858.443

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"250 kötet magyar történelmi mű"

248 mű 250 kötetben

Szerző
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vegyes
Oldalszám: 76.394 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret:
ISBN:

Tartalom

Bárczy János: Vádindítvány (1979)
Beke Kata: Jézusmárai, győztünk! (1993)
Benamy Sándor: A XX. Században éltem (1966)
Bokor Péter: Zsákutca (1985)
Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén (1982)
Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála (1989)
Marosán György: A tanúk még élnek (1989)
Marosán György: Fel kellett állnom (1989)
Pintér István: A márciusi front (1987)
Pallagi Ferenc: Terített betli (1994)
Nemes János: Rákosi Mátyás születésnapja (1988)
Király Béla: Honvédségből néphadsereg (1989)
Kárpáti Sándor: Jó szelet, peresztrojka! (1988)
Dr. Kende Péter: Celladam-kor (1987)
Ságvári Ágnes: Népfront és koalíció Magyarországon 1936-1948 (1967)
Dr. Major Ákos: Népbíráskodás/Forradalmi törvényesség (1988)
Marosán György: Az úton végig kell menni (1973)
"Nemeskürty István: ""Kik érted haltak, szent Világszabadság!"" (1979)"
Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért (1973)
Németh Károly: A magasabb követelmények útján (1979)
Aczél György: A kor, amelyben élünk (1979)
Kassák Lajos: Csavargók, alkotók (1981)
Andai György: Ki kísérje Kádárt? (1990)
Andorka Rudolf: A madridi követségtől Mauthausenig (1978)
Hory András: Bukaresttől Varsóig (1987)
Kiss György: Jegyzetek az első évekről 1944-1948 (1976)
Balogh Sándor - Birta István - Izsák Lajos - Jakab Sándor - Korom Mihály - Simon Péter: A magyar népi demokrácia története 1944-1962 (1978)
Schifferné Szakasits Klára: Holtvágányon (1987)
Sándor Iván: A vizsgálat iratai (1976)
Franka Tibor: Most jöttem Erdélyből (1988)
Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos (1981)
Botlik József: Erdély tíz tételben (1988)
Huszár Tibor: Mit ér a szellem, ha… (1990)
Jász Dezső: Tanácsmagyarországtól a Pireneusokig (1969)
Hollós Ervin - Lajtai Vera: Köztársaság tér 1956 (1974)
Mészöly Miklós: A negyedik út (1990)
Mocsár Gábor: A város és a fejedelem (1980)
Nemes Dezső: Magyarország felszabadulása (1960)
Dr. Kende Péter: Erdélyből jöttek (1988)
Horváth K. József: Milyen ember Antall József? (1991)
Franka Tibor: Behívattak (1989)
Németh László: Művelődéspolitikai írások (1986)
Vas Zoltán: Horthy (1981)
Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt (1981)
Nemeskürty István: Önfia vágta sebét (1975)
Horváth Marietta: Kezedben a mécs (1980)
Horváth Mihály: Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc (1986)
Hollós Ervin: Kik voltak, mit akartak? (1976)
Hollós Ervin - Lajtai Vera: Drámai napok (1986)
Karsai Elek: A budai Sándor-palotában történt (1963)
Hunyady József: A viharmadár (1972)
Karikó Sándor: A társadalmi-politikai megalkuvás (1995)
Aczél György: A szabadság jelene, jövője a szocializmus (1977)
Németh Dezső: Doktorok cellája (1990)
Remete László: »Rengj csak, föld!« (1968)
Nyers Rezső: Útkeresés - reformok (1988)
Bokor Imre: Kiskirályok mundérban
Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útja (1988)
Berecz János: Ellenforradalom tollal és fegyverrel (1981)
Bálint György: Spanyolországban jártam (1983)
Hollós Ervin - Lajtai Vera: Horthy Miklós, a fehérek vezére (1985)
Raffay Ernő: Trianon titkai (1990)
Radó Sándor: Dóra jelenti… (1978)
Böhm Vilmos: Másodszor emigrációban… (1990)
Nógrádi Sándor: Új történet kezdődött (1966)
Nemeskürty István: A kőszívű ember unokái (1987)
Szász Béla: Minden kényszer nélkül (1989)
Takáts Sándor: Kémvilág Magyarországon (1980)
Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok (1982)
Hegedűs András: A történelem és a hatalom igézetében (1988)
Dér Ferenc: A Nagy Imre vonal (1989)
Hollós Ervin - Lajtai Vera: Hidegháború Magyarország ellen/1956 (1982)
Náray Antal visszaemlékezése (1988)
Erdődy János: Sasoknál magasabban (1971)
Szücs Miklós: Ezredes voltam 1956-ban a vezérkarnál (1989)
Bánkúti Imre: A szatmári béke (1981)
Gyarmati György - Botos János - Zinner Tibor - Korom Mihály: Magyar hétköznapok (1988)
Karsai Elek - Karsai László: A Szálasi per (1988)
Ómolnár Miklós: Tizenkét nap, amely… (1989)
Varga Zsuzsa: Voltam, aki voltam (1988)
Gyurkó László: Négyszemközt a forradalommal (1970)
"Szabó Bálint: Az ""ötvenes évek"" (1986)"
Sík Endre: Egy diplomata feljegyzései (1967)
Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata (1983)
Ormos Mária: Padovától Trianonig (1984)
Zinner Tibor - Róna Péter: Szálasiék bilincsben I-II. (1986)
Simonffy András: Kompország katonái (1984)
Dr. Török József: Szent István tiszteletére (1988)
Tóbiás Áron: In memoriam Nagy Imre (1989)
Dalos György: A cselekvés szerelmese (1984)
Száraz György: Történelem jelenidőben (1987)
Dr. Kiss Artúr: Marxizmus és demokrácia (1973)
Geréb Sándor - Hajdú Pál: Az ellenforradalom utóvédharca (1986)
"Demény Pál: ""A párt foglya voltam"" (1988)"
Gazsi József: Fények a Börzsönyben (1976)
Szabadi László: Tengizig süllyedtem (1990)
Szántó Miklós: Magyarok Amerikában (1984)
Szatmári Jenő István: Majdnem halott újságíró nem hazudik (1995)
Szabó Bálint: Népi demokrácia és forradalomelmélet (1974)
Rákosi Sándor: Júliustól júniusig (1981)
Dombrády Lóránd - Tóth Sándor: A magyar királyi honvédség (1987)
"Dessewffy Tibor - Szántó András: ""Kitörő éberséggel"" (1989)"
Forró Tamás - Havas Henrik: A láger (1988)
Sík Endre: Bem rakparti évek (1970)
Niederhauser Emil: Merénylet Erzsébet királyné ellen (1992)
Bihari Mihály - Bíró Zoltán - Lengyel László - Király Zoltán: Kizárt a párt
Agárdi Péter: Művészet és politika (1984)
R. Várkonyi Ágnes: Buda visszavívása, 1686 (1984)
Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú (1979)
Gazsó Ferenc: Megújuló egyenlőtlenségek (1988)
Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza (1988)
Kőszegi Imre: Buda pápát átkoz (1977)
Herencsár Lajos: Két front között (1980)
Karsai Elek: Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek (1969)
Sinkó Ervin: Egy regény regénye (1988)
Dobi István: Vallomás és történelem I-II. (1962)
Gergely Jenő - Izsák Lajos: A Mindszenty per (1989)
"A ""Jelcin-dosszié"" (1993)"
Gyurkó László: 1956 (1987)
Gyurkó László: Arcképvázlat történelmi háttérrel (1983)
Ember Judit: Menedékjog - 1956 (1989)
Domokos Józsefné: Búcsúztatom a távoli életet (1985)
Demény Pál - Gyertyán Ervin: Az első koncepciós per (1989)
Deák Ferenc - Kossuth Lajos: Párbeszéd a kiegyezésről (1981)
Fazekas György: Forró ősz Budapesten (1989)
Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre (1988)
Szabó Bálint: Új szakasz az MDP politikájában (1984)
Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései (1990)
Schmuck Andor: Bal-eseteim (2001)
Vásárhelyi Miklós: Ellenzékben (1989)
Erdei Ferenc: Mezőgazdaság és szövetkezet (1959)
Fábry Zoltán: Vigyázó szemmel (1971)
Végh Antal: De mi lesz a harangokkal? (1988)
Végh Antal: Ölbeülni? Dorombolni? (1992)
Koltay Gábor: El nem égetett dokumentumok I. (1990)
Özv. Horthy Istvánné: Horthy István repülő főhadnagy tragikus halála (1992)
Paizs Gábor: Rajk per (1989)
Lázár István: Kis magyar történelem (1989)
Kunszabó Ferenc: És ég az oltár (1992)
Száraz György: A tábornok (1984)
Dümmerth Dezső: A két hunyadi (1985)
Lázár A. István: Örökségünk a nyomor (1990)
Gáti Ödön: Mementó (1975)
Mindszenti Gábor diáriuma öreg János király haláláról (1977)
Dr. Stankovich Viktor: 1956 (1989)
Schmidt Mária: Kollaboráció vagy kooperáció? (1990)
Marosán György: A bizalmi (1982)
Rozsnyói Ágnes: A Szálasi puccs (1962)
Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány (1984)
Mucsi Ferenc: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tevékenysége 1890 és 1918 között
Nagy Gábor: Frontjaim története (1985)
Samu Mihály: Hatalom és állam (1982)
Kádár János: Válogatott beszédek és cikkek (1975)
Kállai Gyula: Két világ határán (1984)
Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben IV.
Polgár Tibor: Politikatudományi tanulmányok (1982)
A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusa (1980)
Horváth József - Nemes János - Pintér István - Szabó László: Régi jó világ (1959)
Zsigmond László: Magyarország és a második világháború (1966)
Agárdi Péter: Művészetpolitikánk időszerű kérdései (1977)
Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében (1983)
Kroó László: Bölcsőm, koporsóm Buchenwald (1981)
Kroó László: A Kárpátok alatt (1988)
Király Ildikó: Kopjafák és vallomások
Vigh Károly: Ugrás a sötétbe (1979)
A magyarországi munkásmozgalom 1919-1929 (1958)
A magyarországi munkásmozgalom 1929-1939-ig (1959)
A magyarországi munkásmozgalom 1939-1945-ig (1959)
Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége (1977)
Ancsel Éva: Történelem és alternatívák (1980)
Marosán György: Nincs visszaút (1988)
Kocsis István: A tizenkettedik lánc (1986)
Bíró Zoltán: Saját út (1988)
Ego sum gallicus captivus (1980)
Aranyi Sándor: Két akasztófa árnyékában (1989)
Arató Endre: Egykorú demokratikus nézetek az 1848-1849. évi magyarországi forradalomról és ellenforradalomról (1971)
Sáfrán István: Íme, az ember (1990)
Ligeti László: Múltakra emlékezve… (1975)
Liska Tibor: Szent Barmunk - a politika alaprendje (1989)
Bill Lomax: Magyarország 1956 (1989)
Kun Béláné: Kun Béla (1966)
A Magyar Szocialista Munkáspárt kongresszusainak határozatai (1975)
A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének jegyzőkönyve (1988)
Domokos József: Innen és túl az óperencián (1977)
Fencsik László: Politikai kisszótár (1971)
Korom Mihály: A fasizmus bukása Magyarországon (1961)
Lovas Márton: Magyar voltam a Gulág-on (1989)
Nyárády Gábor: Embernek maradni (1970)
Barta Gábor: Nándorfehérvár 1456 (1985)
Bakó Ferenc: Kanadai magyarok (1988)
Nemeskürty István: Édes Erdély (1988)
Mód Aladár: Sors és felelősség (1967)
Molnár Róbert: Az elnök embere voltam (2001)
Lengyel József: Beszélgetések (1988)
Horn Gyula: Cölöpök (1991)
Borus Rózsa: A század nagy tanúi (1978)
Szabadon választott (1990)
Kék Duna könyv (1998)
Romsics István: Bethlen István emlékirata (1988)
Fricz Tamás - Karsai Gábor - Pap Emília: A rendszerváltás szótára (1992)
Dr. Ádám Antal: Mit kell tudni Magyarországról? (1982)
Botos János: Mit kell tudni hazánk felszabadulásáról? (1980)
Dojcsák Győző: A kanadai Esterházy története (1981)
Dr. Frank László: Zöld ár (1975)
Korom Mihály: A magyar fegyverszünet (1987)
Bognár József: Hordót a sajtónak!
Képtelen történet (1993)
Pálos Tamás - Illés Tibor: Moszkva-Budapest-Washington (1988)
Barabás Tibor: Napóleon foglya (1979)
Réti László: Lenin és a magyar munkásmozgalom (1970)
Szinai Miklós - Szűcs László: Bethlen István titkos iratai (1972)
Pünkösti Árpád: Vasalt ruha mángorolva/Meghúzom magam (1989)
Bozsik Valéria: Emberszabású szervezet (1983)
Unger Mátyás - Szabolcs Ottó: Magyarország története (1976)
Marx és Engels Magyarországról (1974)
Ómolnár Miklós: Torgyán a kapuk előtt (1992)
Balogh Sándor - Gergely Jenő - Izsák Lajos - Föglein Gizella: Magyarország története 1918-1975 (1988)
Rákosi Sándor: A MADISZ (1984)
Századvég 6-7 (1988)
Kenedi János: Az igazság a Nagy Imre ügyben (1989)
Bokor Pál - Tábori András: Magyarnak lenni (1988)
Tóth Gyula: Hazám (1988)
Vámos György - Pusztaszeri László: Az utak összefutnak (1987)
Farkas József: Agrárszocialista mozgalmak (1968)
Gergely Jenő: A püspöki kar tanácskozásai (1984)
Dr. Simai Mihály: A harmadik évezred felé (1971)
Dr. Bujtás László: Hogyan történt? 1. (1989)
Rácz István: Tanulmányok Erdély történetéről (1988)
Hegyi András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében (1982)
Pintér István: Ez történt (1981)
Faragó Jenő: Mr. Kádár (1989)
Bíró Zoltán: Októberi kérdések
Hanák Péter: A Dunánál (1982)
Major István: Honvédélményeim 1848-49-ből (1992)
Kádár János: A fejlett szocialista társadalom építésének útján (1975)
Asperján György: Élő történelem (1984)
Esti Béla - S. Balog Ilona - Szántó Tibor: A magyar munkásmozgalom képeskönyve (1984)
Dombrády Lóránd - Nagy Gábor: Fegyverrel a hazáért (1980)
Barta Gábor: Keresztesek áldott népe (1977)
Kádár János: A szocializmusért - a békéért (1978)
Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban (1967)
Kállai Gyula: Megkésett börtönnapló (1987)
"Koltay Gábor - Bródy Péter: ""Érdemei elismerése mellett…"" (1989)"
Baló György - Koncz István - Maros Dénes - Ujvári Imre László: Visszaemlékezések 1956 (1986)
Komlós János: Elárult ország (1961)
Kádár János: Végakarat (1989)
Elisabeth Klimovsky - Király Ferenc: Wallenberg Budapesten (1989)
Kádár János: Párt, szakszervezetek, szocializmus (1982)
Komját Irén - Pécsi Anna: A szabadság vándorai (1973)
Karsai Elek: A budai vártól a gyepűig (1965)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem