Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Élelmezési ipar 1990.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület szakfolyóirata - XLIV. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. szám
Bíró György: Táplálkozástudomány - Pandora szelencéje vagy az egészség záloga 1
Aubrecht Erzsébet: Immunanalitikai módszerek alkalmazása az élelmiszervizsgálatokban III 3
Lukács Piroska és tsai.: Dupla nullás repcemag termesztésének és feldolgozásának bevezetése Magyarországon.. 9
Bánky Tamásné: A lipázok zsírkémiai alkalmazási lehetőségei I 15
Szabó Ottóné, Petro Ottóné: Citruszlevek minősége és minőségellenőrzése 21
Wüdmann Erika: Új lehetőségek az édesipari gyártás- és gyártmányfejlesztésben: habosított termékek 26
Gönczy Árpád: A kolozsvári élelmiszerellenőrzés rövid története (1889-1944) 31
Szabó S. András: Törökország élelmiszeripara I 33
Élelmiszeripari hírek a világból (VÖ) 38
Nemzetközi közgazdasági lapszemle (Gál István) 40

2. szám
IDŐSZERŰ GONDOLATOK: „Környezet és élelmezés 1989. év mottója (Biacs Péter) 41
Godek F-né, Mester L.: Szűrőmembránfejlesztési eredmények a KÉKI-ben 43
Pap László: Eljárások élelmiszerek vízelvonásos tartósítására 46
Tóthné Márkus M.-Boross F.: A kajszibarack illó aromaanyagai 51
Biacs P.-Varsányi I.-Bátai T.: Élelmiszeripari információs rendszerek fejlesztése Magyarországon 58
Somogyi László: Az élelmiszerek tárolás közbeni minőségváltozásának egy lehetséges modellje 61
Földházi P-né, Morvái I., Fidrus T.: Módosított keményítők élelmiszeripari alkalmazási lehetősége 65
Vukov K.: Élelmiszerek mikrobiális ökológiája (Deák Tibor akadémiai doktori értekezése) 68
Abramowsky B.: Evaporativ hűtő számítógépes modellezésének üzemi alkalmazása 70
MÉTE-hírek 74
Nemzetközi közgazdasági lapszemle (Gál István) 76

3. szám
Póderné Ősy Klára: Az egészségmegőrzési program végrehajtásának feltételei 81
Horváth György: Gondolatok az élelmiszervizsgálatok továbbfejlesztésére 1992 tükrében 85
J. Niemann, Ch. Lippert: Az élelmiszeripari stratégiai-távlati fejlődése és az egészséges táplálkozás 89
Varsányi Iván: A műanyag alapú csomagolóanyagok hatása az élelmiszerek minőségmegőrzés! idejére 93
Boór Károly: Fejezetek az élelmiszeripar és az élelmiszergazdaság tervezésének történetéből V 98
Czirák László: Őszi búzafajták minőségének értékelése 103
Palágyi Judit és mtsai: A húsipari termékek minősége és a szabványosítás 107
Balogh István: Az alkoholtartalom hatása szárított borélesztő hőpusztulási tulajdonságaira 109
MÉTE lapszemle (Szilágyi József) 114, 115

4. szám
Jolánkai Márton és tsai: Agrotechnikai tényezők hatása a búza minőségére 125
Schöberl Erika és tsai: Szójahéj az élelmezésiparban 128
Borsos János: Minőségfejlesztés a dohánykutatás súlypontjában 132
Szarvas Tibor: Ajánlás a minőségfelügyelet és a szabványosítás megújítására 136
Szenes Endréné: Korszerű félmerev és flexibilis élelmiszercsomagoló-anyagok Jugoszláviában 140
Simon Attiláné: Műanyagfóliában kezelt élelmiszer előállításának kritikus pontjai 149
Juhász Sándor: Beszámoló a Délbajoroszági Egészségügyi Vizsgálóhivatalról 154
Szabó S. András: Törökország élelmiszeripara II 158
Lapszemle MÉTE lapokból (Szilágyi József) 139, 153, 157

5. szám
Menczer Tibor: Szükség vagy lehetőség. Az átalakulási törvény ellentmondásai 161
Gergely Sándor: A tudáskészletváltás az élelmiszeripari modernizáció előfeltétele 163
Borsos János: A minőségfejlesztés a dohány kutatás súlypontjában II 167
Merényi Imre és tsai: Az élelmiszeriparban alkalmazható néhány új fertőtlenítő- és tisztítószer 170
Bíró György és tsa: Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet fennállásának 40. évfordulója...174
Petró Ottóné és tsa: Citruszlevek minősége és minőségellenőrzése II 179
Szabó S. András: Törökország élelmiszeripara II. Élelmiszeripari kutatás
Interpack 90, Düsseldorf 187
Molnár Pál: Kiváló minőségbiztosító rendszerű élelmiszeripari vállalatok 188
MÉTE hírek: Vezetőségi ülés 1990. 01. 17 190
ÉTKB-MÉTE-KÉKI tudományos kollokvium 1990. 01. 26
Élelmiszeripari hírek a világból (Vö) 196

6. szám
Örsi F. és tsai: Az élelmiszerek vitamintartalma és meghatározásának korszerű módszerei 201
Nagy Gábor: Előadói beszéd az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége alakuló közgyűlésén 210
Oszoli Ágnes: A privatizáció helyzete és feltételei az élelmiszeriparban 213
Wirth József: Számítógép segíti az élelmiszeripari üzemek tervezését 216
Babella György: A termelői nyerstej minőség és béltartalom szerinti átvételének fejlesztése 220
Lehoczkiné Tornai Judit és tsa: Különböző mikroorganizmusok alkohol hatására végbemenő pusztulásának
vizsgálata 228
Kőrös László: A világbanki program, a műszaki fejlesztés és az új beruházások a Ringa Húsipari V.-nál 233
Szabó S. András: Élelmiszeripari felsőoktatás 235
Nemzetközi közgazdasági lapszemle (Gál I.) 238
Hírek 227, 232
Élelmiszeripari hírek a világból (Vö) 236

7. szám
Élelmiszergazdasági exportunk a 80-as években 241
Örsi Ferenc és tsai: Az élelmiszerek vitamintartalma és meghatározásuk korszerű módszerei III 246
Simándi Béla és tsai: A szuperkritikus extrakció alkalmazása az élelmiszeriparban 255
Böröcz Lászlóné: Csomagolóanyagok és -eszközök élelmiszeripari alkalmasságának megítélése 261
Horváth Imre: Élelmiszeripari műveletek és berendezések méretnövelése 264
Tóthné Hodur Cecília: Membránszűrési műveletek felosztása 270
C. Williamson: NIR-spektroszkópia - elmélet és gyakorlat 273
Fábri Ilona: Vállalati mikrobiológiai minőségszabályozás 277
Nemzetközi közgazdasági lapszemle (Gál I.)
MÉTE lapszemle (Szilágyi J.)
Élelmiszeripari hírek a világból ( VÖ)

8. szám
Rácz Endre: Az élelmiszeripari minőségellenőrzés aktuális feladatai 281
Kiss István: Magyar kutatási eredmények a nizin élelmiszeripari alkalmazására 285
Bánky Tamásné: A lipázok zsírkémiai alkalmazási lehetőségei II 289
Biacs Péter és tsai: Színanyagtartalom-változást befolyásoló tényezők vizsgálata fűszerpaprika őrleményekben 294
Petró Ottóné és tsa: Citruszlevek minőségének és minőségellenőrzésének feladatai III 306
Biacs Péter és tsa: „ Versenyképes élelmiszereket". A VIII. Élelmiszertudományi Konferencia 299
Bátai Tibor: „Az Élelmiszeripar Gazdasági Kérdései" szerepe az információszolgáltatásban 302
Vállalati mikrobiológiai minőség minőségszabályozás. Kiegészítés ( Fábri Ilona) 311
Tájékoztató a Nemzetközi Készletezési Társaság konferenciájáról 312
MÉTE lapszemle (Szilágyi József) 313
Élelmiszeripari hírek a világból ( Vö) 316

9. szám
Szabó S. András: Korszerű élelmiszeripar: a kutatás, fejlesztés, gyártás és marketing szoros egysége 321
Sós Józsefné: A hazai élelmiszerminősítés feladatai az Európai Közösség piaci versenyhelyzetében 326
Lásztity Radomir és tsai: Gyümölcs- és zöldségalapú tápszerfehérje dúsítása 331
Náray-Szabó Gábor: A kémia távlatai Magyarországon 335
Tallián András és tsai: Expanziós vákuumhűtés és vákuumozás élelmiszeripari alkalmazása 339
Tősiné Lak Beáta: A minőségügy Angliában 344
Szenes Endréné: XXII. Nagykőrösi Konzervipari Higiéniai Nap 347
Az Élelmiszeripar Gazdasági Kérdései 1990. 2. sz. (Bátai Tibor) 349
Pollhammer Ernőné és tsa: Korpa hatása az őszi búza minőségére 350
Göncző József 1905-1990 (TZSI) 355
Élelmiszeripari hírek a világból (Vö) 356
Nemzetközi Közgazdasági Lapszemle (Gál István) 357

10. szám
Holló János: A MÉTE Tisztújító Közgyűlésének elnöki megnyitója 361
Elnökségi beszámoló a Tisztújító Küldöttközgyűlésnek 363
Tóth Zsiga István: Az elnökségi beszámoló szóbeli kiegészítése 372
Huszár János: Az Ellenőrző Bizottság jelentése 374
Hernádi Zoltán: A MÉTE gazdálkodása a megváltozott körülmények között 374
Tóth Zsiga István: Zárszó és búcsú 377
Az élelmezésipari szakemberek szakmai állásfoglalása 377
Tisztújítás: az Elnökség illetve Vezetőség megválasztása 378
Elnöki zárszó 379
ÉFOSZ-MÉTE megállapodás 380
Az ÉFOSZ szakmai programja a 71. OMÉK keretében 381
1. melléklet: A szabályozott agrárpiaci viszonyok kialakításának koncepciója 385
2. melléklet: Gondolatok az élelmiszeripari vállalatok privatizációjának végrehajtásához 388
3. melléklet: Az élelmiszeripar pénzügyi finanszírozásának sajátosságai 391

11. szám
Bíró György: Időszerű gondolatok - A zsírok táplálkozásélettani szempontból 393
Ludvig László és tsai: Keményítőalapú adalékanyagok előállítása 396
Pálfy Gyula: Termékazonosítás - a piaci versenyképesség információs tartaléka 400
Lehoczkiné Tornai Judit: A Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményének szolgáltatásai 405
Pollhamer Ernőné és tsa: őszi búzafajták minősége a gyakorlatban 408
Mikrobiológus szakmérnökök XI. Tud. Tanácskozása (Fábri Ilona) 413
Nagy László 1934-1990 414
Krinizs Károlyné 1923-1990 414
Dr. Kirsch János 1922-1990 415
Nemzetközi közgazdasági lapszemle (Gál István) 416
Élelmiszeripari hírek a világból ( Vö) 418
MÉTE szaklapok tartalmából (Szilágyi József) 420
Hírek 422
Az élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének (ÉFOSZ) közleményei
Megállapodás az ÉDOSZ és az ÉFOSZ között 427
Az állami élelmiszeripar privatizációs koncepciója 428

12. szám
Bíró György: Időszerű gondolatok - A cukrok és keményítők élettani szerepe 433
Biacs Péter és tsai: A nagykonyhák az iskolák és menzák ellátásában 436
Barna Lajosné: Korszerű gabonaipari termékek az élelmezésben 442
Mohos Ferenc: A magyar élelmiszer-előírások harmonizálása az Európai Közösség harmonizált előírásaival 446
Várkonyiné Ványi Ágnes: Kondenzvízgazdálkodás az élelmiszeriparban 451
Csicsáky Péter és tsa: Túl a csúcson - az élelmiszergazdasági export idei tapasztalatai 453
Bincs Péter és tsa: Gondolatok a 71. OMÉK élelmiszeripari bemutatójáról 456
Középpontban az élelmiszergazdaság. 13. Magyar Csomagolási Verseny (ACSI) 458
A MÉTE Vezetőségi Ülése 460
Nemzetközi közgazdasági lapszemle (Gál István) 462
Élelmiszeripari hírek a világból (VÖ) 464
A Müncheni IMEGA'90 végeredménye 452
Referátumok a MTA ÉTKB-MÉTE-KÉKI Kollokviumról 466
Hírek 457
Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Közleményei:
Tájékoztató a készülő csődtörvényről 469
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem