808.680

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A közoktatásról szóló törvény/A közoktatás információs rendszere

Hatályos rendelkezések, magyarázatokkal

Szerkesztő

Kiadó: Iskolaszolga Kft.
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 337 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Előszó

Közel három év telt el azóta, hogy az Országgyűlés elfogadta a közoktatásról szóló törvény átfogó módosítását. Az elmúlt időszak során a törvénymódosításban megfogalmazott célkitűzések... Tovább

Tartalom

Bevezető a második kiadáshoz1
Bevezető az első kiadáshoz2
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról4
Általános rendelkezések4
A törvény szabályozási köre4
Alapelvek5
A tankötelezettség11
A nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai, követelményrendszere és az állami vizsgák rendszere14
A gyermek, a tanuló és a szülő jogai és kötelességei25
A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei26
A szülő jogai és kötelességei32
A közoktatásban alkalmazottak34
A közoktatásban alkalmazottak köre34
Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai35
A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei44
A pedagógus jogai és kötelességei45
A közoktatás rendszere49
A közoktatás intézményei49
Az egyes közoktatási intézmények51
Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai52
A közoktatási rendszer intézményének működése83
A működés általános szabályai83
A működés rendje87
A nevelési és pedagógiai program91
A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások103
A tantervi változások108
A tanítási időkeret változása110
A közoktatási intézmény vezetője116
A nevelőtestület119
A szakmai munkaközösség125
A szülői szervezet127
Az iskolaszék128
A tanulók közösségei, a diákönkormányzat131
Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony keletkezése133
A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése140
Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnése148
A tanuló fegyelmi és kártérítési felelőssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítési felelőssége152
A tanulók elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésre és oktatásra vonatkozó külön rendelkezések158
A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok161
Eljárási szabályok171
A közoktatás szervezése és irányítása175
A közoktatás közfeladatai, a helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége175
A miniszter191
Az Orszságos Köznevelési Tanács202
A Közoktatáspolitikai Tanács205
Szakmai bizottságok206
A közoktatás országos mérési feladatai207
Az Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzék207
A fenntartói irányítás209
A közoktatási intézmény ellenőrzése215
Nemzetközi vonatkozású rendelkezések217
Külföldi nevelési-oktatási intézmények Magyarországon, magyar nevelési-oktatási intézmények külföldön217
Magyar állampolgárok külföldi tanulmányai219
Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányai és a külföldön megkezdett tanulmányok magyarországi folytatása219
Elismerés és honosítás224
Az oktatási intézmények iratainak külföldre vitele226
A közoktatás finanszírozásának elvei227
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások227
A térítésidíj-fizetési kötelezettség230
A tandíjfizetési kötelezettség231
A térítési díj és a tandíj mértéke232
A finanszírozás egyéb kérdései234
A magántanulóra, a képzési kötelezettséget teljesítőre és a pedagógiai szakszolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó külön rendelkezések241
Záró rendelkezések242
Értelmező rendelkezések242
Vegyes rendelkezések249
Hatálybalépés253
Átmeneti rendelkezések256
1. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez276
Első rész: a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak létszáma276
Második rész: a költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei280
A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása281
Harmadik rész: a vezetők és a beosztott pedagógusok kötelező óraszáma282
2. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez296
Az alkalmazottak adatai298
A gyermekek, tanulók adatai297
Az adatok statisztikai célú felhasználása297
1. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez299
Létszámhatárok299
Az osztályok, csoportok szervezése300
A közoktatás információs rendszere - 20/1997. (II. 13.) korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi IXXIX. törvény végrehajtásáról303
A közoktatási információs rendszer303
Tájékoztató adatok a közoktatási intézményekről306
Az óvodák306
Az iskolák306
A kollégiumok307
A pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézmények307
A pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények307
Adatlapok a közoktatás információs rendszerébe történő bejelentkezéshez és a változásjelentéshez308
Általános tudnivalók308
Az adatlapok kitöltésének rendszere310
Bejelentkezés az információs rendszerbe311
Az intézmények névhasználata312
Adatlapok bejelentkezéshez és a változásjelentéshez314
A közoktatási intézmények tájékoztatási kötelezettsége316
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek318
Tárgymutató321
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A közoktatásról szóló törvény/A közoktatás információs rendszere A közoktatásról szóló törvény/A közoktatás információs rendszere A közoktatásról szóló törvény/A közoktatás információs rendszere

A borító enyhén kopottas, nedvességtől foltos. A gerinc megtört.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
650 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A közoktatásról szóló törvény/A közoktatás információs rendszere A közoktatásról szóló törvény/A közoktatás információs rendszere

A gerinc kopott.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A közoktatásról szóló törvény/A közoktatás információs rendszere A közoktatásról szóló törvény/A közoktatás információs rendszere

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.640 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba