1.017.416

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon

Az állami statisztika 100 éves évfordulóján

Tartalom

Előszó5
Az ünnepi ülés
Dr. Szabó Imre: Megnyitó17
Nyers Rezső: Százéves a statisztikai szolgálat20
Dr. Péter György: Centenárium - Számvetés25
Második statisztikai tudományos konferencia
Az új népgazdasági mérlegrendszer
Elnök: Dr. Mód Aladárné
A vitaülés előadója: Árvay János
Titkár: Dr. Parti Tibor
Bevezető35
Tanulmányok
Árvay János: A népgazdasági mérlegrendszer fejlesztésének programja37
Dr. Augustinovics Mária: Az egységes népgazdasági mérlegrendszer és a pénzforgalmi kapcsolatok mérlege50
Dr. Cserba Lajos: Népgazdasági mérlegek felhasználása az éves operatív tervezésben55
Dr. Csernok Attila: A nemzeti jövedelem elosztásának és újraelosztásának vizsgálata az input-output mérleghez kapcsolódóan61
Hegedűs Oszkár: A szolgáltatások teljeskörű elszámolása a népgazdasági mérlegrendszerben67
Hozzászólások
Dr. Ausch Sándor, Dr. Bródy András, Dr. Cserba Lajos, Kovács János, Dr. Rácz Albert
Árstatisztika
Elnök: Dr. Nagy Tamás
A vitaülés előadója: Dr. Pálos István
Titkár: Dr. Köves Pál
Bevezető79
Tanulmányok
Dr. Szilágyi György: Az árstatisztika feladatai és egyes fogalmi kérdései az új gazdasági mechanizmussal összefüggésben81
Dr. Zafir Mihály: A fogyasztási cikkek árstatisztikai reprezentánsaival szemben támasztott néhány követelmény88
Dr. Köves Pál: A csoportosítás figyelembevétele az árindex súlyozásának vizsgálatánál94
Dr. Tüü Lászlóné: Az ipari termelői árindexek szerepe a volumenmérésnél és a termelői árak információs rendezésében100
Tar József: Problémák és módszerek a beruházások - építkezések árstatisztikájának megszervezésénél106
Dr. Halász Ottó - Raskó József - Dr. Urbán Károly: A piaci forgalom és áralakulás reprezentatív megfigyelésének módszertani alapjai112
Dr. Pálos István - Dr. Marton Ádám: A külkereskedelmi árak vizsgálata és kapcsolatuk a belföldi árakkal111
Hozzászólások
Gyimesi Ede, Hajdu Györgyné, Dr. Hajpál Gyula, Huszár István, Kerekes Ottó, Dr. Köves Pál, Dr. Lándori Péter, Marton Ádám, Dr. Nyitrai Iván, Dr. Pápa Miklós, Dr. Róna Tivadar, Somogyi Miklós, Schopp Jánosné, Szikinger István, Tar József, Dr. Tarnói László, Dr. Trencséni Lajos, Vígh Józsefné, Dr. Zafir Mihály124
Gazdasági előrejelzés
Elnök: Dr. Bognár József
A vitaülés előadója: Dr. Zala Júlia
Titkár: Pócs Ervin
Bevezető129
Tanulmányok
Dr. Zala Júlia: A gazdasági előrejelzések szerepe és jelentősége129
Nagy Sándor: Rövid időszaki prognózisok módszerei130
Nyilas András: A beruházások szerepe a gazdasági előrebecslésekben147
Dr. Gergely István: A vállalatok szerepe a gazdasági előrejelzésekben154
Pócs Ervin: A szerkezeti változások hosszútávú előrejelzése163
Meixner László: A készletek szerepe a népgazdaságban és a készletváltozások mérhetősége a gazdasági előrejelzéseknél171
Zala Ferenc: Fogyasztási prognózisok178
Dr. Baranyi István: A jövedelmek változásának hatása a keresletre188
Dr. Fecske Mihály: A műszaki és a természeti tényezők szerepe a mezőgazdasági termelésre vonatkozó előrejelzésekben196
Hozzászólások
Dr. Bócz Imre, Dobos István, Dr. Nagy András, Dr. Rédei Jenő, Simán Miklós és Dr. Ausch Sándor206
Az ágazati kapcsolatok mérlege
Elnök: Dr. Cukor György
A vitaülés előadója: Dr. Román Zoltán
Titkár: Dr. Rácz Albert
Bevezető211
Tanulmányok
Dr. Rácz Albert: Az ágazati kapcsolati mérlegek technikai koefficienseinek sajátosságai213
Nyitrai Ferencné: Az ágazati kapcsolatok összevont mérlegeinek szerepe az ágazati kapcsolatok mérlegeinek rendszerében223
Dr. Román Zoltán: Népgazdasági és ágazati termelékenység, elemzésük az ágazati kapcsolati mérlegek segítségével234
Dr. Kupcsik József: Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása a gazdasági részfolyamatok vizsgálatában244
Dr. Csefinszky Andor: Az input-output modellek szerepe a normatív jellegű árrendszerek kidolgozásában254
Németh Sándor: Az összevont sakktáblamérleg alkalmazása az éves tervezésben266
Hozzászólások
Dr. Simon György korreferens, Dr. Augustinovics Mária, Bakos Tamás, Dr. Bod Péter, Dr. Bródy András, Dr. Cukor György, Muraközi Ernő, Kiss Ferenc, Kovács Katalin, Dr. Rácz Albert, Dr. Román Zoltán274
Makroökonómiai modellek
Elnök: Huszár István
A vitaülés előadója: Dr. Kornai János
Titkár: Dr. Halabuk László
Bevezető277
Tanulmányok
Dr. Halabuk László: A magyar népgazdaság M-2/A statisztikai modelljéről282
Dr. Simon György: Árnyékárak és makroökonómiai modellek295
Dr. Nyáry Zsigmond: A népgazdasági összfolyamat szimulációs vizsgálata303
Dr. Szakolczai György: Termelési függvények felhasználása többszektoros makroökonómiai modellekben312
Fáy József: A piaci hatások vizsgálata egy statisztikai makroökonómiai modell alapján322
Paizs János: A legkisebb négyzetek klasszikus módszerek szimultán ökonómiai modellek paraméter becslése kidolgozott változatai333
Hozzászólások
Dr. Andorka Rudolf, Dr. Augustinovics Mária, Dr. Bod Péter, Dr. Bródy András, Dr. Halabuk László, Dr. Péter György, Dr. Szakolczai György, Dr. Theiss Ede, Dr. Zala Júlia343
Termékenység és családtervezés
Elnök: Dr. Horn Béla
A vitaülés előadója: Dr. Acsádi György
Titkár: Pallós Emil
Bevezető347
Tanulmányok
Dr. Szabady Egon: A családtervezési vizsgálatok egyes kérdései 349
Dr. Acsádi György: Termékenységi trendek mérése363
Dr. Vukovich György: A reprodukció elemzésének néhány kérdése375
Hozzászólások
Bárány Lajos, Cseh-Szombathy László, Dr. Dányi Dezső, Erdész Tiborné, Horányi Péterné, Dr. Horváth Róbert, Dr. Juvancz Iréneus, Dr. Kiss István, Dr. Tamásy József, Valkovics Emil, Dr. Vukovich György383
Szociális-kulturális vizsgálatok
Elnök: Dr. Tamásy József
A vitaülés előadója: Cseh-Szombathy László
Titkár: Dr. Vavró István
Bevezető387
Tanulmányok
Erdész Tiborné - Pártos Judit: A lakosság műveltségi színvonalának vizsgálata389
Barta Barnabás - Fórizs Margit: Településstatisztikai hagyományok és komplex elemzési módszerek399
Cseh-Szombathy László: Longitudinális vizsgálatok elehetősége és értéke a szociálgerentológiai kutatások területén407
Dr. Kepecs József: A népességtömörülés vizsgálata; demográfiai jellemzők a települések nagyságcsoportjai szerint425
B. Lukács Ágnes: Egészségügyi jelzőszámok és indexek 424
Hozzászólások
Dr. Acsádi György, Dr. Andorka Rudolf, Barta Barnabás, Dr. Bene Lajos, Erdész Tiborné, Dr. Foris Margit, Dr. Haán Géza, Horsándi Károly, Horányi Péterné, Kemény István, Dr. Kepecs József. Dr. Kiss István, Dr. Mikes Gábor, Pápai Béla, Dr. Szesztay András, Dr. Taródi-Nagy Béla, Valkovics Emil430
Gazdaságdemográfia
Elnök: Bene Lajos
A vitaülés előadója: Valkovics Emil
Titkár: Dr. Dányi Dezső
Bevezető435
Tanulmányok
Nemes Szende: A gazdasági tervezés és a demográfiai előrebecslés összehangolásának módszertani kérdései437
Valkovics Emil: Magyarország népességének gazdasági korfái442
Dr. Dányi Dezső: A gazdasági növekedés egyes demográfiai kérdései451
Hozzászólások
Dr. Andorka Rudolf, Erdész Tiborné, Dr. Gerle György, Dr. Horváth Róbert, Dr. Kiss István, Lajos Sándor, Dr. Réthi Sarolta, Dr. Tamásy József, Dr. Theiss Ede, Dr. Vukovich György458
Társadalmi rétegződés, átrétegződés
Elnök: Dr. Mód Aladárné
A vitaülés előadója: Ferge Sándorné
Titkár: Dr. Andorka Rudolf
Bevezető461
Tanulmányok
Ferge Sándorné: A társadalmi rétegek elméleti és gyakorlati körülhatárolásának lehetőségei szocialista viszonyok között464
Dr. Szántó Miklkós: Művelődési struktúra, társadalmi rétegek, életmód479
Békés Ferenc - Surányi Bálint: Politikai ismeretszint és társadalmi rétegződés457
Dr. Andorka Rudolf: Az intragenerációs mobilitás vizsgálatának néhány kérdése493
Kemény István: A mobilitás társadalmi összefüggései502
Hozzászólások:
Cseh-Szombathy László, Dr. Holló Mária, Józsa Péter, Dr. Kiss István, Kósa Erzsébet, Pataki Ferenc, Sas Judit, Dr. Szesztay András, Dr. Timár János, Dr. Ujj Ferenc509
Lakossági jövedelmek
Elnök: Lázár György
A vitaülés előadója: Dr. Berényi József
Titkár: Láng György
Bevezető513
Tanulmányok
Dr. Mód Aladárné: A lakossági jövedelmek makro- és mikrostatisztikai vizsgálatának összefüggő rendszere515
Dr. Berényi József: A jövedelemeloszlás és a gazdasági fejlődés néhány kérdése526
Éltető Ödön: A jövedelemeloszlások egyenlőtlensége Magyarországon533
Láng György - Nádas Péterné: A fogyasztói árindex-számítás új feladatai544
Dr. Pongrácz László: A helyes bér- és kereseti arányok meghatározásának elvei és módszerei555
Bács György: Az iparban foglalkoztatottak kereseti arányai560
Dr. Melega Tiborné: A munkabérekre ható tényezők statisztikai vizsgálata569
Hozzászólások
Árvay János, Éltető Ödön, Ferge Sándorné, Dr. Frigyes Ervin, Dr. Kiss István, Kovács János, Dr. Köves Pál, Dr. Kuzmiák Miklós, Dr. Lökkös János, Palotai László, Dr. Szikra Katalin, Dr. Timár János578
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon

A védőborító enyhén elszíneződött, kopott.

Állapot:
5.280 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba