Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.484

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Költők albuma

Arany László, Ábrányi Emil, Bartók Lajos, Dóczy Lajos, Endrődi Sándor, Gyulai Pál, Jakab Ödön, Kiss József, Komócsy József, Lévay József, Reviczky Gyula, Rudnyánszky Gy., Szabó Endre, Szász Béla, Szász Károly, Vajda János, Várady Antal, Vargha Gyula és számos más jelenkori magyar költő verseiből

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szívesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szívesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak ki, hogy Magyarországon az ilyen anthologiáknak csak üdvös hatása lehet. Nálunk a költők olvasó-közönsége oly csekély,hogy az utolsó tiz évben a könyvpiaczon megjelent versköteteknek alig 2-3 százaléka birt kiadót találni; a többi egytől-egyig az illető szerzők költségén jelent meg. S ne higyje senki, hogy e »többi« alatt a kevésbbé jelentékeny irók értendők. Nem. Tartózkodni akarok nevek megnevezésétől, mert ez az illetőknek tán roszszul eshetnék: de legjobb tudomásom szerint állithatom. hogy még egynémely oly költőnk is ez úton bocsátotta közzé költeményeit, kinek neve eltörülhetetlenül be van vésve irodalmunk történetébe. A dolgok ilyetén állása mellett a költőink iránti érdeklődés főlkeltésének egyik leghathatósb módját abban találom, ha olcsó áron, az ajándék-könyvek kedvelt és kelendő formájában mintegy izelitőt nyujtunk a közönségnek az ujabb magyar lyrából. Vissza

Tartalom

Szerelmi költemények
Felejteni - Lévai József1
Tanács - Gyulai Pál2
Szép, jó, hű - Szász Károly3
Visszavárlak - Endrődi Sándor5
Hortobágyra - Kiss József7
Én édes elhervadt virágom - Reviczky Gyula8
Ha gyarlóságból megbánt a lány - Bartók Lajos9
Szerelem hatalma - Vajda János10
Királyok násza - Ábrányi Emil12
Eltünnek - Inczédi László14
Egy szép asszonynak - Dóczy Lajos16
Szeretem én - Bulla János19
A nyugodt - Vargha Gyula20
Édes álom - Rudnyánszky Gyula21
Jaj annak - Komócsy József22
Feledett dal - Endrődi Sándor23
Ábrándos dal - Inczédy László25
Egy év mulva - Szász Béla27
Az áldott ház - Jakab Ödön28
Felejtés - Ifj. Ábrányi Kornél29
Oh mosolyogj rám - Gyulai Pál31
Idegen földön - Ifj. Apáthy István34
Ha bujdosol az erdőben - Bartók Lajos35
A "tücsökdalok"-ból I-III. - Endrődi Sándor37
Te jó vagy - Szabó Sándor39
A nőnek sorsa az imádság - Gáspár Imre41
Szeress, szeretlek - Vészi József43
Miről ismerek én - Horváth Böske47
A campagnában - Radó Antal48
A virágnak - Bulla János51
Énekek éneke - Reviczky Gyula52
Arczképed előtt - Dengi János55
A boldogság utján I-III. - Béri Gyula57
Dicsőség és szerelem - Rónay István61
Hervadt levelek - Szávay Gyula62
Ifjan halunk meg - Koroda Pál63
Dal - Gr. Zichy Géza65
A "Keletiek"-ből - Wohl Janka66
Mikor ugy titkosan - Csengey Gusztáv67
Az isten áldja meg - Endrődi Sándor69
Hazugság volt I-II. - Inczédy László71
A divának - Dóczi Lajos73
Ha hallanál - Reviczky Gyula75
A "Gül babá"-ból - Bulla János76
Ha vigalomban - Vargha Gyula77
Most még feledj el - Bartók Lajos79
A nő szive - Ifj. Ábrányi Kornél80
Te türelem - Rudnyánszky Gyula81
Oh mért oly későn - Kiss József82
Idyll - Vajda János83
Árva leány - Palágyi Lajos85
Késő - Endrődi Sándor87
A szerelem könyvéből I-III. - Komócsy József89
Egy kézszorítás - Radó Antal92
Egy Deliláról - Szász Gerő93
A pataki várkertben - Fejes István95
Áldott kezek - Torkos László97
Távozóban - Ifj. Apáthy István99
Dicsőség - Dóczy Lajos100
Első találkozás - Prém József102
Héber dalok I-II. - Csengery Gusztáv104
Éjfélt ütött - Hevesi József106
A bajadér - Vész József107
Halva vagy hát - Horváth Böske109
Vágy - Koroda Pál112
Dalok I-V. - Inczédy László113
Te völgy - Bartók Lajos116
Az erdők titka - Lévay József117
Szeretsz? Sajnálsz? - Torkos László119
Dal - Endrődi Sándor121
Kitéptek karjaidból - Rudnyánszky Gyula123
Szereted a zajt - Vargha Gyula124
Ötven év - Szász Károly125
Dalok I-II. - Márkus József127
Utczán - Barna Izor129
Meg szeretnék halni - Wohl Janka130
Nász után - Radó Antal131
Vallásos, hazafias és egyéb költemények
A hunok harcza - Arany László135
Velenczében - Szász Károly146
Margit szigetén - Gyulai Pál149
Nádas tavon - Vajda János151
Krisztus - Kiss József153
Séta - Lévay József155
Ott születtem - Jakab Ödön158
Kiégett csillagok - Ábrányi Emil159
Bölcső mellett - Endrődi Sándor161
A rózsához - Bulla János163
Temetőben - Szász Béla167
Gyermekszobában - Vargha Gyula169
Egy asszony halt meg - Gr. Zichy Géza170
Nyugodni - Torkos László171
Csak képzelet - Lévay József173
Az üstökös - Vajda János176
A föld - Ábrányi Emil177
Kié a gyász? - Rónay István180
Falun - Gyulai Pál181
Néma csönd - Illyés Bálint183
Visegrád - Rudnyánszky Gyula185
A meghiusult fénykép - Fejes István189
Karácsony-est - Kozma Andor191
Az a költő - Dömötör Pál194
Az én imádságom - Kiss József195
Elégia - Gáspár Imre198
Egy lányka ravatalánál - Komócsy József201
Az állatkertben - Vajda János203
Őszi esték - Szávay Gyula205
Hiú vágy - Wohl Janka208
Leányfalván - Gyulai Pál209
Végső ohaj - Ábrányi Emil211
Oda vágyom - Váradi Antal213
Szép kék Dunán - Szász Károly216
Trisztia I-III. - Reviczky Gyula217
A Margitszigeten - Rudnyánszky Gyula219
Memento - Szabó Sándor218
Csöndesen - Szász Béla221
Memento - Szabó Sándor223
Hozott isten - Csengeri János224
Éveink - Bulla János225
Harangszó I-II. - Bartók Lajos227
A rekettye - Ifj. Apáthy István230
Lelkem nyugodt - Dengi János231
Az őszi esték - Dömötör Pál233
Ti rózsák, ti myrtusok - Rónay István234
Magány - Vajda János235
Útra készen I-III. - Reviczky Gyula237
A természet - Koroda Pál239
Isten - Rudnyánszky Gyula240
Ismét - Szász Béla244
Éjjel - Gyulai Pál245
Tea mellett - Szabó Endre247
Nem vagyok több - Ábrányi Emil249
Őszi napfény - Rónay István250
Válasz egy levélre - Reviczky Gyula251
Alkonyat a folyóparton - Ifj. Apáthy István253
A "Gül babá"-ból - Bulla János255
A vaáli erdőben - Vajda János256
Dal az éjben - Szász Károly257
Téli alkony - Szász Károly259
A tél - Pósa Lajos261
Aláz' szolgája - Szabó Endre265
Elbeszélő költmények (Szavalmány-darabok)
A sellő - Gyulai Pál271
A hivatlan vendég - Lévay József273
Egy percznyi csönd - Szász Károly276
A czelli búcsu - Endrődi Sándor279
Simon Judit - Kiss József282
Az állatkert királya - Bartók Lajos285
Kiszáradt forrás előtt - Ábrányi Emil287
Pán halála - Reviczky Gyula289
Dajkamese - Ifj. Ábrányi Kornél294
Meran grófnő - Kozma Andor297
Volt egy szultán - Bulla János299
Anyám háza - Váradi Antal301
Imakönyvem - Reviczky Gyula305
Ágota kisasszony - Kiss József307
Jézus a tengeren - Fejes István311
Márczius 15. - Jakab Ödön314
Két testvér - Radó Antal317
Búcsúzó virágok - Lévay József323
Vén biblia - Szomaházy István326
A Jahn tragédiája - Kompolthy Tivadar329
Házat vettem - Torkos László330
Temetés külföldön - Gr. Zichy Géza332
A vén ivó - Csengey Gusztáv334
Rossz istenek - Reviczky Gyula336
Utszéli lámpa - Jakab Ödön339
A csók - Kiss József341
Regina coeli - Váradi Antal343
Gábor Áron - Bartók Lajos345
Haidé - Endrődi Sándor347
A szerencse mosolya - Lévay József348
A róna - Illyés Bálint350
A dómban - Kozma Andor353
Három levél - Torkos László356
Judás - Váradi Antal358
Ma született a Messiás - Reviczky Gyula362
Gyermekek a Kalvárián - Ábrányi Emil365
A keltő óra - Endőrdi Sándor367
A szabadság napja - Kozma Andor369
A tüz legendája - Jakab Ödön372
A pathmószi látnok - Váradi Antal374
Salamon király álma - Reviczky Gyula377
Gyümölcsösben - Gyulai Pál380
A házmesterleány - Radó Antal382
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma

A könyv gerince javított, kötése megnyílt, belülről megerősített. A lapélek és a lapok kissé foltosak. A címlapon pecsét található.

A lapélek aranyozottak.

Állapot: Közepes
9.800 Ft
7.840 ,-Ft 20
39 pont kapható
Kosárba