1.042.967

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kortárs 1960. január-június (fél évfolyam)

Irodalmi és kritikai folyóirat - IV. évfolyam 1-6. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 968 oldal
Sorozatcím: Kortárs
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
"Novellában nem szokás igazi neveket emlegetni, mert akkor némely finnyásabb esztéták mindjárt riporttá degradálják a szegény ember írását. Muszáj tehát Piripócsra keresztelnem... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
"Novellában nem szokás igazi neveket emlegetni, mert akkor némely finnyásabb esztéták mindjárt riporttá degradálják a szegény ember írását. Muszáj tehát Piripócsra keresztelnem azt a becsületes, bár eléggé cifra nevű dunántúli falut, amelynek lakói az idei esőtlen nyáron nagy hadakozást vittek végbe az aszály ellen.
Már mikor ötödik hete nem esett egy csepp eső sem, s a kukorica haragoszöld levele sárgulni és kunkorodni kezdett, Bársony plébános úr szükségesnek látta, hogy a nedvességgel mívelt komisz zsugoriság miatt meginterpellálja az égi hatalmakat. Vasárnapra tehát esőért könyörgő körmenetet hirdetett. Hívei ugyan kicsit elidőztek annál a gondolatnál, hogy nem ártott volna már a második vagy a harmadik esőtlen héten egy jó kiadós záporért fohászkodni az illetékesekhez, s talán nem kellett volna megvárni az ötödik száraz hetet: e tűnődésükből azonban semmit sem mutattak, mert a bajban levő ember előre gondolkodik, a kimászás cseppnyi esélyébe is mindjárt belekapaszkodva: sőt, mise után Gólya Mihályné, a harangozó felesége, bizakodva mondotta a sokaságnak:
- Egy igazi, jó buzgó körmenet után megindulnak az ég csatornái, ez fiksz!
A plébános mosolygott, két ujja közé fogva öregesen petyhüdt, gondosan beretvált állát.
- Hogyne, gyermekem - felelte. - Végre is, nem maradhat fönt, aminek le kell esnie.
Ettől a gyakorlatias megjegyzéstől a hívek egészen megnyugodtak. Nem éreztek semmi ellentmondást az áhítatos könyörgésre való benső felkészülés, és a csapadékviszonyok reális megítélése közt: tudván, hogy Bársony plébános harminc esztendőnyi piripócsi szolgálata során nemcsak megismerte, hanem meg is kedvelte a parasztok eszejárását: tudván továbbá, hogy a plébános a saját helyzetét, pontosan szólva, az égi felsőbbségtől való függését is körültekintő bölcsességgel szokta megítélni, amint ez egy kurta - de filozofikus mélységű - elmélkedéséből kiderült. Néhány esztendeje (állítólag Vágó Imréék ezüstlakodalmán, vagyis borivás közben) egy kíváncsi paraszt megkérdezte tőle, hogy pap létére, isten buzgó szolgálatában, találkozott-e már valamely alkalommal s valaminő alakban a legfőbb gazdájával. Bársony pélbános két ujja közé fogta állát (állítólag Vágó Imréék ezüstlakodalmán) és elgondolkozva felelte:
- Személyesen ővele még nem sikerült. . . De, hogy a tulajdon szememmel még nem láttam, ez nem jelent semmit. Mert ha mégis van, és én nem hinnék benne . . . abból nagy bajom lehet." Vissza

Tartalom

1. szám
DOBOZY IMRE: Piripócsi tenger (elbeszélés) 3
KIS FERENC: Három vers 9
CSEPELI SZABÓ BÉLA: A föld fia (vers) 11
BAKÓ JÓZSEF: Mezsgyeszántás (vers) 12
NEMES GYÖRGY: Júliusi utazás (elbeszélés) 13
FODOR JÓZSEF: Futamok (versrészlet) 36
PÁL JÓZSEF: Szél kacarászik (vers) 38
KÓNYA LAJOS: Két vers 39
BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS: Falusi temetőben (vers) 40
ILLÉS BÉLA: Mikszáth ars poeticája 41
MÁTYÁS FERENC: Három vers 50
FEKETE LAJOS: Meleg fény (vers) 51
NYERGES ANDRÁS: Két vers 52
KASSÁK LAJOS: Négy vers 53
TÍMÁR MÁTÉ: Hajnal hasad, fényes csillag ragyog (regényrészlet) 55
GEREBLYÉS LÁSZLÓ: Négy vers 63
BERDA JÓZSEF: Két vers 64
SZABÓ PÁL: Tiszán innen, Dunán túl. . . (kisregény, 2-ik folytatás) 65
HÁRS GYÖRGY: Virágok édesanyja (vers) . 90
BENCZE JÓZSEF: Idénymunkások (vers) 92
MAGYAR VALÓSÁG
* * *: Találkozás az olvasóval 93
SZABÓ PÁL: Irodalmi estéken 94
FÖLDEÁK JÁNOS: Baján és Vaskúton 95
DEMÉNY OTTÓ: Vaskúti tárlatok 97
MÁTYÁS FERENC: A tarisznyás szocialisták hazájában 99
MOLNÁR GÉZA: A Maros partján 101
SÍPOS GYULA: Palack-posta 102
TÍMÁR MÁTÉ: Százezer szál szegfű 104
HIDAS ANTAL: „Egy szegfű is sok a magyarnak"? 106
NAPLÓ
GYERTYÁN ERVIN: „A" kispolgár és „a" proletár - idézőjelben és anélkül
HORVÁTH ZSIGMOND: Embereszmény és ars poetica 113
TÓTH SÁNDOR: Tanári gondok meg a közízlés 115
GLOSSZA
__ n - n - : Ady Endre a ponyván 121
D. I.: Utószó-irodalom 122
W. A.: Erkölcsi tanulság 123
T. G. Szarvashibák 124
KRÓNIKA
DUTKA MÁRIA: In memóriám Márffy Ödön 126
KÉRY LÁSZLÓ: Illés Endre: Türelmetlen szeretők 129
DEMETER IMRE: A. Miller: Az ügynök halála 131
GERE MÁRIA: Film és maradandóság 135
SZEMLE
BÓKA LÁSZLÓ: Az értelmező szótárról 139
KATONA ÉVA: Balla Károly: Miska 143
WÉBER ANTAL: Thury Zsuzsa: A jó fiú 144
ILLÉS LÁSZLÓ: Goda Gábor: Családi kör 147
BOKOR LÁSZLÓ: Madarász Emil: Huszonegy vörös rózsa 149
NÉMETH TIBOR GYÖRGY: László Anna: Szilveszter éjszakája 150
A KORTÁRS HÍREI 152
*
BAJUSZ MIHÁLY rajza 108
BERÉNY RÓBERT rajzai 49, 125
BÉR RUDOLF rajza 120
DOMANOVSZKY ENDRE rajzai 35, 62
KAREL KLIC árnyképe 41
KÜHNEL SZABÓ JÓZSEF rajzai 8, 152
MÁRFFY ÖDÖN önarckép 127

2.szám
SŐTÉR ISTVÁN: Kémia (elbeszélés) 155
TAKÁTS GYULA: Két vers 176
DUDÁS KÁLMÁN: Két vers 177
MEZEI ANDRÁS: Téli vázlat (vers) 178
SZEBERÉNYI LEHEL: A költő és őrangyalai 179
SZABÓ LŐRINC: Öt vers 184
SIMONYI IMRE: A kettőnk ügye (vers) 188
BARSI DÉNES: Ma (elbeszélés) 189
NAGY LÁSZLÓ bolgár versfordításai 202
SZÉKELY MAGDA: Mártír (vers) 204
SELÉNYI ETELKA: Két vers 205
SOMOSKŐI LAJOS: Borozó kedvem visszaszökött. . . (vers) 206
B. NAGY LÁSZLÓ: A szörnyeteg, mint regényhős (tanulmány) 207
JUHÁSZ GÉZA: Két vers 218
ISTVÁN MARIAN: Az ifjúkor hegedűi (vers) 219
SÁNTA FERENC: Szegény leány, szegény legény (elbeszélés) 220
FODOR ANDRÁS: Két vers 227
SOÓS ZOLTÁN: Kés-sirató (vers) 228
SZABÓ PÁL: Tiszán innen, Dunán túl. . . (kisregény-folytatás) 229
HIDAS ANTAL: Két vers 250
SZOCIALISTA ÖRÖKSÉGÜNK
PÁNDI PÁL: Nézetek és nézeteltérések 252
FÓRUM
ILLÉS LÁSZLÓ: A „komplex" kritikai módszerről 259
CZIMER JÓZSEF: „Színpadi formabontás" 262
NAPLÓ
FODOR JÓZSEF: Radnóti szól 273
DIÓSZEGI ANDRÁS: Az „Ezüstkor" vége 276
GLOSSZA
- i - s: Jel 284
Gy. E.: Árulkodó elszólás 285
_ r - l.: Egy évkönyv ürügyén 285
E. F. P.: Titokzatos találkozások 286
f. j.: Miért tetszik? 287
JEGYZETEK
NIKOLAJ SZOKOLOV: Közelebb az élethez (Csuka Zoltán fordítása) 289
KELEMEN FERENC: Juhász Gyula 25 éves jubileuma Makón 291
KRÓNIKA
FODOR ILONA: Szegény ember akkor lop, ha éhes 293
GERE MÁRIA: Konjunktúra egy hulláért 295
SZEMLE
FARAGÓ VILMOS: Urbán Ernő: Földközelben 299
TÓTH SÁNDOR: Szabó Magda: Sziget-kék 301
GYULAI ERNŐ: Várnai Zseni: Örömök kertje 303
KISS FERENC: Ladányi Mihály: Az út kezdete 305
KISPÉTER ANDRÁS: Két fiatal elbeszélő 307
GYERTYÁN ERVIN: Kritika és korszerűség 309
*
DOMANOVSZKY ENDRE rajza 258
KÜHNEL SZABÓ JÓZSEF rajza 187
MOHÁCSI REGŐS FERENC rajza 226
PERHÁCS LÁSZLÓ rajza 249
SEBŐK LAJOS rajza 288
WEINTRÁGER ADOLF rajza 183

3. szám
NÉMETH LÁSZLÓ: A Bolyaiak drámája (műhely-tanulmány) 315
BORSODI GYULA: Két vers 339
PAPP LÁSZLÓ: Két vers 340
CSOÓR GÁSPÁR: Egyszerű történet (elbeszélés) 341
CSOÓRI SÁNDOR: Két vers 348
KISS DÉNES: Én akarom (vers) 549
STETKA ÉVA: Két vers 350
DARVAS JÓZSEF: Szeretet és hűség 351
ERDÉLYI JÓZSEF: Két vers 355
ILLÉS BÉLA: Kun Béla és a szépirodalom 357
RÓNAY GYÖRGY: Hét széljegyzet (versek) 364
SŐTÉR ISTVÁN: Csehov 365
SZENTIVÁNYI KÁLMÁN: Két vers 372
KASSAI ÉVA: Arckép (elbeszélés) 373
HORVÁTH ISTVÁN: Két vers 390
HAJNAL GÁBOR: Visszhang vagyok 391
SILVIAN IOSIFESCU: Az új román költészet 15 esztendeje (Szenczei László fordítása) 393
ION BANUTA: Három vers (Hegedűs Géza fordítása) 401
VERONICA PORUMBACU: Hogyan lesz holnap (vers; Szebeni Ilona fordítása) 403
ZAHARIA STANCU: Húsvéti bárány (elbeszélés; Ignácz Rózsa fordítása) 405
MAGYAR VALÓSÁG
KALMÁR GYÖRGY: Küszöbön 426
NAPLÓ
HIDAS ANTAL: Átlapozzuk a telet ... 435
SZENTKUTHY MIKLÓS: Shakespeare 437
VERES PÉTER: Della Rovere tábornok 445
GLOSSZA
M. A.: Új műfaj születik 450
l. j.: Megcsontosodott költő? 451
ú. gy.: A művészi felelősség határairól 452
-r. l. - : Több szerénységet 453
R. A.: Híradás, befolyásolás, vagy praejudikálás 453
JEGYZETEK
TÓTH EDE: Egy magyar demokrata 455
SZEMLE
KISS LAJOS: „Évek - századok" 458
TÓTH DEZSŐ: Ottlik Géza: Iskola a határon 461
FODOR ILONA: Erdélyi József: Arany ménes 463
PÁLFFY ENDRE: Tudor Arghezi - magyarul 466
KRÓNIKA
POGÁNY Ő. GÁBOR: A mai magyar iparművészetről 469
SÁNDOR IVÁN: A szabadság első napja 471
*
BOZSŐ JÁNOS rajza 449
FLORICA CORDESCU rajza 435
KÜHNEL SZABÓ JÓZSEF rajza 347
KÜRTHY SÁNDOR rajza 363
GY. SZABÓ BÉLA fametszetei 338, 354, 371, 392, 404
UITZ BÉLA rajza 425

4. szám
ORTUTAY GYULA: Lenin 475
VÁCI MIHÁLY: Két vers 481
DOBÁK JÁNOS: Egy épülő ház előtt (vers) 482
ILLÉS BÉLA: A Szent István körúton 483
MÁTYÁS FERENC: Öt vers 491
ERDŐS LÁSZLÓ: Felszabadulásaim története 493
ILLYÉS GYULA: Öt vers 508
THURZÓ GÁBOR: Leningrádi éjszakák (kisregény - első rész) 511
GYÁRFÁS ENDRE: Búcsú a fegyverektől (vers) 539
KÓNYA LAJOS: Két vers 540
MADARÁSZ EMIL: Tizenöt év (vers) 542
FELVIDÉKI ISTVÁN: Éjjel a halásztanyán (vers) 542
FEJES ENDRE: Kéktiszta szerelem (elbeszélés) 543
TAKÁTS GYULA: Két vers 555
ÖRVÖS LAJOS: Két vers 556
LENGYEL JÓZSEF: Széchenyi a Themse partján (regényrészlet) 557
SÍPOS GYULA: Három vers 563
SZÉKELY MAGDA: A tenger (vers) 564
MOCSÁR GÁBOR: Óvatlan pillanat (elbeszélés) 565
DEMÉNY OTTÓ: Három vers 577
KIRÁLY ISTVÁN: Az anekdotaíró Illés Béla 579
TÍMÁR MÁTÉ: Présház a domboldalon . . . (elbeszélés) 583
MAJOR TAMÁS: Gellért Endre 594
ILLÉS BÉLA: Asztalos István estéje 596
HIDAS ANTAL: Három vers 598
LEONID MARTINOV: Ady Endre (E. Fehér Pál fordítása) ... 600
EUGEN JEBELEANU: A szabad Magyarország éneke (Majtényi Erik fordítása) 604
LALO MARINOV LAMAR: Petőfi szobra előtt (vers; Csuka Zoltán fordítása) 607
LEONID PERVOMAJSZKIJ: Magyarországi naplótöredékek (részletek; Grigássy Éva fordítása) . 609
MAGYAR VALÓSÁG
KATONA ÉVA: Telefongyár, 1960 620
BÉRES JÓZSEF: Sárvár az új élet küszöbén 630
SZOCIALISTA ÖRÖKSÉGÜNK
PÁNDI PÁL: Nézetek és nézeteltérések (A tanulmány második
része) 646
FÓRUM
ALMÁSI MIKLÓS: A riport, a novella és a film 654
JEGYZETEK
K. NAGY MAGDA: Város az ingoványon 659
SALYÁMOSI MIKLÓS: A Pesti emberek Berlinben 661
*
DOMANOVSZKY ENDRE két festmény - műmelléklet . . 488-489
FERENCZY BÉNI: Lenin-plakett - műmelléklet 488-489
KOZMA LAJOS: Plakátterv, 1945 - műmelléklet 488-489
TJITZ BÉLA két rajza - műmelléklet 488-489
VÁCI ANDRÁS rézkarca - műmelléklet 488-489
BAJUSZ MIHÁLY rajza 606, 653
CORDESCU, FLORICA rajza 483
FERENCZY BÉNI rajza 582
KÜHNEL SZABÓ JÓZSEF rajza 562
REICH KÁROLY illusztrációi 566, 569, 573, 576
WÜRTZ ÁDÁM illusztrációi 516, 519, 525

5. szám
KUN BÉLÁNÉ: Itáliában 667
KESZTHELYI ZOLTÁN: Két vers 680
LADÁNYI MIHÁLY: Ó, szülőföldem (vers) 682
DOBOZY IMRE: Szegénysor (elbeszélés) 683
SIMOR ANDRÁS: Küzdelem (vers) 691
NIKOLAJ SZOKOLOV: Mit hoz ma nékem az életem? (vers - Csuka Zoltán fordítása) 692
SZABÓ ISTVÁN: Minden olyan mint régen (elbeszélés) 693
MARÓTI LAJOS: Két vers 702
KALÁSZ MÁRTON: Két vers 703
BUDA FERENC: Három vers 704
TAMÁS ATTILA: Egy illúzió búcsúztatása 705
CSUKA ZOLTÁN: Két vers 713
DONGA GYÖRGY: Cinke-dal (vers) 714
DARÁZS ENDRE: Két vers 715
KOPRÉ JÓSZEF: Két vers 716
SÁNTA FERENC: Nácik (elbeszélés) 717
T. NAGY SÁNDOR: Gesztenyesütők (vers) 821
SOMLYÓ GYÖRGY: Négy vers 723
CZINE MIHÁLY: Bródy Sándor novellái 725
CSANÁDY JÁNOS: Két vers 735
ONDRA LYSOHORSKY: Ének a vörös mákról (vers - Monoszlóy M. Dezső fordítása 736
THURZÓ GÁBOR: Leningrádi éjszakák (A kisregény második folytatása) 737
G. SZABÓ LÁSZLÓ: Ami végre megillet . . . (vers) 760
SZOCIALISTA ÖRÖKSÉGÜNK
GONDOS ERNŐ: Barta Lajos 761
MAGYAR VALÓSÁG
SZEBERÉNYI LEHEL: Mindenféle egy utitarisznyából 769
TÓTH SÁNDOR: Meditáció egy körkérdés felett 772
DOKUMENTUM
BOTKA FERENC: Majakovszkij halálának magyarországi sajtó visszhangja 776
NAPLÓ
KOCZKÁS SÁNDOR: Igazságok és tévedések 781
FEKETE GYULA: „Akribia" vagy „Csillagszemű"? 787
GLOSSZA
- ár. : „Az jó hírért s névért" 793
(m. i.) Mozivízió vagy hamis vízió? 794
- r. - 1. -: Élvezhetetlenek? 794
JEGYZET
E. FEHÉR PÁL: Az Alföld két esztendeje 796
SZEMLE
DIÓSZEGI ANDRÁS: Az ifjúság szimfóniája 799
E. FEHÉR PÁL: Stilizáció és magatartás 802
JUHÁSZ BÉLA: Simon István: Februári szivárvány 805
JUHÁSZ MÁRIA: Mátyás Ferenc: Kegyetlen idill 808
HORVÁTH ZSIGMOND: Molnár Géza: Márta 811
FÁBIÁN KATALIN: Wéber Antal: A magyar regény kezdetei 814
KRÓNIKA
MOLNÁR ISTVÁN: A szovjet filmművészet „új hulláma" 815
HERMANN ISTVÁN: Szabó Magda drámája a Jókai Színházban 817
UNGVÁRI TAMÁS: A Háború és béke Piscator feldolgozásában .. 819
POGÁNY Ü. GÁBOR: A Kukriniksziek az Ernszt-Múzeumban 822
ÁRKÁDIA 823
*
BERÉNY RÓBERT rajza 722
BOZSÓ JÁNOS rajzai 701, 734, 798
PETRILLA ISTVÁN rajzai 679, 690, 712
WÜRTZ ÁDÁM illusztrációi 742 748

6. szám
KIRÁLY ISTVÁN: Mikszáth Kálmán 827
SIMON ISTVÁN: Versek 835
HIDAS ANTAL: Én nem leszek többé ló... (regényrészlet) 836
REMÉNYI BÉLA: Kánikula, emlék (vers) " 848
LÁSZLÓ ERNŐ: Versek 849
NAGY LÁSZLÓ: Versek 850
SZABÓ IMRE: A marxista szociológiáról 851
JANKOVICH FERENC: Versek . . ..856
NYERGES ANDRÁS: Hófehér ajtók (elbeszélés) 859
VAS ISTVÁN: Óda a tegnapi asszonyokhoz (vers) 869
ÖRVÖS LAJOS: A végtelen (vers) 870
NÉMETH EMIL: A keze (vers) 871
KOMJÁTHY GYŐZŐ: Az út (vers) 871
KATKÓ ISVÁN: Körös-körül erdő (elbeszélés) 872
ILLYÉS GYULA: Versek 879
VÉSZI ENDRE: Lakoma hajnalban (elbeszélés) 882
GARAI GÁBOR: Jób könyve (versrészletek) 889
TÓTH JUDIT A várakozó (vers) 891
JÁNOSHÁZY GYÖRGY: Korhűség és időszerűség a Bánk-bánban 892
PÁKOLITZ ISTVÁN: Méreg (vers) 903
HEGEDŰS GÉZA: Összhang és zűrzavar (vers) 904
MADÁCSY LÁSZLÓ: Móra Ferenc ismeretlen aforizmái 910
MÓRA FERENC: Bolondságok (részletek) 911
BAKÓ JÓZSEF: Feneketlen tónál (vers) 917
TÁBOR ISTVÁN: Hull a hó (vers) 918
CSUKÁS ISTVÁN: Óda egy bodzabokorhoz (vers) 918
CSEPELI SZABÓ BÉLA: Ember vagyok . . . (vers) 919
MAGYAR VALÓSÁG
SÍPOS GYULA: Kinek építkezünk? 920
SZABÓ PÁL: Nagygyanté 926
DOKUMENTUMOK
TANÁRKY GYULA: Garibaldi körében
FÓRUM
DIÓSZEGI ANDRÁS: Fiatal novellistáink útja
GLOSSZA
LENGYEL JÓZSEF: Galambok 947
Á. P.: Amiről beszélünk - és amit nem adunk ki! 948
E. F. P.: Antológiák - vidéken 949
B. L.: 325 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem 949
JEGYZETEK
E. FEHÉR PÁL: Műfordítás és kritika 951
SZŐLLŐSY KLÁRA: A fordítás művészete 955
VÁSZOLYI ERIK: Finn versek - magyarul 958
SZEMLE
FODOR JÓZSEF: Magyar Ars Poetica 960
WÉBER ANTAL: Király István: Mikszáth Kálmán 961
TÓTH SÁNDOR: Erdős László: A szökevény 963
KRAJKÓ ANDRÁS: Veres Péter: A kelletlen leány 966
KELEMEN JÁNOS: Sütő András: Tártkarú világ 968
FENYŐ ISTVÁN: Berkesi András: Kopjások 969
SZABOLCSI GÁBOR: Zalka Miklós: Különös ember 971
GONDOS ERNŐ: Szőnyi Sándor: Álarcos istenek 973
KRÓNIKA
GERE MÁRIA: Új magyar színművekről 975
B. EGEY KLÁRA: Boszorkányperek 978
POGÁNY Ö. GÁBOR: Képzőművészetünk a felszabadulás után 981
ÁRKÁDIA 983
*
BAJUSZ MIHÁLY rajza 858
BENE MIHÁLY rajza 909
KÜHNEL SZABÓ JÓZSEF rajza 950
VÖRÖS GÉZA rajzai 834, 878, 932, 974
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kortárs 1960. január-június (fél évfolyam) Kortárs 1960. január-június (fél évfolyam) Kortárs 1960. január-június (fél évfolyam) Kortárs 1960. január-június (fél évfolyam)

A borító enyhén kopott. Az 1. szám eredeti borítóját a könyvbe bekötötték.

Állapot:
2.480 Ft
1.240 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba