A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Antik tanulmányok 1983/1-2.

Studia Antiqua XXX. kötet 1. szám/Studia Antiqua XXX. kötet 2. szám

Tartalom

I. kötet
Tanulmányok
Borzsák István: A Nagy-Sándor-hagyomány Magyarországon1
Borzsák István: Nagy Sándor és Bizánc19
Kocziszky Éva: A tükörkép kiivása. (Euripides: Bakkhánsnők)27
Adamik Tamás: Aristolés stíluselmélete51
Hahn István: A Murena-összeesküvéstől a százados ünnepekig61
Harmatta János: Az avarok nyelvének kérdéséhez71
Harmatta János: Türk rovásírásos feliratok Kelet-Európában85
Kisebb közlemények
Németh Béla: Filológiai érv Lucretius datálásához100
Martói Egon: A római személynévviselés jogi szabályozása102
Pólay Elemér: Jogösszehasonlítás és a római jog103
Szádeczky-Kardoss Samu: Az "Evangeliarum S. Corbiniani dictum" és Pannónia106
Műfordítás
Horatius Carmina I. 25, 29, 32, II. 7. (Ford Szepessy Gyula)111
Megemlékezés
Török László: Borsai Ilona (1924-1982) 114
Kapronyi Teréz: Borsai Ilona közleményeit az egyiptomi népzene és a kopt liturgikus zene tárgyköréből115
Kutatási beszámoló
Bálint Csanád: Az avarkor és honfoglaláskor bizánci vonatkozásainak régészeti kutatása Magyarországon 1970 és 1980 között116
Tudománytörténet
Hörcsik Richárd: A teljes Thukydidés első magyar fordítója: Zsoldos Benő126
Vita
Komoróczy Géza: Történelem és hitvilág132
Könyvszemle
Háklár Noémi: Komoróczy Géza: "Fénylő ölednek édes örömében..."140
Szepessy Tibor: Publius Papinius Statius: Erdők. Ford. Muraközy Gyula, bev. Hegyi György143
Szabó Klára: J. Topál: The Southern Cemetery of Matrica (Százhalombatta - Dunafüred)147
Topál Judit: K. Sági: Das römische Gräberfeld von Keszthely - Dobogó148
Hamza Gábor: J. Vélissaropoulos. les naucleres gecs.152
Borzsák István: R. MInadeo: The Golden Plectrum153
Borszák István: Arturo De Vivo: Tacito e Claudio156
Boronkai Iván: Novum Glossarium Mediae Latinitatis. "Opertura - Ordino"158
Vallástörténeti források
Imre Flóra:
Pesthy Monika:
Pintér Márta:
Tengelyi László: Az andaniai mytérionokról (Lex sacra de mysteriis)160
II. kötet
Tanulmányok
Steiger Kornél: Egy elfelejtett Hérakleitos.töredék: Clem. Paed. III. 1,5173
Adamik Tamás: Aristotelés perióduselmélete181
Borzsák István Fabius Pictor és a Nagy Sándor-hagyomány199
Hoffmann Zsuzsanna: Színészek és színjátszás a Plautus-korabeli Rómában207
Harmatta János: Egy avar méltóságviselő pecsétgyűrűje249
Kisebb közlemények
Kocsiszky Éva: Rítus és játék. (Euripides - Bergman)257
Maróti Egon: Megjegyzések Cornelius Nepos Atticus életrajzához261
Lőricz Barnabás: Újabb adat a 156. év consullistájához262
Erdélyi István: A humarai vár és feliratai264
Megemlékezések
Falusi Róbert (1925.X.2.-1983.VIII.1.). (Harmatta János)267
Vita
Források az ókori zeneesztétika történetéhez. Vál., ford., bev., jegyz. Ritók Zsigmond. (Ism. Forod Géza)269
Vargyas Péter: Kereskedelem és összehasonlító árak Ugaritban279
Könyvszemle
Makkay János: A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei. (Ism. Raczky Pál)290
Fitz Jenő: Pannónok évszázsada. (Pannónia 193-284). (Ism. Tóth Endre)293
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem