A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1973. évről

Tartalom

Konda J.: A Magyar Állami Földtani Intézet 1973. évi munkája7
Rónai A.: Dr. Schmidt Eligius Róbert11
Regionális kutatások
Észak-Magyarország
Hámor G.: A Börzsony hegység kutatásának eredményei az 1973. évben23
Csillagné Teplánszky E. - Nagy B. - Nagy G.: A Börzsöny hegység ércföldtani és teleptani vizsgálata27
Nagy G.: A Börzsöny hegység szerkezetföldtani viszonyai37
Jankovich I.: Adatok a Börzsöny hegységi vulkanitok korához41
Nagy B. - Pelikán P.: Metacinnabarit és cinnabarit a csillaghegyi Róka-hegyen51
Gyarmati P.: Vulkanológiai fejlődéstörténet és kőzetgenetika a Börzsöny hegységben57
Kaszap A.: A mélységi vízkutatás helyzete a Börzsöny hegységben63
Mihály S.: A Szendrődi-hegység paleozóos képződményeinek kora71
Koreczné Laky I.: Foraminifera vizsgálatok a Tokaji-hegység miocén képződményeiből83
Síkvidék
Rónai A.: Az Alföld-kutatás helyzete 1973-ban121
Jaskó S.: A Pannóniai-medence besüllyedése és feltöltődése a neogénben133
Szepesházy K.: A Duna-Tisza köze déli részének metamorf kőzetei147
Cságoly É.: A hódmezővásárhelyi térképlap felszínközeli rétegének mésztartalma167
Gedeonné Rejetzky M.: Adatok az Észak-Alföld üledékösszletének ismeretéehz181
Krolopp E.: Alföldi mélyfúrások Zsigmondy - Halaváts-féle Mollusca anyagának revíziója. I. A szentesi artézi kút fúrás195
Miháltzné Faragó M.: Az Egyesek 1.sz. fúrás palinológiai vizsgálata219
Kuti L.: A dabasi kavicskutatás és verőszonda-kísérletek eredményei233
Dunántúl
Jámbor Á.: A Középhegységi Osztály 1973. évi tevékenysége251
Gidai L.: A várgesztesi területen végzett eocén barnakőszén felderítő kutatás gyakorlati eredményei273
Czabaly L.: A sümegi szenon zátonyfácies Actaeonella és Nerinea faunája285
Moldvay L.: Ősföldrajzi és neotektonikai adatok a Balaton partvidékéről315
Hetényi R. - Ravaszné Baranyai L.: A baranyai antracittelepes felsőkarbon összlet a Siklósbodony 1. és a Bogádmindszent 1. sz. fúrás tükrében323
Módszertani kutatások
Hidrogeológia
Dér I. - Venkovits I.: Felszín alatti vízforgalom gyors terepi mérési módszereinek vizsgálata hegyvidéki területen363
Paleontológia
Kretzoi M. - Krolopp E. - Pálfalvy I.: A magyar földtan terresztrikus rétegtani dokumentációja a MÁFI gyűjteményében383
Barakat, M. G. - El-Dawoody, A. S. : Két dél-egyiptomi felsőkréta - paleocén - alsóeocén szelvény (Duwi és gurnah) üledékeinek mikrofácies-vizsgálata414
Brokés F.: A Nagytárkány - Tüskés-major II. sz. bauxitlencse mikropaleontológiai problematikumainak üledékföldtani vizsgálata415
Mihályné Gombos I.: Szarmata Diatormák Bulgária és a KÖzépső-Paratethys területén447
Anyagvizsgálat
Szemereyné Szemethy A.: Karbonátásványok mennyiségi meghatározása röntgendiffrakciós módszerrel475
Bartyik L.: Tájékoztató "Magyarország mélyfúrási ismeretességi térképé"-ről497
Láng G.: A Mali Köztársaság (Nyugat-Afrika) potenciális ásványi nyersanyagai499
Konda, J.: The Hungarian Geological Institute's activity in 19739
Rónai, A.: Dr. Eligius Róbert Schmidt19
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1973. évről A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1973. évről A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1973. évről

A gerinc enyhén töredezett. A címlapon tulajdonosi pecsétnyom található.

Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba