Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Költők albuma

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak ki, hogy Magyarországon az ilyen anthologiáknak csak üdvös hatása lehet. Nálunk a költők olvasó-közönsége oly csekély, hogy az utolsó tiz évben a könyvpiaczon megjelent versköteteknek alig 2-3 százaléka birt kiadót találni; a többi egytől-egyig az illető szerzők költségén jelent meg. S ne higyje senki, hogy e "többi" alatt a kevésbbé jelentékeny irók értendők. Nem. Tartózkodni akarok nevek megnevezésétől, mert ez az illetőknek tán rosszul eshetnék: de legjobb tudomásom szerint állithatom, hogy még egynémely oly költőnk is ez úton bocsátotta közzé költeményeit, kinek neve eltörülhetetlenül be van vésve irodalmunk történetébe. A dolgok ilyetén állása mellett a költőink iránti érdeklődés fölkeltésének egyik leghathatósb módját abban találom, ha olcsó áron, az ajándék-köynvek kedvelt és kelendő formájában mintegy izelitőt nyujtunk a közönségnek az ujabb magyar lyrából. E kötetet, melyet a Wodianer kiadóczég valóban diszesen állittatott ki, számosan fogják megvenni olyanok is, kik eddig magyar versre tán egy fillért sem költöttek. Lapozva ez könyvben, bizonynyal meg lesznek lepve az ujabb magyar lyra produkciójának gazdagságától és becsétől, s ha egyike-másika az e kötetben foglalt verseknek elragadja őket: nem természetese-e, hogy megszeretve az illető költőt, ohajtani fogják többi művei megismerését is? Vissza

Tartalom

Szerelmi költemények
Felejteni - Lévai József1
Tanács - Gyulai Pál2
Szép, jó, hű - Szász Károly3
Visszavárlak - Endrődi Sándor4
Hortobágyra - Kiss József7
Én édes elhervadt virágom - Reviczky Gyula8
Ha gyarlóságból megbánt a lány - Bartók Lajos9
Szerelem hatalma - Vajda János9
Királyok násza - Ábrányi Emil11
Eltünnek - Inczédi László13
Egy szép asszonynak - Dóczy Lajos14
Szeretem én - Bulla János17
A nyugodt - Vargha Gyula18
Édes álom - Rudnyánszky Gyula19
Jaj annak - Komócsy József20
Feledett dal - Endrődi Sándor21
Ábrándos dal - Inczédy László22
Egy év mulva - Szász Béla24
Az áldott ház - Jakab Ödön26
Felejtés - Ifj. Ábrányi Kornél27
Oh mosolyogj rám - Gyulai Pál28
Ha bujdosol az erdőben - Bartók Lajos31
A "tücsökdalok"-ból I-III. - Endrődi Sándor32
Te jó vagy - Szabó Sándor34
Miről ismerlek én - Horváth Böske35
A nőnek sorsa az imádság - Gáspár Imre36
Szeress, szeretlek - Vészi József38
Idegen földön - Ifj. Apáthy István41
A campagnában - Radó Antal42
A virágnak - Bulla János45
Énekek éneke - Reviczky Gyula46
Dicsőség és szerelem - Rónay István49
Arczképed előtt - Dengi János50
A boldogság utján I-III. - Béri Gyula52
Hervadt levelek - Szávay Gyula56
Ifjan halunk meg - Koroda Pál57
Dal - Gr. Zichy Géza59
A "Keletiek"-ből - Wohl Janka60
Mikor ugy titkosan - Csengey Gusztáv61
Az isten áldja meg - Endrődi Sándor62
Hazugság volt I-II. - Inczédy László64
A divának - Dóczi Lajos66
Ha hallanál - Reviczky Gyula68
A "Gül babá"-ból - Bulla János69
Ha vigalomban - Vargha Gyula70
Most még feledj el - Bartók Lajos72
A nő szive - Ifj. Ábrányi Kornél73
Te türelem - Rudnyánszky Gyula74
Idyll - Vajda János75
Oh mért oly későn - Kiss József76
Árva leány - Palágyi Lajos77
Késő - Endrődi Sándor79
A szerelem könyvéből I-III. - Komócsy József81
Egy Deliláról - Szász Gerő83
Egy kézszorítás - Radó Antal85
A pataki várkertben - Fejes István86
Áldott kezek - Torkos László88
Dicsőség - Dóczy Lajos89
Távozóban - Ifj. Apáthy István91
Első találkozás - Prém József92
Héber dalok I-II. - Csengery Gusztáv94
Éjfélt ütött - Hevesi József96
Vágy - Koroda Pál97
A bajadér - Vész József98
Halva vagy hát - Horváth Böske100
Te völgy - Bartók Lajos102
Dalok I-V. - Inczédy László103
Az erdők titka - Lévay József106
Szeretsz? Sajnálsz? - Torkos László108
Kitéptek karjaidból - Rudnyánszky Gyula110
Dal - Endrődi Sándor110
Ötven év - Szász Károly112
Szereted a zajt - Vargha Gyula114
Utczán - Barna Izor114
Dalok I-II. - Márkus József115
A tsataka-madár - Vészi József117
Tél és nyár - Dömötör Pál119
Szembeszállok - Rudnyánszky Gyula120
Fürdői emlékek - Vajda János121
Lépéseket - Gáspár Imre123
Mikor a bánat - Jakab Ödön124
Meg szeretnék halni - Wohl Janka126
Nász után - Radó Antal127
Vallásos, hazafias és egyéb tárgyu költemények
A hunok harcza - Arany László131
Velenczében - Szász Károly143
Margit szigetén - Gyulai Pál145
Nádas tavon - Vajda János147
Krisztus - Kiss József149
Séta - Lévay József150
Kiégett csillagok - Ábrányi Emil153
Bölcső mellett - Endrődi Sándor155
A rózsához - Bulla János157
Temetőben - Szász Béla161
Gyermekszobában - Vargha Gyula162
Ott születtem - Jakab Ödön164
Egy asszony halt meg - Gr. Zichy Géza165
Nyugodni - Torkos László166
Csak képzelet - Lévay József168
Az üstökös - Vajda János171
A föld - Ábrányi Emil172
Faluban - Gyulai Pál175
Visegrád - Rudnyánszky Gyula177
Kié a gyász? - Rónay István181
Néma csönd - Illyés Bálint182
A meghiusult fénykép - Fejes István184
Az a költői - Dömötör Pál186
Karácsony-est - Kozma Andor187
Az én imádságom - Kiss József190
Egy lányka a ravatalnál - Komócsy József194
Az állatkertben - Vajda János196
Elégia - Gáspár Imre197
Kórház - Palágyi Lajos200
Őszi esték - Szávay Gyula202
Hiú vágy - Wohl Janka205
Leányfalván - Gyulai Pál206
Szép kék Dunán - Szász Károly208
Végső ohaj - Ábrányi Emil209
Oda vágyom - Váradi Antal211
Trisztia I-III. - Reviczky Gyula214
A Margitszigeten - Rudnyánszky Gyula216
Memento - Szabó Sándor218
Csöndesen - Szász Károly219
Hozott isten - Csengeri János221
Éveink - Bulla János222
Harangszó I-II. - Bartók Lajos224
A rekettye - Ifj. Apáthy István228
Lelkem nyugodt - Dengi János229
Az őszi esték - Dömötör Pál231
Ti rózsák, ti myrtusok - Rónay István233
Magány - Vajda János234
A természet - Koroda Pál235
Útra készen I-III. - Reviczky Gyula236
Isten - Rudnyánszky Gyula238
Éjjel - Gyulai Pál243
Tea mellett - Szabó Endre245
Ismét - Szász Béla247
Nem vagyok több - Ábrányi Emil248
A vaáli erdőben - Vajda János249
Válasz egy levélre - Reviczky Gyula250
A "Gül babá"-ból - Bulla János252
Alkonyat a folyóparton - Ifj. Apáthy István253
Őszi napfény - Rónay István254
Dal az éjben - Szász Károly255
Téli alkony - Szász Károly257
A tél - Pósa Lajos259
Aláz' szolgája - Szabó Endre262
Elbeszélő költmények (Szavalmány-darabok)
A sellő - Gyulai Pál267
A hivatlan vendég - Lévay József269
Egy percznyi csönd - Szász Károly273
A czelli búcsu - Endrődi Sándor275
Simon Judit - Kiss József278
Az állatkert királya - Bartók Lajos281
Kiszáradt forrás előtt - Ábrányi Emil286
Pán halála - Reviczky Gyula281
Meran grófnő - Kozma Andor291
Volt egy szultán - Bulla János293
Dajkamese - Ifj. Ábrányi Kornél295
Anyám háza - Váradi Antal298
Imakönyvem - Reviczky Gyula301
Ágota kisasszony - Kiss József303
Jézus a tengeren - Fejes István307
Márczius 15. - Jakab Ödön311
Két testvér - Radó Antal314
Búcsúzó virágok - Lévay József320
Vén biblia - Szomaházy István323
A Jahn tragédiája - Kompolthy Tivadar326
Házat vettem - Torkos László327
Temetés külföldön - Gr. Zichy Géza329
A vén ivó - Csengey Gusztáv331
Rossz istenek - Reviczky Gyula333
Utszéli lámpa - Jakab Ödön336
A csók - Kiss József338
Regina coeli - Váradi Antal340
Gábor Áron - Bartók Lajos342
Haidé - Endrődi Sándor344
A szerencse mosolya - Lévay József345
A róna - Illés Bálint347
A dómban - Kozma Andor350
Három levél - Torkos László353
A bokor és a szél - Jakab Ödön355
Judás - Váradi Antal357
Szárnyas proletárok - Palágyi Lajos362
Ma született a Messiás - Reviczky Gyula363
Gyermekek a Kálvárián - Ábrányi Emil365
A keltő óra - Endőrdi Sándor367
A szabadság napja - Kozma Andor369
A tüz legendája - Jakab Ödön372
A pathmószi látnok - Váradi Antal374
Salamon király álma - Reviczky Gyula377
Gyümölcsösben - Gyulai Pál380
Apró történetek I-II. - Pósa Lajos382
A házmesterleány - Radó Antal283
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma

A borító kissé kopottas, gerince javított. Néhány lap kissé foltos. A kötés belülről megerősített.

A lapélek aranyozottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba