bonyhai grotta71
Br. Wesselényi Miklós képe71
A temető71
A Pesti Magyar Társasághoz72
Döbrentei Gáborhoz75
Dukai Takács Judithoz77
Vitkovics Mihályhoz80
Barátnémhoz82
Helmeczi Mihályhoz84
Vandal bölcsesség84
Ötödik könyv
A poéta86
Felséges királyunknak Keszthelyet váratáskor86
Szilágyi 1458-ban87
Hymnus Keszthely isteneihez88
Hector bucsuzása90
Napoleonhoz91
A füredi kúthoz91
Elégia gr. Festetics György hamvaira92
Wesselényi, a nádor, Muránynál93
Felsőbüki Nagy Benedekhez94
Vig Chloe95
A kritika95
Új Görögország96
Schiller96
A poézis hajdan és most96
Anglia97
A genialis nép97
A költő és a sors (Honnét van...)98
Gróf Mailáth Jánoshoz98
Hatodik könyv
Venushoz100
Nacámhoz100
Az elválás reménye101
Horváth Ádámhoz101
A Balaton102
Magyarország102
A tizennyolcadik század103
Az első szerelem105
Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás105
Kisfaludy Sándorhoz107
Gr. Festetics Györgyhez (Festetics! boldog...)107
Gr. Festetics Györgyhez (Örvendj, hazánknak...)108
Gr. Széchenyi Ferenchez109
Az ifjuság110
Kazinczy Ferencnéhez110
Kazinczy Ferenchez111
Hol vagy te, Széphalom115
Barátom, a gonosz cakó115
Gr. Bethlen Ádámnéhoz116
Barátimhoz (Engem is üldöz..)116
Felírás116
A német és a magyar ízlés117
Egy filológushoz117
A magyar117
Herder118
A szonett118
Platon118
Kölcsey118
Az ifjúsághoz118
Emlékkönyvbe (Virulj Bódé...)118
Emlékkönyvbe (Szeretet, barátság...)118
Berzsenyi Dániel népdalgyűjteménye
Kanászdal119
Bujdosódal119
Szeretőmet most kötözik119
Bizony azt csudálom120
Szürke csikóm, nyereg rajta120
Meg is házasodtam már121
Szajha, kurva katonája121
Katonának kápolnája a pince121
Kölcsey Ferenc költeményeinek tartalomjegyzéke
Ajánlás125
Költemények
1808
A pávatollhoz127
A képzelethez128
A szerető129
A nyúgalomhoz129
1809
Választás130
A dalos131
Kazinczyhoz131
Az Arcas133
Búcsú B...-től134
Egy született leánykának134
Gyakorta szárnyain136
1810
A végnyúgalom136
Kívánság137
1811
A Phantasia138
A kedves sírja138
A Holdhoz139
A költő (Két istenasszony...)139
Andalgások140
A sonetto143
Az acatia144
1812
Genius száll144
Gyönge kézzel145
1813
A költő (Tiszták, miként Arethusának...)146
Minden órám..147
Veszteség149
Felelet Kazinczy első szonettjére150
Ajánlás151
Óhajtás151
Átok (Láng vala keblemben...)152
Panasz151
Hiacynthus152
Egy ifjú sírjn152
Egykor homályos.. (Miről fog a lant zengeni...)152
A jegyváltó153
Ábránd154
Szemere Pálhoz155
Ideál155
Édes kín157
Jennyhez (1.)157
Rádaynak sírján157
1814
Élet158
Sorsán vidámabb...158
Laurához159
Vilma emlékkönyvébe160
Küzdés160
Róza162
A szenvedő163
Az ivó164
Rákos nymphájához165
Tudatlanság166
Bor-király166
Elfojtódás167
A lyány dala167
Szerelem168
Hol a virány170
1815
Lyány ült171
A reményhez171
1816
Rény172
A Földhez173
Gulácsy Gábor emlékkönyvébe174
1817
Rákóczi hajh...174
Remegve zeng176
1818
Képzelethez (Fény és homály közt...)176
Az ostrom Kőszegnél178
1820
Szép Lenka178
1821
Rákos179
Bú kél velem180
Dobozi181
Idegen185
Talányok, I-XIII.185
1822
Bordal189
Csolnakon190
1823
Hymnus190
Vérmenyekző191
Zápor196
Vanitatum Vanitas197
Remete198
Zsarnok200
Panasz201
Édeskedő202
Ki búban ül202
1824
Lotti203
Tanács203
Igazság204
Remény, Emlékezet205
A nyugtalan206
Berkemhez206
Endymion206
Vigasztalás209
Esti dal209
1825
Emlék210
Áldozat210
Echo211
Holdhoz211
Jennyhez (II.)212
Drégel212
Szerelemhez213
Alkonyi dal213
Régi várban214
Rév előtt214
A Szabadsághoz214
Derű215
Balassa215
Hervadsz216
1826
Költő216
Vándor Remény217
Ültem én217
Hév naptól218
Vágy218
Pipadal218
Vándor220
Honvágy és Szerelem220
1829
Epigrammák Vécsey Miklós... beiktatására221
Gróf Károly Györgynek, az uradalmaiban szolgáló tisztviselők222
1830
Zrínyi dala223
Szondi224
1831
Kölcsey225
Könnycsepp225
Huszt226
Mária Therésia226
Távozás227
Munkács227
Búsan csörög227
Vad homály kél228
Kél a zefír228
Bár rózsa volnék229
Nap száll alá229
1832
Vész230
Kazinczy230
Átok (A dalköltőn fekszik átok..)230
Intés231
1833
Hős232
Versenyemlékek233
Felírás Kende Zsigmond házára234
1834
Kölcsey S. R. emlékkönyvébe234
Emléksorok Klobusiczky Matildhoz234
Emléklapra234
1836
Éji temetés235
1837
Paulina emlékkönyvébe235
1838
Zrínyi második éneke236
Messze széles237
Szép Erdély237
Könnye csillog237
Mi fénylik ott238
Rebelis vers238
Műfordítások, átdolgozások
Álmatlanul hevert... (Franciából) (1809)239
Büszke székedben... (Sappho) (1813)240
Meghalva fogsz feküdni majd.. (Sappho) (1813)241
Démokritos sírján (Görögből) (1813)241
Boldog ember... (Sappho) (1813)241
Csokonai két dala átdolgozva
A Rózsambimbóhoz (1813)242
Szemrehányás (1813)243
A két sír (Klopstock) (1813)243
Az elválás (Klopstock) (1813)244
Rác Nyelvből (1814)244
Vagy ha midőn.. (Anakreon) (1814)245
Művészi vetélkedés Gressner fordítójával (1815-16)245
Homer Iliása (1816-17)247
Vitézi énekek276
Virágbeszéd (Palocsay)281
Harcdíj (Palocsay)281
Az ifjú (Palocsay)282
Függelék284
Utószó285
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.930 Ft
960 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei
Állapot:
1.930 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba