A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Széphalom 9.

A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve

Előszó

A sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Ferenc Társaság működésének tizennegyedik évében kilencedik évkönyvével jelentkezik. Tavaly a 8. kötet a Szabad Tér kiadásában megjelent Újszászy Kálmán... Tovább

Tartalom

A szerkesztő előszava 3
A Mester hagyatéka • Közlemények Kazinczy Ferencről
Békési Gábor - Sváb Antal: Kazinczy Zrínyi-centója 7
Váczy János: Az izgató 19
Fried István: Kazinczy Ferenc és a német irodalom (1780-1795) 39
Fehér Erzsébet: Két Kazinczy-levél iskolaügyben 43
Hőgye István: Új adatok a Kazinczy-Török és a Kossuth családok kapcsolatához 45
Busa Margit: Dokumentumok Kazinczy Thália családjáról 53
Dienes Dénes: Adalékok a széphalmi Kazinczy-emlékhely történetéhez 67
Kováts Dániel: A széphalmi Kazinczy-kultusz és a zempléni iskolák 71
Fehér József: A széphalmi Kazinczy Emlékcsarnok látogatókönyvei (1900-1948) 89
Busa Margit: A budai Kazinczy-kút 97
Busa Margit: Kazinczy Ferenc bibliográfia 1994-1996. 101
Az elődök üzenete • Történelmi és néprajzi közlemények
Kormos Sándor: Tájaink ősembere a jégkorszakban 119
Csőri István: Megyaszói boszorkány históriák 127
Bojtorné Toókos Uzonka: Babotsay Izsák élete, végrendelete alapján 131
Újszászy Kálmán: A Rákóczi-hagyomány és Sárospatak 137
Ifj. Gulyás Zoltán: Egy abaúji nagyasszony: Zichy Rezsőné Péchy Jacqueline 141
B. Balasi Jolán: A Szentiványi család rokokó íróládikája 147
Siska József: Bodrogközi malmok 155
Viga Gyula - Viszóczky Ilona: Adalékok a Felső-Bodrogköz vizeinek hasznosításához 167
Nagy Géza: A keresztszülők és szerepük a gyermek nevelésében Karcsán 175
Pocsainé Eperjesi Eszter: Temetkezési szokások Makkoshotykán 183
Borsi Antal: Zemplénagárd helynevei 189
Cilli Márta: Végardó földrajzi nevei 199
Fráter Margit: Sárospataki gyermekkorom emlékei 207
Kováts Éva: Emlékek a számkivetésből (Hortobágy, 1952-53 ) 213
A hely szelleme • Irodalom- és művelődéstörténeti közlemények
Katona Rezsóné: Szent Erzsébet jegyében 237
Szentjóbi Szabó Andor: Szentjóbi Szabó László 241
Horváth Helga - Komócsi Valéria - Szilády Gizella: Bessenyei Boldizsár 247
Barsi Ernő: Tompa Mihály és a zene 257
Bencsik János: Tokaj művelődési kapcsolatai a XIX. században 283
Csorba Csaba: A plébániai levéltárak történeti értékű iratanyaga 289
Kiss Endre József: A magyar református sajtó mint egyháztörténeti forrás 297
Katona Ferenc: A Fizika oktatásának kezdetei a Sárospataki Kollégiumban 303
Fehér Erzsébet: A szenior szerepköre a régi kollégiumokban 315
Ködöböcz József: Árvay József didaktikai elvei 321
Ágoston István: Adalékok a sárospataki teológia megszüntetése történetéhez 327
Komáromy Sándor: Keszeli Ferenc. Fejezet a szlovákiai magyar gyermeklírából 331
A lélek ébresztése • Közlemények a Kazinczy Társaság életéből
Újszászy Kálmán emlékezete
Vitéz Ferenc: Köszöntés Újszászy Kálmán szobrának leleplezésére 342
Bertalan Imre: Levél az Ünneplő Gyülekezethez 342
Koltay Gábor: Köszöntés a szobor avatóünnepségén 343
Márkus Mihály: Újszászy Kálmán szobra előtt 345
Kiss Pál: Újszászy Kálmán, a filozófia tanára 347
Benke György: Újszászy Kálmán teológiai munkái 351
Ködöböcz József: Újszászy Kálmán, a pedagógus 355
Kováts Dániel: Újszászy Kálmán a nemzeti önismeret szolgálatában 363
Szentimrei Mihály: Újszászy Kálmán a Faluszeminárium, a Gyűjtemények szervezője 367
Honismeret és művelődés
Gál Sándor: Magyarságtudat kisebbségben 371
Nagy Károly: Megyénk honismereti mozgalma és a helyi tudat 379
Pozbai Dezsőné: Gondolatok a lakóhelyismeret tanításának feltételeiről 383
Morvay Péter: Útmutató a lakóhely-ismereti gyűjtéshez 387
Lavotha Géza: Gyújtsatok lámpát! (Krónika - más szempontból) 393
Takács Béla: Emlékezés Szabó Gyulára 401
Balassa Iván: Nagy Géza, a Bodrogköz kutatója 405
Köszöntők
Fehér József: A 70 éves Lavotha Géza alkotásai között 417
Csorba Csaba: Dankó Imre 75 éves 421
Kováts Dániel: Balassa Iván 80 éves 425
Katona Rezsóné: Szabó Magda köszöntése 429
Új tiszteletbeli tagjaink 432
Emlékérmünk kitüntetettjei 433
Társaságunk kiadványai 434
Szépírás
Cseh Károly versei és műfordításai 435
Dudás Sándor versei 436
Pázmándy László versei 437
Somfai Kara Dávid műfordítása 438
Illés László versei 439
Petróczi Éva verse 440
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem