Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

964.030

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Könyvtáros 1976. január-december

A Kulturális Minisztérium lapja - 26. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

[HALASZ Béla] (hb): Az OKDT közművelődési tagozatának ülése 648
KONDOR Istvánné: A könyvtárügyi törvényerejű rendelet megjelenése után ... 443
LÁZÁR György a Békéscsabai Megyei Könyvtárban 639
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 15. számú törvényerejű
rendelete a könyvtárakról 403
A Minisztertanács 17/1976. (VI. 7.) számú rendelete a könyvtárakról szóló 1976. évi.
15. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról 407
[MOHOR Jenő] (M. J.): Az OKDT elnökségének ülése 266
Az oktatási miniszter 2/1976. (IX. 14.) OM számú rendelete a hároméves népművelő-könyvtáros szakot, illetőleg a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek részére a főiskolai végzettség megszerzésének feltételeiről 721
PACSAI László: Szakfelügyelet és módszertan. (Fórum) 18
PATAKY Ernő: A társadalomtudományi információs rendszer regionális kiépítése 20
RACZ Aranka, N.: A könyvtárközi kölcsönzés új szabályozása, 1-2. ... 635, 705
--: Az Országos Széchényi Könyvtár központi tároló könyvtára 519
Könyvtárospálya, -képzés, továbbképzés CSOBOTH Attila: Technikai továbbképzés
zenei könyvtárosoknak 290
FERENCZI Zsuzsanna: Könyvtárszakos főiskolai hallgatók első nyári gyakorlata 151
FUTAKY László: A tanácsi könyvtárakban dolgozók képzésének, továbbképzésének
helyzete Szabolcsban 651
[FUTALA Tibor]: Mit kell tudni a főiskolai államvizsgák előkészítéséről? 722
Az oktatási miniszter 2/1976. (IX. 14.) OM számú rendelete a hároméves népművelő-könyvtáros szakot, illetőleg a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek részére a főiskolai végzettség megszerzésének feltételeiről 721
PINTÉR László: Gondolatok a szakszervezeti letéti könyvtárosok képzéséről (A könyvtárak életéből) 286
SIMAY Norbert: A könyvtárosképzés új rendszere. [Interjú Miklósvári Sándorral] 123
[SIMON Márta] (S. M.): Nem hivatásosok hivatástudata. (A lapokban olvastuk) 613
SZENTMIHÁLYI János: A könyvtári tájékoztatás oktatásának tartalma és módszere 25
SZEPESVÁRY Tamás: Információs szakemberek képzése az ELTE könyvtártudományi tanszékén 262
TONGORI Imréné: A nődolgozók helyzete a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 134
[TÓTH Mária] (T. M.) Idegen nyelvű előadásokat szervez ... az OMKDK információs szakembereinek továbbképzése céljából 723
VADÁSZ Ferencné: A központi szakmai
továbbképzés öt éve, 1970-1975 507
--: Új típusú könyvtári segéderő: a közgyűjteményi kezelő 84
Könyvtárstatisztika
FOGARASSY Miklós: A statisztika feladata és határai. (Fórum) 533
MÓNUS Imre: A kevesebb több lenne! (Fórum) 645
SARDY Péter: Észrevételek a könyvtári statisztikai rendszerről. (Fórum) 383
ÚRBAN László: Ingoványos terület? (Fórum) 583
WEISZ Sándorné: Közös nyelven beszélni. (Fórum) 726
Kutatómunka
Akadémiai jutalmak könyvtárügyi tanulmányokért 79
Külföldi könyvtár- és tájékoztatásügy
BILLÉDI Ferencné - SIMON Jánosné: Mezőgazdasági szakkönyvtárosok tanulmányútja a Szovjetunióban 355
GÖNCZI Imre: Központosítási törekvések a szovjet szakszervezeti könyvtárügyben 318
KOVÁCS Ilona: Az amerikai könyvtár - magyar szemmel 206
A legnagyobb szovjet könyvtár nemzetközi kapcsolatai 474
MÁTÉFI Ágnes: Turistaként a Bibliothéque Nationale-ban 90
SZALMÁSI Pál: Az örmény kódexek kincsesháza 215
Magyar Könyvtárosok Egyesülete [KOVÁCS Dezsői: A könyvtárosegyesület tisztújító küldöttközgyűlése 62
Az MKE nyíregyházi vándorgyűlése. [Pelejtei Tibor] (pt): Plenáris ülés. [Kovács Dezső] (K. D.): A szekciók napja 576, 577
[VERTESY Miklósi (V. M.); A könyvtárosegyesület áprilisi tevékenysége 353
--: A könyvtárosegyesület márciusi tevékenysége 291
- -: A könyvtárosegyesület műszaki könyvtáros szekciójának tevékenysége 131
--: A könyvtárosegyesület műszaki szekciójának debreceni összejövetele 510
--: A könyvtárosegyesület újabb rendezvényei 382
--: A könyvtárosegyesület zenei és műszaki könyvtárosi szekciójának előadásai 205
Nemzetközi együttműködés
FOGARASSY Miklós: Magyar-szovjet szeminárium a könyvtári ellátás központosításáról 379
MILÁNKOV Anna: Nemzetiségi könyvtárosok szemináriuma 712
PAPP István: Az IFLA új alapszabálytervezete 198
--: A szocialista országok könyvtártudományi és módszertani központjainak tanácskozása - 703
[PELEJTEI Tibor] (pt): Magyar kiállítás Berlinben 83
--: Magyar könyvtárügyi kiállítás Varsóban 279
SZÉKELY Sándor: Az IFLA 42. közgyűlése és kongresszusa 638
[VAJDA Kornél] (V. K.): Magyar és jugoszláv könyvtárosok helyismereti tanácskozása. - A tanácskozás ajánlásai 267
VEKERDI József: Az OSZK nemzetközi kiadványcsere tevékenysége 586
Szaksajtó és szakirodalom
CZINNER Tiborné: Bemutatjuk angol és orosz nyelvű referáló lapunkat 541
FÜLÖP Géza: Száz esztendeje indult a Magyar Könyvszemle 709
GARAMVÖLGYI József kulturális miniszterhelyettes levele [a Könyvtáros alapításának 25. évfordulója alkalmából] 315
[GERŐ Gyula]: Szakmai folyóiratok, hálózati híradók 758
JORDÁN Katalin: Mit nyújt a könyvtárosoknak a Könyvtártudományi és Módszertani Központ szakkönyvtára 538
Személyi hírek, információk
BERECZKY László: Négy évtized a könyvtárügy élvonalában. Beszélgetés Sebestyén
CSÁK Gyula: Vértes György, 1902-1976 197
Felavatták Pikler Blanka síremlékét 28
[GERŐ Gyula] (-ő -a): Meghalt Bánki 144
(KATONA Jenő] - k-: Birkás Endre meghalt 17
Kitüntetések 34, 141, 261, 320, 456, 524, 656, 731
Kiváló népművelők (Sipter Gézáné Annus Olga, Pordán Miklósné, Orosz Bertalanné,
Erdődy Ferencné Csáth Zsuzsa) [GERŐ Gyula] 592
KOGER Tamás: Szinnyei dombormű Komáromban 109
[SALLAI István] (i-n): Meghalt Ogan Sztyepanovics Csubarjan 276
[SCHNELLER Károly]: Veredy Gyula, 1897-1976 662
SIMÁNYI József: Elszakíthatatlan szálakkal [Dobó Istvánné]. (Könyvtáros sorsok - könyvtáros pályák) 460
--: Negyedszázad Pesterzsébeten [Erdődy Ferencné]. (Könyvtáros sorsok - könyvtáros pályák) 351
--:Urbán László jó dühe. (Könyvtáros sorsok - könyvtáros pályák) 665
SIMAY Norbert: Egy szakszervezeti könyvtáros [Pintér Jánosné] harminc éve.
(Könyvtáros sorsok - könyvtáros pályák) 389
--: A gyógyítás szolgálatában [Magyar Miklósné]. (Könyvtáros sorsok - könyvtáros pályák) 356
--(Sy): Kamarás István SZOT-díjat 6
--: A legrégibb munkatárs [Simon Imréné]. (Könyvtáros sorsok - könyvtáros pályák) 602
Sebestyén Géza, 1912-1976 257
SOMKUTI Gabriella: Bélley Pál, 1925-1976 43
A Szabó Ervin-emlékérem 1976. évi kitüntetettjei (Barna Eleonóra, Dénes Istvánné, Gomba Szabolcsné Lábos Olga, Györe Pál, Lázár, Péter, Papp Attila) [GERŐ 589
VERTESY Miklós: A Corvina Könyvtár kutatása. Beszélgetés a Csapodi házaspárral 545
[ZSIDAI József] (Zs. J.): Ötvenöt esztendő a könyvtáros pályán [Ladányi Antal]. 291
Távlati tervezés
FOGARASSY Miklós: A múzeumi könyvtárak fejlesztésének irányelvtervezete 213
ZIRCZ Péter: „Utóp tárak" és könyvtárak 511
KÖNYVTÁRFAJTÁK
Tudományos és szakkönyvtárak, szakirodalmi tájékoztatás
BALÁZSNÉ VEREDY Katalin: A közigazgatási dokumentáció, és az Országgyűlési Könyvtár
BÁNYAI Tamara: Az Iparművészeti Múzeum szakkönyvtára 153
BILLÉDI Ferencné: Tanácskozás a mezőgazdasági szakirodalomról 289
CSANAK Dóra, F.-DOMSA Károlyné: Ünnepi ülés és kiállítás az Akadémián 701
FÉNYES Miklós: Mit mondanak a statisztikai adatok az egyetemi könyvtárakról? 225
FOGARASSY Miklós: A múzeumi könyvtárak fejlesztésének irányelvtervezete 213
FRÁTER Jánosné: Az akadémiai könyvtár szerepe a múlt század közművelődésében.
(A könyvtárak történetéből) 475
GARAMVÖLGYI József: Százötven éves az az Akadémiai Könyvtár. A haza összes polgárának használatára. - kulturális miniszterhelyettes ünnepi beszéde, mely az évforduló alkalmából rendezett emlékülésen hangzott el 699
JORDÁN Katalin: Mit nyújt a könyvtárosoknak a Könyvtártudományi és Módszertani Központ szakkönyvtára 538
KREUTZ Raymund: A szakszervezeti és a műszaki könyvtárak együttműködésének
fejlesztése az építőiparban 31
MOHOR Jenő: A debreceni tudományegyetemi könyvtár eredményei és gondjai. (A minisztérium vizsgálataiból) 326
PATAKY Ernő: A társadalomtudományi információs rendszer regionális kiépítéséről
RÁCZ Aranka, Nagyné: Az Országos Széchényi Könyvtár központi tároló könyvtára 519
SARDY Péter: A megyei könyvtárak és a társadalomtudományi tájékoztatás 346
SZEPESVÁRY Tamás: Információs szakemberek képzése az ELTE könyvtártudományi tanszékén 262
[TÓTH Mária] (T. M.): Idegen nyelvű előadásokat szervez ... az OMKDK információs szakembereinek továbbképzése céljából
TÓTH Mária: Szocialista brigádok az Országos Műszaki Könyvtárban. (A könyvtárak
VÉRTESY Miklós: Százéves az Egyetemi Könyvtár épülete ... 125
VIDA Sándor: A Politikai Főiskola Könyvtára 349
ZALLÁR Andor: Gépesített forgalomszámlálás a Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárában 335
ZSIDAI József: A kohászati mágnesszalagos információs rendszer 331
Közművelődési és iskolai könyvtárak
BARDÓCZ Antal: Nógrád megye közművelődési könyvtárai az újjáépítés Időszakában. (A könyvtárak történetéből) 397
BÁTHORI Béláné: Olvasótoborzás és olvasóvá nevelés egy honvédségi könyvtárban. (Az olvasó katonákért) 22
DÁN Krisztina: Tolna megye könyvtárügyi helyzete. (A minisztérium vizsgálataiból) 73
EXNER István: Kot könyvtár - egy könyvtáros, (iskola és könyvtár) 667
[FEHÉR Józsefnél: A tanácsi és szakszervezeti közművelődési könyvtárak (szolgáltató helyek) 1075. évi adatai 344
FUTAKY László: A tanácsi könyvtárakban dolgozók képzésének, továbbképzésének helyzete Szabolcsban 651
FUTALA Tibor: Közművelődési könyvtárpolitikai vizsgálat Fejér megyében 27
GÁCSER József: Békés megye tanácsai a könyvtárakért. Eredmények az elmúlt öt évben 513
GERŐ Gyula: Hány év alatt jut méltó otthonhoz. minden település könyvtára? [Békés megyében) 516
HALÁSZ Béla: Felszabadulási könyvtári hét az ajkai járásban 93
[--1 (hb): Az OKDT közművelődési tagozatának ülése 648
KÁROLYI Ágnes: Az iskola és a könyvtár együttműködése. (Iskola és könyvtár) 15
KEREK Vera: Hogyan segítik a tanácsi könyvtárak a szövetkezeti dolgozók könyvtári ellátását 663
[KOGER Tamás] (K. T.) -[MÁTRAHÁZI Zsuzsa] (M. Zs.): Az ötödik Komárom megyei könyvtári hét 730
MÁNDY Gábor - VAJDA Kornél: Az állománykivonás néhány kérdése a közművelődési könyvtárakban (Fórum) 593
[MÁNDY Gábor] (M. G.): Tanácskozás a nagy közművelődési könyvtárak állományépítési kérdéseiről 354
PACSAI László: Könyvtárak a városkörnyéki közigazgatásban 642
PAPAYNÉ KEMENCZEY Judit: Az Irányelvek hatása Szolnok megyében. (Fórum) 579
PATAKY Ernő: A társadalomtudományi információs rendszer regionális kiépítése 20
WIESINGER Piroska, F.-FUTALA Tibor: Könyvtárgyarapítási tények és irányzatok egy megye közművelődési könyvtáraiban 713
Megyei könyvtárak
CSUKÁS Istvánné: Könyvek házhoz szállítása a rászorulóknak Veszprémben. (A könyvtárak életéből) 416
[GERŐ Gyula]: Könyvtáravatás a vizek városában [Győrben] 88
GERÖ Gyula: Új megyei könyvtár Nyíregyházán 3
GYŐRI László: Az elszemélytelenedés veszélyei és ellenszerei 482
HORVÁTH Gabriella: Egy megyei könyvtár kapcsolatai a társadalmi szervekkel 571
KRAJEVSZKY Gizella: A Szombathelyi Megyei Könyvtár gyűjtési elvei és beszerzési gyakorlata (Fórum) 451
Lázár György a Békéscsabai Megyei Könyvtárban 639
SÁRDY Péter: A megyei könyvtárak és a társadalomtudományi tájékoztatás 341
Városi és járási könyvtárak
ARATÓ Antal: Grafikák, festmények az olvasómozgalomért 104
BERZA László: Fényképgyűjtemény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 607
- -: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye 191
CZIBOLY Józsefné - SZŐKE Tiborné: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mozgó könyvtári szolgálata 321
GERŐ Gyula: Léptékváltás Budapesten is 59
HARGITAI Nándorné: A harmincéves úttörőmozgalom és a fővárosi könyvtárak 457
MARLTSZKI József: Munkafényképezés a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárakban 140
Moldvai Győző: Az ezredik (a lapokban olvastuk) 150
Tongori Imréné: A nődolgozók helyzete a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 134
TUBA László: Milyen legyen a „B"-típusú könyvtár?
Községi könyvtárak
ARATÖ Antal-KAMARÁS István: Olvasmánykínálat és ízlésformálás. Kísérlet a jászárokszállási könyvtárban, 1-2. (A lapokban olvastuk) 80, 147
FEGÓ Lajos: Felszabadulási emlékkönyvtárak Baranyában 87
GÁCSER József: Felszabadulási emlékkönyvtár Bélmegyeren 462
Könyvek a kastélyban (A lapokban olvastuk) 35
NAGY Lajos: Olvasónk a tsz-elnök. (A könyvtárak életéből) 612
SIMAY Norbert: Nagyközségi könyvtár a művelődési élet központjában 94
[SIMON Márta] S. M.: Nem hivatásosok hivatástudata. (A lapokban olvastuk) 613
TANKA János: Az olvasók rendszeretetéről. (A könyvtárak életéből) 287
VARGA Béla: Kísérlet a kisközségek újfajta könyvellátására Veszprém megyében ... 337
Szakszervezeti könyvtárak
BALOGH Attiláné: Százéves a szolnoki MÁV Járműjavító szakszervezeti könyvtára. (A könyvtárak történetéből) 545
DÉNES Pál: Olvasótábor szocialista brigádoknak. (A könyvtárak életéből) 418
[HERESZ Dezső] H. D.: Könyvtár a gyárban. (A lapokban olvastuk) 224
KREUTZ Raymund: A szakszervezeti és a műszaki könyvtárak együttműködésének
fejlesztése az építőiparban 31
Olvasók és könyvtárosok pályázata 424
OROSZ Attiláné: A jubileumi olvasási program eredményei a Tisza Cipőgyár szakszervezeti könyvtárában. (A könyvtárak életéből) 97
PINTÉR László: Gondolatok a szakszervezeti letéti könyvtárosok képzéséről. (A könyvtárak életéből) 286
SIMÁNYI József: Olvasótábor szocialista brigádoknak 600
Gyermek- és iskolai könyvtárak, ifjúsági szolgálat
ARATÓ Antal: Egy kis séta ... A könyvtár az általános iskolák 3. osztályának olvasókönyvében. (Iskola és könyvtár) 158
BALLER Endréné: A főváros általános iskolai könyvtárai. (Fórum) 525
HAVAS Katalin: Klubok, művelődési körök, könyvtárak 145
KISFALUDI Sándor: Muzeális értékek az iskolai könyvtárakban 263
KUNTAR Lajos: Iskolai báziskönyvtár a körmendi járásban. (Iskola és könyvtár) 466
[PALDY Róbert]: Az iskolai könyvtárak eleven működése az új oktatási törekvések térnyerését jelzi. (Iskola és könyvtár) 728
STEFAITSNÉ KEREKES Irma: Az olvasóvá nevelés eredményei egy szakmunkásképző intézetben. (Iskola és könyvtár) 604
SUBA Imre: A szakmunkásképző intézetek könyvtárainak helyzete. (Fórum) 528
SZABÖNE BECKER Hajnalka: Történelmi rendszerező játék a könyvtárban 5-6.
osztályosoknak. (A könyvtárak életéből) 155
VARGA Károlyné: Iskolaelőkészílő a gyermekkönyvtárban. (Iskola és könyvtár) 467
VARGHA Balázs: Gyerekkönyvtárak ma és holnap 251
VÉGH Csabáné: Egy tízéves gyermekkönyvtár rendezvényei és kapcsolatai. (A könyvtárak életéből) 467
Zenei könyvtárak és gyűjtemények
CSOBOTH Attila: Technikai továbbképzés zenei könyvtárosoknak 290
GYIMES Ferenc: Hanglemezek a közművelődési könyvtárakban 646
REPKA Magdolna, V.: Ifjú zenebarátok klubja Egerben. (A könyvtárak életéből) 469
SIMON Zoltán: Hogyan szerveztük meg a zenei szolgáltatást Hajdú-Bihar megyében 649
[VÉRTÉSY Miklós] (V. M.): A könyvtárosegyesület zenei és műszaki könyvtárosi szekciójának előadásai 205
Bibliobusz és művelődési autó
CZIBOLY Józsefné - SZŐKE Tiborné: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mozgó könyvtári szolgálata 322
3. ÁLLOMÁNY, FELDOLGOZÁS, BIBLIOGRÁFIA
BÉNYEI Miklós: Helyismereti eseménytárak, 2. (Műhelykérdések) 29
BERZA László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye 191
--: Fényképgyűjtemény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 607
KOLYVEK Zoltánné - TISZAVÁRI Ferencné: A központi katalogizálás következetlenségei és ellentmondásai (A könyvtárak életéből) 354
KRAJEVSZKY Gizella: A Szombathelyi Megyei Könyvtár gyűjtési elvei és beszerzési gyakorlata. (Fórum) 451
[MÁNDY Gábor] (M. G.): Tanácskozás a nagy közművelődési könyvtárak állományépítési kérdéseiről 354
MÁNDY Gábor - VAJDA Kornél: Az állománykivonás néhány kérdése a közművelődési könyvtárakban. (Fórum) 593
OROSZ Attiláné: Észrevételek a Könyvtárellátó szolgáltatásairól. (A könyvtárak életöböl) 15
SARLÓS Veronika: Szolgáltatás, amelyet alig vesznek igénybe 96
[--] S. V.: Vita a hangtárak gyarapítási és működési szabályzatáról 720
TÓTH Lajos: Az időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi azonosító számozása (ISSN) 640
[VAJDA Kornél] (V. K.): Magyar és jugoszláv könyvtárosok helyismereti tanácskozása. + A tanácskozás ajánlásai 267
VAJDA Kornél: Szempontok a helyismereti gyűjtemények kialakításához. (Műhelykérdések)
VARGA Béla: Kísérlet a kisközségek újfajta könyvellátására Veszprém megyében 337
WIESINGER Piroska, F. - FUTALA Tibor: Könyvgyarapítási tények és irányzatok egy megye közművelődési könyvtáraiban 713
4. OLVASÓK, OLVASÁS, OLVASÓMOZGALMAK, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT
ARATÓ Antal: Grafikák, festmények az olvasómozgalomért 104
ARATÓ Antal-KAMARÁS István: Olvasmánykínálat és ízlésformálás. Kísérlet a jászárokszállási könyvtárban. 1-2. (A lapokban olvastuk) 80, 147
BERTALAN Béla-KAMARÁS István: Olvasó-szerepben, 282
GYŐRI László: Az elszemélytelenedés veszélyei és ellenszerei 482
HAVAS Katalin: Kérdés-polc - kísérlet a könyvajánlás megújítására. (Fórum) ... 210
KATSÁNYI Sándor: A felnőttoktatás új modellje és a könyvtárak 195
MANDY Gábor: Általános részleg, kérdéspolc, funkciók. Megjegyzések Havas Katalin cikkéhez 387
--: A köznapi tájékozódás és a könyvtár 660
NAGY Attila: A könyvtár hatékonyságának keretei. Gondolatok egy kísérlet végén 277
NAGY Lajos: Olvasónk a tsz-elnök. (A könyvtárak életéből) 612
Olvasók és könyvtárosok pályázata 424
PÁL Ottó: Minél tágabb körben. Beszélgetés Fábián Zoltánnal az Olvasó népért mozgalomról 10
SZABÓ Ernő: Olvasószolgálat?! 419
TANKA János: Az olvasók rendszeretetéről. (A könyvtárak életéből) 2S7
Betegek
CSOCSANNÉ HORVÁTH Emmy: A vakok, alig látók és az olvasás 280
CSUKÁS Istvánná: Könyvek házhoz szállítása a rászorulóknak Veszprémben 416
Gyermekek és fiatalok
ANDOR György: Könyvtár és pályaválasztás
BALOGH Ferencné: A 14 éven felüli fiatalok könyvtári ellátása 392
BÁTHORI Béláné: Olvasótoborzás és olvasóvá nevelés egy honvédségi könyvtárban. (Az olvasó katonákért) 22
DÁN Krisztina: Az olvasótáborok szervezése és a könyvtárak 202
FARKAS József né: Bemutató foglalkozások szaktanárok részére. (Iskola és könyvtár) 159
HARGITAI Nándorné: A harmincéves úttörőmozgalom és a fővárosi könyvtárak 457
HAVAS Katalin: Klubok, művelődési körök, könyvtárak 145
KAROLYI Ágnes: Az iskola és a könyvtár együttműködése. (Iskola és könyvtár) 15
NAGY Attila: Ismétlődő művelődési tábor Mátrafüreden 595
[SIMAY Norbert] (Sy) : Az olvasó ifjúságért. (Iskola és könyvtár) 465
STEFAITSNÉ KEREKES Irma: Az olvasóvá nevelés eredményei egy szakmunkásképző intézetben. (Iskola és könyvtár) 604
SZABONÉ BECKER Hajnalka: Történelmi rendszerező játék a könyvtárban 5-6.
osztályosoknak. (A könyvtárak életéből) 155
VARGA Károlyné: Iskolaelőkészítő a gyermekkönyvtárban. (Iskola és könyvtár) 467
VARGHA Balázs: Gyerekkönyvtárak ma és holnap 251
Munkások
DÉNES Pál: Olvasótábor szocialista brigádoknak. (A könyvtárak életéből) 418
KAMARÁS István: Olvasó-szerepben, 3. 614
KEREK Vera: Hogyan segítik a tanácsi könyvtárak a szövetkezeti dolgozók könyvtári ellátását? 663
OROSZ Attiláné: A jubileumi olvasási program eredményei a Tisza Cipőgyár szakszervezeti könyvtárában. (A könyvtárak életéből) 97
Az Olvasó munkásért pályázat felhívása. Kiegészítő könyvjegyzék a pályázathoz 316
[PELEJTEI Tibor]: Az Olvasó munkásért pályázat kiegészítő könyvajánlásai, 2. 450
SIMÁNYI József: Olvasótábor szocialista brigádoknak 600
Nemzetiségek
MILÁNKOV Anna: Nemzetiségi könyvtárosok szemináriuma 712
UROSEVICS Daniló: A nemzetiségi könyvtárügy helyzete 187
5. PROPAGANDA
GÁL György né: Irodalomjegyzék a Mindenki iskolája c. tv-sorozathoz 599
[KATSÁNYI Sándor] K. S.: A Mindenki iskolájához 401
KELEMEN Endre: Mindenki iskolája - a televízióban 532
MARTOS Eta-GARTNER Éva: Felnőttoktatás a Rádióban 401
A Mindenki iskolája c. rádió- és televíziósorozat támogatására kiírt pályázat felhívása (az OKT Elnöksége) 725
[PÁL József] (P. J.): Szovjet könyvkiállítás Pécsett 34
Pályázat a Szovjet Irodalom évfordulójára 212
[PELEJTEI Tibor] (pt): Jutalmak a jubileumi olvasási program sikeres teljesítéséért 86
PELEJTEI Tibor: A közönségkapcsolatok és a könyvtárügy 480
[--] (Pt): Magyar kiállítás Berlinben 83
--: Magyar könyvtárügyi kiállítás Varsóban 279
RÉDEINÉ TAKÁCS Olga: Irodalomjegyzék a televízió szabadegyeteméhez 610
SZILI Istvánná: A csapat-televízió felhasználása a honvédségi könyvtárak népszerűsítésére. (Az olvasó katonákért) 142
[TÓTH Mária] (T. M.): A Képes Történelem döntője Pest megyében 729
ZIMÁNÉ LENGYEL Vera: Irodalomjegyzék a Mindenki iskolája c. Rádió-sorozathoz 413
6. KÖNYVTÁRÉPÍTÉS, BERENDEZÉS, FELSZERELÉS, TECHNIKA
FEGÓ, Lajos: Felszabadulási emlékkönyvtárak Baranyában 37
GÁCSER József: Felszabadulási emlékkönyvtár Bélmegyeren 462
GERŐ Gyula: Hány év alatt jut méltó otthonhoz minden település könyvtára? [Békésben]16
[--]: Könyvtáravatás a vizek városában [Győrben] 88
--: Léptékváltás Budapesten is 59
--: Új megyei könyvtár Nyíregyházán 2
URBÁN László: Svéd bútorok Budapesten 655
VÉRTÉSY Miklós: Százéves az Egyetemi Könyvtár, épülete 125
ZALLÁR Andor: Gépesített forgalomszámlálás a Szegedi Orvostudományi Egyetem
könyvtárában 335
ZSIDAI József: A kohászati mágnesszalagos információs rendszer 331
7. KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET
BALOGH Attiláné: Százéves a szolnoki MÁV Járműjavító szakszervezeti könyvtára. (A könyvtárak életéből) 545
BARCZA József: Az első könyvtári törvények Sárospatakon. (A könyvtárak történetéből) 39
BARDÓCZ Antal: Nógrád megye közművelődési könyvtárai az újjáépítés időszakában. (A könyvtárak történetéből) 397
BATÁRI Gyula: Olvasó és „könyves" figura a budavári gótikus szobrok között. 553
[BÓDAY Pál] (B. P.): Egy könyv története. 618
BORSA Gedeon: Régi magvar nyomtatványok felfedezése az NSZK könyvtáraiban 120
CSANAK Dóra, F.-DOMSA Károlyné: Ünnepi ülés és kiállítás az Akadémián 701
FRÁTER Jánosné: Az akadémiai könyvtár szerepe a múlt század közművelődésében. (A könyvtárak történetéből) 475
GARAMVÖLGYI József: Százötven éves az Akadémiai Könyvtár. A haza összes polgárának használatára.--kulturális miniszterhelyettes ünnepi beszéde, mely az évforduló alkalmából rendezett emlékülésen hangzott el 699
KISFALUDI Sándor: Muzeális értékek az iskolai könyvtárakban 263
MÁTRAHÁZI Zsuzsa: Bemutatjuk a 75 éves FÉSZEK könyvtárát 724
REMETE László: Száz esztendeje született Madzsar József 132
--: Új adatok Szabó Ervin, és a Nemzetközi Bibliográfiai Intézet kapcsolatáról 269
TÓVÁRI Judit, M.: Nagyobb magánkönyvtárak Miskolcon az 1880-as években 160
VÉRTESY Miklós: A Corvina Könyvtár kutatása. Beszélgetés a Csapodi házaspár 542
--: Kódextöredékek kutatása. Beszélgetés Mezey László professzorral 67
8. ÁLLANDÓ ROVATOK
Fórum
Hírek
Iskola és könyvtár
A könyvtárak életéből
A könyvtárak történetéből 89, 160, 397, 475, 545
Könyvtáros sorsok - könyvtáros pályák 351, 389, 460, 536, 602, 665
A lapokban olvastuk 35, 80, 147, 150, 224, 613
A minisztérium vizsgálataiból 73, 326
Műhelykérdések 29, 219, 273, 463
Az olvasó katonákért 22, 142
Pótlások a lexikonokhoz az 1975. évről (Gyuris György) 471
II. TÁJÉKOZTATÓ
1. ARCKÉPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPI ALKALMAK
[BOZÓKY Éva] (B. É.): ,,Emlékezzünk Móricz Zsigmondra" 108
--: Lányi Sarolta, 1891-1975 43
BOZÓKY Éva: Thury Zsuzsa 75 éves 232
--: Zelk Zoltán 70 éves 678
Erdélyi János kiállítása 312
FÁBIÁN Zoltán: A lelemény mozgósítása.
Az írószövetség közgyűlése után 420
JUHÁSZ Mária: 75 éve született Fagyejev 737
--: „Az orosz Swift" 39
KATONA Jenő: Gyulai Pál, 1826-1909 37
--: Vasvári Pál, 1826-1849 427
NAGY Lajos: Földi János emlékülés Hajdúhadházon 161
PÁL Ottó: Bárczi Géza, 1894-1975 42
--: Hetven éve született Bálint György 357
--: Mesterházi Lajos hatvanéves 169
[---] p-1: Vészi Endre hatvanéves 549
PETŐVÁRI Gyula: Emlékezés Szabó Pálra 44
POMOGÁTS Béla: Balogh Edgár hét évtizede 203
Rákóczi emlékkiállítás a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárában 305
TÜSKÉS Tibor: Borsos Miklós 70. szüle7 tésnapjára 487
VADÁSZ Ferenc: Rózsa Ferenc születésé7 nek hetvenedik évfordulóján 672
VARGHA [Balázs]: Berzsenyi Dániel születésének 200. évfordulójára 296
VÁRKONYi Ágnes, R.: Rákóczi, a művelődéspolitikus 163
VÉRTESY Miklós: Werner Karl Heisenberg, 1901-1976 738
2. INTERJÚK
BATÁRI Gyula: Akik a kötetből kimaradtak 165
BOZÓKY Éva: Beszélgetés Fenákel Judittal 99
--: Beszélgetés Tüskés Tiborral 361
FENÁKEL Judit: Beszélgetés Gáli Istvánnal 485
KERÉNYI Mária: A tudás életszükséglet - Beszélgetés Sárosi Bálinttal 733
MARAFKÓ László: Beszélgetés Dobai Péterrel 551
PÁL Ottó: Beszélgetés Földes Mihállyal 674
--: Beszélgetés Molnár Gáborral 421
--: Minél tágabb körben... Beszélgetés Fábián Zoltánnal, az Olvasó népért mozgalomról 10
3. IRODALOMISMERET
CSOMOR Tibor: Környezetünk védelmében 105
GULYÁS Mihály: A mindenható könyv ... 231
LENGYEL József: Kötelezni: nem. Megszerettetni: igen 425
NÉMETH László: Ha most lennék fiatal. (Részletek) 229
TÓTH Mária: Az új Krúdy-kiadások 740
4. KÖNYVMŰVÉSZET, KISGRAFIKA
ARATÓ Antal: Grafikák, festmények az olvasómozgalomért 104
KÉKI Béla: Szigorú mértékkel a könyv művészeti versenyről 363
5. KÖNYVEKRŐL
Tematikus ismertetések
Antológiák a Szovjetunió népeinek irodalmából. (Juhász Mária) 679
Családi , ünnepek, népi játékok. (Ráczszékely Győző) 685
Az élet titkai. Új könyvek a biológiáról. (Horti József) 760
Európai fasizmusok, 1919-1939. - A mai antikommunizmus. (Lakatos György) 300
Fotó- és filmkönyvek. (Csorba Csaba) 237
Hadtörténelmi könyvek. (Marosi Endre) 233
Hanák Péter és Lackó Miklós tanulmánykötete. (Bényei Miklós) 556
Három könyv a magyar reneszánszról. (Katona Jenő) 369
Három tanulmánygyűjtemény. (Pomogáts Béla) 821
A határokon túl megjelent újabb magyar népköltészeti kiadványok. (Rácz-Székely Győző)
Interjúkötetek. (Bozóky Éva) 626
Csokonaiig. Bán Imre munkái. A kritika története és az élő irodalom kritikája
Fenyő István könyveiben (Tüskés Tibor) 752
Két Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadvány. (Fogarassy Miklós) 497
Két könyv Kelet-Európáról. (Csorba Csaba) 756
A könyv, mint a baromfitenyésztés munkaeszköze. (Gonda Irén) 101
Könyvek a Föld történetéről. (Vértesy Miklós) 683
Könyvek a színházról [Hámori András] 631
A környezetvédelem könyvei. (Csomor Tibor) 171
Magyar história. (Páldy Róbert) 174
„Már tudok olvasni..." (Csulák Mihály) 111
Napjainkról - négy műfajban. (Pomogáts Béla) 428
Népköltészet. (Rácz-Székely Győző) 623
A Rákóczi-évforduló könyvei. (Végh Ferenc) 432
Sorsdöntő történelmi napok. (Bozóky Éva) 110
A testedzés és a természetjárás könyvei. (Csorba Csaba) 367
Új kiadványok - régi nagy gondolkodók. (Lakatos György-Cslbra István-Pelle János) 742
Új könyvek a családi életre nevelés témaI köréhez. (Bozóky Éva) 495
Új statisztikai kiadványok. (Walleshausen Gyula-Záchné Ruthner Mária) 747
Egyes művekről
ARISZTOTELÉSZ: Eudémoszi etika. Nagy etika. (Pais István) ... 430
BISZTRAY Gyula: Könyvek között egy életen át. (Végh Ferenc) 757
CSATÓ István: A számítógép az ön szolgálatában. (Vértesy András) 236
Egy elmaradt vita helyett... Jacques De Bonis (Francé Nouvelle) kérdez, Aczél György válaszol. (Rényi Péter) 489
Fejlődő országok, haladó eszmék. (Gárdos Miklós) 365
Felszabadult hazánk 30 éve. ([Katona Jenő] K. J.) 686
Fontos dokumentumok. (Serfőző László) 620
HOGGART, Richárd: Művelődés, gondolkodás. szokások. (Bozóky Éva) 47
Írók könyvek között. (Kamarás István) 48
JÓZSA Péter: Esztétikai alkotások társadalmi hatása. Tanulmányok és kutatási beszámolók. (Gereben Ferenc) 688
József Attila válogatott levelezése. (Levendel Júlia) 558
KOCZOGH Ákos: Mai magyar iparművészet, 1-2. (Brestyánszky Ilona) 45
LAVRECKIJ, Joszif: Salvador Állende. (Katona Jenő) 625
Mindenki iskolája. (Csontos Magda) 687
MOLES, Ábraham A.: A giccs, a boldogság művészete. (Varsányi Klára) 498
PERÉNYI Imre: Város, ember, környezet. (Csomor Tibor) 746
SZENES Iván: A Kommunista Párt újjászervezése Magyarországon, 1956-1957. (Onódy Miklós) 554
TALPASSY Tibor: Betöltötte hivatását. (Katona Jenő) 302
Kézikönyvtár
A család jogi kézikönyve. (Takács József) 306
CSIBRA István - SZERDAHELYI István: Esztétikai alapfogalmak. (Lakatos György) 371
A dráma művészete ma. (Balogh Elemér) 53
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. (Ráczszékely Győző) 51
Az európai szocialista országok gazdasága. (Lipovecz Iván) 303
Földünk országai. (Vértesy Miklós) 502
GLASENAPP, Helmuth von: Az öt világvallás. (Pais István) 304
Helyismereti kutatók kézikönyvei. Intézményi adattárak. Kiss László: Múzeumok. (Bényei Miklós) 179
Hivatalos nyelvünk kézikönyve. [Pál Ottó] p-1) 499
KAN, A. Sz.: A skandináv országok története. (Rónaky Edit) 628
Ki kicsoda? (Marót Miklós) 501
Könyvek a 150 éves Magyar Tudományos Akadémiáról. (Vértesy Miklós) 115
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1826-1976. (Somkuti Gabriella) 629
Magyarország megyéi és városai. (Vértesy Miklós) 241
Magyarország története, 8. (Lakatos György) 500
Munkásmozgalom-történeti lexikon. (Vida Sándor) 559
Munkaügyi Kislexikon. (Üjlaki László) 609
A Nagy Honvédő Háború története. (Lakatos György) 559
Négy új jogszabálygyűjtemény. (Újlaki László) 239
A nemzetközi munkásmozgalom története, 1945-1974. (Lakatos György) 175
Olvasótábori kis trakta. (Simay Norbert) 50
PAIS István: Ember és vallás. (Poór József) 113
Technikai kisenciklopédia. (Végh Ferenc) 177
Természettudományi kisenciklopédia. (Csömör Tibor) 435
Új zenei kézikönyvek. (Csorba Csaba)
Uránia Növényvilág. Magasabb rendű növények, 1. (Vértesy Miklós) 307
Bibliográfiák
Állam- és jogtudományi bibliográfia, 1970-1972. (Pálvölgyi Endre) 439
BERLASZ Jenő: A történettudományi tájékoztatás segédkönyvei. (Tóth András) 245
Bibliográfia a palócok kutatásához. ([Fogarassy Miklós] F. M.) 183
Bibliográfia az Élet és Tudomány 1970-1974-es évfolyamaiból. ([Vértesy Miklós] V. M.) 55
BOROS Pál: Pest megye történelmi irodalmának ajánló bibliográfiája. ([Bényei Miklós] B. M.) 182
Budapesti füzetek. (Csomor Tibor) 243
DERSI Gyuláné: Kémiai szakirodalomkutatás ([Végh Ferenc] V. F.) 439
Fekete-Afrika szépirodalma magyar nyelven. (Gyuris György) 246
Huszonötéves a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa és a magyar-szovjet tudományos-műszaki együttműködés. ([Simay Norbert] S. N.) 375
Külföldi társadalomtudományi kézikönyvek, 1975/1. (Vértesy Miklós) 631
Lenin. V. I. kultúr- és művelődéspolitikai írásainak válogatott bibliográfiája. A fejlett szocialista társadalom. (Simay Norbert) 374
A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. 2. Folyóiratok, 1900-1919. (Tóth András) 309
A magyar múzeumok kiadványainak bibliográfiája, 1. Évkönyvek és folyóiratok repertóriuma, 1945-1974. (Bényei Miklós) 310
Múzeumi periodikák repertóriumai. (Héthy Zoltán) 54
NÉMEDX Lajosné: Bevezetés a modern német irodalomtudomány tanulmányozásába. (Pálvölgyi Endre) 503
A Petőfi Irodalmi Múzeum négy új bibliográfiai füzete. (Fogarassy Miklós) ... 117
Statisztikai adatforrások. 1945-1974. (Pálvölgyi Endre) 181
STAUD Géza: Magyar színháztörténeti
bibliográfia. 1-2. (Gyuris György) ... 566
A Társadalomtudományi Információ a
könyvtárakban. ([Simay Norbert] Sy) 693
Könyvtári kiadványok
56. 119. 184, 247, 312. 370. 371. 376, 427, 434. 440. 488, 494. 504, 567, 619, 632, 677, 695; [Gerő Gyula]: 759
Láttuk [Páldy Róbert] (pr): 497
Olvastuk
103. 139. 209. 212, 256, 275; [Páldy Róbert] (pr) 418. 470, 736, 741
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Könyvtáros 1976. január-december Könyvtáros 1976. január-december Könyvtáros 1976. január-december Könyvtáros 1976. január-december Könyvtáros 1976. január-december

Könyvtári könyv volt. A gerinc kissé sérült, a borító sarkai kopottak.

Állapot: Közepes
4.900 Ft
1.960 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba