A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Líra, dráma, epika

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 334 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-18-5857-x
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 13261.

Tartalom

Líra (Korsós Bálint)5
A líra műneme7
Klasszikus műfajok kialakulása az ókorban8
Himnuszok8
Dalok11
Epigrammák12
Elégiák14
Ódák15
Eklogák16
Szatírák17
Episztolák és tanító költemények18
Retorikai alakzatok az antik lírában18
A középkori líra műfajai21
Himnuszok21
Lovagi dalok23
A rondó és a lírai ballada24
A reneszánsz kori líra műfajai25
Petrarca szonettjei26
Janus Pannonius epigrammái, dicsőítő költeménye és elégiái27
Balassi Bálint énekelt versei29
A manierista stílusirányzat33
A magyar barokk líra műfajai34
Zrínyi Miklós himnusza34
Kuruc dalköltészet35
A klasszicista líra műfajai36
A felvilágosodás kora. A rokokó és a klasszicizmus36
Epigrammák38
Ódák39
Elégiák42
A szentimentalizmus lírája43
A romantikus líra műfajai45
Dalok46
Ódák és himnuszok48
Epigrammák54
A drámai monológ55
Rapszodikus látomásversek56
Az irodalmi népiesség jelentkezése, műfajai58
Tájleíró költészet60
Közéleti líra60
A "nemzeti klasszicizmus" lírája61
Az impresszionista stílusirányzat67
A szimbolista stílusirányzat69
Ady ars poeticája70
Ady szimbolikus tájversei72
Epikus-balladás szerkezetű Ady-versek73
Ady istenes versei74
Szimbolista dalok75
A szecesszió lírája76
Az avantgárd stílusirányzatok lírája80
Expresszionista jellegű költészet82
Szürrealista jellegű költészet85
Az új népiesség lírája86
Az új klasszicizmus lírája90
József Attila dalszerű elégiái96
Radnóti eklogái és epigrammái96
Az új tárgyiasság lírája97
Leíró költemények98
Himnuszok100
Epigrammák102
Elégiák102
A posztmodern költészet104
Epika107
Eposzok (Grüll Tibor)109
Az eposz műfaja111
Ókori és középkori eposzok112
Ókori keleti eposzok112
Görög eposzok115
A római nemzeti eposz124
Orális eposzok129
Eposzok a magyar irodalomban131
Első hőseposzunk: A szigeti veszedelem132
Kísérletek a magyar eposz megteremtésére139
A műeposzok korának lezárása Arany Jánossal143
Regények (Valaczka András)147
A regény műfaja149
Főhős149
Környezet150
Események150
Elbeszélésmód151
Írói cél151
Miguel de Cervantes Savedra.Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha152
Leszámolás a lovagregényekkel152
Játék és komolytalanság154
Ketrecben vagy a senkiföldjén155
Látvány vagy szóáradat157
A lovag és a csatlós158
Don Quijote mint jelkép159
Daniel Defoe: Robinson Crusoe160
Kettős szorításban160
Emlékirat vagy regény?161
Rejtett kompozíció163
Kispolgár vagy kalandor?164
Az ifjú Robinson166
Robinson és a sziget167
Stendhal: Vörös és fekete169
Romantika és realizmus169
A "Code Napoleon"-on edzett stílus170
Az eredménysor és ami mögötte van171
Önreflexió, lelki vívódások172
Társadalom és egyének173
Julien175
A karrier vége176
Virginia Woolf: Hullámok176
Percival és a többiek177
"Egyek vagyunk, nem egyedek"179
Az élet napszakai179
Kezünkbe vesszük az ezüstgömböt181
"Hétfőre kedd jön, keddre szerda"183
Gabriel García Márquez: Száz év magány184
Mítosz és valóság184
Burjánzás és pusztulás186
Test és lélek187
A szenvedély magányosai188
A nyomorúság körtánca190
Igazságtevő csodák191
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya192
Átértelmezett toposz192
Tehetetlen szerelmesek193
Energikus gyűlölködő194
Humor és tragikum195
Színes korfestés196
Drámai kompozíció197
Balladai végkifejlet198
"A szív örvényei"199
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma200
Témavázlatok a regényben200
Praktikus kor, korszerűtlen főhős202
A figura életre kel203
Keserű figyelmeztetés205
Stílus és szerkesztésmód206
Móricz Zsigmond: Rokonok207
Az ország szekere207
Fickándozó halacskák209
A későn jött tolvaj210
Tragédia - két pezsgőzés között211
A tények zsurnalisztája213
Németh László: Kocsik szeptemberben214
A kiválóság gyötrelmei214
A görbe úttól az egyenesig216
A falu: színhely és regénytéma217
Bírálat és bizakodás218
Elhallgatások nyelve219
Szó, tárgy, mozdulat220
Ottlik Géza: Iskola a határon221
Erőszak és megalkuvás221
A csatavesztés paradoxona223
Tőkesúly az élethez224
Barátság - túl a szavakon225
Többszöri nekifutás227
Medve kézirata228
Kisepikai műfajok (Grüll Tibor)231
Verses kisepika233
Berenike hajfürtjének története234
Elbeszélő költemény234
Széphistóriák235
Históriás énekek235
Byron poémái236
Mese236
Az allegorikus mese típusai237
Aiszóposz, a "mese Homérosza", és római követője, Phaedrus238
Petőfi János vitéze240
Prózai kisepika240
A novella240
A legenda241
A "klasszikus" boccacciói novella241
Fordulat a novellaírásban: Maupassant242
Az orosz realista novella242
Magyar novellisztika243
Az esszé244
Függelék: A "Róka és a szőlő" meséjének változatai245
Dráma (Turgonyi Zoltán)247
A dráma műneme249
A dráma legegyszerűbb meghatározása249
A valóság drámai "utánzásának" sajátosságai250
A dráma mint általános igazságok érzéki megjelenítése251
Allegorizálás és didakticizmus252
Szükségszerűség és valószerűség253
A verses dráma problémája254
A dráma műfajai. A tragédia255
A tragikum256
Tragikus bukás és világnézet257
Az ábrázolt világ zártsága és a vallás259
A tragikus hős fenségessége259
A tragédián kívüli drámai műfajok261
Szophoklész: Antigoné264
A darab felépítése264
A hármas egység kérdése266
Szereplők267
Az értelmezés lehetőségei272
A nyelv275
William Shakespeare: Hamlet276
Tagolás és szerkezet276
A történet forrása277
A cselekmény helyszíne és ideje279
Szereplők280
Nyelv285
Moliére: Tartuffe286
Tagolás és szerkezet286
Szereplők286
A nyelv295
Az értelmezésről295
Friedrich Schiller: Ármány és szerelem296
A cím problémája296
Szerkezet, cselekmény297
Szereplők299
Értelmezési kísérlet303
Nyelv305
Henrik Ibsen: A vadkacsa308
A hármas egység kérdése308
A mű szerkezete. Az analitikus technika310
A darab nyelve311
A szimbólumok szerepe312
Szereplők315
Műnemek határán: A ballada (Korsós Bálint)321
A kötetben használt főbb irodalomelméleti fogalmak325
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Líra, dráma, epika Líra, dráma, epika

A borító enyhén foltos.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba