1.042.515

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Könyv és nevelés 2008/1-4.

X. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet-Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 382 oldal
Sorozatcím: Könyv és Nevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Örömmel köszöntöm folyóiratunk kedves olvasóit abból az alkalomból, hogy - elsősorban az NKA Könyvtári Kollégiuma jóvoltából - idén is lesz Könyv és Nevelés. Pályázati pénzből megvalósuló folyóirat... Tovább

Előszó

Örömmel köszöntöm folyóiratunk kedves olvasóit abból az alkalomból, hogy - elsősorban az NKA Könyvtári Kollégiuma jóvoltából - idén is lesz Könyv és Nevelés. Pályázati pénzből megvalósuló folyóirat esetében bizony valós év eleji öröm beszámolni a "túlélésről".
A megjelenés lehetőségének tényén túl az is erősíti örömünket - legalább Dr. Jáki László kollégámnak és magamnak is, mint afféle avuló, konzervatív mentalitású szerkesztői csapatnak -, hogy nemcsak látható, de tapintható, és (elnézést a kifejezésért!) akár szagolható is a Könyv és nevelés, még mindig fizikai valóságában is létező, kézbe vehető, lapozható a folyóiratunk. De hogy érthetőbb legyen az előző mondatom, álljon itt néhány szemelvény az NKA meghívásos pályázatára benyújtott anyagunkból. (A pályázati kiírás tudniillik egyértelműen előnyben részesítendőnek hirdette az elektronikus változatot!) Vissza

Tartalom

1. szám
Balogh Mihály: Mustra5
Könyvtár
Kiss László: PR és kommunikáció az iskolai könyvtári munkában7
Hock Zsuzsanna: Összevonásról kézfogással14
Balogh Mihály: Könyvtári kalandozásaim Mexikóban II.16
Nagy Enikő: A középiskolások tájékozódó képessége a könyvtárhasználati vetélkedők tükrében21
Sándorné Milbacher Kinga: A kaposvári kistérség általános iskolai könyvtárainak helyzete egy kérdőíves vizsgálat tükrében
Tóth Rita: Könyvtárhasználati verseny a keszthelyi gyermekkönyvtárban
Tankönyv, taneszköz
Vajda Kornél: Tankönyv és politika25
Többen egy könyvről: Szárai Miklós tankönyvsorozatának bemutatása32
Kardos József: Emlékezés a tankönyvíró Kosáry Domokosra
Sándor Tamás: Tankönyveink a Magyarországi Tanácsköztársaságról
Szabó Károly: Tankönyvek a pártideológia szolgálatában
Pethő Balázs: Ismerkedés az interaktív táblával
Olvasáspedagógia
Nagy Attila: Tájkép csata előtt (PISA 2006 - magyar szemmel)47
H. Tóth István: A vitézi virtus szépségének verse. Adalék Balassi Bálint "Egy katonaének" című költeményének sokoldalú feldolgozásához54
Lukácsné Plenk Anna: "Én tanárnak is - író voltam" (Iskolák, tanárok, tanítványok Szabó Magda életművében)62
Kovács Lajos: Taníthatják-e egymást a diákok?72
Bognárné Kocsis Judit: Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról77
Csépány Nikoletta: A szövegértő olvasás megalapozása az első osztályban
Babai Zsófia: Kompetencia alapú képzés a "német nemzetiségi óvodapedagógus" szakirányon és a "német nyelv az óvodában" specializáción
Ifjúsági irodalom
Praznovszky Mihály: Mit olvasott a szakácsné?82
Kitekintés
Pallos Zsuzsanna: Válogatás a külföldi szakirodalomból90
Hírek93
2. szám
Balogh Mihály: Mustra
Könyvtár
Bainé Tóth Erika - Békési Annamária: Múlt és jelen egy könyvtárban8
Balogh Mihály: Könyvtári kalandozásaim Mexikóban14
Olvasáspedagógia
Gombár Zsófia: A Hamlet tanításának története aközépiskolai irodalomkönyvek tükrében az 1950-es évektől napjainkig19
Zipernovszky Hanna: Felesleges időtöltés? Néhány pedagógiai következtetés a svéd fiatalok Internet használata kapcsán30
Prjevara Györgyi: A Bibliotheca Corviniana. Hunyadi Mátyás könyvtára. Könyvtárhasználati óra 4. osztályosok számára
Cs. Bogyó Katalin: Olvasásnépszerűsítés nem hagyományos eszközökkel: az iskolai könyvtári blogok38
Tankönyv taneszköz
Nádasi András: A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis programról40
Probáld Ferenc - Patakiné Nagy Erika - Szász Gyöngyi - Tóth Etelka: Négyen - két földrajz tankönyvről avagy "Ésszel járjuk be a földet!"56
Erdődi János: Földrajz a kassai elemi osztályú tanulók számára I. füzet
Erdődi János: Földrajz a népiskolai tanulók számára
Pásztort Andrea: Szertárak titkai, avagy múzeum az iskolában67
Bányai Mátyás: Az Esztergomi Bencés Gimnázium szertárának rövid története
Jáki László: Kiss Áron a tankönyvíró
Ifjúsági irodalom
Cs. Tóth János: Értékmegőrző évtizedek. Jóra nevel a Móra74
Kitekintés, hírek
Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon. Szakmai konzultációs megbeszélés78
Bondor Erika - Dömsödy Andrea: Olvass te is! Együttműködés az olvasáskultúráért81
Hock Zsuzsanna: A "Párbeszéd éve" a Fővárosi és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben84
Dömsödy Andrea: Gyorsjelentés a 2007/8. tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről86
3. szám
Balogh Mihály: Mustra6
Könyvtár
Balogh Krisztina: Az evangélikus iskolák könyvtárainak helyzete8
Pákovics Enikő: A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium diákkönyvtára18
Szalai Tamásné - Szák-Kocsis Kata - Rónyai Tünde - Hucskó Erzsébet - Kolozsváriné Kottán Eleonóra: Tankönyves választék az iskolai könyvtárakban23
Lukáts János: "Nézzünk széjjel magunk körül!"30
Olvasáspedagógia
Balogh Mihály: A tízéves Könyv és Nevelés az olvasáskultúra szolgálatában33
Dömsödy Andrea: Olvasóvá nevelés 100 évvel ezelőtt és ma40
Bárdos Dóra: Egy kötelező olvasmány olvasási vetületei45
H. Tóth István: Az olvasáspedagógia szolgálatában. Észrevételek a Lovász-tankönyvcsalád két olvasókönyvéről52
G. Gödény Andrea: "Túlnan vélem átellenben éppen". A szövegértés, mint kulcskompetencia fejlesztési lehetőség irodalmi szövegek körében az 5-6. évfolyamon59
Szász Gyöngyi: A cserebogár-cuppanástól a szarvasbogár, mennydörgésig70
Olvasótábor az őrségben
Ifjúsági irodalom
Galuska László Pál: A Pál utai fiúk értelmezésélnek kérdései a magyar gyermekirodalmi kutatásban75
A Pál utcai fiúk megjelenésének fogaetatása a magyar Középiskola c. folyóiratban
Kálmán Tünde: Mesekönyv kiadás Magyarországon 1987-ben és 2006-ban. Összehasonlító elemzés
Tankönyv - taneszköz
Mosonyi László - Nádasi András: Kogutowicz Manó és Kogutowicz Károly földrajzi és történelmi atlaszai, térképei és glóbuszai87
Franyó István. Stolmár László, a tankönyvíró
Szolnoky Jenő - Maróthy Mária: Ketten biológiai tankönyvekről89
Kéri Katalin - Gombos Norbert: Időutazás a magyar nevelés és művelődés történetében
4. szám
Balogh Mihály: Mustra8
50 éves az Országos Pedagógiai Könyvtár
Varga Katalin: A szakkönyvtári innováció lehetséges útjai
Dippold Péter: Szakmai innováció az Országos Széchenyi Könyvtárbvan
Kocsis Mihály: A pedagógiai kutatás-fejlesztés és a könyvtár
Kardos József: A politika szerepe az OPKM újraindításában
Téglási Ágnes: Stratégia-innováció-szolgáltatás
Lovász Andrea: Klasszicizálódó kortársak. Tendenciák a gyermekirodalomban
Jáki László: Mozaikok a magyar pedagógiai folyóiratok kiadása történetéből
Tíz éves a Könyv és Nevelés
Adamikné Jászó Anna, Balogh Mihály, Bényei Miklós, Dán Krisztina, Fischerné Dárdai Ágnes, Golnhoffer Erzsébet, gyarmati Szabó Éva, Jáki László, Karlovitz János, Kelemen Elemér, Lengyelné Molnár Tünde, Tamásné Fekete Adrienn, Murányi Péter, Nagy Attila, Nagy Péter Tibor, Nádasi András, Novák Gábor, Sebestyén György, Sipos Anna Magdolna, Sonnevend Péter, Szerafinné Szabolcsi Ágnes, Tölgyesi József, Trencsényi László, Vajda Kornél megemlékezése
Könyvtár
Csík Tibor: 50 éves az Országos Pedagógiai Könyvtár. Konferencia a szakmai innováció, az információ szolgáltatás lehetséges útjairól
Balogh Mihály - Dömsödi Andrea: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2007-ben végzett könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról
Sáráné Lukátsy Sarolta: A Nyugat és az új nemzedék10
Olvasáspedagógia
Hock Zsuzsanna: A francia gyakorlat az olvasás népszerűsítésére
Kalocsai Varga Éva: Az olvasástanítás továbbképző szakaszának szerepe a szövegértési készség fejlesztésében17
Dömsödy Andrea: Olvasó nevelés 100 évvel ezelőtt és ma26
Péterfi Rita: Olvasásfejlesztés itthon és külföldön
Bevált módszerek, kipróbálásra érdemes ötletek38
Hunyadi Zoltán: A tanítás művészete. Mozaikok. Oldal Anna egyéniségrajzához
Mészáros Lajosné: Nagy pedagógus elődeink. Emlékezés Panni nénire
Vajda Kornél: Néhány henye szó a kötelező olvasmányokról46
Ifjúsági irodalom
Radek Palotka: Tokaji Zsoltról és kamaszairól a "Hová mennek a kacsák?" című regénye alapján49
Tankönyv - taneszköz
Interjú Sipos Lajos egyetemi tanárral az irodalomtanításról és az irodalomtörténeti tankönyvekről54
Többen az irodalom tankönyvekről58
Baloghné Bíró Mária - Baranyai Katalin - Bálintné Lipp Terézia - Derecskeyné Sipos Etelka - Király Török Annamária - Nyizsnyik Judit - Szilbekné Cseh Györgyi - Veszelszkiné Huszárk Ildikó - Vincellér Katalin:
Szöveg és ember. Balázs Géza Szövegtanáról89
Golnhoffer Erzsébet: Önfejlesztés hatékonyan
Franyó István. Stolmár László a tankönyvíró
Kontra György: A pedagógus lángelme: Stolmár László
Kitekintés
Varga Katalin: Minőség a tanításban, a tanulásban és a ksutatásban. Beszámoló az ECER 2008. konferenciáról
Olvasáspedagógia Svédországban. Irodalom és az új kommunikációs eszközök. Tankönyvek és történelemtanítás
Pallos Zsuzsa: Olvasónapok Kazahsztánban és Óceániában91
Hírek
Gráberné Bősze Klára: Ugrin Gáborné Majoros Márta, Nekrológ
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem