Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.505

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kórboncztani jelzéstan vezérfonala s utmutatás a bonczolás végzésére

Szerző
Fordító

Kiadó: Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Főbizományos Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Rényi Károly)
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 355 oldal
Sorozatcím: A Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat Könyvtára
Kötetszám: 30
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Irta Orth János tr. első tanársegéd a Berlini Kórtani Intézetnél. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája, Budapest. A címlapon 1876-os kiadási év látható.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A művecske, melyet ezuttal közre bocsátok, gyakorlati szükségből eredett, mely szükség főleg Berlinben, a gyakorló és törvényszéki orvosok központi vizsgálóbizottsága helyén volt érezhető, kivált... Tovább

Előszó

A művecske, melyet ezuttal közre bocsátok, gyakorlati szükségből eredett, mely szükség főleg Berlinben, a gyakorló és törvényszéki orvosok központi vizsgálóbizottsága helyén volt érezhető, kivált azóta, mióta az államvizsgálat keretébe úgy elméleti mint gyakorlati tekintetben a kórboncztan is, mint önálló vizsgálati tárgy felvétetett, és mióta a törvényszéki orvosi eljárást szabályozó új rendelet kibocsátása folytán az igények törvényszéki hullavizsgálatoknál ez eddigiekkel szemközt jelentékeny fokoztattak. Bármily jelesek is azon kórboncztani kézikönyvek, melyekkel rendelkezünk, tervezetüknél fogva azok kevés tekintettel vannak a kórboncztan gyakorlati oldalára s valóban nem létezik könyv, mely a végzendő bonczolásba kimerítően bevezetne s egyuttal a heveny szerveken látható kóros elváltozások felismerésével megismertetne és kórjelzésre tanitna. Már első perczre világos ugyan, hogy ezen tisztán gyakorlati ismeretek csak hullán tett gyakorlat által sajátíthatók el, azonban arra, hogy ezen gyakorlat bőven gyümölcsözővé lehessen, a vizsgálati mód és eljárás elméleti előismereteit kell birnunk, úgyszintén az egyes részeken általában előfordúló elváltozások és ezek jellemző sajátságairól is tudomással birnunk, annál is inkább, mennyiben a tanulók és orvosok nagy részének ritkán nyilik alkalma gyakorlatilag is képezni magát. Ezen előismereteket akartam ezen könyvben megírni s óhajom, hogybirálói is e szempontból itéljenek fölötte. Vissza

Tartalom

Bevezetés 1
Előkészületek a bonczolásra 2
Bonczoló műszerek 3
Műszerek és vegyi szerek górcsői vizsgálatnál 4
Különös rész.
A. Külső vizsgálat.
1. A test külső vizsgálata általában 7
a) Általános testi viszonyok 7
(Testalkat, általános táplálkozási állapot, bőr általános minősége).
b) A halál és bomlás jelei 9
(Hullafoltok, hullamerevség).
2. Egyes testrészek külső vizsgálata 10
(Idegen testek, sértések).
a) Nagysági és alaki változások 10
(Vizenyő).
b) Színváltozások 10
(Bronczbőr, sárgaság).
3. Ujszülöttek külső vizsgálata 11
4. Bőr és bőr alatti szövet betegségei 12
a) Általános elváltozások 13
1. felhámon 13
(lehámlás, hólyagok, genytüszök)
2. a tulajdonképi bőrön 14
(beszáradás, csomók)
b) Egyes kóralakok 14
1. Vérömlenyek 14
(petecsek, vércsíkok, véraláfutások)
2. Lobok 14
a) góczokban 14
(pikkelyes sömör, köles küteg, sömör, izzag, bubor, himlő, - genytüszö, érrögös tályogcsák - Dobrócz, viszketeg, papulosus bujag)
b) szétterülök 15
(orbáncz, kötszöveti lob)
3. Üszök 16
(nedves üszök, vízi rák, száraz üszök, mumificatio, aggok üszke, fehér üsz., kórházi üsz.).
4. Fekélyek 17
(lapos, öblös, sipolyfekélyek; renyhe, burjánzó, megkeményedett, genyedö, üszkös f.; alszár f.).
5. Hegek 18
6. Felhám függelékek bántalmai 19
a) hajak 19
(hiánya, kopaszság, kelevény)
b) körmök 19
(paronychia, onychogryphosis)
c) mirigyek 19
(acne, A. rosacea).
7. Dagok 19
a) Túltengések 19
(kérgesedés, tyúkszem, halhéjag, bőrszarvak, kemény szemölcsök, hegyes függöly, arabok elefántkórja, pachydermia lymphangiectatica, sclerema neonatorum, selerodermia, lágy szemöles)
b) tulajdonképi ujképletek 21
1. Tömlős dagok 21
(comedo, milium, kásadag, bőrszerűdag, hygroma, holttetem).
2. Edénydagok 22
(telangiectasia, üreges dagok, cavernoma).
3. Zsírdagok 23
(lip. pendulum, duriim, telangiectod; lip. myxomatodes, myxoma lipomat.)
4. Nyákdagok 23
5. Porczdagok 23
(csontdagok).
6. Sarjadzó dagok 24
a) bőrfarkas
(lupus nodosus, maculosus, hypertrophicus, exfoliativus, exulcerans, l. erythematod.)
b) lepra 25
c) bujasenyv 25
(keményedett bujafekély, széles függöly, bujasenyvi bőrfarkas)
7. Rostdagok 25
(fibr. durum, mollnscum, keloid).
8. Húsdagok 25
(melanosarcoma, s. telangiect. liaemorrh.)
9. Rákok 27
(Cancer en cuirasse).
10. Rákszerü dagok 28
a) beszüremkedett 29
(ulcus rodens)
b) szemölcsös 30
(carfiolszerű növedék).
8. Élősdi bántalmak 30
a) változószínű korpag 30
b) fejkosz 31
c) herpes tonsurans 31
(sycosis parasitica, onychomycosis).
9. Képződési rendellenségek 31
(résképzödések, elzáródások).
B. Belsö vizsgalat.
I. Gerinczagyi űr 33
a) Lágy részek és csontok 33
(hasadt gerincz).
b) Gerinczagy s burkai 34
a) általános viszonyok 34
(szinkülönbségek)
b) egyes bántalmak 35
1. gerinczagyi kemény burok 35
2. gerinczagyi lágy burok 35
3. gerinczagy 36
(szürke elfajulás, gerinczagysorvadás, sclérose en plaques, leszálló elfajulás, hydromeningocele, hydromyelocele).
II. Koponyaűr 37
(megnyitás, lágy koponyafedő részek).
1. Csonthártya 37
(kephalhämatoma).
2. Csontok kivülről 38
a) Általános viszonyok 38
1. Nagyság 38
2. Alak 38
(mesocephalia, brachycephalia, dolihocephalia, plagiocephalia).
3. Szín 38
4. Összeállás 38
(cramiotabes).
Varratok 39
(ékelt csontok, kutacscsontok).
b) Bántalmak 39
(sorvadás, csontújképletek).
3. Csontok belülről 40
a) metszfelület 40
(csontbél vértartalma)
b) belfelület 41
(felület alakzata, színe).
4. Domborulati kemény burok kívülről 41
a) A burok maga 41
(vastagság [áttetszőség], feszültségi fok, szín, hämorrhagiae extrameningeales, pachymeningitis ext. ossificans, p. e. purulenta p. e. gummosa, tuberculosa, újképletek).
b) Hosszanti öböl 43
(értömesz).
5. Domborulati keményburok belülről 43
a) Általános viszonyok 43
(szín, vérömlenyek, hämatoma)
b) bántalmak 44
1. Lobok 44
(pachymeningitis intern. purulenta, ossificans, fibrinosa, hämorrhagica, pigmentosa, adhaesiva, tuberculosa, gummosa).
2. Ujképletek 46
(húsdagok, fungus durae m, rákok, endothelioma).
6. Domborulati lágy burok 46
a) Általános viszonyok 46
(nagyság [vizenyö], szín, vértartalom).
b) Egyes kórfajok 47
1. vérzések 47
(hämorrh. intermeningeales, h. arachnoideales).
2. Lobok 47
(arachnitis chronica, oedema cyst., Pacchioni szemcsésedések, meningo-encephalitis, a. flbrino-purulenta, a. tubercul.).
3. Élősdiek 48
(borsókák).
4. Dagok 49
7. Agy kivétele 49
8. Agyalapi lágyburok 50
a) Ennek nagy edényei 50
(elzsírosodás, és idűlt lob az edénybelhártyán, ütérdagok, érrögök).
b) Lágy burok 51
(arachnitis tuberculosa, suppurativa).
9. Agy kívülről 51
(felület alakja, összetapadás a lágyburokkal [Meningo-encephalitis chron], színezet, vértartalom - vérömlenyek, plaques jaunes, gümők, bnjadagok, húsdagok, borsókák).
10. Agy belülről 54
a) Agygyomrocsok 54
1. Kitágulás, agyvízkór 54
2. Ependyma 55
(ependymitis chron., prolifera, adhaesiva, hydrocele cornu posterioris).
b) Agy bonczolata 56
1. Féltekéké 56
(nedvesség, vérpontok, lejtszintes viszonyok).
2. Nagy duczoké 57
c) Negyedik gyomrocs 57
d) Agyacs 58
e) Várolhid és nyúltagy 58
(agyalapi idegek).
f) Agybántalmak 58
1. Vérömlenyek 58
(nagyobb tömegű, pontalaku).
2. Agylágyulások 59
(vörös el., sárga el., gutagóczos tömlök és hegek, sejtes ellágyulás, ujszülöttek agylobja, fehér ell.).
3. Lobok 60
(Encephal. haemorrh. sárga vizenyö, Enc. apostematosa, En. chron. E. corticalis).
4. Dagok 61
(húsdagok, glioma, rákok, fövenydagok, gyöngyházdagok, festenyes dagok, csontdagok stb).
5. Élősdiek 62
(borsóka, burkony).
11. Agyalapi kemény burok s csontok 63
(pachym. suppur., thrombophlebitis, hipophysis).
12. Arcz 63
a) Fültőmirigy 63
(parotitis apostemat., porczdag, nyákos porczdag, tömlős húsdag).
b) Arczcsontok 64
(rák, rostdag, tömlők, húsdag, epulis, csonthártyalob, elhalás, parulis).
13. Orrüreg 64
(takonykór, bujasenyv, pöfetegek, diphteritis stb.).
14. Szemek 65
a) Reczeg 65
(vérömlenyek, reczeglob).
b) Érhártya 66
(gümők, átrakódási lob).
c) Látideg 66
(szürke sorvadás).
15. Hallszerv 66
(csontszú, gyöngyházdag).
III. Mell- és hasűr 67
(Megnyitás. Levegő a hasürben. - Köldökütér lobja, köldök viszerek értömeszes lobja).
1. Lágyrészek 69
a) Zsírpárna 69
(vastagság, szín [sorvadás]).
b) nyak-, mell-és hasizmok 69
1. Általános viszonyok 69
(nagyság, szín, összeállás).
2. Egyes bántalmak 69
a) vérömlenyek 69
(hämatoma recti abdominis)
b) szövetbeli lob 69
(szemcsés zavarodás, viaszszerű elfajulás, zsíros elf.).
c) szövetközti lob 69
(genyes, idűlt rostos)
d) dagok 69
e) élősdiek 71
(fonalóczok)
c) csecsmirigy 72
a) Általános viszony 72
(korkülönbség, tevékeny és nyugvó mirigy)
b) egyes bántalmak 72
1. genyes lob 72
2. idült lob 73
(tejvezetékek tömlős tágulata).
3. Dagok 73
a) Rákok 73
(rákszerü dagok).
b) Húsdagok 74
(cystosarcoma piolif, myxosarcoma).
c) Rostdagok 74
d) Zsírdagok 74
hónalji nyirkmirigyek 74
2. Hasür megtekintése 74
a) szervek fekvése 75
(sérvek, csavarulatok, betüremlések, situs inversus).
b) Szín és vértartalom 77
c) Rendellenes tartalom 77
1. Izzadmányok 78
2. Geny 78
3. Vér 78
4. Ételmaradékok 79
5. Szabad testek 79
d) Rekeszállás 79
a) Mellkas bonczolata 80
1. Mellkas kivülről 80
a) Általános viszony 80
(kakasmell).
b) egyes csontok 80
1. szegycsont 80
2. bordák 81
2. Mellkas megnyitása 81
3. Mellkascsontok belülről 82
a) szegycsont 82
(szil, kopás, velöelváltozás).
b) Bordák 82
(angolkóros olvasó, csontszú, aggsági elváltozások).
c) Szegy-kulcscsonti izület és kulcscsont 83
4. Mellüreg megtekintése 83
a) Az előfekvő tüdőrészek minősége 83
(kiterjedés, szín).
b) Mellhártyaürek 84
(rendellenes bennék).
5. Gátor 84
a) kötszövet 84
(légdag, vérömlenyek, genyes, rostos lob)
b) gátori nyirkmirigyek 84
(elsajtosodás, gümősödés)
c) kedeszmirigy 84
(fennállás, vérömlenyek, tályogok, lymphosarcoma tliymicum).
6. Szívburok 85
(megnyitás).
a) Bennék 85
b) Bántalmak 86
1. Lobok 86
(pericarditis fibrinosa, cor villosum, P. siippurativa, cliron. fibrosa, et adhaesiva, synechia pericardii).
2. Gümők 87
3. Átrakódási dagok 87
c) Szívburok alatti zsírszövet 87
(nyákos sorvadás, zsirdagok, véraláfutások).
7. Szív 87
a) Külső vizsgálat 87
1. Fekvés 88
2. Nagyság 88
3. Alak 88
4. Szín 88
5. Összeállás 88
6. Koszorú edények 88
7. Egyes részek teltsége 89
b) Megnyitás in situ 90
c) Vér 90
1. Alvadási tünetek 90
2. Szín 90
3. Az egyes véralkatrészek kölcsönös mennyiségi viszonyainak zavarai 91
(vízvérüség, leukocytliose, fehérvérűség).
4. Rendellenes képletek hozzákeverődése 92
a) Sejtelemek 92
b) Festanyagok 92
(festenyvérüség, sárgaság).
c) Zsír 92
(chylaemia)
d) Alsó szervezetek 93
(spirillumok, bakteridiumok, micrococcusok stb.)
e) gázhólyagcsák 94
(rothadás, légbeszívás).
d) Kivétel s további megnyitás 95
(üteres billentyűk záró képességének vizsgálata).
e) Szív belső vizsgálata 95
1. Általános viszonyok 95
(gyomrocsok tágassága, falazat vastagsága, szív súlya, izomzat színe s összeállása).
2. Egyes bántalmak 96
Izomzatnál 96
a) Sorvadások 96
(atroph. fusca, zsírszív, zsíros elfaj. szív repedései).
b) Túltengések 98
(másodlagos és idiopathicus).
c) Lobok 99
1. szövetbeli 99
2. szövetközti 99
(myocard. apostematosa, chron. fibrosa, részletes idűlt, szivaneurysma).
d) Dagok 100
(gummidagok, gümők, húsdagok, nyákhúsdagok, izomdagok, rákok, festenyes rák).
e) Bélférgek 100
(borsóka, burkony).
f) Képződési hibák 100
(a kerek lik és gyomrocssövény nyitva maradása).
Belhártyán 100
(belhártya alatti zsirlebenykék és vérömlenyek)
a) fali belhártyán 101
(Endocarditis cliron. fibrosa, E. vernicora, E. nlcerosa, heveny szivaneurysma).
b) Billentyükön 101
(endoc. valviilaris, basilaris, e. cliron. fibros, retraliens, e. chordalis, e. verrucosa, petrifica. E. recurrens, E. nlcerosa, maligna, - heveny és idült billentyüanenrysma. - Hämatomák, ablakos billentyűk, throniboses valvulares).
Függér kezdeti részein és a koszorú- ütereknél 104
(Belhártya elzsírosodása, Endarteriitis chronica, rendellenes szűk függér, koszorúüterek rendellenes eredete).
8. Tüdők 104
(kivétel).
a) Zsigeri mellhártya 105
(lobok, gümők, rákgöcsök, részletes elhalás, nyirkedénylob).
b) Egyes tüdőrészek külső vizsgálata 106
1. Nagyság 106
2. Alak 106
(légdag, töpörödés).
3. Szín 107
(palaszürke, barna stb.)
4. Légtartalom s összeállás 107
(emphys. alveolare és interstitiale).
c) Tüdők belső vizsgálata 108
(fő metszés).
1. Általános viszonyok 109
(vértartalom, szín (anthracosis, palaszűrke keményedés, barna kem).
2. Egyes bántalmak 110
Tüdőszövet- és legkisebb hörgőkben 110
a) Emphysema alveolare 110
b) Tágulathiány 110
(ébrényi, összenyomás folytán, eltömödés f., maranticus, vérsülyedés, lépesedés, kocsonyás tűdölob).
c) Vizenyő 111
(oldallagos v.)
d) Vérzések 112
(vérömlenyes tömület, körülirt üszök, érrögös tömület).
e) Lobok 113
1. rostonyás 113
(májasodás vörös, sárga, szürke, szétterülő üszök, pleuropneumonia, rostonyás hörglob, carnificatio)
2. hurutos 115
(Broncliopneumonia, idült hurutos tüdől., nyelési tl. szétterülő üszök, sima tdl., gyermek tdl., fehér tdl.)
3. sajtos 117
(Desquammativ pn., köles sajtos tdl. phthisis florida).
4. átrakódási 118
5. szövetközti 118
(pneum. apostem. lympliangitis pulm. apóst., chron. interstitial. vagy tüdőtöpörödés, palaszürke keményedés).
6. Högkörötti lob 119
(peribr. purulenta, chr. fibrinosa, caseosa).
7. Hörglob 120
(bronch. chron. fibros., caseosa).
f) Gümősödés 120
1. elszórt 120
2. helybeli 120
(gümős lob)
3. gümős lob 121
g) Barlangképződés 121
1. Hörgtágulatok 122
(Bronchitis putrida).
2. Cavernae, vomicae 122
Tüdővész 123
(tüdőkövek, üszkös tüdővész).
h) Dagok 124
(rákos tüdővész, lymphangitis carcinomatosa stb).
i) Élősdiek 124
(burkony).
Nagyobb hörgőknél 124
(bronchitis catarrhalis acut. et chron. purulenta capillaris, dagok).
Tüdőedények
(érrögök, zsirembolia).
Hörgi nyirkmirigyek 127
(festenyzettség, lob, gümősödés, meszesedés, húsdagok, rákok).
9. Fali mellliártya, bordák hátsó részletei 127
(gümők, zsírdagok, mellhártyacsontok, nyirkmirigykék).
10. Nyaki szervek 128
a) Bonczolás módja 128
b) egyes részek vizsgálata 130
a) Edények 130
(endarteriitis, elmeszesedés, érrög).
b) Idegek 130
(együttérzideg, bolygideg).
2. Szájür és garat 131
(szín, vizenyö, szor, nyelvszél sértései, hurutos, rostonyás, roncsolólobos, kötszöveti lob, bujasenyv, gümösödés, börfarkas, lepra, tömlök, makroglossia, rákok, zsebre).
3. Bárzsing 235
a) Általános viszonyok 235
(kitágulások, gurdélyok, szükületek, szín).
b) Egyes bántalmak 235
(lobok, sértések, rákok, zsebre).
4. Gége és légcső 136
(vizenyö, rostonyás, roncsoló lobos, kötszöveti, idült hurutos lob, bujasenyves, gümős, hagymázos fekélyek, perichondritis arytaenoidea et trachealis, gümők, pöfetegek, tömlők, rákok).
5. Állalatti mirigyek 140
(adenitis et periadenitis apostematosa).
6. Paizsmirigy 141
(struma sarcomat és carcinomat, parenchymatosa, gelatinosa, cystica, hämorrhagica, fibrosa, ossea, aneurysmatica, varicosa, amyloidea, mellék golyvák).
7. Nyaki mirigyek 142
11. Mély nyakizmok és nyaki gerinczoszlop 142
(csontszú, garatmögötti tályogok).
12. Légzőpróba újszöletteknél 143
b) Hasür bonczolása 143
1. Mellső hasfái hashártyája 144
(peritonitis fibrino-purulenta, adhaesiva, hämorrhagica, hámatoma peritonei, P. ulcerosa, gümösödés, dagok).
2. Cseplez 145
(sorvadás, lob, dagok, burkonyok).
3. Lép 147
(melléklép)
a) Külső vizsgálat 148
1. Általános viszonyok 148
a) Fekvés 148
b) Nagyság 148
c) Alak 149
d) Szín 149
e) Összeállás 149
2. Léptok 149
(lépkörötti lob, repedések).
b) Belső vizsgálat 150
1. Általános viszonyok 150
(vértartalom, szín - tüszők, gerendecsek, gyurma, lépdagok, sorvadás).
2. Egyes bántalmak 152
a) kemnyéd elfajulás 152
(sagolép, szalonna-, sódarlép).
b) Lob 156
(váltóláz, fehérvérűség; átrakódási érrögök).
c) Vérömlenyes tömületek 154
d) Bujasenyv és gümő 155
e) Dagok 156
(roszindulatu nyirkhúsdag stb.).
f) Élősdiek 156
(burkonyok).
g) Edények elváltozásai 156
(aneurysmák, értömeszek, viszérkövek).
4. Vesék és mellékvesék 156
(Bonczolómód, helyzetváltozások, vándorvese, patkóvese).
a) Mellékvesék 157
(kemnyéd elfaj., lob, gyurma, gliorna suprarenale, sajtos elfajulás, gummidagok, rákok, Addison-kór).
b) Vesék 159
(Főmetszés).
1. Vesetokok 159
(perinepliritis flbr. apostematosa).
2. Veseszövet külső vizsgálata 160
a) Általános viszonyok 160
1. Nagyság 160
2. Alak 161
3. Szín 161
4. Összeállás 161
b) Egyes különös elváltozások 161
(vérömlenyek, tömületek, tályogok, gümők, tömlők, hydrops renum cysticus stb.).
3. Veseszövet belső vizsgálata 163
a) Általános viszonyok 163
(a két állomány viszonylagos nagysága, vértartalom, szín).
b) Egyes bántalmak 165
1. Vérzések 165
(vérömlenyes tömületek).
2. Kemnyéd elfajulás 165
3. Viszerek értömeszei 166
4. Lobok 166
a) szövetbeli 166
b) szövetközti 168
(rostos, tömlők; genyes, átrakódási, genyes vesevész; kehely-veselob, nephr. papillaris diphteritica)
c) hurutos 171
Hengerek 171
5. Vesetömületek 171
a) mésztömület 172
b) húgysavtömület 172
c) hämatoidintömület 172
d) bilirubintömület 172
e) nepliritis urica 173
6. Gümősödés 173
(szétszórt, plitliísis ren. tubereulosa).
7. Gummidagok 174
8. Ujképletek 174
(adenoma, rák, húsdag).
4. Kelyhek, vesemedencze s húgyvezérek 175
(vizenyő, vérömlenyek, genyes és diphteritícus lob, gümök, kövek, tömlők, vesevízkór, veleszületett kettőződés).
5. Medenczebeli szervek 177
a) Hólyagbennék 177
(mennyiség, szín, - geny, hengerek, jegeczes üledék).
b) Általános bonczolómód 178
c) Hólyag és húgycső 180
1. Hólyag 180
a) Általános viszonyok 180
(kitágulás, gerendecseshólyag, gurdélyok, alak, szín, összeállás).
b) Egyes bántalmak 181
(vérömlenyek, lobok, [hurutos, genyes, diphteriticus], gümők, rákok [hólyag-hüvely-sipoly] bolyhos rák; repedések, üszkös hólyagkörötti lob).
2. Húgycső 182
(szükületek, álutak).
d) Dűlmirigy 183
(kövek, genyes lob, gümő, túltengés [adenoma, fibromyoma], rákok, húsdagok).
e) Ondóhólyagcsák és ondó vezér 184
(lob, gümősödés).
f) Herék, mellékherék s ondózsinór 185
(fekvés, monorchis, cryptorchis).
1. Ondózsinór és a saját hüvelyes hártya 186
(varicocele, hydroeelee congenita, funiculi spermatici, cystica, herniosa, tunicae vagin. propriae, hämatocele, spermatocele; periorchitis fibrosa, proliiéra, adhaesiva, suppurativa).
2. Here és mellékhere külső vizsgálata 187
(nagyság, összeállás).
3. Here és mellékhere belső vizsgálata 187
(vérömlenyek, lobok, gűmök, bujasenyv [orcli. interstitialis fibrosa, sarcocele syphilitica], nyákos húsdagok, porczos húsdagok és - rákok).
g) Szeméremrés 191
(vizenyő, elefántkor, repedések, hämatoma vulvae, genyes, diphteriticus lob, üszök, gyermekágyi fekélyek, függölyök, bujafekély, rákok, festenyes rákok).
h) Hüvely 192
1. Általános viszonyok 192
(helyzet [Cysto-, recto-, enterocele vaginalis], nagyság és alak, szín).
2. Egyes bántalmak 193
(lobok, repedések, elhalás, sipoly, diphteritis, bujasenyv, gümő, rák, kloákaképződés).
i) Méh 195
1. Külső vizsgálat 195
(Nagyság, alak [elongatio,] helyzetváltozások [ante-, retro-, lateroílexio és versio, iszam, méhkifordulás]).
2. Belső vizsgálat 198
a) Általános viszonyok 198
(Falazat vastagsága, nagyság [liydro, physo-hamatometra], szín, összeállás, havadzó és gyermekágyi állapot).
b) Egyes bántalmak 200
1. Sértések 200
(endometritis gangraenosa, átfuródás).
2. Lobok
(endometritis dipliteritica, hämatoma polyposum, thrombophlebitis placentaris, metritis phlegmonosa; endometritis catarrlialis, hämorrhagica, fibrosa, cystica, prolifera, polypus hydatidosus, metritis chronica, erosiones, acne cervicis uteri).
3. Dagok 204
(gümők, rákok, rostizomdagok [savós hártya alattiak, falban levők, nyákhártya alattiak] barlangos izrd. nyákos izomdagok, nyákos húsdagok, húsdagok).
4. Képződési rendellenességek 207
(uterus duplex, bicornis, septus).
k) Méhmelletti szervek és széles méhszalagok 207
(thromboplilebitis, lymphangitis, kötszövetlob, értömeszek [viszérkövek]; tömlők, rákgöcsök; nyirkmirigyek változásai)
l) Méhkürtök 209
(hurut, genyes lob, gümö, kürtvízkór, pyosalpinx, repedések).
m) Petefészkek 210
a) Külső vizsgálat 210
(helyzet, alak, nagyság, szín, összeállítás).
b) Belső vizsgálat 211
(vértartalom, szín).
1. Tüszők 211
(sárga test, fibroma folliculi, tüszők vízkórja, genyes petefészki tüsző lob).
2. Gyurma 212
(oophoritis phlegmonosa, chron. fibrosa).
3. Dagok 213
(tömlödagok, rostdagok, rostizomdagok, húsdagok, rákok, bőrszerüdagok).
n) Medenczebeli hashártya 214
(perimetrítis, perioophoritis chron. adhaes., hämatoma retro-uterinum, pelveo-peritonitis, gümö, rák, burkonyok).
Méhen kivüli terhességek 215
(alhasi, kürti, petefészki, kőmagzat).
o) Végbél 217
a) Általános viszonyok 217
(végbélelőesés).
b) Egyes bántalmak 218
(aranyeres csomók, végbéllob, bujasenyi és diphteriticus fekélyek, végbélkörötti lob; pöfetegek, proctitis prolifera, rákok, festenyrákok, végbélelzáródás).
6. Nyombél és gyomor 220
a) Külső vizsgálat 221
1. Általános viszonyok 221
(kiterjedés, alak, helyzet, szín, összeállás).
2. Savós hártya elváltozásai 222
(perigastritis chron. purul., genyes nyirkedénylob, gümős, rákos gyomorkör. 1.; átfurodás).
b) Belső vizsgálat 224
1. Bennék 224
(vér, ételmaradványok, zsebre, lepthothrix, seprügombák, sarcina).
2. Nyombél nyákhártyája 228
(idült fekélyek stb.).
3. Gyomor nyákhártyája 228
a) Általános viszonyok 228
1. Váladék 228
2. Nagyság 228
3. Vértartalom és szín 228
4. Halálutáni elváltozások 229
(fehér és barna lágyulás).
b) egyes bántalmak 229
1. Lobok 229
(hurutok, gastrítis prolifera, état mamelonné, g. glandularis, phlegmonosa).
2. Vérömlenyek 230
3. Egyszerű fekélyek 230
(vérömlenyes kimaródások, kerek fekély).
4. Dagok 231
(gümők, nyirktüszők, rákok [mirigy-, rostos-, kocsonyásrákok], húsdagok, izomdagok, zsírdagok).
5. Kemnyéd elfajulás 234
c) Gyomor vizsgálata mérgezéseknél 234
1. Vizsgálati módszer 234
2. Mérgek által okozott elváltozások 236
a) maró mérgek 236
b) villany és mireny 237
7. Ligam. hepato-duodenale 237
a) Epevezeték 237
(átjárhatóság, szélesség, szín; fekélyek, szükületek, genyes és dipliteriticus lob, dagok).
b) Verőczér 238
(periphlebitis port., értömeszes viszérlob).
8. Epehólyag és máj 239
(kivétel).
a) Epehólyag 240
1. Külső vizsgálat 240
a) Általános viszonyok 240
(nagyság, alak, szín, összeállás).
b) Savós hártya 240
(epehólyag körötti lob, átfuródás).
2. Belső vizsgálat 241
a) Bennék 241
(kövek, epehólyag vízkór).
b) Falazat 243
(lobok, fekélyedések, diphteritis, kötszövetlob, rostos rák).
b) Verőczér, jelesen kapui nyirkmirigyek 244
(sajtos, rákos elfajulás).
c) Máj 244
1. Külső vizsgálat 244
a) Általános viszonyok 244
(súly, nagyság, alak [füzőbarázda], szín összeállás).
b) Májtok 247
(májkörötti lob, idűlt, rostos, odatapasztó; gümők, rák).
2. Belső vizsgálat 247
a) Általános viszonyok 247
1. A gyurmánál 247
(vértartalom, szín, összeállás)
2. egyes lebenykéknél 249
(nagyság, alak, szín [felismerés]).
b) Egyes bántalmak 251
1. Sorvadás 251
(nyomási, barna, festenyvérü, kékkóros [pangási máj], sárga, szemcsés sorvadás).
2. Túltengés 252
(általános, részletes t).
3. Zsíros beszüremkedés 253
(zsírmáj, sárgakór, szerecsendiómáj).
4. Kemnyéd elfajulás 254
5. Lobok 255
a) szövetbeli 255
(homályos duzzadás, zsíros elfajulás, villanymáj, heveny sárga sorvadás).
b) átrakódási 258
c) szövetközti 258
1. genyes 258
(májtályog)
2. idült rostos 259
(szemcsés máj, májtöpörödés, lebenyzett máj)
3. bujasenyvi (gummidagos) 260
6. Dagok 261
a) Gummidagok 261
(örökölt bujasenyv).
b) Gümők 261
(szétszórt g., g. az epeutakban)
c) nyirkdagok 262
(hagymáz, fehérvérüség)
d) rákok 262
(elsőd, átrakódási, rostos, velős rákok, rákos értömeszek)
e) festenydagok, barlangos dagok, tömlők 263
7. Élősdiek 263
a) Burkonyok 263
(egyrekeszü, sokrekeszü burkony).
b) Pentastomum 264
c) Distoma 265
9. Hasnyálmirigy 265
a) Mirigyállomány 265
1. Sorvadás 265
(zsíros beszüremkedés)
2. szövetbeli lob 265
(vérzések)
3. szövetközti lob 266
4. Rákok 266
5. Veleszületett rendellenességek 266
(melléklépek, mellékhasnyálmirigy).
6. Kemnyéd elfajulás 266
b) Kivezető csövek 266
(tömlők, acne pancreatica, békadag, hasnyálkövek).
10. Menyducz 267
(sorvadás, festenyzettség, kemnyéd elfajulás).
11. Bélfodor 267
a) Kötszövet 267
(vérömlenyek, kötszöveti, idült rostos lobok; gümők, rák, rostdag, börszerüdag, chylangioma).
b) nyirkmirigyek 268
(lob, hagymáz, gümő, tabes mesaraica, elmeszesedés, fehérvérüség, lépfene, rákok, kemnyéd elfajulás).
c) Nagy edények 270
(értömesz, érrög).
12. Bél 270
a) Külső vizsgálat 270
1. Általános viszonyok 270
(tágasság szín).
2. Savós hártya 271
(gümő, elhalás, hagymáz, beszorulás, fekélyedés, zsírdagok, gurdélyok, veleszületett sipolyok s elzáródások).
b) Bél megnyitása 274
c) Bennék 275
1. Általános viszonyok 275
(szin, mennyíség, összeállás, szag).
2. Rendellenes keverékek 276
(emésztetlen ételmaradványok; nyák, felhám, fonalóczok, taenia solium és mediocanellata, bothryocephalus, ascaris, oxyuris, trichocephalus, cercomonas; schistomyceták).
d) Bélfalzat, jelesen a nyákhártya 279
1. Általános viszonyok 279
a) Megnagyobbodások 279
(ránczok, bolyhok, tüszők).
b) Szín és vértartalom 280
2. Egyes bántalmak 281
a) Vérömlenyek 281
(érrögös tályogok, érr. fekélyek, viszértágulatok).
b) Lobok 282
1. Hurut 282
(heveny, idült, enteritis prolifera, chron, vérhas, enter, chron. cystica).
2. Kötszöveti lob 282
(mycosis intestinalis, tüszős tályogok).
3. Enteritis follicularis 283
(Tüszőfekélyek és tályogok).
4. Dyphteriticus béllob 283
(dysent. dipht., gangraenosa, dipht. follicul; bélsárrekedés, kolera, gyermekágyi bántalmak, hagymáz, himlő stb).
5. Görvélyes és gümös béllob 286
(tüszők elsajtosodása, gümős fekélyek).
6. Hagymáz 288
(velős duzzadás , pörkképződés, hagymázos fekélyek, átfuródás, vérzés).
c) Ujképletek 290
(pöfetegek, izom-, zsír-, rákdagok).
d) Kemnyéd elfajulás 290
Féregnyujtvány 290
(helyzetváltozása, vízkór, bélsárkövek, fekélyedés, átfuródás, vakbélkörötti lob, értömeszes viszérlob).
13. Nagy edények és a kisérő nyirkmirigyek 292
a) Viszerek 292
1. Értömesz 292
(szervülés, öblös átalakulás, viszérkövek).
2. Értömeszes viszérlob 294
3. Elsődleges heveny lob 294
(phlebitis pseudopustulosa, peri és paraphlebitis).
4. Idült lobok 295
5. Viszértágulatok 295
b) Üterek, főkép a függér 295
1. Általános viszonyok 296
(tágasság, falazat vastagsága, ruganyosság).
2. Egyes bántalmak, jelesen a belhártyán 296
1. Visszafejlődő átalakulás 296
(nyákos át., belhártya sejtjeinek elzsírosodása, zsíros kopás, szakadások).
2. Lobok 297
(keményedés, kásadagos tályog, - fekély, fali értömesz, elmeszesedés).
3. A középső hártya elmeszedése 298
(aggok üszke).
4. Aneurysmák 299
(an. serpentinum, cylindriforme, fusiforme, saccatum, dissecans, traumaticun, varicosum).
5. Veleszületett változások 300
(szükületek s zárlatok, hiányos fejlettség [aorta chlorotica]).
c) Hashártya megetti nyirkmirigyek 301
(lob, dagok stb.).
d) Mellvezeték 301
(tápnyatartó).
14. Törzs belső izmai 302
a) Rekesz 302
(fonalóczok, lob).
b) Csíp-horpaszizom 302
(horpasztályog, dagok).
15. Gerinczoszlop belülről 302
a) Általános viszonyok 302
(scoliosis, kyphosis, lordosis, Potli-piip).
b) Egyes bántalmak 304
(törések, ficzamok, spondylarthrocace, csigolya előtti tályogok, sajtos csontvelőlob, porczfeletti csontosodások, húsdagok, rákok).
16. Medencze 305
a) Általános viszonyok 305
(alaki változások, szűk m., lágyuló, angolkóros m.)
b) egyes bántalmak 306
(törés, szú, csontkinövés [tövismedencze], porczdagok, csontdagok, húsdagok, rákok).
IV. Végtagok 306
1. Nyirkmirigyek 307
(nyirkmirigylob és genyes nyirkmirigykörötti lob, idült, sajtos lob, bujasenyv,
fehérvérüség, nyirkhúsdag, rákok).
2. Nyirkedények 308
(kitágulás, elefántkór, nyirkedénylob, nyirkedénykörötti lob).
3. Véredények 308
4. Idegek 308
(sorvadás, lob, ideg-, rost, nyák-, húsdagok, rákok).
5. Izmok 309
a) Általános viszonyok 309
(nagyság, szín, összeállás).
c) Egyes bántalmak 309
1. Túltengés 309
(valódi t., zsíros beszüremkedés).
2. Sorvadás 309
(sorv. zsiros beszüremkedés folytán, a. fusca, a. simplex, sorvadás zsíros elfajulás folytán).
3. Vérömlenyek 309
4. Lobok 309
a) szövetbeli 311
(hagymáz, viaszszerű elfajulás).
b) szövetközti 311
(genyes, idült, rostos, csontosodó, csontmelletti csontnövedékek).
5. Dagok 312
(gümős, gummidagok, hús-, nyákdag, rost-, zsírdag, rák).
6. Élősdiek 313
(fonalóczok, borsóka, burkony).
6. Izületek 313
a) Külső vizsgálat 313
(tok kitágulása, izmerevség, átfuródások, ficzamok, subluxatio).
b) Belső vizsgálat 314
1. Bennék 314
(savós, rostonyás, genyes izzadmányok, szabad testek).
2. Belső izszálagok 315
3. Izhártya 316
(vérömlenyek gümők, bolyhok, lipoma arborescens, fekélyedések).
4. Izfelületek 316
a) Porczok 316
(kinövések, sorvadás, porczlágyulás, kopás, elhalás, felfoszlás, kötszöveti átalakulás).
b) Csontizvégek 317
(csontszú, lecsiszolás).
c) Izfejek 318
(kopás, felszívódás).
5. Az izületetek egyes bántalmai általában 319
a) Lobok 319
(Arthritis rlieumatiea sicca, fibrinosa, adhaesiva, chronica deformans, A. syphilitica; A. purulenta acuta [átfuródások, izület körötti tályogok, csontszú], A.p. chronica s. tumor albus, caries fungosa; A., urica)
b) ficzamok 322
7. Csontok 322
(czomb kivétele, czomb alsó ízvégének csontmagva újszülötteknél).
1. Csontok általános vizsgálata egészben véve 324
(szám, nagyság, alak, szín, összeállás, törés, eltolódás).
2. A csontok egyes alkatrészeinek vizsgálata 325
a) Csonthártya 325
1. Általános viszonyok 325
(leválás, folyt, hiány, hiány, vastagság, szín, összeállás).
2. Egyes bántalmak 326
(csontosodó csonthártyalob, csontnövedék, csontforrat; genyes 1., gttmös 1.; exostosis, csontos húsdagok, osteoiddagok, rákok).
b) Csontszövet 328
1. Általános viszonyok 328
a) felület 328
(megvastagodás, sorvadás).
b) Átmetszet 329
(osteosclerosis, ostítis ossificans, osteoporosis, ostitis rareficeus, osteomalacia).
2. Egyes bántalmak 330
a) Lobok 630
(szú, elhalás).
b) Dagok 630
(enostosis, porczdag; angolkór).
c) Izületi porczok elváltozásai 331
(bujasenyv, exostosis cartilaginea).
c) Csontvelő 331
1. Általános viszonyok 331
(mennyiség, szín, összeállás).
2. Egyes bántalmak 322
(zsírvelö, vörös, kocsonyás velő).
a) Lobok 322
(osteomyelitis ossificans, purulenta, ichorosa, caseosa).
b) Dagok 333
(gummidagok, gümők, húsdag, nyákdag, rákok).
3. Csontok bántalmai egészben véve 334
a) Törések 334
(csonthártya-, velő-, csontmelletti forrat, álizület).
b) Angolkór 335
c) Lobok 335
(elhalás, sequester).
d) Bujasenyv 336
e) Dagok 336
Tárgyjegyzék 337

Orth János

Orth János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Orth János könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem