858.976

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A "jellemzetes" irodalom jegyében

Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó-Universitas Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 547 oldal
Sorozatcím: Irodalomtudomány és kritika
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-05-7497-7
Megjegyzés: Első kiadás.

Fülszöveg

A könyv irodalomkritika és szépirodalom új összefüggéseit mutatja be: az 1840-es évtized kritikai gondolkodása kulcsfontosságú volt az új költészet előkészítése szempontjából. A kötet Henszimann Imre és Erdélyi János közösen írt tanulmányát, az Egyéni és eszményit állítja középpontba, amely a korszak legjelentősebb kritikai normaváltását foglalja össze.
A monográfia portrékat, problémákat és folyóiratokat tárgyaló fejezetei egyrészt Bajza, Toldy, Pulszky, Henszlmann és Erdélyi irodalomfelfogását és vitáit, másrészt Petőfi fogadtatásának és a népiesség különböző értelmezéseinek kapcsolatát elemzik, harmadszor pedig a divatlapok és a Magyar Szépirodalmi Szemle irodalomszemléletét rajzolják meg. A görög-latin műveltség mellett mindvégig jól érzékelhető a német művészettörténet és esztétika befogadásának fontossága és az ehhez való viszony meghatározó jellege, amelyet elsősorban a francia és az angol tájékozódás egészített ki.

Tartalom

ELŐSZÓ 9
A POLÉMIKUS KORSZAKVÁLTÁSA
(BAJZA JÓZSEF) 13
A SZÉPIRODALOM INTÉZMÉNYESÍTŐJE
(TOLDY FERENC) 27
1. Bírálatok 29
2. Szónoklatok 44
3. Szövegkiadások 52
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET ÉS IRODALOMSZEMLÉLET
(PULSZKY FERENC) 65
1. Történetiség és ízlésbeli összetettség 66
2. Kritikái a Magyar Szépirodalmi Szemlében 78
„JELLEMZETES" MŰVÉSZET - „JELLEMZETES" IRODALOM
(HENSZLMANN IMRE) 95
1. Művészetfelfogása és első műkritikái 95
2. Dramaturgiai nézetei 112
a) Vitája Bajzával 112
b) Összehasonlító tanulmánya és drámabírálatai 142
3. A drámai regény és A népmese Magyarországon 169
NÉPKÖLTÉSZET ÉS EURÓPAISÁG
(ERDÉLYI JÁNOS) 191
1. Az értékrend átalakulásai 192
2. Népköltészet és irodalom 198
a) A népköltészet kritikája 200
b) Népköltészetről a bírálatokban 215
3. A műköltészet kritikája 229
a) A ráció poétikája 229
b) Élmény és vallomás 254
A KORSZAK ELMÉLETI SZINTÉZISE
(EGYÉNI ÉS ESZMÉNYI) 265
A DIVATLAPOK IRODALOMKRITIKÁJA 289
1. Az irodalmi hagyomány átértékelése 290
2. Egy kritikai iskolától a kritika kétségbevonásáig
(A Regélő Pesti Divatlap és a Pesti Divatlap) 303
3. Eszményítés, egyénítés és annak kritikája
(Az Életképek két korszaka) 332
a) Frankenburg Adolf szerkesztése 332
A költői tárgy 337
A műfajok 346
Egy kritikai norma továbbélése 357
b) Jókai Mór szerkesztése 362
4. A neoklasszicista eszményítés utóvédharca
(A Honderű) 369
PETŐFI FOGADTATÁSA 393
1. A költői ábrázolás tárgyairól 395
2. A tárgyak költői ábrázolásáról 403
3. A költői énről mint az ábrázolás tárgyáról 416
NÉPKÖLTÉSZET ÉS NÉPIESSÉG PETŐFI ÉS ARANY
LEVELEZÉSÉBEN 427
1. Előzmények és nézőpontok 427
2. Nézőpontok és terminusok 435
a) Kísérletek a nép meghatározására 435
b) A nép és költészete 442
c) „Népszerűség" és „népiesség" 451
d) Arany szemléletváltása 463
A MAGYAR SZÉPIRODALMI SZEMLE ÉS A „KÜLIRODALOM" 471
1. A szatirikus drámai regény és az angol irodalom 474
2. Az ízlés összetettsége és a „littérature moderne" 482
3. Élet és irodalom viszonya a német költészet kritikájában 496
ÖSSZEFOGLALÁS 509
BIBLIOGRÁFIA 521
RÖVIDÍTÉSEK 535
NÉVMUTATÓ 537
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem