Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Költők albuma

Jelenkori magyar költők verseiből

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak ki, hogy Magyarországon az ilyen anthologiáknak csak üdvös hatása lehet. Nálunk a költők olvasó-közönsége oly csekély, hogy az utolsó tiz évben a könyvpiaczon megjelent versköteteknek alig 2-3 százaléka birt kiadót találni; a többi egytől-egyig az illető szerzők költségén jelent meg. S ne higyje senki, hogy e "többi" alatt a kevésbbé jelentékeny irók értendők. Nem. Tartózkodni akarok nevek megnevezésétől, mert ez az illetőknek tán rosszul eshetnék: de legjobb tudomásom szerint állithatom, hogy még egynémely oly költőnk is ez úton bocsátotta közzé költeményeit, kinek neve eltörülhetetlenül be van vésve irodalmunk történetébe. A dolgok ilyetén állása mellett a költőink iránti érdeklődés fölkeltésének egyik leghathatósb módját abban találom, ha olcsó áron, az ajándék-könyvek kedvelt és kelendő formájában mintegy izelitőt nyujtunk a közönségnek az ujabb magyar lyrából. E kötetet, melyet a Wodianer kiadóczég valóban diszesen állittatott ki, számosan fogják megvenni olyanok is, kik eddig magyar versre tán egy fillért sem költöttek. Lapozva ez könyvben, bizonynyal meg lesznek lepve az ujabb magyar lyra produkciójának gazdagságától és becsétől, s ha egyike-másika az e kötetben foglalt verseknek elragadja őket: nem természetese-e, hogy megszeretve az illető költőt, ohajtani fogják többi művei megismerését is? Vissza

Tartalom

I. Szerelmi költeményeit.

Felejteni - Lévai József 1
Tanács - Gyulai Pál 2
Szép, jó, hű - Szász Károly 3
Visszavárlak - Endrődi Sándor 5
Hortobágyra - Kiss József 7
Én édes elhervadt virágom - Reviczky Gyula 8
Ha gyarlóságból megbánt a lány - Bartók Lajos. . . 9
Szerelem hatalma - Vajda János 10
Királyok násza - Ábrányi Emil 12
Eltűnnek - Inczédi László 14
Egy szép asszonynak - Dóczy Lajos 16
Szeretem én - Bulla János 19
A nyugodt - Vargha Gyula 20
Édes álom - Rudnyánszky Gyula 21
Jaj annak «- Komócsy József . . . 22
Feledett dal - Endrődi Sándor 23
Ábrándos dal - Inczédy László 25
Egy év múlva - Szász Béla 27
Az áldott ház - Jakab Ödön 28
Felejtés - Ifj. Ábrányi Kornél 29
Oh mosolyogj rám «- Gyulai Pál 31
Idegen földön - Ifj. Apáthy István 34
Ha bujdosol az erdőben «- Bartók Lajos 35
A "tücsökdalok"-ból I-III. - Endrődi Sándor 37
Te jó vagy - Szabó Sándor 39
A nőnek sorsa az imádság - Gáspár Imre 41
Szeress, szeretlek - Vészi József 43
Miről ismerek én - Horváth Böske 47
A campagnában - Radó Antal 48
A virágnak - Bulla János 51
Énekek éneke - Reviczky Gyula 52
Arczképed előtt - Dengi János 55
A boldogság utján I-III. - Béri Gyula 57
Dicsőség és szerelem - Rónay István 61
Hervadt levelek - Szávay Gyula 62
Ifjan halunk meg - Koroda Pál 63
Dal - Gr. Zichy Géza 65
A "Keletiek"-ből - Wohl Janka. 66
Mikor ugy titkosan - Csengey Gusztáv 67
Az isten áldja meg - Endrődi Sándor 69
Hazugság volt I-II. - Inczédy László 71
A dívának - Dóczi Lajos 73
Ha hallanál - Reviczky Gyula . . . . 75
A Gül babát-ból - Bulla János. . . 76
Ha vigalomban - Vargha Gyula. . . 77
Most még feledj el - Bartók Lajos. . 79
A nő szive - Ifj. Ábrányi Kornél. . . . 80
Te türelem - Rudnyánszky Gyula 81
Oh mért oly későn - Kiss József 82
Idyll - Vajda János 83
Árva leány - Palágyi Lajos 85
Késő - Endrődi Sándor . 87
A szerelem könyvéből I-III. - Komócsy József 89
Egy kézszorítás - Radó Antal 92
Egy Deliláról - Szász Gerő 93
A pataki várkertben - Fejes István 95
Áldott kezek - Torkos László 97
Távozóban - Ifj. Apáthy István 99
Dicsőség - Dóczy Lajos 100
Első találkozás - Prém József 102
Héber dalok I-II. - Csengey Gusztáv 104
Éjfélt ütött - Hevesi József 106
A bajadér - Vészi József. 107
Halva vagy hát - Horváth Böske 109
Vágy - Koroda Pál
Dalok I-V.- Inczédy László 113
Te völgy - Bartók Lajos 116
Az erdők titka- Lévay József J17
Szeretsz? Sajnálsz? - Torkos László 119
Dal - Endrődi Sándor ... 121
Kitéptek karjaidból - Rudnyánszky Gyula 123
Szereted a zajt - Vargha Gyula 124
Ötven év - Szász Károly 125
Dalok I-V. - Márkus József 127
Utczán - Barna Izor 129
Meg szeretnék halni - Wohl Janka 130
Nász után - Radó Antal 131
II. Vallásos, hazafias és egyéb költemények.
A hunok harcza - Arany László 135
Velenczében - Szász Károly 146
Margit szigetén - Gyulai Pál . . . . 149
Nádas tavon - Vajda János . 151
Krisztus - Kiss József 153
Séta - Lévay József 155
Ott születtem - Jakab Ödön 158
Kiégett csillagok - Ábrányi Emil 159
Bölcső mellett - Endrődi Sándor 161
A rózsához - Bulla János. ... 163
Temetőben - Szász Béla . 167
Gyermekszobában - Vargha Gyula 169
Egy asszony halt meg - Gr. Zichy Géza 170
Nyugodni - Torkos László 171
Csak képzelet - Lévay József 173
Az üstökös - Vajda János 176
A föld - Ábrányi Emil. . . 177
Kié a gyász? - Rónay István 180
Falun - Gyulai Pál 181
Néma csönd - Illyés Bálint 183
Visegrád - Rudnyánszky Gyula 185
A meghiusult fénykép - Fejes István 189
Karácsony-est - Kozma Andor 191
Az a költői - Dömötör Pál 194
Az én imádságom - Kiss József . 195
Elégia - Gáspár Imre 198
Egy lányka ravatalánál - Komócsy József 201
Az állatkertben - Vajda János. 203
Öszi esték - Szávay Gyula 205
Hiú vágy - Wohl Janka 208
Leányfalván - Gyulai Pál 209
Végső óhaj - Ábrányi Emil 211
Oda vágyom - Váradi Antal 213
Szép kék Dunán - Szász Károly 216
Trisztia I-III. - Reviczky Gyula. 217
A Margitszigeten - Rudnyánszky Gyula 219
Csöndesen - Szász Béla. 221
Mementó - Szabó Sándor 223
Hozott isten - Csengeri János 224
Éveink - Bulla János 225
Harangszó I-II. - Bartók Lajos 227
A rekettye - Ifj. Apáthy István 230
Lelkem nyugodt - Dengi János 231
Az őszi esték - Dömötör Pál 233
Ti rózsák, ti myrtusok - Rónay István 234
Magány - Vajda János . . . 235
Útra készen I-III. - Reviczky Gyula 237
A természet - Koroda Pál 239
Isten - Rudnyánszky Gyula . 240
Ismét - Szász Béla 244
Éjjel - Gyulai Pál. . . . 245
Tea mellett - Szabó Endre 247
Nem vagyok több - Ábrányi Emil 249
Oszi napfény - Rónay István 250
Válasz egy levélre - Reviczky Gyula. 251
Alkonyat a folyóparton - Ifj. Apáthy István 253
A Gül babád-ból - Bulla János 255
A vaáli erdőben - Vajda János 256
Dal az éjben - Szász Károly 257
Téli alkony - Szász Károly 259
A tél - Pósa Lajos 261
Aláz' szolgája - Szabó Endre 265
III. Kibeszélő költemények.
(Szavalmány-darabok).
A sellő - Gyulai Pál 271
A hívatlan vendég - Lévay József. , 273
Egy percznyi csönd - Szász Károly 276
A czelli búcsú - Endrődi Sándor 279
Simon Judit - Kiss József 282
Az állatkert királya - Bartók Lajos 285
Kiszáradt forrás előtt - Ábrányi Emil 287
Pán halála - Reviczky Gyula 289
Dajkamese - Ifj. Ábrányi Kornél 294
Meran grófnő - Kozma Andor 297
Volt egy szultán - Bulla János 299
Anyám háza - Váradi Antal 301
Imakönyvem - Reviczky Gyula 305
Ágota kisasszony - Kiss József. 307
Jézus a tengeren - Fejes István 311
Márczius 15. - Jakab Ödön 314
Két testvér - Radó Antal 317
Búcsúzó virágok - Lévay József 323
Vén biblia - Szomaházy István . . . 326
A Jahn tragédiája - Kompolthy Tivadar 329
Házat vettem - Torkos László 330
Temetés külföldön - Gr. Zichy Géza 332
A vén ivó - Csengey Gusztáv 334
Rossz istenek - Reviczky Gyula 336
Útszéli lámpa - Jakab Ödön 339
A csók - Kiss József 341
Regina coeli - Váradi Antal 343
Gábor Áron - Bartók Lajos 345
Haidé - Endrődi Sándor 347
A szerencse mosolya - Lévay József 348
A róna - Illyés Bálint 350
A dómban - Kozma Andor 353
Három levél - Torkos László 356
Júdás - Váradi Antal 358
Ma született a Messiás - Reviczky Gyula 362
Gyermekek a Kálvárián - Ábrányi Emil 365
A keltő óra - Endrődi Sándor 367
A szabadság napja - Kozma Andor . 369
A tüz legendája - Jakab Ödön 372
A pathmószi látnók - Váradi Antal 374
Salamon király álma - Reviczky Gyula. 377
Gyümölcsösben - Gyulai Pál. . . 380
A házmesterleány - Radó Antal 382
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma

A könyv gerince javított, belülről megerősített példány. A könyv kötése kissé megnyílt.

Aranyozott lapélekkel.

Állapot:
9.680 Ft
4.840 ,-Ft 50
24 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!