826.282

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1975/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata - XXI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Kárpáti Sándor: A népi Magyarország harminc éve - a tudományos szocializmus eszméinek megvalósulása3
Kálmán Endre: Küzdelem a munkásosztály forradalmi stratégiájának kialakításáért. A gothai program kritikájának előzményei és története31
Közlemények
Kirschner Béla: A nemzetközi forradalom lehetőségének megítélése és a magyar forradalom kérdése a KMP-ben 1919 augusztusa és 1921 tavasza között93
Pintér István: Adalékok az MSZDP politikai arculatához (1933-1934. július)124
Blaskovits János: A párt és a munkásosztály (1956. november-1957. február)166
Vita
Barla-Szabó Ödön: Megjegyzések Berend T. Iván könyvéhez197
Hírek
Széchy András: Csehszlovák-magyar kollokvium a jelenkori revizionizmusról207
Rövid hírek212
Szemle
Nagy László: Ránki György: A második világháború története214
Strassenreiter Erzsébet: Farkas Dezső: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az agrárkérdés 1900 és 1914 között221
Jemnitz János: Engels és a történettudományo problémái225
Kende János: Magyar munkásszociográfiák228
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1974 július-augusztus-szeptember231
A könyvtár 1974. évi külföldi szerzeményeiből234
Rezümék242
2. szám
Tanulmányok
Szokolay Katalin - Harsányi Iván: A fasizmus fölötti győzelem évfordulójára3
Erényi Tibor: A forradalom és a reform kérdése Ausztria-Magyarország munkásmozgalmában a századfordulón24
Dolmányos István: Az 1906. évi magyarországi munkásmozgalom néhány kérdése63
Jemnitz János: A II. Internacionálé 1904. évi amszterdami kongresszus93
Kulcsár Kálmán: A munkásmozgalom-történet és a szociológia kapcsolatáról122
Közlemények
Hajdu Tibor: Károlyi Mihály és a KMP kapcsolatáról a húszas években142
Borsányi György: Kun Béla 1928-as bécsi letartóztatása159
Hírek
Sipos Levente: Az oktatási igazgatóságok tudományos emlékülése Salgótarjánban179
Sipos Péter: Bolgár és magyar történészek tanácskozása Budapesten186
Az ellenállási mozgalom történetének kutatását ösztönző pályázat értékelése189
Rövid hírek189
Szemle
Folyóiratokról
A. Sajti Enikő: Az antikommunista hamisítások ellen a marxista metodológia tökéletesítéséért (Válogatás a Voproszi Isztorii KPSZSZ 1973-74-es évfolyamaiból)201
Könyvekről
Csonka Rózsa: A felszabadult Nógrád megye hét évtizede208
Pintér István: Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon211
Gergely Jenő: Tanúságtevők214
Kálmán Lászlóné: Heinz Willmann: Geschichte der Arbeiter-Illustrierien Zeitung 1921-1938216
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1974. október-november-december219
A könyvtár 1974. évi külföldi szerzeményeiből223
Rezümék226
3. szám
A felszabadulási tudományos ülésszak anyagai
Vass Henrik: A szocializmus építésének egyes elméleti-történeti kérdései az alapok lerakása után3
Lakos Sándor: Társadalmi, gazdasági változások az elmúlt tizenöt évben Magyarországon23
Köpeczi Béla: A társadalmi tudat fejlődése hazánkban az utóbbi másfél évtizedben39
Tanulmányok
Szakács Kálmán: A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének jellege, szervezeti kiépülése és tömegbefolyása (1906-1907)51
Mérei Gyula: Eszmetörténet - munkásmozgalom-történet80
Közlemények
Gergely Jenő: Adalékok a keresztényszocialista földmunkás-szervezkedés történetéhez (1903-1923)127
Gábor Sándorné: Adatok a dolgozók helyzetéről és megmozdulásairól az első világháború kezdetén (1914 augusztus-december)159
Életrajzok
Simon Ferenc (1907-1945) (Friss Istvánné)189
Hírek
Emlékülés a Magyarországi Szocialista Munkáspárt megalakulásáról (Deme Péter)202
Az endrődi csendőrsortűz évfordulóján (Für Lajos)208
Nemzetközi tudományos tanácskozás Berlinben a fasizmus fölött aratott győzelem 30. évfordulója alkalmából (Sipos Péter)215
NDK-beli és magyar kutatók eszmecseréje a két ország felszabadulás utáni történetéből (Botos János)221
A szocialista országok pártarchívumai vezetőinek második nemzetközi konferenciája (Sz. L.)225
Rövid hírek227
Szemle
A Kommunista Internacionálé válogatott dokumentumai (Kirschner Béla)231
Munásmozgalmi életrajzgyűjtemények a helytörténetírásban (Gecsényi Lajos)233
Az MKP szervezeti fejlődése Hajdú és Bihar megyében (1944-1948) (Labádi Lajos)237
A munkásmozgalom kialakulása és fejlődése Somogy megyében (1870-1918) (Kende János)239
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 175 január-február-március242
A könyvtár 1975. évi külföldi szerzeményeiből247
Rezümék250
4. szám
Tanulmányok
Szemere Vera: A NÉKOSZ történetéhez3
Balogh Sándor: A politikai pártok és a szövetkezetek kérdése Magyarországon 1945-1946-ban51
Közlemények
Székely Gábor: A kommunista mozgalom antifasiszta tevékenységéről az 1920-as évek elején83
Kelen Jolán: Hirossik János a magyar munkásmozgalomban104
Konzultáció
Szlavka Petrova: Viták a fasizmusról Bulgáriában123
Vita
Szerényi Sándor: Megjegyzések Lackó Miklós tanulmányához146
Dokumentumok
Szabó Ágnes: A Blum-tézisek154
Hírek
Botos János: Tudományos ülésszak hazánk felszabadulásának 30. évfordulóján208
Zs. A.: A párttörténeti és marxizmus-leninizmus intézetek vezetőinek nemzetközi tanácskozása Csehszlovákiában223
E. T. - Sz. A.: A magyar-szovjet történész vegyesbizottság tudományos ülésszaka224
Rövid hírek227
Szemle
Habuda Miklós: Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon (1945-1947)229
Kárpáti Sándor: Szabó Bálint: Felszabadulás és forradalom233
Stemler Gyula: A KMP első kongresszusa236
Szakács Kálmán: Hunya István: Emelt fővel238
Béki Ernő: Heinz Wohlgemuth: Karl Liebknecht239
Jemnitz János: August Bebel és Karl Kautsky levelezése242
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1975 április-május-június248
A könyvtár 1975. évi külföldi szerzeményeiből252
Rezümék255
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem