Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az idegrendszer megbetegedéseinek neurokémiai alapjai

Szerző

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 413 oldal
Sorozatcím: Aesculap
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 11 cm
ISBN: 963-241-645-7
Megjegyzés: 38 fekete-fehér ábrával illusztrált.

Tartalom

Ejánlás15
Előszó17
Depresszió (Rihmer Zoltán - Vizi E. Szilveszter)19
Noradrenalin23
A depresszió és a noradrenerg rendszer23
Az antidepresszív kezelés és a noradrenerg rendszer24
Dexamethason szuppressziós teszt, illetve egyéb neuroendokrin vizsgálatok és a noradrenerg rendszer24
Post mortem vizsgálatok25
Szerotonin26
Szerotoninerg aktivitás és endogén depresszió26
Antidepresszív, illetve triptofánkezelés és a szerotoninerg rendszer27
A neuroendokrin vizsgálatok és a szerotoninerg rendszer27
Post mortem vizsgálatok28
Acetilkolin28
Dopamin30
A receptorok "down" regulációja31
A preszinaptikus Alfa2-receptorok szerepe34
A preszinaptikus Béta2-receptorok szerepe36
Összefoglalás36
Irodalom38
Mániás szindróma (Bánki M. Csaba)42
A pszichopatológiai kép43
A mánia és a monoamin elméletek44
Noradrenalin-anyagcsere mániában45
Dopamin-anyagcsere mániában47
Szerotonin-anyagcsere mániában48
Farmakológiai megfigyelések mániában49
Neuroleptikumok és dopaminerg mechanizmusok49
Kolinerg mechanizmusok50
Szerotoninerg mechanizmusok51
Antidepresszánsok és a mánia52
Mánia és a lítiumterápia53
Antiepileptikumok és a mánia54
Mánia és elektrokonvulzív kezelés55
Neuroendokrin vizsgálatok55
Egyéb biológiai kutatások mániában57
Következtetések57
Irodalom58
Szkizofrénia (Vizi E. Szilveszter)62
Dopaminelmélet64
Dopamintartalom66
A dopaminreceptorok számának emelkedése68
A dopaminreceptorok érzékenységének növekedése70
Fokozott dopaminfelszabadulás70
Noradrenalin elmélet71
Béta-feniletilamin72
Szerotonin elmélet72
Gamma-aminovajsav (GABA)73
Peptidek73
Transzmetilációs elmélet74
Összefoglalás75
Irodalom78
Szorongás (Molnár Gyula)81
A szorongás "szubjektív" fogalma81
Biológiai bázisok82
Az anxieta spszichofiziológiai jelenségei és a neuroendokrin mechanizmusok83
Vegetatív tünetek és a stressz84
Alvászavarok86
A szorongásos alapszemélyiség és a pszichoszomatikus következmények87
A szorongás terápiájának neurokémiai alapjai92
GABA-erg mechanizmusok és a benzodiazepinreceptorok93
Béta-adrenerg antagonisták97
Monoaminoxidáz-inhibitorok (MAO-I)100
Neurotranszmitter és hormonális interakciók103
Összefoglalás104
Irodalom105
Agresszivitás (Baraczka Krisztina)107
Irodalom112
Alzheimer-kór (Vizi E. Szilveszter)115
Diagnózis116
Morfológiai tünetek117
Funkcionális tünetek117
Az intelligencia hanyatlása118
Differenciáldiagnózis119
Etiológia120
Víruselmélet120
Emelkedett alumíniumszint120
Kolinerg elmélet120
Noradrenerg elmélet123
Gamma-aminovajsav (GABA)125
Kezelés125
Összefoglalás126
Irodalom127
Alkoholizmus (Ungvári Gábor)129
Bevezetés129
Az alkoholizmus klinikai aspektusai130
Alapfogalmak130
Diagnózis131
Metodikai megjegyzések133
Az acetaldehid szerepe az alkoholhatásban: az alkoholkoncepció módosulása134
Neuroendokrin tesztek alkoholizmusban135
DST-vizsgálatok135
TRH- (protirelin) teszt138
A monoamin-anyagcsere néhány jellegzetessége alkoholizmusban140
Katekolaminok140
A szerotonin-anyagcsere rendellenességei alkoholizmusban144
A trombocita MAO aktivitás vizsgálata alkoholizmusban148
Az alkaloidok szerepe az alkoholizmus patogenezisében154
Apioid peptidek és naloxon az alkoholizmus kutatátásában156
Összefoglalás157
Irodalom158
Migrén (Csanda Endre - Jelencsik Ilona)163
Bevezetés163
A migrén biokémiája166
Szerotonin166
Katekolaminok168
Tiramin169
Feniletilaminok169
Hisztamin170
Vazoaktív peptidek171
Lipidek172
Hematológiai változások migrénes rohamban: a trombociták szerepe174
Vaszkuláris változások migrénes rohamban176
A migrén kezelésének biokémiai alapjai179
Irodalom184
Epilepszia (Ludvig Nándor - Vizi E. Szilveszter)191
Az idegsejt ionmegoszlása193
NA+ - K+-ATPáz196
Transzmitterek, modulátorok197
Acetilkolin197
Katekolaminok198
Szerotonin200
Aminosavak201
Opioid peptidek203
Prosztaglandinok204
Egyéb transzmitterek, illetve modulátorok205
Ciklikus nukleotidok206
Ciklikus AMP206
Ciklikus GMP207
Membránkomponensek208
Fehérjeszintetizáló rendszer209
Energiaforgalom210
Oxigén210
Glukóz, glikogén210
A glikolízis, a citrátciklus és a terminális oxidáció enzimei211
ATP, kreatinfoszfát212
A glia szerepe212
Endrokin rendszer213
Hypophísishormonok213
Mellékvesekéreg-hormonok214
Pajzsmirigyhormonok214
Mellékpajzsmirigy-hormonok214
Nemi hormonok214
Egyéb faktorok215
Összefoglalás216
Irodalom217
Sclerosis multiplex (Szegedy László)223
A demielinizáció biokémiája224
A mielin szerkezete224
A bázikus enkafalitogén protein227
A zsírsavak szerepe a mielinhüvely felépítésében, szerepük a sclerosis multiplex patogenezisében228
A központi idegrendszer biokémiai változásai229
Lizoszomális enzimek230
A sejtek infiltráció jellege és sajátosságai231
Extracerebrális változások sclerosis multiplexben232
Szérumlipidek és prosztaglandinok232
Mielinolitikus tényezők233
Mielin bázisú protein (MBP)233
Aminosavak234
A sclerosis multiplex immunológiája234
A celluláris immunrendszer működése237
Humorális immunitás239
Sejtközvetített immunitás240
Autoimmun mechanizmusok242
Liqourváltozások sclerosis multiplexben243
Intracerebrális IgG-szintézis244
Oligoklonális IgG245
Kappa- és lambda-könnyűláncok a liquorban246
Egyéb immunglobulinok (IgM, IgA és IgD) a liqourban247
Ellenanyagok a liqourban247
Intracerebrális komplementszintézis250
Immunkomplexek250
Immungenetikai tényezők szerepe a sclerosis multiplex patogenezisében250
Összefoglalás252
Irodalom253
Az extrapiramidális rendszer betegségei (Vizi E. Szilveszter - Baraczka Krisztina)260
Akinetikus-hipertóniás tünetegyüttes (Parkinson-kór)261
Hipotóniás hiperkinézisek267
Disztóniás szindrómák267
Összefoglalás269
Irodalom270
Örökletes oligofréniák (Környey Edit)274
Enzimopátiák275
Leukodisztrófiák284
A szénhidrát-anyagcsere zavarai285
Irodalom290
Kolineszteráz enzimek szerepe és diagnosztikai jelentősége (Simon György)291
Kolineszterázok291
A kolineszterázok típusai292
Az AChE sejten belüli lokalizációja és szintézise297
A liqour cerebrospinalis kolineszteráz enzimjei298
A CSF AChE felfedezése299
A CSF kolineszteráz eredete299
A CFS acetillkolineszteráz és pszeudokolineszteráz aktivitás mérési módszerei301
Kolineszteráz aktivitás változásai idegrendszeri betegségekben302
ChE aktivitás az idegrendszer daganatos betegségeiben302
Kolineszteráz aktivitás dementiákban304
Parkinson-kór305
Huntington chorea305
Epilepszia305
Sclerosis multiplex306
Amyotrophias lateral sclerosis (ALS)306
Guillain-Barré-betegség306
Polyneuropathia deiabetica307
Agyi abszesszus és szepszis307
Migrén307
Malignus hipertermia307
Szkizofrénia307
Depresszió308
Szorongásos állapotok308
Mániás kórképek308
Meningitiszek és enkefalitiszek309
Gyógyszerek hatása309
Az amionfolyadék kolineszteráz aktivitás vizsgálata310
Eredet310
Kimutatási módszerek310
Diagnosztikai lehetőségek312
Összefoglalás314
Irodalom315
A lítium és a réz szerepe (Lipcsey Attila)321
A lítiumsók neurokémiai jelentősége321
Előzmények321
A lítiumkezelés indikációs területei322
A lítium pszichiátriai alkalmazása323
A lítium alkalmazásának pszichiátriai előnyei324
A lítium biológiai hatásmechanizmusa325
A rézanyagcsere neurokémiai szempontjai328
Általános rézanyagcsere328
Wilson-kór329
A szkizofrénia és a rézanyagcsere kapcsolata332
A rézanyagcsere egyéb vonatkozásai337
Irodalom338
Az EEG neurokémiai vonatkozásai (Tariska Péter)340
Bevezetés340
Az EEG-tevékenység eredete340
Főbb ionváltozások az elektromos jelenségek hátterében341
Neuroanatómiai és neurofiziológiai szubsztrátumok341
Epileptogén aktivitás343
Neurohumorális tényezők344
Az agy normális anyagcseréje345
Az EEG-tevékenység fiziológiai változásai és azok háttere346
Nyugalmi EEG346
EEG szenzoros inger hatásakor347
Alvási EEG347
Az EEG lehetőségei a neurológiai betegségekben348
Az EEG jelentősége az epilepszia diagnosztikájában350
Az EEG jelentősége a főként helyi agykárosodással (funkciózavarral) járó kórképekben351
Diffúz agyi funkciózavar353
Kiváltott válaszok355
Összefoglalás355
Irodalom356
Neuroendokrinológiai vonatkozások (Arató Mihály)359
Szkizofrénia361
Növekedési hormon vizsgálatok361
Prolaktinvizsgálatok364
Depresszió366
DST367
TRH-TSH-teszt369
Diabétesz és depresszió371
Melatonin374
Összefoglalás375
Irodalom377
Pszichofarmakológiai kitekintés (Gaszner Péter)381
Bevezetés381
Pszichofarmakonok382
A depresszió gyógyszerei382
Antipszichotikumok388
A lítium és egyéb profilaktikumok391
Szorongásoldók392
Egyéb pszichofarmakonok393
A központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek395
Predikció, gyógyszerrezisztencia396
Új terápiás elvek397
Összefoglalás és következtetések400
Irodalom401
Tárgymutató404
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem