Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1982/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XXV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Tanulmányok
Maurice Aymard: A sokarcú feudalizmus (1500-1800)1
Jürgen Kocka: Kapitalizmus és bürokrácia a német iparosításban27
Berend T. Iván: A világgazdasági válság (1929-1933) sajátos hatásai Közép- és Kelet-Európában44
Ránki György: A Magyar Általános Hitelbank a 20-as években67
Közlemények
Andrzej Nowak: A falusi népesség társadalmi struktúrájának változásai Lengyelországban a majorkodtató-robotoltató rendszer uralma idején (15-16. század). Modellalkotási kísérlet82
Shingo Minamizuka: Japán külkereskedelme a 19. század közepén92
Alekszandr Furszenko: Olaj és politika a 19. század végén, a 20. század elején99
Elmélet és módszertan
Tóth Tibor: Föld és termelés114
Eddy Van Cauwenberghe: Pénzügypolitika és kincstárpolitika Németalföldön a burgundiak és a spanyol-Habsburgok korában (15-16. század)121
Franz Irsigler: A kvantifikáció lehetőségei és korlátai a késő-középkori és kora-újkori gazdaság- és társadalomtörténetben136
Orosz és angol nyelvű összefoglaló152
Interjúk
Hermann Kellenbenz (Készítette: Buza János)156
Pach Zsigmond Pál (Készítette: Granasztói György)162
Jerzy Topolski (Készítette: Petneki Áron)170
Immanuel Wallerstein (Készítette: Rév István)172
2. szám
Tanulmányok
Kecskeméti Károly: A liberalizmus és a zsidók emancipációja1845
Vanyó Tihamér: A szerzetesi életforma válsága hazánkban a 18. század végén211
Közlemények
Balázs György: A csongrád megyei kubikusok helyzete és a földmunkások mozgalma a II. világháború idején229
Visszaemlékezések
Vörös Vince: A Magyar Parasztszövetség 1941-1944-ben (A jegyzeteket készítette Vida István)245
Láng Judit: Negyvennégy (Közreadja: Frank Tibor)276
Rácz Lajos: Parasztsors, 1945-1947. (Sajtó alá rendezte, és a jegyzeteket készítette Vida István)330
Figyelő
Granasztói György: Városok és tömegek (Új utak a társadalomtörténetben)344
Madaras Éva: A modernizálódás kérdései Kelet-Európában. Beszámoló a szigetvári tudományos konferenciáról357
3. szám
Tanulmányok
Pach Zsigmond Pál: Üzleti szellem és magyar nemzeti jellem373
Köpeczi Béla: Rákóczi követe Rómában404
Scott Eddie: Mit bizonyítanak az 1882-1913-as exportstatisztikai adatok: Magyarország valóban csak a Monarchia "éléskamrája" volt?416
Ormos Mária: A Vasgárda426
Közlemények
Richard Prazák: A 11. századi legelső magyarországi szentekről szóló legendák datálásának és tipológiai besorolásának néhány kérdéséről444
Lipcsey Ildikó: A MADOSZ és az Ekésfont (Frontul Plugarilor) 1935-1944458
Vita
Fügedi Erik: Királyi tisztség vagy hűbér?483
Műhely
Endrei Walter: Adalékok az ipari forradalom keletkezéstörténetéhez510
Első dolgozatok
Bóka Éva: Charles de Ferriol márki portai követsége (1699-1703)519
Németh Gábor: Szikszó mezőváros autonómiája a 17-18. században537
Figyelő
Vida István: Az első finn-magyar történész találkozó550
Életművek
Andics Erzsébet: Széchenyi és Metternich560
Andics Erzsébet műveinek bibliográfiája587
Perényi József (1915-1981)595
Kemény G. Gábor (1915-1981)596
4. szám
Tanulmányok
Granasztói György: A polgári család a középkor végi Magyarországon (Adalékok és feltevések egy "jóléti" társadalom természetrajzához)605
Ádám Magda: A két királypuccs és a kisantant665
L. Nagy Zsuzsa: Az Anschluss és a magyar liberális ellenzék714
Figyelő
Tudományos vitaülés Otto Bauer születésének 100. évfordulója alkalmából (Cs. S.)740
Az MTA Történettudományi Intézet hírei (1979-1980).750
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1982/1-4. Történelmi Szemle 1982/1-4. Történelmi Szemle 1982/1-4. Történelmi Szemle 1982/1-4. Történelmi Szemle 1982/1-4.

A kötetek borítója enyhén kopott, töredezett.

Állapot:
2.780 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba