863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A gazdasági szerkezet matematikai tervezése

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 506 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

A könyv az ágazati és népgazdasági szintű tervek - elsősorban az 5-10 éves, közép- és hosszú lejáratú tervek - matematikai megalapozásának módszereit ismerteti. Megírásának alapjául a szerző által vezetett nagyméretű kollektív kutatások gyakorlati tapasztalatai szolgáltak. A szerző olyan módszertan kialakítására törekedett, amely a magyar tervezési, statisztikai, számítástechnikai adottságok mellett alkalmazható.
A mű közgazdasági szempontból világítja meg a matematikai tervezés problémáit; a matematikai modellek, eljárások közgazdasági értelmezését helyezi előtérbe. A tárgyalási mód elősegíti, hogy a matematikai tervezés alapgondolatait, felhasználásának módját azok a tervezők és gazdasági vezetők is megértsék, akik egyébként kevesebb matematikai előképzettséggel rendelkeznek.
A munka ismerteti a lineáris és nemlineáris programozási modellek felhasználását a távlati tervek kidolgozásában, az úgynevezett kétszintű tervezés modelljét, a valószínűségszámítás felhasználását a... Tovább

Tartalom

Előszó a második kiadáshoz13
Előszó az első kiadához15
Jelölések21
Hagyományos módszerek és input-output-táblák25
A hagyományos tervmutatószám-rendszer27
A tervmutatószámok fontosabb csoportjai27
A mutatószámrendszer konzisztenciájáról32
A terv mint egyenletrendszer33
A tervkoordináció36
A hagyományos beruházás-gazdaságossági számítások40
A fő beruházások központi engedélyezése40
A "g" mutató41
Input-output-táblák44
Fontosabb definíciók44
A teljes tartalom számítások46
A szektorbontás ismérvei47
A hatóságok szerint bontott "sakktáblamérleg"48
Ágazati bontású mérlegek50
Termékek szerint bontott mérleg52
A terv konzisztenciájának ellenőrzése53
Egyéb input-output-táblák53
A matematikai tervezés támpontjai55
Ágazati programozási modellek59
Választás technológiai alternatívák között - a Pamutipari modell61
A döntési problémák61
A programozási szféra62
A tevékenységek, a modell változói64
A külső korlátozó feltételek66
A belső korlátozó feltételek69
A célfüggvény71
A feladat matematikai összefoglalása72
A pamutipari programozás gyakorlati eredményei73
A termelés, az export és az import arányai - A műszálipari modell78
A döntési problémák78
A programozási szféra79
A tevékenységek81
A korlátozó feltételek82
A célfüggvény83
A műszálipari programozás gyakorlati eredményei84
A költségek a tevékenységek terjedelmének függvényében85
A tárgyalás feladata és áttekintése85
Közös egyszerűsítő feltevések86
A költségfüggvények osztályozása matematikai-számítástechnikai szempontból 89
A különböző tevékenységfajtákra jellemző költségalakulás93
A tömegtermelés előnyeinek számbavétele a műszálipari modellben96
A függvény paramétereinek meghatározása102
Első összehasonlítás a hagyományos módszerekkel104
Szélesebb választási lehetőség104
Választás egyszerű rangsorolás alapján107
A mérlegmódszer és a gazdaságosság követelménye109
Az ágazati programozási modell kapcsolata a hagyományos tervmutatószám-rendszerrel111
A számítástechnikai korlátok112
A bizonytalan adatok kezelése115
A műszaki és költségadatok megállapításának nehézségei117
Az adatszolgáltatás szerkezete117
Véletlen és tendenciózus becslési hibák118
A becslés tárgyilagosságának elősegítése124
Érzékenységi vizsgálatok - Paraméteres programozás126
Számítássorozatok126
Paraméteres programozás127
Néhány gyakorlati példa129
Az optimum "környéke"132
Az érzékenységi vizsgálatok jelentősége132
"Pesszimista" és "optimista" rangsorolások134
A bizonytalan konzekvenciájú döntés problémája134
A becslések "tól-ig" formája135
A műszálipari rangsorolások136
Első szelekció138
Az alternatívák biztonsági rangsorolása139
Az eljárás hiányosságai141
Biztonsági programozás143
A tárgyalás áttekintése143
A valószínűségszámítási módszerek alkalmazásának jogosultsága 143
Bizonytalanság és valószínűség146
A biztonsági programozás modellje148
A biztonsági programozás közgazdasági értelmezése150
Biztonság és kockázatvállalás153
A biztonsági stratégia grafikus ábrázolása153
Gazdasági vezetők tipikus nézetei154
A rizikó-averzió jogosultsága157
Sztochasztikus számítások a gyakorlatban161
Kiegészítő feltevések161
A feladat leszűkítése162
A fontosabb számítások163
A tevékenységek koncentrációjának hatása166
Egy metodikai észrevétel168
Második összehasonlítás a hagyomnyos módszerekkel170
Kalkulatív értékelések173
A kalkulatív árrendszer általános elszámolási elvei175
Az elszámolási elvek szerepe175
A kalkulatív ár általános képlete175
A külkereskedelmi árak alkalmazásának köre177
A ráfordítások dinamikájának kezelése180
A tárgyalás további menete182
A teljes termelési alapigény és a teljes bértartalom meghatározása183
A feladat körvonalazása183
A népgazdasági input-output-tábla felhasználása183
Az input-output-táblákkal kapcsolatos egyszerűsítő feltevések186
A részleges "visszagyűrűztetés"189
A hagyományos "reálköltségszámítás"190
A hivatalos beruházás-gazdaságossági metodika193
Kísérletek a kalkulatív eszközlekötési tényező és bértényező meghatározására194
Az elemzés feladata194
Az aggregált népgazdasági termelési függvény196
A racionális kalkulatív eszközleksötési tényező és bértarifa dfiníciója és létezésének lehetősége199
Az eszközlekötési tényező és bértarifa arányáról204
Első kísérlet: a "tőkepiac" megfigyelése205
Második kísérlet: következtetés tervvariánsokból208
Harmadik kísérlet: következtetés a nemzeti jövedelem elosztásából209
Negyedik kísérlet: következtetés a népgazdaság növekedési üteméből - A modell leírása211
Negyedik kísérlet: következtetés a népgazdaság növekedési üteméből - A megállapítások216
Ötödik kísérlet: statisztikai vizsgálat218
Hatodik kísérlet: A kalkulatív értékelések meghatározása matematikai programozással220
Elszámolási elvek221
Általános következtetések223
Érzékenységi vizsgálatok224
Importanyagköltség - Külkereskedelmi árak228
A probléma áttekintése228
Mit tekintsünk külkereskedelmi árnak229
Jellegzetes áralakulási tendenciák230
Új cikkek áralakulása231
A becslés támpontjai240
Az indirekt importanyagköltségek244
A kalkulatív devizaárfolyam246
Egységes devizaárfolyam szükségessége246
A devizaárfolyam közgazdasági tartalma248
A devizaárfolyam meghatározása az input-output-tábla segítségével249
A program devizaárfolyam-érzékenysége251
Harmadik összehasonlítás a hagyományos módszerekkel253
Eltérés az aktuális áraktól253
A kalkulatív és az aktuális árak célszerű viszonya256
A népgazdasági és az ágazati programozás összekapcsolása261
A központi irányszám mint paraméter263
Gyakorlati példák az iparági vizsgálatokból263
Gazdasági "kísérletek"268
Az ágazati programozások érzékenységi vizsgálatainak áttekintése270
A népgazdasági terv javítása274
Konzisztencia-vizsgálatok274
Erőforrások átcsoportosítása két szektor között274
A "kétszintű tervezés" népgazdasági modellje
A tárgyalás áttekintése280
A tervezés szokásos menetének imitációja282
A központi modell282
A primális szektormodell284
A duális szektormodell287
A programozás menete289
Az algoritmus részletes leírása291
A feladat játékelméleti értelmezése297
A beruházások kezelése a modellben299
A többszintű tervezés jövője301
A kétszintű tervezési modell aspektusai301
Az algoritmus számítástechnikai tulajdonságai301
A programozási modellek "piramisszerű" hálózata303
A többszintű tervezés, mint a gazdasági tervezés és irányítás szimulációja304
Az árnyékárak307
Az árnyékárak egalizálódása307
Az árnyékárak optimalitásának relatív jellege308
Az árnyékárak felhasználása a modellen kívül308
Az eszközlekötési tényező és a kamatláb310
Az optimum-kritérium312
A gazdaságpolitikai célok szolgálata312
"Súlyozás" és "absz olút feladat"315
A tervezés menete és a modell319
A gazdaságpolitikai feladatok "feszültsége"320
A feladatok realitásának ellenőrzése323
Efficiens programok324
Kinyilvánít-e "preferenciákat" a gazdasági vezetés?326
Gazdaságpolitikailag elfogadható programok329
A célfüggvény, mint a többleteredmény alakítója332
Érdemes-e programozni?335
Utóirat: újabb tapasztalatok a matematikai tervezésben337
Az első kísérleti többszintű népgazdasági programozás339
Bevezetés339
Változók339
A korlátozó feltételek közgazdasági tartalma342
A célfüggvények345
A feltételi rendszer "szintjei"345
A többszintű szerkezet kedvező vonásai348
Modellrendszer351
A számítási eredményekről352
Árnyékárak és növekményhányadosok357
A differenciális mutatók érzékenysége (a rubel/dollár-mutató példáján)360
Az eszközlekötési tényezőről362
Az árnyékárak az összevont programozási modellben363
Az ötéves tervezés matematikai programozása - Áttekintés az 1969-1971. pévekről366
Az áttekintés felépítése366
Ágazati programozások367
Az ötéves tervtermészetbeni, értékbeni és pénzügyi folyamatainak programozási modellje - A "nagy modell"370
A nagy modellel végzett számításokról376
Többperiódusos programozás380
Terv -makrofüggvények386
Még egyszer a többszintű tervezésről395
Fogalmi tisztázás395
A dekompozíciós eljárások felhasználási és értelmezési lehetőségei397
A többszintű tervezés fogalma404
A tervutasításos mechanizmus komputerizálása406
Árnyékárakkal szabályozott gazdaság408
A többszintű modellrendszer helye a gazdaság összetett szabályozásában409
"Computópia" vagy a racionalitás szerény kiterjesztése?412
Függelékek415
A konkáv minimalizálási feladat megközelítése 415
A feladat körvonalazása415
A "véletlen út" módszere416
A célfüggvény "görbítése"416
A műszálipari programozás anyagából419
Példa a világpiaci áralakdulás előrebecslésére419
Korrelációs becslések422
A sztochasztikus költségfüggvény várható értéke és szórása422
A tevékenységek koncentrációjának, illetve szétaprózásának hatása426
Kamatos kamatozáson alapuló formák428
Az eszközlekötési járulék formulája428
A beruházási költség felkamatozása428
Diszkontált költségösszeg429
A kamatoskamat-képletekben alkalmazott kamatláb430
Az eszközlekötési tényezővel kapcsolatos megállapítások bizonyítása433
A makroökonómiai növekedési folyamatok statisztikai vizsgálata436
A vizsgálat célja436
A nemzeti jövedelem, a termelési alap és a létszám növekedése436
Fontosabb termelési viszonyszámok440
A nemzeti jövedelem felhasználásával kapcsolatos idősorok441
Regressziószámítások443
A termelési függvény paramétereinek meghatározásáról448
Az eszközlekötési járulékról folyó vita áttekintése451
Az áttekintés jellegéről451
A nemzeti jövedelem termeléséhez kapcsolódó nézetek451
A nemzeti jövedelem elosztásához kapcsolódó nézetek454
elosztás és optimalitás455
A vita egyéb kérdései456
A "kétszintű tervezés" általános matematikai modellje: "kétszintű programozás"458
Bevezetés458
A teljes központi információs feladat459
Szektorb ontás459
Értékelhető központi programok460
Generátorhalmazok461
Kétszintű feladat463
Poliedrikus játék464
Regularitás467
Fiktív lejátszás468
Az iteráció leállítása470
Az árnyékárak "egalizálódása"470
Egy ásltalános felbontási és beágyazási technika471
Tervjavítási eljárás473
A népgazdasági programozás keretében végzett "tőke-munka" vizsgálata és a termelési elmélet kapcsolatáról479
Hasonlóságok és eltérések479
Termelési függvények meghatározása482
Irodalomjegyzék485
Táblázatok jegyzéke498
Névmutató501
Tárgymutató505

Kornai János

Kornai János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kornai János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A gazdasági szerkezet matematikai tervezése A gazdasági szerkezet matematikai tervezése A gazdasági szerkezet matematikai tervezése A gazdasági szerkezet matematikai tervezése A gazdasági szerkezet matematikai tervezése

A védőborító kissé szakadozott, hiányos, töredezett. A lapélek foltosak.

Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba