992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Könyvtár- és irodalomnépszerűsítés

Tanulmányok

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Népművelési Propaganda Iroda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 148 oldal
Sorozatcím: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványa
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-562-027-6
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Tanulmánykötetünk a könyvtári propaganda témaköréből közöl írásokat, amelyek a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1972/73-as pályázatára érkeztek. A szerzők főként a fiatal könyvtárosnemzedék... Tovább

Előszó

Tanulmánykötetünk a könyvtári propaganda témaköréből közöl írásokat, amelyek a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1972/73-as pályázatára érkeztek. A szerzők főként a fiatal könyvtárosnemzedék soraiból kerülnek ki. Munkáik - bár színvonaluk helyenként egyenetlen - uj törekvéseket, uj gondolatokot tükröznek ezért tartjuk érdemeseknek arra, hogy közzétegyük. A pályázatnak éppen az volt egyik célja, hogy fiatal könyvtárosokat vonjon be az országos kutatási terv feladatainak kidolgozásába, és ezzel elősegítse a fiatal tehetségek jelentkezését. A KMK munkatársai figyelemmel kisérték, biztattak és bátorították a pályázókat, ha kellett bírálták, de ugyanakkor segítették is a tanulmányok megszületését. Az első két tanulmány témája rendkivül időszerű. A közművelődés két kiemelt feladatához, a munkásság és a fiatalok müvelődésének könyvtárügyi kérdéseihez kapcsolódik. DENES Pál munkájának elvi és főként gyakorlati megállapításai elősegítik a munkások olvasóvá nevelését. Ötletgazdag irása hatékony megoldásterveket ígér. KOVÁCS Melinda dolgozata az egyetemi könyvtárak propagandamunkájanak tömör összefoglalása, írása főként azért értékes, mert a témával eddig még kevesen foglalkoztak. Reméljük, hogy ez a munka másokban is kedvet ébreszt a téma további kutatásához . NÓGRÁDI Gábor tanulmánya színesen és tudományos igénnyel dolgozza fel az eddig elenyészően kevés publikációval rendelkező témakört. Célja, hogy az elmélet és a gyakorlat egyeztetésével kialakítsa a közművelődési reklám és propaganda általános irányelveit, és megtalálja a klubélet hétköznapi munkáiban a leginkább célravezető módszereket.Munkája azok számára lesz elsősorban értékes,akik - a szerző szerint - a még mindig nem eléggé kiegyensúlyozott klubmunkát szeretnék egyensúlyba hozni a közművelődési célokkal. MANDY Gábor tanulmánya a kommunikációs kutatások alapján kísérletezik a propagandakiadványok értékelésével és ennek rendszerezésével. A kiadványok elemzését és a hatásvizsgálatot ugyanazon dolog két oldalaként értelmezi. Utal az elemzés főbb szempontjaira (adathelyesség, tartalom, stílus, nyelvhelyesség, helyesírás, logika, vizualitás), és példákat hoz az egyes szempontok alkalmazásira a szaksajtóban eddig megjelent kritikákból. Dolgozatának második felében a hatásvizsgálat néhány módszertani kérdésével foglalkozik. Ennek során eredeti - bár gyakran vitatható - ötleteket is felvet (különféle arányszámok, az eredményesség számszerűsítésének lehetőségei stb.). A szakirodalomban először tárgyalja a gazdaságosság és a költségvizsgálatok problémáit. Munkájában egy kiadvány komplex értékelése is szerepel, amelynek keretében mód van a terjesztés előtt végzett elemzés és a tényleges hatásvizsgálat eredményeinek összehasonlítására. Dióhéjban áttekinti az eddig (főleg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban) végzett hasonló vizsgálatokat is. Reméljük, hogy a tanulmányok gondolatai visszhangra találnak a gyakorlati munkában, és további kísérletekre ösztönöznek az igényesebb könyvtári propagandamunka és az egész közművelődés javára. Vissza

Tartalom

Előszó ...............................9
1. A KÖNYVTÁRI PROPAGANDA FORMAI, AZOK HATÁSA ÉS MÉRÉSÜK
LEHETŐSÉGEI - ELSŐSORBAN A MUNKÁSOK KÖRÉBEN (Dénes Pál). .13
1.1 A téma aktualitása. Csodaszer-e a tömegkommunikáció?......13
1.11 Iskola vagy társadalom?...................14
1.12 Összegezés.........................16
1.2 A könyvtári propagandáról röviden................16
1.21 Értelmezési változatok....................16
1.211 írásos és szóbeli módszer................17
1.212 Könyvtáron "belüli" és "kívül" és egyéb értelmezés.....18
1.22 A propaganda hatékonysága és annak mérése..........18
1.221 Kapcsolat a szociológiával................21
1.222 A mérési technikáról...................21
1.3 Néhány propaganda forma bemutatása és hatásának elemzése . . . .23
1.31 Pályázat újságíróknak....................23
1.32 A film felhasználása.....................28
1.321 Az amatőrfilm lehetőségei................31
1.33 Műszaki könyvnap - uj módon.................32
1.331 A hatás elemzése....................33
1.34 Vándorkiállítás.......................34
1.4 Összegezés ..........................35
1.5 Mellékletek..........................36
2. A KÖNYVTÁRI PROPAGANDA FORMAI, AZOK HATÁSA ÉS MÉRÉSÜK
LEHETŐSÉGEI - ELSŐSORBAN AZ EGYETEMI HALLGATOK KÖRÉBEN
(Kovács Melinda).........................49
2. 1 A propaganda fogalma, célja, feladata..............49
2.11 A propaganda feladatai könyvtártípusok szerint.........49
2.2 A könyvtár-és irodalomnépszerűsítés módjai...........50
2.21 A könyvtár népszerűsítése..................51
2.22 Irodalompropaganda.....................52
2.221 Katalógusok ......................52
2.222 Szabadpolcok......................53
2.223 Bibliográfiák......................53
2.224 Uj könyvek propagálása .................54
2.23 Tömegkommunikációs eszközök a könyvtári propagandában . . .55
2.231 A televízió, a rádió és a könyvtár kapcsolata........56
2. 232 A megértés problémája.................57
2.233 A sajtó szerepe a könyvtári propagandában.........58
2.3 A propaganda Idejének megválasztása..................58
2. 4 Az olvasók vizsgálata............................60
2.41 Az egyetemi hallgatók olvasási szokásai..................60
2.42 Szociológiai tényezők az olvasók vizsgálatánál............61
2. 5 A propaganda hatása...........................62
2.6 A propaganda hatékonyságának mérése...................64
2.61 Módszerek..............................66
3. PROPAGANDAFORMÁK A KLUBKÖNYVTÁRBAN (Nógrádi Gábor).....71
3.1 Bevezetés..............................71
3.2 A reklám és a propaganda.......................72
3.21 Az igényspirál............................73
3.3 Mit reklámozzunk és kinek?........................74
3.31 ízlés és Igény. Igény kielégítés. Igénykiváltás. Igényteremtés.....74
3.4 Mivel reklámoztunk és hogyan?....................77
3.41 A reklám tárgya szerinti reklámfajták................79
3.42 A reklám célja szerinti reklámfajták.................81
3.43 A reklám érdekterülete és időpontja szerinti reklámfajták......82
3.5 Reklámeszközök.............................84
3.51 Vizuális...............................84
3.511 Plakát............................84
3.512 Szórólap, meghívó, reklámlevél................89
3.513 Műsörfüzet....................................94
3.514 Feltett táblák, fényreklám, sajtóhirdetés...........98
3.52 Akusztikai............................99
3.521 Hifibeszéd..........................99
3.522 Magnetofonszalag.......................100
3.523 Telefonkampány........................101
3.53 Audio-vizuális...........................102
3.531 Film, diaporáma.......................102
3.6 A reklámanyagok terjesztése.....................102
3.7 A reklám tervezése és szervezése...................103
3.8 A reklám eredménye és hatása.....................108
3.9 Reklámérték.............................109
4. A KÖNYVTÁRI PROPAGANDAKIADVÁNYOK ÉRTÉKELÉSÉRÖL
(Mándy Gábor).............................113
4.1 Bevezetés..............................113
4.2 Az értékelés lehetőségei.......................113
4.3 A kiadványok elemzése........................115
4.31 Adathelyességi elemzés......................115
4.32 Nyelvi elemzés..........................119
4.321 Tartalom...........................119
4.322 Stílus............................121
4.323 Nyelvhelyesség...........................121
4.324 Helyesírás..........................122
4.33 Logikai elemzés .........................122
4.34 Vizuális elemzés..........................124
4.35 Komplex elemzés............................124
4.36 Kísérleti módszer.............................................128
4.4 Hatásvizsgálat............................129
4.41 A hatásfolyamat..........................130
4.42 Megfigyelés............................130
4. 43 Kérdezés............................131
4.44 Adminisztrativ-statisztikai módszerek ...............131
4.45 Az eredmény számszerűsítése..................133
4.46 Gazdaságosság és költségvizsgálat.................135
4.5 Beszámoló az eddigi vizsgálatokról..................136
4.6 Kisérlet komplex értékelésre: a Könyvtári Magazin 1972. 2. számának
vizsgálata...................... .......138
4.61 A kiadvány elemzése.......................138
4.62 Hatásvizsgálat..........................140
4.621 A hatásfolyamat elemei....................140
4.622 Megfigyelés..........................141
4.623 Kölcsönzés..........................141
4.624 Kérdőives felmérés......................143
4.63 Költségvizsgálat....................146
4.64 Tanulságok............................148
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Könyvtár- és irodalomnépszerűsítés Könyvtár- és irodalomnépszerűsítés Könyvtár- és irodalomnépszerűsítés

A borító kissé kopottas, javított.

Állapot:
1.440 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba