Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Könyv és nevelés 2009/1-4.

XI. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet-Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 378 oldal
Sorozatcím: Könyv és Nevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Örömmel köszöntöm folyóiratunk kedves olvasóit abból az alkalomból, hogy - elsősorban az NKA Könyvtári Kollégiuma jóvoltából - idén is lesz Könyv és Nevelés. Pályázati pénzből megvalósuló folyóirat... Tovább

Előszó

Örömmel köszöntöm folyóiratunk kedves olvasóit abból az alkalomból, hogy - elsősorban az NKA Könyvtári Kollégiuma jóvoltából - idén is lesz Könyv és Nevelés. Pályázati pénzből megvalósuló folyóirat esetében bizony valós év eleji öröm beszámolni a "túlélésről".
A megjelenés lehetőségének tényén túl az is erősíti örömünket - legalább Dr. Jáki László kollégámnak és magamnak is, mint afféle avuló, konzervatív mentalitású szerkesztői csapatnak -, hogy nemcsak látható, de tapintható, és (elnézést a kifejezésért!) akár szagolható is a Könyv és nevelés, még mindig fizikai valóságában is létező, kézbe vehető, lapozható a folyóiratunk. De hogy érthetőbb legyen az előző mondatom, álljon itt néhány szemelvény az NKA meghívásos pályázatára benyújtott anyagunkból. (A pályázati kiírás tudniillik egyértelműen előnyben részesítendőnek hirdette az elektronikus változatot!) Vissza

Tartalom

1. SZÁM

Balogh Mihály: Mustra 6
KÖNYVTÁR
Tóth Zsuzsa: Jobbágy Károly, a könyvtárostanár (1921-1998) 8
A cigányság beilleszkedése és a közkönyvtár (Arató Antal) 17
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Orbán Gyöngyi: Ugyanúgy, mint eddig. A hermeneutika helye az irodalomtanításban 24
Hock Zsuzsa: Olvasásünnep - kampányok nélkül 39
Az olvasóvá nevelés megalapozása (Dán Krisztina) (EKéN)
Sipos Anna Magdolna: „Ehhez a munkához egy ideálisan gondolkozó embernek egész lelkesedésre szükség van..." (EKéN)
Ketten a klasszikusok átírásáról
Vajda Kornél: Tétova merengések 44
Mezei László Miklós: A „lebutított" Jókai 47
Fináczy Ernő: A kivonatos tankönyvek és szakkörök (EKéN)
L. Plenk Anna: Karácsonyra könyvet. (Pillanatkép 2008.) 50
TANKÖNYV - TANESZKÖZ
Nádasi András: Csillaghírnök - különleges muzeális és modern csillagászati eszközök 54
Gombár Zsófia: Az 1978-as reformtanterv szerepe a magyar irodalomtanítás történetében (EKéN)
Tiszteletpéldány (Jáki László) 70
Többen a fizika tankönyvekről (Kopper Bence, Póth Csaba, Kováts Antal) (EKéN)
Néhány szó a Cambridge School Shakespeare sorozatról (Gombár Zsófia) (EKéN)
Kell-e a latin? Kerekasztal beszélgetés a magyarországi latintanításról. Moderátor: Balogh Mihály (EKéN)
NEVELÉSTÖRTÉNET
Jáki László: Benedek Elek, a Nemzeti Közoktatás és a Néptanítók Lapja szerkesztője (EKéN)
Benedek Elek: Üdv az olvasónak (EKéN)
Apponyi Albert: „A Néptanítók Lapja olvasóinak" (EKéN)
IFJÚSÁGI IRODALOM
H. Tóth István: "Cipőd talpán a szülőfölded nem viheted el." (Értettétek? Megértettétek? Miről szólnak az adatok?) 72
Dienes Éva: IBBY Konferencia 2009. 83
KITEKINTÉS, HÍREK 86

2. SZÁM

Balogh Mihály: Mustra 6
KÖNYVTÁR
Vörös Klára: A könyvtár mint nevelési színtér és értékszimbólum 8
Patkósné Tóth Zsuzsa: Az Eötvös Gimnázium könyvtára 14
Borostyániné Rákóczi Mária: Pedagógiai folyóiratok az interneten. Tájékozódás a szakirodalomban 22
Könyvritkaságok az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban (Nádasi András) 24
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Gordon Győri János: Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány. Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában 28
Tóth Csilla: Narrativitás, történetiség, értékpluralizmus a kánon újraírásában 37
Gombos Péter: „Ó, mondd, te mit választanál!" A tanár felelőssége és lehetőségei a kötelező olvasmányok kiválasztásában 43
Szinger Veronika: Nagycsoportos óvodások írásbeliséggel kapcsolatos tudása és tevékenységei (EKéN)
Fűzfa Balázs: Irodalomtanítás - de meddig? Egy lehetséges válasz: irodalom_12_11_10_9 (EKéN)
Gyeskó Ágnes: Járatlan utat járt útért el ne hagyj! avagy Miért ne ragaszkodjunk a bevált kötelező olvasmányokhoz? (EKéN)
Péterfi Rita: Mit tudunk az iskolán túli világról? (Amit a 10-12 évesek az iskolai kötelező olvasmányokon kívül a maguk kedvére olvasnak) (EKéN)
Adoryan Emese: Tündérboszorkány az iskolai könyvárban - Kísérlet egy kötelező olvasmány feldolgozására (EKéN)
Cs. Bogyó Katalin: A magyar- és könyvtárostanár együttműködésének felettébb szükséges voltáról a kötelező olvasmányok kiválasztása terén (EKéN)
Peternainé Juhász Zsuzsa: Olvass többet! - Ajánlott olvasmányok népszerűsítése a debreceni Ady Endre Gimnáziumban (EKéN)
Szecsődi Tamás Leó: Irodalomtanítás és kötelező olvasmányok a hatosztályos gimnázium évfolyamain. Kísérletek - egy magyartanár élményei (EKéN)
TANKÖNYV - TANESZKÖZ
Sávoly Mária: Hérodotosz igazsága - történelemoktatásunk szemlélet- és módszerváltásának eszköztára tükrében 49
Jáki László: Lakits Vendel, a tankönyvíró (EKéN)
IFJÚSÁGI IRODALOM
A stílusról „Kettős tükrök"-ben (Sólyom Réka) 54
Jáki László: Benedek Elek és az ifjúsági folyóirat-kiadás 57
KITEKINTÉS, HÍREK 65

3. SZÁM

Balogh Mihály: Mustra 6
KÖNYVTÁR
Sunyovszky Anna: Egy szakközépiskolai könyvtár bemutatása 8
Sonnevend Péter: Gyermekek, olvasás, könyvtárak kaposvári szakdolgozatokban (EKéN)
Csobán László: A kaposvári középiskolai könyvtárak helyzetének elemzése (EKéN)
Sebők Nikoletta: Gyermekkönyvtár a városért: keszthelyi példa (EKéN)
Rácz Alexandra: Segítenek a rendezvények az olvasásban? Szigetvári tapasztalatok (EKéN)
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Steklács János: Az olvasástanításról jövőidőben, feltételes módban 13
Orbán Gyöngyi: Az irodalmi szöveg mint partitúra 23
H. Tóth István: Radnóti Miklós Nem tudhatom... című verse a stílus- és fogalomkutatásban 28
Kalocsai Varga Éva: Az olvasás megszerettetése mint a hátrányos helyzet leküzdésének utolsó esélye (EKéN)
TANKÖNYV - TANESZKÖZ
Nádasi András: Szükséges-e az iskolai taneszköz jóváhagyás és jegyzék? 36
Mosonyi László: Magánzsörtölődések a digitális linkségről 46
G. Gödény Andrea: Tankönyv és olvasásfejlesztés 54
Nagy György: Magyarország története a televízióban (EKéN)
Jakab György: Történelemkönyveink ideológiai hátteréről (EKéN)
Klotz Mária: A nemzetiségi tankönyvkiadás- fejlesztés új irányai című konferenciáról (EKéN)
IFJÚSÁGI IRODALOM
Jáki László: Nagyapó levelei. Benedek Elek szerkesztői üzenetei a Cimborában 64
Lőwey Lilla: A nagy székely mesemondó, Benedek Elek (EKéN)
NEVELÉSTÖRTÉNET
Vajda Kornél: Kérdőjelek két sorozat ürügyén 72
KITEKINTÉS, HÍREK 79

4. SZÁM

Balogh Mihály: Mustra 8
KÖNYVTÁR
Varga Katalin - Dömsödy Andrea: Vezető szakfelügyelői jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 10
Nyírő Gizella: Egy gyakorlóiskola tehetséggondozó tevékenységrendszere (EKéN)
Jáki László: Zibolen Endre az Országos Pedagógiai Könyvtárban (EKéN)
Borostyániné Rákóczi Mária: Gráberné Bősze Klára Szinnyei-díjas (EKéN)
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Tószegi Zsuzsanna: Az olvasás trónfosztása? Adalékok a könyvből, illetve a képernyőről való olvasás kérdéséhez 26
Pogány György: Nézetek a leányok olvasásáról és olvasmányairól a dualizmus első felében (1867-1895) 39
Gósy Mária: Az olvasási nehézségről és a diszlexiáról 49
H. Tóth István: Határtalan költészet (EKéN)
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva: Olvasástanulás, olvasóvá nevelés: emlékszilánkok (EKéN)
Sólyom Réka: Napjaink neologizmusai általános és középiskolás diákok szemszögéből nézve (EKéN)
Bárdos Dóra: Szövegértés a középiskolában (EKéN)
Forrai Katalin: Identitás - nyelv- idegenség (Peter Handke: Kaspar) (EKéN)
Herczog Krisztián: Drámapedagógia az olvasóvá nevelés szolgálatában (EKéN)
Szabóné Csepregi Boglárka: Fő-Szerep (Drámapedagógia alsó tagozaton az olvasóvá nevelés részeként) (EKéN)
Kassovitz László: Mesékkel és rajzokkal köszöntöttük Benedek Eleket (EKéN)
TANKÖNYV - TANESZKÖZ
Lukáts János: „Példából valóság legyen..." Általános iskolai tankönyveink világképe 1947 és 1955 között 54
Egy régi könyv új köntösben (Franyó István) (EKéN)
Szabó Károly: Darwin a tankönyvekben (EKéN)
Angyal Erzsébet: Benedek Elek és a bélyeg (EKéN)
NEVELÉSTÖRTÉNET
Benedek Elek a művelt, olvasott nemzetért (Emlékülés az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban) 67
Mann Miklós: Oktatáspolitika a 19-20. század fordulóján 67
Farkas Mária: Benedek Elek népiskolai történelemkönyveiről 72
Bárdos József: Benedek Elek, a zseniális átdolgozó (Az ismeretlen Benedek Elek) (EKéN)
Tancz Tünde: Benedek Elek munkásságának hatása az olvasás megszerettetésére (EKéN)
Galuska László Pál: Deszkavártól Jégországig. Benedek Elek meseírói munkássága (EKéN)
Jáki László: Benedek Elek, a gyermek- és ifjúságilap-szerkesztő (EKéN)
250 éve született Kazinczy Ferenc
Mészáros István: Kazinczy, egy reformtankönyv szerzője 82
Bencédy József: A Kazinczy-versenyek 96
Adamikné Jászó Anna: Minek örülne ma Kazinczy? 102
Vajda Kornél: Kazinczy, a nevelő 105
Dóra Zoltán: Mitől forog Kazinczy a koporsóban? Szleng, durvaság és trágárság a mai sajtó nyelvében (EKéN)
Birck Edit: Keresztül-kasul Magyarországon - Kazinczy nyomában (EKéN)
Részlet Kazinczynak a Pályám emlékezete c. írásából (EKéN)
Részlet Eötvös József: Emlékbeszéd Kazinczy felett c. írásából (EKéN)
A Kazinczyval foglalkozó fontosabb neveléstörténeti irodalom (J.L.) (EKéN)
KITEKINTÉS, HÍREK 112
E SZÁMUNK SZERZŐI 120
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem