A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Regio 1993/1-4.

Kisebbségi szemle - 4. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Kisebbségvédelem-önrendelkezés
Kende Péter: Önrendelkezés Kelet-Európában
tegnap és ma 3
Szalayné Sándor Erzsébet: Nemzetközi szervezetek és
kisebbségvédelem 1945 után 18
Bíró Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem
legújabb fejleményei 32
Sipos Katalin: A nyelvi kisebbségek védelme
Olaszországban 54
A társadalom perifériáján
Kádár Zsuzsa: A 19. század végi magyarországi
cigány társadalom 66
Cigánykérdés a 20. század végi
Magyarországon 84
Kollár József - Lázár Tibor: Jászsági cigányok 102
Bogdán Béla: A cigány kisebbség rendszerváltás utáni helyzete 115
Kisebbségben magyarok közt
Szabó Ildikó - Murányi István: Nemzet és magyarság 121
Molnár Éva: Te tót (német) vagy!
- mondta anyám magyarul 134
Stipkovits Ferenc: Nehéz volt szlovénnak maradni 150
Műhely
Susan Olzak: Etnikai konfliktusok vizsgálata 159
Szemle
Mohay Tamás: Egyéni sors és nyilvános emlékezet 183
Schaffer Andrienne: A kisebbség fogalmáról 189
Szarka László: Összehasonlító kisebbségkutatás esélye 192
Bán D.András: Kisebbség és politika 196
Végh Balázs: Romániai német irodalom
vagy német Irodalom Romániában? 199
Szesztay Ádám: Lengyel kisebbségek és szórványok
a Szovjetunióban 201
Könyvismertetések 203
Visszhang 216

2. szám
Régi és új kisebbségek a Szovjetunió utódállamaiban
Ljuba Siselina:Orosz „Trianon".
Határon túlra került
oroszok 3
Szesztay Ádám: Lengyelek a szovjet
utódállamokban 30
Leonid Finberg: Zsidóság, társadalom
és állam Ukrajnában 59
Andrássy György: Kisebbségi léthelyzetek 68
Oláh Sándor: 99
Etnikai kisebbségek és emberi jogok
Kisebbség a kisebbségben
Magyar görög katolikus
„románok"
Románok és szlovákok a reformkorban
Köpeczi Béla: Egy román kortárs
a reformkori magyar politikai
gondolkodásról 121
Fried István: Ján Kollár magyar
környezetben 147
Pro Memoria
Orbán Sándor: Mit kívánt az erdélyi
magyarság 1945-ben? 163
Szemle
Cseresnyés Ferenc: Ausztria mint befogadó
ország 203
Dobos Ferenc: A cseh-szlovák válás
előtörténetéből 208
Kocsis Gabriella: A Bánság a második
világháborúban 213
Bálint Péter Pál: Etnikumok lexikona 215
Könyvismertetések 228
Angol rezümék 230

3. szám
Dirk Hoerder: Nemzetépítés Európában és
Észak-Amerikában az 1760-as
és az 1840-es évek között 3
Határvidék - határhelyzet?
Petr Lozoviuk: Tirol - kettéosztott tartomány
az egyesülő Európában? 21
Éger György: Multietnikus határtérségek Közép Európában 34
Szabó Ildikó: Kétnyelvűség és nyelvhasználat
a Mura-vidéki magyarok körében 56
Radó Péter: Magyar nemzetiségi önkormányzat a szlovéniai Mura-vidéken 68
Kisebbségek és a csehszlovák állam
Kovács Éva: Választói magatartás mint
a nemzeti identitás mutatója 77
Kassán a két világháború között
Eugen Prinz: 107
Vadkerty Katalin: 119
A benesi dekrétumok nemzetközi jogi szempontból
A csehszlovák -magyar lakosságcsere korabeli hivatalos
szlovák értékelése
Műhely
Stark Tamás: A magyar zsidóság a vészkorszakban és a második világháború után 140
Puskás Julianna: Az Egyesült Államok bevándorlási
politikája (1980-1990)151
Pro Memoria
Bodáné Pálok Judit: Egy törvény története 182
Szemle
Stark Tamás: A Zsidó Tanulmányok Világkongresszusa 193
Feischmidt Margit: Konferencia a nacionalizmusról 199
A. Gergely András: Nemzeti tér és kollektív identitás 201
Bojtár D. Endre: A leopárdbőr feltérképezése 206
Arday Lajos: Etnikai konfliktusok és nemzetközi biztonság 209
Mohay Tamás: Antropológiai fotóalbum
a cigányokról 213
Lovász Irén: Moldvai csángó Oral History? 219
Könyvismertetések 223
Angol rezümék 231

4. szám
Konrád György:
Az öreg híd
Gondolatok Közép-Európáról 3
AKIK MÁSOK - ÉRTELMEZÉSI KÍSÉRLETEK
Rudolf Stichweh: Az idegen. Megjegyzések
a világtársadalom fejlődéséhez 12
Szuhay Péter: Ki az ember? Az 1992. évi
kétegyházi „etnikai háború" 31
Nagy Olga: Cigány barátaim között
Erdélyi cigány mesemondók 55
ETNODEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK
Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság
a népmozgalmi és népszámlálási
adatok tükrében 71
Dávid Zoltán: Esztergom megye rövid
népesedéstörténete 87
PRO MEMORIA
Katus László:
Egy kisebbségi törvény
születése. Az 1868. évi
nemzetiségi törvény évfordulójára 99
Marcus Galdia: A Mari és a Komi Köztársaságok 129
Karín Höpp függetlenségi törekvéseinek
dokumentumai
MŰHELY
Kovács Antónia: Bevándorlási politika -
bevándorolt kisebbségek 137
Brazíliában
Dippold Péter: A Teleki László Alapítvány
Dokumentációs Szolgálata 163
Benda Gyula: A paraszti társadalom
regionális fejlődése 172
Tóth Sándor: A romániai Fekete könyv
magyarul 177
Tilkovszky Lóránt: Az asszimiláció évtizedei 184
Paul Gradvohl: Magyarország, Európa
és a kisebbségek 187
Tóth Árpád: Identitásproblémák
a diaszpórában 191
Dobossy László: Példázat a nemzetiségi
önigazgatásról 194
Pál Tibor: A szláv kölcsönösség
és hegemónia eszméje 197
Arday Lajos: Konferencia az újabb
nyugat-európai migrációs
problémákról 201
Sándor Klára:
A 6. élőnyelvi konferencia 204
Könyvismertetések 205
Beérkezett könyvek 210
Angol rezümék 211
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem