A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Paedagogia 1905/1-10.

A Magyar Paedagogiai Társaság havi folyóirata - XIV. évfolyam 1-10. szám

Előszó

Részlet:

A magyar neveléstörténet kutatását és feldolgozását az a nemzeti irányzat kivánja, mely ma nálunk is, mint az egész világon, a közélet minden téren uralkodik. Ez az irányzat kényszerítő... Tovább

Tartalom

I. Értekezések.
Zsilinszky Mihály 129
Benkó Imre: Egy félszázaddal ezelőtt 203
Cs. Papp József: Pataracchi tanár (Edmondo d'Amicis után) 600
Ember János: A népoktatás új rendje 282
Finánczy Ernő: Adalék a magyar tanügynek II. József korabeli történetéhez 147
Finánczy Ernő: A paedagogia tanítása a pesti egyetemen 1870-ig 584
Gálos Rezső: Szentjóbi Szabó a katedrán 408
Geőcze Sarolta: Az iskola sociális feladatai 513
Gömöri Sándor: Egyéni és társadalmi paedagogia 65
Herodek Károly: A gyógypaedagogia tanítóképző szabályzata 216
Horváth Cyrill: Comenius «Schola Ludus»-áról 38
Imre Sándor: A magyar nevelés történetének jelentősége 1
Imre Sándor: A paedagogia reformja? 577
Janicsek József: Pár szó a művészettörténeti reáliák tanításának módszeréhez 395
Juba Adolf: Az iskolaorvos tanítson-e? 366
Kemény Ferenc: Amire régóta égető szükség van 94
Kemény Ferenc: A st.-louisi világkiállítás tanügyi csoportjai (két közlemény) 270, 377
Kemény Ferenc: A szellem a sport iskolájában (Prévost Marcell felolvasása) 534
Kemény Ferenc: Nemzetközi áramlatok 544
Kőrösi Henrik: Kovács Albert emlékezete 130
Krammer József: Közoktatásunk szervezetéről (különös tekintettel a nevelő iskolára) 17
Kugel Sándor: Modern modern-nyelv tanítási módszerek 85
Otrok Mihály: A francia nyelv tanításának fejlődése a felsőbb leányiskolákban és az új tanterv 152
Pauler Ákos: Az erkölcsi oktatás elméletéhez 257
Sáfrány Lajos: A filozófia tanítása a középiskolában 525
Schneller István: Seminariumok az egyetem 193
Schneller István: A középiskolai reformról 449
Somogyi Géza: Nemzeti iskola 340
Somogyi Géza: Gyermektanulmány az Egyesült Államokban 588
Stumpf Mariska: Az új népiskolai tanterv 485
Tóth Rezső: A magyar ifjúsági irodalom és ifjúsági könyvtáraink 356
Weszely Ödön: grammatika és paedagogia 321
II. Kisebb közlemények.
Zirzen Janka 49
Lakits Vendel, Sz. 50
Katonáné Thuránszky Irén jubileuma 51
Berzeviczy programmja 96
Iskolalátogatók a polgári iskolákban 97
A francia középisk. reform fejleményei (f) 98
A francia iskolák és a valláserkölcsi oktatás (f) 99
A stuttgarti leánygimnázium (f) 99
A rangosztályozás túltengése 100
A természetrajz tanítása 1777/8-ban, közli Fináczy Ernő 158
Tanítóképzők szakfelügyelete 159
Fürdőkonviktusok tanulók számára 160
Az V. nemzetközi lélektani congressus, p. 160
A tanítónőkügye, i. s. 161
Az Uránia szemléltető népoktatása 223
A középiskolai kérdés a Társadalomtudományi Társaságban 224
A magyar rajztanárok nagygyűlése, sz-s. 227
Az amerikai és a német tudomány, i. s. 229
A debreceni egyetem 300
A tehetségesek iskolája, kf. 301
Szünidei fürdőkonviktusok 304
Rajztanárok nagygyűlése 415
Az országos ifjúsági tornaverseny 418
Szüneti tanfolyamok 420
Testnevelési mozgalmak, kf. 422
A névmagyarosításról, kf. 422
A középiskolai reform 423
Az Orsz. Közokt. Tanács ügyvivő alelnöke 548
Közgyűlések 548
Fővárosi népoktatási intézetek szakfelügyelete 551
Tanárjelöltek külföldön, G-s. 553
A pályaválasztásról, kf. 554
Tanítók a népművészetért, gy. b. 555
A felső kereskedelmi iskolák reformja 604
Görögországból, kf. 607
Egy érdekes nemzetközi körkérdés, Kemény Ferenc 608
Tanulók 10 parancsa. i. s. 610
III. Hazai Irodalom.
Percz vilmos: Ókori Lexikon, ismerteti Schmidt Márton 52
Szemző Lajos: A testgyakorlás módszeres tanítása, ism. Juba Adolf 56
Léderer Ábrahám: a) A félelem erkölcs- és neveléstani szempontból; b) A megfigyelések lélektani, gondolkodástani és neveléstani szempontból, ism. Téri József 57
Dr. Molnár István: A váradi sorozás vagy a szeszes italok hatásai, ism. kf. 58
Paedagogiai programmértekezések tanítóképzők értesítőiben, sm. Barcsai (Bayer) József (két közlemény) 162, 234
Vágvölgyi Béla: A tanítás fokozatainak elmélete és gyakorlata, ism. Bihari Ferenc 167
Dreisziger Ferenc: Általános és részletes oktatástan, ism. Bihari Ferenc 169
Dőri G. Zsigmond: A tanulás technikája, ism. Bihari Ferenc 171
Franklin-Társulat: Magyar remekírók, VI. sorozat, ism. cs. e. 230
Franklin-Társulat: Magyar remekírók, VII. sorozat, ism. cs. e. 495
Budapest székesfőváros községi iskoláinak állapota az 1901-1902. iskolai évben, ism. sz-s. 233
Schneller István: paedagogiai értekezések, II. köt., ism. bihari Ferenc 304
Than Károly: Az elméleti chemia újabb haladásáról, ism. Kovács János 310
Horváth Cyrill: Sárospataki füzetek 312
Berzeviczy Albert: Beszédesek és tanulmányok 423
Pirchala Imre: A magyarországi középiskolák rendje, ism. Schmidt Márton 426
Dr. Salgó Jakab: A szellemi élet hygieniája, ism. Pauler Ákos 427
Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet, ism. Gyulai Ágost 429
Wagner János: A természetrajz tanításának módja és eszközei, ism. Vángel Jenő 431
Kelemen Béla: Magyar és német kézi szótár, ism. Fürst Aladár 497
IV. Külföldi irodalom.
V. Külföldi lapszemle.
VI. Könyvészet.
Külföldi paedagogiai könyvészet 1904-ben, közli Gyulai Ágost.
I. Angol irodalom 183
II. Francia irodalom 184
III. Német irodalom 243, 317
VII. Magyar Paedagogiai Társaság.
XIII. nagygyűlés 1905 január 21-én 105
Finánczy Ernő elnöki megnyitó beszéde «Az elméleti tanárképzésről» 105
Gyulai Ágost titkári jelentése 117
1904. évi zárószámadás 124
1905. évi költségelőirányzat 125
Kemény Ferenc indítványa: «Nemzetközi paedagogiai kongresszus Budapesten 1906-ban» 126
Fölolvasó ülések 63, 187, 250, 445, 446, 574, 634
Névsor (tisztviselők, tiszteleti és rendes tagok) 635
Hivatalos nyugtázás 64, 192, 255, 447, 575, 639
Miniszteri rendeletek a magyar nyelv tanítása ügyében, a népiskolákban és a tanítóképzőkben 510
Kérelem (az isk. egészségügyi könyvészet érdekében) 64
Pályázat hirdetés (fővárosi elemi isk. könyvekre) 188
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10. Magyar Paedagogia 1905/1-10.

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopottas, a belső oldalán ajándékozási címke található. A lapok nedvességtől kissé foltosak. Néhány lapon ceruzás jelölés látható. A 6-7. szám számozása az íven nyomdahibás.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
15.000 Ft
12.000 ,-Ft 20
60 pont kapható
Kosárba