838.666

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Levéltári Szemle 1985. január-december

A Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya Levéltári Osztályának folyóirata - XXXV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Beköszöntő3
Köpeczi Béla: A Nemzeti Levéltári Nap elé4
Bán Péter: Tudományos ülésszak a Nemzeti Levéltári Nap alkalmából. Kosáry Domokos, Jaan van Albada, Farkasinszky Lajos, Ormos Mária, Kanyar József, Verő Gábor előadásai6
Varga János: A történeti érték fogalma és a levéltár18
Erdmann Gyula: Történeti érték szervenként - szervtípusonként. Rövid beszámoló az országos értékhatár-vizsgálati munka állásáról21
Csiffáry Gergely: Akiket visszavártak... A hősi halott szovjet katonák névjegyzéke összeállításának tapasztalatai Heves megyében37
Levéltártörténet
Lakos János: 40 éve történt... Az Országos Levéltár előterjesztése a magánlevéltárak megmentése ügyében (1945. április 7.)43
Ortutay András: Magyarországi városi levéltárak51
Hungarika
Bán Péter: Egy portugál szemtanú tudósítása I. József 1687. évi koronázásáról56
Borsa Iván: A vatikáni "Congregatio de Propaganda Fide" levéltára63
Kilátó
Ságvári Ágnes: A X. levéltáros világkongresszusról66
Varga Sándor: Új levéltárépület Pozsonyban74
Mérleg
Jároli József: A Hajdú-Bihar megyei Levéltár évkönyve X.76
Bur Gábor: Baranyai Helytörténetírás 198278
Várnai Tamás: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 13., 14., 15., kötet80
Hírek
A Levéltári Tanács 1983-1984. évi tevékenységéről83
A Levéltári Tanács tagjainak névsora84
Határozat a pártarchívumokról86
Künstler Ferenc: Beszámoló az 1984. évi levéltárigazgatói értekezletről87
Levéltári Napok 1964: Vas, Hajdú-Bihar, Csongrád, Komárom, Somogy megyékben89
Körmendy Lajos: Az első európai levéltári konferencia95
Az MKE Levéltári Szekciója 1985. évi terveiről96
Degré Alajos (1909-1984)98
Maksay Ferenc (1916-1984)99
Nagy Lajos (1926-1984)100
Szabó Béla (1905-1984)102
Takáts Endre (1907-1984)103
2. szám
Lakos JÁnos: Az általános levéltárak 1984-ben3
Buzási János: A számítástechnika alkalmzaásának jelene és jövője a Magyar Országos Levéltárban13
Jároli József: A megszűnt járási hivatalok iratainak levéltári átvétele és feldolgozása (A Békés megyei Levéltár első tapasztalatai)19
Takács Edit: A Csongrád vármegyei Törvényhatósági Bizottság iratai 1871/1872-194427
Gerics József: A magyar király "birodalmi trónusa" a 13. században45
Ladányi Erzsébet: III. András király egy itéletlevelének értelmezéséhez: az esztergomi kommuna49
Benczéné Nagy Eszter - Bencze Géza: A Nemzeti Levéltári Nap kiállításáról56
Haraszti György: Buda expugnata. Levéltári ismertetők a magyarországi török uralom felszámolásának forrásairól64
Levéltártörténet
Kloss Andor: Évtizedek a levéltár szolgálatában. Beszélgetés Házi Jenővel69
Kilátó
E. Jenes Margit: A Szovjetszkije Arhivi 1983-as évfolyamáról74
Államok közti jogutódlás és a levéltárak. Az ENSZ 1983. évi bécsi konferenciájának eredményeihez80
Borsa Iván: Három hónap római levéltárak kutatótermében83
Mérleg
Sashegyi Oszkár: Magyarország levéltárai91
Miklós Endre: Somogy megye múltjából 1984. Levéltári évkönyv 15.94
Grábics Frigyes: Esztergom színháztörténetének forrásai a Komárom megyei Levéltárban 1816-1944101
Hírek
Köszöntjük Kanyar József Állami-díjas levéltárigazgatót, a Levéltári Tanács elnökét103
Blazovich László: Megkezdődtek az Anjou-kori oklevéltár munkálatai104
Az 1984-ben megjelent levéltári kiadványok jegyzéke106
3. szám
Molnár József: A levéltárak feladatai a VII. ötéves tervben3
Nyulásziné Straub Éva: Az állami szaklevéltárak 1984-ben12
Berta Tibor - Kruzslicz István: A Szegedi Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának szervezeti felépítése és működésének változásai (1950-1971)18
Iványosi-Szabó Tibor: Egy alföldi mezőváros 1689-es adóösszeírása és dézsmajegyzéke (kutatás-módszertani elemzés) (I. rész)35
Kállay István: Úriszék és közigazgatás44
Bedécs Gyula: Iskola és levéltár. Néhány módszertani tapasztalat a levéltári anyag felhasználásáról a középiskolai történelemoktatásban52
Müller Veronika: A levéltárkezelői tanfolyamok tapasztalatai59
Kilátó
Körmendy Lajos: A "La Gazette des Archives" c. folyóirat 1983. évfolyama62
Szaszkó István: Az "Archives" c. folyóirat 1983. évfolyama67
Ress Imre: A bécsi állami levéltárak új épülete és szervezeti reformja72
Mérleg
Borosy András: "Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta..." 1659-1848. Válogatás két évszázad városi határozataiból79
Szakál Gyula: Egy új korszak küszöbén. Tanulmányok Baranya megye és Pécs város legújabb kori történetéből81
Kormos László: A Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium Levéltárának ismertetőj86
Ortutay András: Esztergom évlapjai 1979, 1981, 198389
Hírek
Mezey Barna: Előadói konferencia a Kossuth Klubban a Szent István Rend történetéről93
Bariska István: VII. Modern Levéltári Napok - Jugoszlávia95
Levéltári Napok: 1985 - Hajdú-Bihar megyei Levéltár, Vas megyei Levéltár96
Tudományos ülés a váci levéltárban99
Buzási János: Levéltári terminológiai tanácskozás Budapesten100
Sáry Frigyes: Levéltári források az ELTE jubileumi kiállításán100
Tilcsik György: 17. Mogersdorf nemzetközi kultúrtörténeti szimpozion101
Berényi Ildikó: Levéltári szemléltető anyag felhasználásának tapasztalatai a középiskolákban103
Baracsi Erzsébet: Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1985. március-április105
Hársfalvi Péter (1928-1985107
4. szám
G. Vass István: Két vita a levéltári értékhatár kérdéséről3
Kisasszondy Éva: Az egyházi levéltárak helyzete12
Böőr László: A szocialista kori szövetkezetek iratainak átvétele és rendszerezése a Pest megyei Levéltárban15
Szaniszló Ferenc: Számítógépes szervnyilvántartás a Heves Megyei Levéltárban21
Iványosi-Szabó Tibor: Egy alföldi mezőváros 1689-es adóösszeírása és dézsmajegyzéke (Kutatás-módszertani elemzés) II. rész27
E. Kovács Péter: Kassa város egyházi kiváltságai a 13. században35
Harald Prickler: Régi mértékek Vas megyében42
Farkas Gábor: A közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága átszervezésének (1948-194949
Bohony Nándor: Beszámoló Kávássy Sándor "Bevezetés a történettudományba" c. főiskolai jegyzetének vitájáról54
Lappints Pál: A levéltári forrásanyag felhasználása az általános iskolai történelemtanításban61
Gyarmathy Zsigmond: Irat- és irattárkezelői tanfolyam tapasztalatai Szabolcs-Szatmár megyében64
Jároli József: Az irattárosképző tanfolyamok szervezésének Békés megyei tapasztalatai68
Kilátó
Raft Miklós: Megynitó az első európai levéltári konferenciára71
Borsa Iván: Az első európai levéltári konferencia72
Mérleg
Gergely Jenő: A Magyar Katolikus Almanachról89
Honvári János: A pécs-baranyai munkásmozgalom története92
Jároli József: Csanád megye Levéltára 1710-195094
Hírek
Oborni Teréz: Get ready - Go. A noszvaji számítógépes konferenciáról97
Benczéné Nagy Eszter: Beszámoló a MKE Levéltári Szekciója gödöllői vándorgyűléséről99
Künstler Ferenc: A levéltárigazgatók 1985. évi konferenciája Hajdúszoboszlón104
Baracsi Erzsébet: Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1985. május-augusztus106
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Levéltári Szemle 1985. január-december Levéltári Szemle 1985. január-december
Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba