A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szocialista rendszer

Kritikai politikai gazdaságtan

Szerző

Kiadó: Heti Világgazdaság Kiadói Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 670 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-7525-06-8
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával.

Tartalom

Ábrák jegyzéke13
Táblázatok jegyzéke15
Előszó a magyar kiadáshoz19
Előszó az angol kiadáshoz23
Kiindulópontok
Tárgy és módszer35
Konkrét történeti fejlődés és általános vonások35
Szocialista országok36
A "szocializmus" kifejezés értelmezése41
Politikai gazdaságtan43
Pozitív elemzés44
Modellek47
Értékelés48
A rendszer előzményei és prototípusai50
Marx szocializmusképe50
Rendszerprototípusok51
A szocialista forradalom előtti rendszer54
A forradalmi átmenet a klasszikus rendszer felé58
A klasszikus rendszer anatómiája
Hatalom65
A párt65
Az állam69
A tömegszervezetek71
Összetartó erők72
Belső konfliktusok75
Represszió és a hatalom totalitárius jellege77
Ideológia81
A hivatalos ideológia81
A szocialista rendszer felsőbbrendűségének tudata82
Az alapvető ígéretek85
A hatalom önlegitimációja és paternalista jellege87
Fegyelem, áldozatkészség, éberség89
Hatalom és ideológia91
Tulajdon94
Fogalmi tisztítás94
Néhány jellegzetes tulajdonforma a szocialista rendszer létrejötte előtt98
Állami vállalat102
Egyéb állami tulajdonformák107
Szövetkezet108
A magántulajdon és a magánjellegű termelőtevékenység115
Kapitalizmus, szocializmus és tulajdon118
Koordinációs mechanizmusok122
Fő típusok122
Néhány észrevétel a fő típusokhoz126
Bürokratikus koordináció128
Piaci koordináció131
Önkormányzati koordináció134
Etikai koordináció136
Családi koordináció137
Spontán és mesterséges változások139
Tervezés és direkt bürokratikus szabályozás140
A szocializmus előfutárai a tervezésről140
Első megközelítés - a terv kidolgozása141
Első megközelítés - a terv végrehajtása és az irányítás144
A vezető motivációja148
Alkuk és belső konfliktusok151
Tervezés, irányítás és politika154
Az információ problémája156
Pénz és ár160
A bankrendszer160
Az állami költségvetés163
A pénzfolyamok áttekintése167
Puha és kemény költségvetési korlát168
Jövedelem- és árérzékenység174
Adminisztratív termelői árak177
Adminisztratív fogyasztói árak181
Piaci árak183
Nem ár jellegű jelzések185
Beruházás és növekedés189
Expanziós kényszer és beruházási éhség189
Központi allokáció és beruházási feszültség192
Beruházás és fogyasztás194
Prioritások200
Extenzív és intenzív módszerek208
A növekedés ingadozásai, ciklusok214
Az aggregált output mérése221
A növekedés rendszerspecifikus típusa - az erőltetett növekedés224
A növekedési teljesítmény227
Foglalkoztatás és bér230
Út a teljes foglalkoztatottsághoz231
A krónikus munkaerőhiány kialakulása237
A foglalkoztatás és a bér direkt bürokratikus szabályozása243
A munkaadó és a munkavállaló viszonya az üzemben245
Bürokratikus és piaci hatások a bérekre250
Hiány és infláció - a jelenségek255
Hiányjelenségek és hiánygazdaság257
A kereslet alkalmazkodásának folyamata261
Horizontális és vertikális hiány267
Hiány és többlet270
Piaci rezsimek: a vevők és az eladók piaca272
Normálhiány és normáltöbblet278
Nyílt, visszaszorítot és rejtett infláció281
Hiány és infláció - az okok288
A vállalat viselkedése - rövid távú döntések288
A vállalat viselkedése - hosszú távú döntések294
A termelést irányító bürokrata viselkedése296
A relatív árak298
Visszaszorított infláció a vállalatközi szférában301
Visszaszorított infláció a fogyasztói szférában303
Túlkereslet makroszinten305
Inflációs hajlam, a hiány és az infláció összefüggései309
A hiány öngerjesztése és újratermelése311
Az okok rendszerspecifikus jellege313
Gazdasági hatékonyság és műszaki fejlődés318
Fogyasztás és elosztás325
A fogyasztás növekedése325
Az anyagi jólét egyéb összetevői328
Gazdasági biztonság332
Első megközelítés - a pénzjövedelmek eloszlása337
Az anyagi jólét elosztása - egyéb megnyilvánulások339
Az eloszlás magyarázata344
Az egyenlősítés és a differenciálódás tendenciái351
Külső gazdasági kapcsolatok353
A külső politikai környezet355
A külgazdasági kapcsolatok intézményi rendszere361
A kapitalista kapcsolat - importéhség, exportaverzió és eladósodási hajlam365
A szocialista kapcsolat - árukapcsolás, exportpreferencia és törekvés nullaegyenlege371
Integrációs kísérlet: a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa375
A klasszikus rendszer koherenciája380
A kauzalitás fő iránya380
A rendszer elemei közötti affinitás385
A prototípus és a nemzeti variációk388
A szovjet hatás392
Verifikáció395
A klasszikus rendszer működőképessége397
Elmozdulás a klasszikus rendszertől
A változások dinamikája403
A változások indítékai 403
A változások mélysége és radikalizmusa406
Reform és forradalom407
A reformok és forradalmak időrendi áttekintése412
A szabályozás "tökéletesítése"417
A tendencia általános jellemzése417
Átszervezések felső szinten419
Vállalati összevonások420
A tervezés és a direkt szabályozás fejlesztése424
Előretekintés: a szervezeti struktúra a posztszocialista rendszerben428
Politikai liberalizálás430
A hatalom monopóliuma430
A represszió enyhülése433
A hivatalos ideológia állandó és változó elemei435
A pluralizmus csírái440
Nyiáts a kapitalista világ felé445
Változás a nyilvánosság és az őszinteség mértékében446
A politikai reform korlátai449
Előretekintés: a politikai struktúra a posztszocialista rendszerben452
A magánszektor feltámadása455
A magánszektor fejlődésének motívumai455
A magánszektor áttekintése457
A magánszektor és a hivatalos ideológia466
A magántulajdon és a piaci koordináció affinitása469
A magánszektor és a bürokrácia472
A család gazdasági szerepe477
Előretekintés: a magánszektor a posztszocialista rendszerben481
Önigazgatás483
Az önigazgatás mint szellemi és politikai áramlat485
Politikai összefüggések488
Gazdasági hatások491
A vállalalatveeztő és a dolgozók viszonya492
Etikai koordináció494
Előretekintés: önigazgatás a posztszocialista rendszerben494
Piaci szocializmus496
Eszmetörténeti előzmények501
A történelmi realizációk általánosítása502
A deregulálás alternatív stratégiáinak osztályozása504
A vállalat vertikális függése510
A költségvetési korlát puhasága-keménysége519
A köztulajdon és a bürokratikus koordináció affinitása 522
A köztulajdonú vállalatok közötti horizontális kapcsolatok és a vállalat árérzékenysége526
A kétféle függés arányai527
A köztulajdonú vállalatok és a magánszektor viszonya529
A mechanizmusok közötti kölcsönhatás; a változások mérlege533
Előretekintés: az állami szektor a posztszocialista rendszerben535
Az árreformok535
A termékek árának meghatározása539
A termelési tényezők árainak meghatározása543
Az állami ármeghatározás és a fiskális redisztribúció elvei és gyakorlata547
Az árreformok lehetőségei és korlátai549
Előretekintés: árak a posztszocialista rendszerben549
Makrofeszültségek551
Foglalkoztatás és bér552
Növekedés és beruházás556
Az állami költségvetés és a fiskális politika559
A hitelrendszer és a monetáris politika565
Hiány és infláció - a belső gazdasági összefüggések570
Külkereskedelem és külföldi adósság574
Hiány, infláció és eladósodás579
Életszínvonal581
Előretekintés: makrofeszültségek a posztszocialista rendszerben585
Zárómegjegyzések587
A változások mélysége és radikalizmusa, a kauzalitás fő iránya587
A reformtendenciák inkoherenciája592
A reformok és a közhangulat596
Előretekintés: a szocialista rendszer öröksége és a posztszocializmus598
Hivatkozott irodalom603
Névmutató645
Tárgymutató653

Kornai János

Kornai János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kornai János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A szocialista rendszer A szocialista rendszer A szocialista rendszer A szocialista rendszer

A borító enyhén kopott, a lapélek foltosak.

Állapot:
3.950 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba