A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1973. január-december

A Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja - XXVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 660 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Áldott Lászlóné:
Ramhab Antal: Az optimális reakcióidők meghatározásának dinamikus modellje
Állami Díjasaink, 1970. évi
Almásy Gedeon: A rendszert leíró változók
Almássy Gyula:
Zádor György: Szuperfoszfát, karbamid és kálium-klorid tartalmú kevert műtrágyák
Békássyné Molnár Erika:
Földes Péter:
Vadnai Szabolcs: Az elméletitányérszám-meghatározás módszereinek értékelése binér elegyek desztillácója esetén, különös tekintettel számítógép alkalmazhatóságára
Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete Választmányi üléséről
Boros Tibor: A nem-stacionárius hővezetés vulkanizálás-technológia szempontjából fontos problémájának vizsgálata I.
Boros Tibor: A nem-stacionárius hővezetés vulkanizálás-technológia szempontjából fontos problémájának vizsgálata II.
Brenner András: Vegyipari csővezetékek körvarratainak hegesztése
Burger János:
Tarnay Tihamér: Száradási sebesség vizsgálata a nedvesítő folyadék diffúziós vándorlása esetén
Csikós Rezső: Cseppfolyós olefinek előállítása ásványolajtermékekből
Csikós Rezső:
Bélai Lászlóné:
Farkas Péter: Benzol alkilezése cseppfolyós olefinekkel szakaszos laboratóriumi berendezésben
Diószegi József:
Csontos János: Víztől eltérő viszkozitású folyadékot szállító szivattyúk teljesítményadatainak meghatározása nomogramokkal
Dobó János: Szerkezeti és kinetikai tényezők az ojtásos kopolimerizációban
Erdey László:
Marik Jánosné: Szerves oldószerek víztartalmának meghatározása közvetlen termometriás módszerrel
Forgách Géza: Tüzek és tűzoltóanyagok I.
Forgách Géza: Tüzek és tűzoltóanyagok II.
Gór Nagy Sándor: A magyar műtrágyaipar fejlődése a felszabadulás után
Gyimesi József: Gombagátló antibiotikumok kutatása a Gyógyszerkutató Intézetben
Gyökhelyi László: Vegyipari készülékek méretnöveléséről I-IV.
Haas Árpádné: Frédéric Joliot-Curie
Haas Árpádné: Alexander Fleming
Hardy GYula: Dr. Balló Rudolf
Hegyaljai Kiss Géza: A Magyar Kémikusok Egyesületének 1970. évi munkaterve
Hegyessy György: Akkumulátorok ezüstelektródjának aktiválása
Hegyessy György: Aktivált ezüstelektród oxidációja
Hódossy Lajos:
Próder István: Laboratóriumi kísérletek ciklohexil-amin előállítására anilin katalitikus hidrogénezésével
Horváth Imre: Elefeniszapos szennyvíztisztító rendszerek hasonlósági és méretnövelési feltételei I-II.
Horváth István: Megemlékezés dr. Magyar Károly tudományos munkásságáról
Horváth István: Az izoleucin és valin bioszintézis enzimjeinek fenotipusos derepressziója
Horváth László: A magyar gumiipar fejlődése 1945-től napjainkig
Inzelt István: Beszámoló az 1970. évi lipcsei őszi vásárról
Josepovits Gyula: A növényvédőszerkutatás néhány biokémiai problémája
Keresztes Sándor:
Bodor János: Hőcserélők úszófejének szilárdsági méretezése
Keresztes Sándor: Hűtési eljárások műszaki és gazdasági értékelése különös tekintettel léghűtők alkalmazására
Kerti József: Anionos protonmigráción alapuló szulfátsóelektrolízis I-II.
Kindl Ervin: Vegyipar a Tavaszi Lipcsei Vásáron
Klopp Gábor:
Görög Jenőné:
Szegényi Imre: Molekulaszűrő katalizátorok a szénhidrogénkémiában
Klug Ottó: Az oszcillometria és dielektrometria újabb fejlődéséről
Kolonics Zoltán: Vegyipari hulladékok megsemmisítése
Korányi György:
Práger István: A vegyipari kutatás helyzete és fejlődése a felszabadulás után
Könyvismertetés
Krajcsovics Ferenc. A tüzelőanyagelem-kutatás helyzete és egyes műszaki-gazdasági kérdései
Löw Miklós:
Schiff Ervin: Új módszer peptidkémiai irodalom dokumentálására
Magyar Károly:
Szarka László: Kémiai habzásgátlók vizsgálata fermentációs folyamatoknál
Magyar Károly:
Stverteczky Györgyné:
Tóth Sarudi Éva:
Hollósi Miklósné:L A neomicincsoportba tartozó antibiotikum-származékok
Matolcsy György:
Bordás Barna: Analógiák alkalmazásának lehetősége a növényvédőszer-kutatásban
Mázor László: Beszámoló a III. Analitikai Konferenciáról
Megnyílt a Magyar Vegyészeti Múzeum
Mueller Othmár: A korszerű építő- és építőanyag-ipari robbanóanyagok néhány gyártástechnológiai és alkalmazástechnikai problémája
Müller László:
Koltai Tamás: Kén-dioxid oxidációs reaktor folyamatmechanizmusának modellezése
Müller László: Kén-dioxid oxidációs reaktor tranziens folyamatainak vizsgálata
Nagy Endre: A gázkromatográfiás elemzés mennyiségi értékelelő rendszere
Nagy Iván: Vegyipari folyamatok közvetlen számítógépes irányítása
Nagy Sándor:
Fonyó Zsolt: L Kőolajlepárló oszlopok entrópiatermelésének és technológiai rugalmasságának együttes vizsgálata
Nagy Lajos György:
Schay Géza:L Adszorbensek fajlagos felületének meghatározása folyadékelegyek adszorpciós többletizotermáiból
Németh András: Lángreaktorok
Németh Jenő:
Pallai Ivánné: A gejzires eljárás és alkalmazási lehetőségei
Nikolics Károly: Krisztollagráfiai vizsgálatok a gyógyszeranalitikában
Nora de Oronzio: Az aktivált titánból készült mérettartó anódok az alkáliklorid elektrolízisben
Nyeste László: Szerves vegyületek átalakítása mikrobiológiai enzimekkel I-II.
Pallai Iván: Vegyipari folyamatok számológépes optimális irányítása
Papp Ágoston: A tányéros tornyok tányérhatásfokáról
Pataky Zoltán: Mérőréses áramlásmérők méretezése
Perlényi Attila: Vegyipari üzemek hidegvízellátása
Pethő Szilveszter: Izzító- és szárítókemencében megállapítható minőségi jellemzők megbízhatóságáról
Póhl Jeromos:
Szeidl József: Az elektrosztatikus feltöltődés a vegyiparban
Polinszky Károly: A kémiai felsőoktatás a felszabadulás után
Preisich Miklós: A Magyar Kémikusok Egyesülete a magyar vegyipar szolgálatában
Purman Jenő: A magyar gyógyszeripar fejlődése a felszabadulás után
Rohrsetzer Sándor: Diszperziók és makromolekulák kölcsönhatásának törvényszerűségei
Rónay Dezső: Magnézium korróziója vizes közegben
Rusznák István:
Bercsényi L. György: Emulziók a textiliparban
Dr. Schay Géza akadémikus 70 éves
Schummer Béla: Bonyolult tárolási feladatok megoldása állványos magasraktárakkal
Simon Ferenc:
Farkas Margit: Benzinpirolízisüzem gázfeldolgozó rendszerének matematikai modellezése I-II.
Simon Pál: Új irányzatok kőolajfinomítók építésében
Somló György: A magyar vegyipar műszaki tervezésének fejlődése
Szántó Ferenc:
Balázs János:
Sümegi Mihály: Organikus közegű szuszpenziók reológiai sajátosságai
Szegedi Róbert:
Porubszky Iván:
Rédey László: A klóripar fejlődése a klóralkáli-elektrolízis-ipar fejlődésének tükrében
Szekér Gyula: A magyar vegyipar 25 éve
Szepessy Géza: Néhány adat a magyar alchimia történetéhez
Szepesváry Pál:
Farkas Margit: Pirolizáló reaktorok matematikai modellezése és szimuláló programja
Szepesy László: A preparatív gázkromatográfia ipari alkalmazása
Szergényi István: Paraffinok kontrakciómérésének újabb eredményei
Szilágyi Gábor: Ragasztóanyagok poli- (vinil-acetát)-diszperzió alapon
Sziray József:
Keviczky László: 2n-p típusú részfaktoroktervek
Szöllősi Ferenc:
Szekeres Kálmán: A Tiszamenti Vegyiművek
Szőr Péter: Az erősítő hatás függése a korom szerkezetétől
Tettamanti Károly:
Sawinsky János:
Manczinger József:
Hunek József:
Havas Géza: Új extrakciós eljárás ipari szennyvizek fenolmentesítésére
Toldy Lajos: Vizsgálatok néhány kén- és nitrogéntartalmú heterociklussal
Tóth Sándor: Flokuláló szerek előállításának és ipari alkalmazásának hazai lehetőségei
Tömörkény Endre: Szteroidok átalakítása Mycobacterium phlei-vel
Vajta László: A magyar kőolajfeldolgozó ipar 25 éves fejlődése
Vajta László:
Szebényi Imre: A Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológiai Tanszékének 100 éves munkássága
Veress Gábor:
Papanek Gábor: A döntések rendszertechnikai tárgyalása
Veress Gábor: A gráfelmélet és vegyipari alkalmazása
Veress Gábor:
Almássy Gedeon: Összetett vegyipari rendszerek rendszertechnikai tárgyalása
Wolfram Ervin: A hazai kolloidtudomány helyzete és feladatai
Wolfram Ervin: Buzágh Aladár születésének 75. évfordulójára
Zöllner Gyula:
Ruszinkó László: Az etilén-oxid felhasználásáról
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kémikusok Lapja 1973. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1973. január-december
Állapot:
4.600 Ft
2.300 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba