A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kézikönyv a holokausztról

Tanárok és tanulók számára

Fülszöveg

A történelemben számos népirtásnak lehettünk tanúi. Olyan genocídiumra azonban, amelynek során egy állam - egy másik hatalom katonai nyomására - maga járult hozzá állampolgárai egy csoportjának fizikai megsemmisítéséhez, a holokauszt előtt még sohasem akadt példa. A magyar holokauszt hatszázezer áldozata nemcsak a hazai zsidóság és cigányság örök gyásza, hanem egyben nemzeti sorstragédia is, mivel örült, aljas, emberellenes eszmék következtében a magyar nemzet vesztette el polgárait, magyar emberek váltak származásuk miatt jogfosztottá, emberi méltóságukban megalázottá.
Ez a kötet abban kíván segítséget nyújtani, hogy a felnövő nemzedékek megismerjék a magyar történelem egyik legszörnyűbb korszakának történetét, megértsék a holokauszt lényegét, bízva abban, hogy mindez hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen az emberellenes, kirekesztő eszmék befolyása.

Tartalom

Előszó (Loránd Ferenc) 7
Szöveggyűjtemény a holokauszt történetének feldolgozásához (Tiszóczi Tamás) 9
Az antiszemitizmus társadalmi funkciói 11
Kovács András az antiszemitizmusról mint
társadalomtudományos problémáról 11
Karády Viktor az antiszemitizmus funkcionális modelljeiről 12
Az antiszemitizmus története az ókortól a modern antiszemitizmusig 19
Jakov Katz: az ókori és a keresztény antiszemitizmus különbségeiről 19
Ulrich Luz: a keresztény antiszemitizmus gyökereiről 20
Karády Viktor: a középkor egyházi zsidóellenességéről 22
Reinhardt Rürup - Thomas Nipperdey: az antiszemitizmus fogalmáról 25
Jakov Katz: a modern antiszemitizmusról és a fajelméletről 26
A holokauszt ideológiája és egyedülálló volta 27
Reinhardt Rürup - Thomas Nipperdey: a nácik antiszemitizmusáról 27
Ormos Mária: az „Endlösung" világnézeti alapjáról és politikai funkciójáról 28
Jehuda Bauer: a népirtás és a holokauszt hasonlóságáról és különbségéről 32
George Eisen: a zsidó gyermekek ellen viselt háborúról 38
A holokauszt kibontakozásának folyamata és állomásai 39
Karsai László: a németországi koncentrációs táborok felállításáról 39
Bruno Bettelheim: a koncentrációs táborok funkcióiról 39
Komoróczy Géza: a lengyel zsidók gettókba zárásáról 40
Karády Viktor: a keleti fronton működő mozgó halálosztagokról 40
Komoróczy Géza: a kőrösmezei deportálásról és az elgázosítás kezdeteiről 41
Dokumentum - Javaslat a halál-automobilok technikai átalakítására 42
Karsai László :a haláltáborokról 43
Filip Müller: az elgázosításról 44
Raoul Hilberg: a halál menetrendjéről 46
Primo Levi: a túlélők dilemmáiról 48
Szociológiai és történetfilozófiai értelmezések 51
Zygmunt Bauman: a modern civilizáció és a holokauszt összefüggéséről 51
Hannah Arendt: a totális uralomról 59
A holokauszt Európa egyes országaiban 63
Karády Viktor - Lucy S. Dawidowicz: kollaborációról, ellenállásról és
a zsidóság elpusztításáról 63
A holokauszt Magyarországon 72
Bibó István: a magyar társadalom felelősségéről 72
Randolph L. Braham: a magyar zsidóság holokausztjának okairól 82
Porrajmos. A roma holokausztról 84
Sir Angus Frazer: az európai cigányság üldöztetéséről 84
Karsai László: a magyar cigányság sorsáról 86
Bársony János: - a magyar cigányság üldöztetésének kronológiája (1944-45) 86
A holokauszt és a történelmi emlékezet 88
Komoróczy Géza: a német történészvitáról és a történelmi felelősségről 88
Válogatott tematikus bibliográfia (Uszóczi Tamás) 93
Annotált szépirodalmi bibliográfia (Uszóczi Tamás) 113
Regények 115
Novellák 127
Kisebb terjedelmű prózai írások 129
Drámák 130
Versek 135
Memoárok:, naplók 136
Levelek 155
Antológia 155
Diákoknak ajánlott irodalom 156
Szakirodalom 162
Filmajánlat a holokauszt történetének bemutatásához (Surányi Vera) 165
Játék- és dokumentumfilmek 167
Előzmények - a fasizmus térhódítása 168
Holokauszt 173
Visszatekintés 190
Szemelvények a magyarországi zsidóság életét korlátozó törvényekből és
rendeletekből (Mátraházi Ferenc) 201
A holokausztról az iskolában 219
A holokauszt tanításának lehetősége egy gyakorló történelemtanár
tapasztalatai alapján (Mátraházi Ferenc) 221
A holokauszt témájának feldolgozása a gimnáziumi oktatásban (Győri Izabella) 237
A holokauszt problémakörének tárgyalása a társadalomismeret tantárgy
keretében filmek segítségével (Pintér Zoltán) 244
A zsidóság nyoma Mezőberényben és a környező városokban (Csirmaz Sándor) 250
Az előítéletek ellen (Fazekas György) 253
Holokauszt-emlékműsor (Mátraházi Ferenc) 259
Javaslatok az április 16-i megemlékezéshez (Schiller Mariann) 271
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem