A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok Erdély történetéről

Szakmai konferencia Debrecenben 1987. október 9-10.

Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A kiadvány a közelmúltban megjelent, háromkötetes Erdély történetéről Debrecenben. 1987. október 9-10-én rendezett szakmai vita anyagát tartalmazza. Többségében a különböző szaktudományok - történelem, irodalom, néprajz, régészet és egháztörténet - közismert, alkotó tudósai nyilatkoztak a monográfiáról, a vita során azonban más kutatók és középiskolai tanárok is szót kértek. A résztvevőket kettős célkitűzés vezette: mérlegre kívánták állítani az elért eredményeket, s ugyanakkor a további kutatási feladatok körvonalazására is vállalkoztak.
A véleménycsere középpontjába Erdély került, négpedig teljes időbeli ívelésben és tematikai sokrétűségben. Ezzel együtt azonban számtalan olyan tartalmi, módszertani és szemléleti kérdés is felvetődött, amelyik a magyar nemzeti történelem egészére vonatkozott, sőt nemzetközi kitekintésre is módot adott. A magyarok honfoglalásáról, a románság "őslakos" jellegéről és a XII. század végén kezdődő. Erdélybe való betelepedéséről ugyanúgy szó esett, mint... Tovább

Tartalom

Előszó9
Szemléleti alapelvek
Rácz István: Történetírói lehetőség és kötelesség13
Pach Zsigmond Pál: Miért írunk Erdély-történetet?18
Irinyi Károly: Tudatcsere kellene23
Erdély története a XVI. századig
Balla Lajos: A római Dácia lakosságtörténetének kérdéseihez33
Gunda Béla: Néhány néprajzi megfigyelés Erdély történetéhez37
Fodor István: A népvándorlás és a honfoglalás kora Erdélyben (Az Erdély története alapján)45
Orosz István: Eredmények és feladatok Erdély ókori és középkori történetének kutatásában54
Kristó Gyula: Erdély XI-XIII. századi történetéhez60
Kubinyi András: Erdély a Mohács előtti évtizedekben65
Erdély története a XVI-XVII. században
Benda Kálmán: Erdély története a fejedelemség korában77
Perjés Géza: Szulejmán koncepciója és Erdély84
Bitskey István: A reneszánsz és barokk kori művelődés Erdély történetében92
Barcza József: Peregrináció, vallási türelem99
Erdély története a XVIII. század elejétől 1918-ig
Wellmann Imre: Erdély népessége és agrárfejlődése 1660-1830107
Ifj. Barta János: A felvilágosult abszolutizmus fogadtatása Erdélyben118
Szabad György: Nézetek Magyarország és Erdély államjogi viszonyának rendezéséről a polgári átalakulás korában127
Takács Péter: Az erdélyi társadalom jellemzői a XIX. században134
Erdély története 1918 után
Fehér András: Erdély és az 1918-19-es magyar politika kérdéséhez143
L. Nagy Zsuzsa: A magyarországi és az erdélyi szabadkőművesség kapcsolatai a két világháború között151
Szőke Domonkos: A Magyar Szemle és az erdély-kérdés160
Korom Mihály: A második bécsi döntéstől a fegyverszünetig167
Balogh Sándor: A Groza-kormány nemzetiségi politikájának történetéből 1945-1946181
Fülöp Mihály: A Sebestyén-misszió (Petru Groza és a magyar-román határkérdés)195
Varga János: Levente és értelmezője nyomában. Forráskritikai megjegyzések egy esszéíró történelemidéző módszeréhez212
Szabad vitában elhangzott szempontok és vélemények
Pályi Dénes hozzászólása229
Kádár Zoltán hozzászólása230
Gebei Sándor hozzászólása232
Raffay Ernő hozzászólása234
A monográfia szerzőinek válasza
Makkai László239
Barta Gábor241
R. Várkonyi Ágnes242
Szász Zoltán245
Összegező számvetés
Köpeczi Béla: A vita tanulságai251
Angol nyelvű összefoglalók259
Az Erdély története szerzőinek névsora309
A konferencia előadóinak és hozzászólóinak névsora310
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tanulmányok Erdély történetéről Tanulmányok Erdély történetéről Tanulmányok Erdély történetéről

A borító kissé elszíneződött, a kötés megtört.

Állapot:
1.230 Ft
610 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tanulmányok Erdély történetéről Tanulmányok Erdély történetéről Tanulmányok Erdély történetéről

A kötés megtört.

Állapot:
1.230 Ft
860 ,-Ft 30
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tanulmányok Erdély történetéről Tanulmányok Erdély történetéről

Könyvtári könyv volt. A kötés megtört.

Állapot: Közepes
1.230 Ft
980 ,-Ft 20
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tanulmányok Erdély történetéről Tanulmányok Erdély történetéről
Állapot:
1.230 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba