Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Költők albuma

Jelenkori magyar költők verseiből

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak ki, hogy Magyarországon az ilyen anthologiáknak csak üdvös hatása lehet. Nálunk a költők olvasó-közönsége oly csekély, hogy az utolsó tiz évben a könyvpiaczon megjelent versköteteknek alig 2-3 százaléka bírt kiadót találni; a többi egytől-egyig az illető szerzők költségén jelent meg. S ne higyje senki, hogy e »többi« alatt a kevésbbé jelentékeny írók értendők. Nem. Tartózkodni akarok nevek megnevezésétől, mert ez az illetőknek tán roszszul eshetnék: de legjobb tudomásom szerint állithatom, hogy még egynémely oly költőnk is ez úton bocsátotta közzé költeményeit, kinek neve eltörülhetlenül be van vésve irodalmunk történetébe. A dolgok ilyetén állása mellett a költőink iránti érdeklődés fölkeltésének egyik leghathatósb módját abban találom, ha olcsó áron, az ajándék-könyvek kedvelt és kelendő formájában mintegy izelitőt nyujtunk a közönségnek az ujabb magyar lyrából. E kötetet, melyet a Wodianer kiadóczég valóban pazar diszszel állittatott ki, számosan fogják megvenni olyanok is, kik eddig magyar versre tán egy fillért sem költöttek. Vissza

Tartalom

I. Szerelmi költemények.
Felejteni - Lévai József 1
Tanács - Gyulai Pál 2
Szép, jó, hű - Szász Károly 3
Visszavárlak - Endrődi Sándor 4
Hortobágyra - Kiss József 7
Én édes elhervadt virágom - Reviczky Gyula 8
Ha gyarlóságból megbánt a lány - Bartók Lajos 9
Szerelem hatalma - Vajda János 9
Királyok násza - Ábrányi Emil. 11
Eltűnnek - Inczédi László 13
Egy szép asszonynak - Dóczy Lajos 14
Szeretem én - Bulla János 17
A nyugodt - Vargha Gyula 18
Édes álom - Rudnyánszky Gyula 19
Jaj annak - Komócsy József 20
Feledett dal - Endrődi Sándor 21
Ábrándos dal - Inczédy László 22
Egy év múlva - Szász Béla 24
Az áldott ház - Jakab Ödön 26
Felejtés - Ifj. Ábrányi Kornél 27
Oh mosolyogj rám - Gyulai Pál 28
Ha bujdosol az erdőben - Bartók Lajos 31
A »tücsökdalok«-ból I-III. - Endrődi Sándor 32
Te jó vagy - Szabó Sándor 34
Miről ismerek én - Horváth Böske 35
A nőnek sorsa az imádság - Gáspár Imre 36
Szeress, szeretlek - Vészi József 38
Idegen földön - Ifj. Apáthy István 41
A campagnában - Radó Antal 42
A virágnak - Bulla János 45
Énekek éneke - Reviczky Gyula 46
Dicsőség és szerelem - Rónay István 49
Arczképed előtt - Dengi János 50
A boldogság utján I-III. - Béri Gyula 52
Hervadt levelek - Szávay Gyula 56
Ifjan halunk meg - Koroda Pál 57
Dal - Gr. Zichy Géza 59
A »Keletiek«-ből - Wohl Janka 60
Mikor ugy titkosan - Csengey Gusztáv 61
Az isten áldja meg - Endrődi Sándor 62
Hazugság volt I-II. - Inczédy László 64
A dívának - Dóczi Lajos 66
Ha hallanál - Reviczky Gyula 68
A »Gül babádból - Bulla Jánor 69
Ha vigalomban - Vargha Gyula 70
Most még feledj el - Bartók Lajos 72
A nő szive - Ifj. Ábrányi Kornél 73
Te türelem - Rudnyánszky Gyula 74
Idyll - Vajda János 75
Oh mért oly későn - Kiss József 76
Árva leány - Palágyi Lajos 77
Késő - Endrődi Sándor 79
A szerelem könyvéből I--III. - Komócsy József 81
Egy Deliláról - Szász Gerő 83
Egy kézszorítás - Radó Antal 85
A pataki várkertben - Fejes István 86
Áldott kezek - Torkos László 88
Dicsőség - Dóczy Lajos 89
Távozóban - Ifj. Apáthy István 91
Első találkozás - Prém József 92
Héber dalok I-II. - Csengey Gusztáv 94
Éjfélt ütött - Hevesi József 96
Vágy - Koroda Pál. 97
A bajadér - Vészi József 98
Halva vagy hát - Horváth Böske 100
Te völgy - Bartók Lajos 102
Dalok I-V. - Inczédy László 103
Az erdők titka - Lévay József 106
Szeretsz? Sajnálsz? - Torkos László 108
Kitéptek karjaidból - Rudnyánszky Gyula 110
Dal - Endrődi Sándor 110
Ötven év - Szász Károly 112
Szereted a zajt - Vargha Gyula 114
Utczán - Barna Izor 114
Dalok I-II. - Márkus József 115
A tsataka-madár - Vészi József 117
Tél és nyár - Dömötör Pál 119
Szembeszállók - Rudnyánszky Gyula 120
Fürdői emlékek - Vajda János 121
Lépéseket - Gáspár Imre 123
Mikor a bánat - Jakab Ödön 124
Meg szeretnék halni - Wohl Janka 126
Nász után - Radó Antal 127
II. Vallásos, hazafias és egyéb tárgyú költemények.
A hunok harcza - Arany László 131
Velenczében - Szász Károly 143
Margit szigetén - Gyulai Pál 145
Nádas tavon - Vajda János 147
Krisztus - Kiss József 149
Séta - Lévay József 150
Kiégett csillagok - Ábrányi Emil 153
Bölcső mellett - Endrődi Sándor 155
A rózsához - Bulla János 157
Temetőben - Szász Béla 161
Gyermekszobában - Vargha Gyula 162
Ott születtem - Jakab Ödön 164
Egy asszony halt meg - Gr. Zichy Géza 165
Nyugodni - Torkos László 166
Csak képzelet - Lévay József 168
Az üstökös - Vajda János 171
A föld - Ábrányi Emil 172
Falun - Gyulai Pál 175
Visegrád - Rudnyánszky Gyula 177
Kié a gyász? - Rónay István 181
Néma csönd - Illyés Bálint 182
A meghiusult fénykép - Fejes István 184
Az a költői - Dömötör Pál 186
Karácsony-est - Kozma Andor 187
Az én imádságom - Kiss József 190
Egy lányka ravatalánál - Komócsy József 194
Az állatkertben - Vajda János 196
Elégia - Gáspár Imre 197
Kórház - Palágyi Lajos 200
Őszi esték - Szávay Gyula 202
Hiú vágy - Wohl Janka 205
Leányfalván - Gyulai Pál 206
Szép kék Dunán - Szász Károly 208
Végső óhaj - Ábrányi Emil 209
Oda vágyom - Váradi Antal 211
Trisztia I-III.- Reviczky Gyula 214
A Margitszigeten - Rudnyánszky Gyula 216
Mementó - Szabó Sándor 218
Csöndesen - Szász Károly 219
Hozott isten - Csengeri János 221
Éveink - Hulla János 222
Harangszó I-II. - Bartók Lajos 224
A rekettye - Ifj. Apáthy István 228
Lelkem nyugodt - Dengi János 229
Az őszi esték - Dömötör Pál 231
Ti rózsák, ti myrtusok - Rónay István 233
Magány - Vajda János 234
A természet - Koroda Pál 235
Útra készen I-III. - Reviczky Gyula 236
Isten - Rudnyánszky Gyula 239
Éjjel - Gyulai Pál 243
Tea mellett - Szabó Endre 245
Ismét - Szász Béla 247
Nem vagyok több - Ábrányi Emil 248
A vaáli erdőben - Vajda János 249
Válasz egy levélre - Reviczky Gyula. 250
A »Gül babádból - Bulla János 252
Alkonyat a folyóparton - Ifj. Apáthy István 253
Őszi napfény - Rónay István 254
Dal az éjben - Szász Károly 255
Téli alkony - Szász Károly .257
A tél - Pósa Lajos 259
Aláz' szolgája - Szabó Endre 262
III. Elbeszélő költemények.
(Szavalmány-darabok).
A sellő - Gyulai Pál 267
A hivatlan vendég - Lévay József 269
Egy percznyi csönd - Szász Károly 273
A czelli búcsú - Endrődi Sándor 275
Simon Judit - Kiss József 278
Az állatkert királya - Bartók Lajos 281
Kiszáradt forrás előtt - Ábrányi Emil 286
Pán halála - Reviczky Gyula 281
Meran grófnő - Kozma Andor 291
Volt egy szultán - Bulla János 293
Dajkamese - Ifj. Ábrányi Kornél 295
Anyám háza - Váradi Antal 298
Imakönyvem - Reviczky Gyula 301
Ágota kisasszony - Kiss József 303
Jézus a tengeren - Fejes István 307
Márczius 15. - Jakab Ödön 311
Két testvér - Radó Antal 314
Búcsúzó virágok - Lévay József 320
Vén biblia - Szomaházy István 323
A Jahn tragédiája - Kompolthy Tivadar. 326
Házat vettem - Torkos László 327
Temetés külföldön - Gr. Zichy Géza 329
A vén ivó - Csengey Gusztáv 331
Rossz istenek - Reviczky Gyula 333
Útszéli lámpa - Jakab Ödön 336
A csók - Kiss József 338
Regina coeli - Váradi Antal 340
Gábor Áron - Bartók Lajos 342
Haidé - Endrődi Sándor 344
A szerencse mosolya - Lévay József 345
A róna - Illyés Bálint 347
A dómban - Kozma Andor 350
Három levél - Torkos László 353
A bokor és a szél - Jakab Ödön 355
Júdás - Váradi Antal 357
Szárnyas proletárok - Palágyi Lajos 362
Ma született a Messiás - Reviczky Gyula 363
Gyermekek a Kálvárián - Ábrányi Emil 365
A keltő óra - Endrődi Sándor 367
A szabadság napja - Kozma Andor 369
A tüz legendája - Jakab Ödön 372
A pathmószi látnók - Váradi Antal 374
Salamon király álma - Reviczky Gyula 377
Gyümölcsösben - Gyulai Pál. 380
Apró történetek I-II. - Pósa Lajos 382
A házmesterleány - Radó Antal 283
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma

Belülről megerősített példány. A borító kissé kopott, foltos. Néhány lap foltos.

A lapélek aranyozottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba