Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Könyv és Nevelés 1985/1-6.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Folyóiríta - XXVII. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

Oktatáspolitika, könyvtárpolitika. Az oktatás- és könyvtárügy állami és társadalmi irányítása. Szervezési kérdések.
Ballér Endréné: Báziskönyvtár az iskolában12
Ballér Endréné: Budapest Főváros Tanácsa - az iskolai könyvtárakért243
B. E.: Egy eredményes tanfolyamról1
Dán Krisztina: II. Nyári Akadémia (1985. július 1-5.) Olvasáspszichológia felsőfokon239
Dán Krisztina: Mit várunk és mit várhatunk az iskolai könyvtárak megyei hálózati irányításától?3
Dán Krisztina: Az olvasóvá válás esélyeiről kritikusan (Két tanácsközás tapasztalatairól)50
Győri Gáspár - Dán Krisztina: Egy korszerű iskolai könyvtár143
Az iskolai könyvtárak statisztikai adatai az 1983-84-es tanévről
általános iskola175
középiskola176
szakmunkásképző intézetek177
Kardos József: Az a bizonyos "M"95
Katsányi Sándor: Elgondolkoztató adatok47
Közös erővel45
Méhesfalvi Józsefné: Társadalmi igények - iskolai könyvtárak165
Varga Sándor: Az iskolai könyvtárügy szolgálatában (Dr. Ballér Endréné kitüntetése)237
Zsoldosné Cselényi Gyöngyi: Javaslatok a könyvtárkezelői ismeretek tananyagának beosztásához167
A közművelődési és iskolai könyvtárak együttműködése. Kettős funkciójú könyvtárak
Dán Krisztina: Mit várunk, és mit várhatunk az iskolai könyvtárak megyei hálózati irányításától?3
Kis Ibolya: "Kinek van erre energiája?" Könyv és könyvtárhasználatra épülő foglalkozás a Németh László Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában57
Rieth Józsefné: Volt egyszer egy okos játék251
Könyv- és könyvtárhasználatra nevelés
Ballér Endréné: Egy eredményes tanfolyamról1
Dán Krisztina: II. Nyári Akadémia (1985. július 1-5) Olvasáspszichológia felsőfokon239
Dán Krisztina: Az olvasóvá válás esélyeiről kritikusan (Két tanácskozás tapasztalatairól)50
Gál Gézáné: Az olvasóvá nevelés feladatai és módszerei (Egy iskolai munkatervi ciklus keretében: 1978-1983.)95
Győri Gáspár - Dán Krisztina: Egy korszerű iskolai könyvtár143
Huber Kálmánné: Szakmunkástanulók könyvtárhasználata és olvasási szokásai245
Kamarás István: Alkalmazott embertan mint az irodalomoktatás egyik lehetősége szakmunkásképző intézetekben157
Kis Ibolya: "Kinek van erre energiája?" Könyv- és könyvtárhasználatra épülő foglalkozás a Németh László Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában57
Méhesfalvi Józsefné: Társadalmi igények - iskolai könyvtár165
Reisinger Frigyesné: Felfedezem a könyvtáramat. (Felmérés egy gimnázium első osztályában)100
Rieth Józsefné: Volt egyszer egy okos játék251
Sáráné Lukátsy Sarolta: Vigyázat! Képregény! Egy felmérés tanulságai171
Tomcsányi Csabáné: Irodalomjegyzék a könyv- és könyvtárhasználattal kapcsolatban javasolt munkaközösségi témákhoz102
Varga Sándor: Iskolai könyvtáros és az olvasásfejlesztés141
Zsoldosné Cselényi Gyöngyi: Javaslatok a könyvtárkezelői ismeretek tananyagának beosztásához167
Iskolai könyvtárosok képzése, továbbképzése
Ballér Endréné: Egy eredményes tanfolyamról1
Dán Krisztina: II. Nyári Akadémia (1985. július 1-5.) Olvasáspszichológia felsőfokon239
Dán Krisztina: Mit várunk és mit várhatunk az iskolai könyvtárak megyei hálózati irányításától?3
Győri Gáspár - Dán Krisztina: Egy korszerű iskolai könyvtár143
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Dán Krisztina: II. Nyári Akadémia (1985. július 1-5.) Olvasáspszichológia felsőfokon239
Állomány (Gyarapítás, feltárás, elhelyezés)
Gál Gézáné: Az olvasóvá nevelés feladatai és módszerei (Egy iskolai munkatervi ciklus keretében: 1978-1983.)95
Közös erővel45
Rieth Józsefné: ...a közművelődési könyvtár az iskola munkájára épít19
Iskolai könyvtárak külföldön. Nemzetközi vonatkozású cikkek
Arató Ferenc: Iskolai könyvtárak Líbiában212
Ardó Mária: Iskolai könyvtárból eszközközpont223
Dán Krisztina: A Gyermek- és Ifjúsági Könyvek Nemzetközi Központja Salamancában. - Egy alapítvány történetéről265
Dani Tivadar: Könyv vagy videó? (Svédországi tapasztalatok)132
Fogarassy Miklós: Nemzetközi gyermekkönyvtári szeminárium Salmancában. - 1985. június 8-13.267
Horváth György Péter: Gyermek- és ifjúsági irodalmi tanszék alakult a brnói egyetemen128
Károlyi Ágnes: Gorkij-díj 1985.276
Martinovitsné Kutas Ilona: Könyv- és Könyvtárhasználati ismeretek oktatása az angol általános iskolákban82
Nagy Attila: Nemzetközi konferencia a gyermekek könyvtári ellátásáról86
Rigó Béla: Gorkij-diplomás meseregény278
Rubovszky Kálmán: Lucca 16. (A comics, animációs film és illusztráció nemzetközi kiállítása)129
Tomcsányi Csabáné: Iskolai könyvtár = kommunikációs központ?38
Tomcsányi Csabáné: A korszerű iskolai könyvtár modellje. (Az amerikai és nyugatnémet helyzet összehasonlítása)219
Tóth Béla: Megemlékezés. Klaus Doderer 60 éves227
Tóth Béla: Phaedrus - a gyermekirodalom-kutatás nemzetközi szemléje269
Uzsoki Andrea: Milyen messze van Norvégia? - Egy tanulmányút tapasztalatai30
Uzsoki Andrea: Olvasásfejlesztés könyvtárral216
Uzsoki Andrea: Tanulni is tudni kell124
Gyermek- és ifjúsági irodalom. Pedagógus könyvei. Könyvkritika. Könyvismertetés. Tanulmányok
Ambrusné Szalai Katalin: "Akarni a jót." (Kereszty Zsuzsa: Bevezetés a egész napos nevelésbe)282
Andor György: A kalandirodalom I. kémek, indiánok, cowboyok, katasztrófák186
Andor György: A kalandirodalom II. Drakula, King Kong, Lady CHatterly és mások260
Andor György: Ősi ösztöneink (Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei)232
Bikfalvy Péter: A százéves Kosztolányi. Levendel Júlia: Így élt Kosztolányi Dezső; Rónay László: Ki ez a varázsló? Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében204
Borbíró Zsóka: Egy gyermekközpontú könyvről (M. Boda Edit - Kecskés András: Tengertánc)28
Borbíró Zsóka: Még egyszer - a képregényről119
Borus József: A honvédsereg első győzelmének krónikája (Urbán Aladár: Pákozd)109
Csikvári Gábor: Gitár, kutyák, szerelem (Kende Sándor: Lusta Emmi és a szerelem)67
Csokonai Attila: Hiteles Madách-portré (Horváth Károly: Madách Imre)234
Fogarassy Miklós: Medvék - versszerepben (Tandori Dezső: medvék minden mennyiségben)190
Gordon János: Az elmúlástól tettenérten. (Az elmúlástól tettenérten. Vál., szerk. és az előszót írta: Z. Szabó László)112
Hegedős Mihály: Tudósítás a sivatagból (Balázs Dénes: A sivatagok világa)61
Horváth Zsuzsa: Az alkalmazott embertan forrásvidéke (Kamarás István: Rögeszmék Bakonyoszlopon)229
Hurtony Zsuzsa: Az Írószövetség Gyermek- és Ifjúsági Szakosztálya életéből121
Hurtony Zsuzsa: Könyvtárosoknak, pedagógusoknak ajánljuk54
Kállay István: Várak könyve (Illés György: Várak dicsérete)182
Karlovitz János: Önéletrajz a játékpszichológiai kutatások tükrében (D. B. Elkonyin: A gyermeki játék pszichológiája)40
Kincses Edit: Miért olyan, amilyen? (Hernádi Miklós: Olyan, amilyen? Körkép új kultúránkról)113
Kincses Edit: Te mit tettél volna a helyében? (Németh Pál: Levelek F.-nének)207
Kovács Erzsébet: Mítosz és valóság (Szergej Utcsenko: Julius Ceasar)43
Kovács Ferenc: Nemes Nagy Ágnes gyermekvers-költészete193
Kovács Ferenc: A népköltészet hatása Szabó Lőrinc gyermekköltészetére69
Kovács József László: Haza s emberség (Egy korszak-monográfiai sorozat első kötetéről) (Fenyő István: Haza s emberség)279
Kovácsné Paulovits Teréz: Nemzeti önvizsgálat történész szemmel (Szekfű Gyula: Forradalom után)87
Kronstein Gábor: Történelmi perújrafelvétel (Hajdú Lajos: Forradalmár vagy szerencselovag?; Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban)135
Kubassek János: A csodaszarvas nyomán elinduló vándor (Baktay Ervin: Kőrösi Csoma Sándor)89
Kubassek János: Könyv Ázsia népeiről (Kiszely István: A Föld népei. Ázsia népei)138
Németh Tibor György: Művészvallomások és tanulságaik (Kabdebó Lóránt: A műhely titkai)63
Németh Tibor György: Vidám mese gyerekeknek, felnőtteknek (Veress Miklós: Égimódi csavargó)116
Seres József: Meseregény gyerekeknek és felnőtteknek (Milne: Holnemvolt)77
Szász Levente: Műveltségünk forrásvidékére visszavezérlő igaz kalauz (Finnugor-szamojéd regék és mondák. Vál. és szerk. Domokos Péter)209
Tóth Béla: A cigány gyermekek ábrázolása egy mai magyar regényben (Halasi Mária: Az utolsó padban)22
Tóth Ede: Sisak és cilinder (Vargyai Gyula: Sisak és cilinder. A katonai vezérlés és politika Magyarországon a második világháború előestéjén)106
Tüskés Tibor: Kormos István költői pályája253
Vass Előd: A Budával együtt törökké lett országrész visszavívása (R. Várkonyi Ágnes: Buda visszaszívása)178
Voit Krisztina: Illés György: Mesélő könyvtárak184
Nekrológ
Seres József
Török Sándor (Balázs Mihály)
Rovatok
Elmélet és gyakorlat
Ifjúság és irodalom
Könyvespolc
Külföld
Nekrológ
Statisztika
Vezércikk
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Könyv és Nevelés 1985/1-6. Könyv és Nevelés 1985/1-6.
Állapot:
2.700 Ft
1.350 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba