A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az "idegennyelvi valóság" szemléltetése

Az 1981. évi Veszprémi Országos Idegennyelvi Konferencia anyaga

Előszó

A Veszprémben 1981-ben rendezett idegennyelvi konferencia azzal is kitűnt országos rendezvényeink hosszú sorában, hogy elveiben és szemléletében a legreálisabban megfogalmazott gondolatkörre... Tovább

Tartalom

BEVEZETŐÜL 3
I. A SZEMLÉLTETÉS ELMÉLETÉHEZ 6
HEGEDŰS József: A nyelvi szemléltetés alapkérdései 7
TÁLASI Istvánné: Az idegennyelvi szemléltetés az életkori sajátosságok vetületében 24
SZANYI Gyula - KORÁNYI Judit: Valóság, nyelvi valóság, konzervált nyelvi valóság 38
LAKATOS Kálmán: A szemléltetés helye a felnőtt nyelvoktatás komplex folyamatában 46
DÁNIEL Tamásné: A szöveg szerkezeti felépitésének szemléltetése 50
TAMÁSINÉ BIRÓ Magda: Strukturalista és kommunikativ-funkcionális gyakorlatok 56
II. SZEMLÉLTETÉS AUDIO-VIZUÁLIS KERETBEN 62
PELYVÁS F. István: Kognitivizmus és audio-vizuális nyelvoktatás 63
HOFMANN László: Az audio-vizuális nyelvoktatásról
Elmélet és gyakorlat 72
KEMÉNY Géza: Az audio-vizuális módszer és segédeszközeinek szerepe a német beszéd- és Írástanítás gyakorlatában 82
HELT Gyula: A vizualitás szerepe az idegennyelvoktatásban 8.6
III. AZ AKUSZTIKAI SZEMLÉLTETÉSRŐL 91
ERDEI Gyula: Az idegennyelvi valóság akusztikai megjelenítése a nyelvoktatásban 92
HORLAI György: "Sandwich Drill" - kétnyelvű drill készítése és alkalmazása 102
IV. A SZEMLÉLTETÉS KÉRDÉSEI A GYAKORLATBAN 106
NÉMETH Attila: Kísérlet egy TIT Nyelviskola-Hálózat létrehozására Veszprém megyében 107
NÉMETH Attila - TELKES Katalin - VÁGOVITS Gizella: Kisiskolások nyelvoktatása TIT-nyelvtanfolyamokon 117
BUDAI László: A gimnáziumi angol nyelvi új taneszközök kép- és hanganyagának fajtái és funkciói 121
POLGÁR Gizella: Az írásvetítő felhasználási módja a középiskolai nyelvoktatásban az angol órákon 126
ROHONYI István: Fóliák használata az angol nyelvoktatásban 135
SALLAY Mária: A diaképes ábrázolás szemléltetés újabb lehetőségeinek keresése a 10-18 évesek orosz nyelvoktatásában 139
HELTAI Pál: A szemléltetés lehetőségei a szaknyelvi szókincs oktatásában 145
BUDAI Lajos - KUN Lászlóné: Vizuális eszközök alkalmazása a műszaki szakszövegek fordítástechnikájának oktatásában 150
DEÁK Péterné - HAJDÚ Zsuzsanna: Szemléltetési lehetőségek az orosz földrajzi szaknyelv oktatásában 157
SÁROSDY Ivánné Szabó Judit: A szókincsfejlesztés lehetőségei audiovizuális eszközökkel a tanítóképzők orosz nyelvi képzésében 162
SCHREM Jánosné: A képi szemléltetés szókincsfejlesztő szerepe a német nyelv oktatásában 166
NÉMETHNÉ SÓLYMOS Eleonóra: A befejezettség-idő kifejezésének szemléletes ábrázolása az angol nyelvben /Perfect Tenses/ 171
BÁRDOS Jenő: Szemléltetés az angol nyelviskolákban 1980-ban 177
V. ÚJ LEHETŐSÉGEK KERESÉSE 190
BAKONYI István: Filmórák és hatékonyságuk 191
CSIRPÁK Emil: Az idegen nyelvű játékfilm szerepe a nyelvoktatásban 199
KERTÉSZ Tibor: A Bellcrest story," című film a külkereskedelmi oktatásban 202
TARTALOMJEGYZÉK 207
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az "idegennyelvi valóság" szemléltetése Az "idegennyelvi valóság" szemléltetése Az "idegennyelvi valóság" szemléltetése

A borító enyhén foltos. A kötés megtört.

Állapot:
1.780 Ft
890 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba