999.456

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kortünet vagy kórtünet?

Mentális zavarok az időskorban

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Medicina Könyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 574 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-242-763-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A XX. századot már sokféle jelzővel illették, hívták az idősek évszázadának is. Joggal, mivel az átlagéletkor megközelítőleg kétszeresére nőtt. Míg 1900-ban például a várható élettartam az Amerikai... Tovább

Előszó

A XX. századot már sokféle jelzővel illették, hívták az idősek évszázadának is. Joggal, mivel az átlagéletkor megközelítőleg kétszeresére nőtt. Míg 1900-ban például a várható élettartam az Amerikai Egyesült Államokban 43 év volt, a század végén már 80 év körül mozgott. A népesség korfája és a családszerkezet is átalakult: szemben a többgenerációs családok korábbi együttélésével, a magcsaládok váltak egyre általánosabbá. Az idős korosztály aránya a korszerű társadalmakban dinamikusan nő. Mai ismereteink szerint - ha betegség nincs - a várható élettartam 120-130 évre tehető. Az, hogy a hosszú életet milyen életminőségben éljük, meghatározó jelentőségű.
Az öregedés élettani folyamatáról szóló ismereteink rohamosan gyarapodtak. A genetika forradalma, a géntérkép megalkotása akár a "biológiai óra" működése hatástalanításának a lehetőségét is előrevetítheti, s legújabb kutatási eredmények a hosszú élet génjeinek közeljövőbeni lokalizálását ígérik, az oxidatív stressz - mint a mitokondriális funkciózavarok kiváltója - leküzdésében is egyre több a lehetőségünk. Ezekkel a változásokkal az időskori betegségekről alkotott mindennapi kép sok tekintetben nem tart megfeleően lépést. A közgondolkodásban - sokszor még az orvosokéban is - az időskor és a testi-lelki sorvadás sokszor szinonimák, a terápiát reménytelennek, a diagnosztikát éppen ezért sokan akadémikusnak, a beteget feleslegesen terhelőnek tartják. Valójában minden életszakasznak, így az időskornak is megvannak az egyedi jellegzetességei, melyeket biológiai faktorok alapoznak meg, a szociális környezetben nyilvánulnak meg és pszichés megjelenésük is különböző. Ezeket semmiképp sem lehet sommásan "hanyatlás"-ként címkézni, ha valóban deterioráció mutatkozik, annak az okát valamilyen kórfolyamatban kell keresni. (Erre a jelenségre utalunk a főcímben feltett kérdéssel is.) Ha betegségről van szó, korai diagnózis híján a kezelés még a potenciálisan reverzibilis esetekben is késői lehet. Az elmúlt 5-10 évben sok olyan új ismeret birtokába jutottunk, melyek a közvetlen klinikai gyakorlatban is eredménnyel hasznosíthatók. Vissza

Tartalom

Bevezetés
IDŐSKORI PSZICHÉS VÁLTOZÁSOK: TÜNETTANI DIGNOSZTIKA ÉS ETIOPATOGENETIKAI HÁTTÉR
Az öregedés lélektana (Pethő Bertalan)32
Az öreg ember33
A személyiség öregkori alakulása41
A testi egészség és a pszichés tevékenység összefüggése öregkorban45
Irodalom45
Időskori szerepek és krízishelyzetek (Donászy Marianne)46
Szerepek46
A szerep fogalma46
A szerep mint alkalmazkodási lehetőség46
A szerep és a társadalom egymást kölcsönösen feltételező kapcsolat47
Önmegvalósítás a sezrepek által47
Az időskor értékelése a különböző korokban, és ennek szépirodalmi tükröződése48
Az öregség megítélése a különböző társadalmakban53
Időskori szerepváltozások és az ebből származó krízishelyzetek53
A személyiség szerepe és az egyéni felelősség kérdése az öregedésben55
Az idősek neuropszichiátriai átvizsgálása (Tariska Péter)57
Kórelőzmény58
Családi anamnézis58
Az anamnézis és az aktuális panaszok59
A szociális kapcsolatrendszer61
Betegvizsgálat63
Általános vizsgálat63
A neurológiai vizsgálat és a lelet értékelése63
A mentális vizsgálat66
A részletes vizsgálás eszköztára68
Pszichológiai vizsgálatok68
Pszichometriai vizsgálatok (egyszerű tesztek)69
Neuroradiológiai és elektrofiziológiai eljárások79
Laborítóriumi diagnosztika81
Szindromatológiai differenciáldiagnózis84
Irodalom85
A kognitív zavarok neurológiai alapjai (Szirmai Imre)87
A kognitív zavarok fogalma87
A limbikus rendszer szerkezete88
A memória szerkezetei89
A memória. Pszichológiai fogalmak90
A memóriatartalmak felidézése92
Hagyományos memóriamodellek92
Neuropszichológiai alapok92
A memóriazavarok lokalizációja93
A beszéd zavarai97
A kortikális afáziák97
A szubkortikális afáziák98
Integrált működések101
Az afáziák és a memóriazavarok kapcsolata103
Szubkortikális demenciák104
A kérgi demenciák rendszerelmélete107
Irodalom109
A kognitív működések neuropszichológiai vizsgálata (Szendi István, Kis Gabriella, Racsmány Mihály, Pléh Csaba, Janka Zoltán)114
Érzékelés, észlelés115
Látás. Vizuális percepció116
Hallás120
Tapintás120
Szaglás120
Tájékozódás121
Időbeli tájékozottság121
Térbel orientáció121
Irányorientáció121
Testorientáció122
Figyelem122
Reakcióidő123
Vigilancia123
Figyelmi terjedelem124
Mentális követés124
Összetett figyelmi feladatok125
Emlékezeti működések126
Szenzoros emléktárak. Perceptuális Reprezentációs Rendszer127
Rövid távú emlékezet. Munkamemória127
Tanulási folyamatok. Anterográd emlékezeti folyamatok131
Hosszútávú memória. Retrográd emlékezeti funkciók135
Memóriateszt-csomagok137
Kivitelező, végrehajtó funkciók138
Akarat 139
Tervezés139
Célirányos aktivitás140
Végrehajtás144
Konstrukció145
Rajz146
Építés, összeillesztés147
Fogalmi gondolkodás148
A fogalmi, elvont gondolkodás vizsgálata149
Logikus gondolkodás151
Matematikai képességek153
Nyelvi funkciók153
Afáziák154
Verbális kifejezés155
Tanult verbális készségek156
Irodalom157
A neurogenetika új eredményei (Trixler Mátyás)161
A molekuláris genetikai vizsgálati módszerek161
DNS-analízis161
Statisztikai módszerek163
Asszociációs vizsgálatok166
A molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei166
Alzheimer-kór166
Frontotemporális demenciák174
A továbbfejlődés lehetőségei176
Irodalom177
Neurodegeneráció és neurogeneráció. A jelen lehetőségei és a közeljövő reményei (Gárdián Gabriella, Vécsei László)179
A neurodegeneratív kórképek patobiokémiája179
A trinukleotidismétlődés következménye179
A mitokondriális zavarok következménye183
Az apoptózis vagy a programozott sejthalál185
Terápiás perspektívák: neuroprotekció186
Excitotoxinreceptor-antagonisták186
Redoxrendszert befolyásoló farmakonok186
Génterápia187
Egyéb terápiás lehetőségek188
Irodalom188
Gerontopszichopatológiai modellek a XX. században (Simkó Alfréd)191
Bevezetés191
Koncepció, hipotézis, modell191
A konstruktív hipotéziseket kialakító, meghatározó fontosságú szemléletek191
A kategorikus rendszerektől a többdimenziós sémákig192
A nozológiai egységek kategorikus rendszerének kraepelini modelljellege192
A struktúranalitikus koncepció193
A többdimenziós alapséma a kretschmeeri karakter-miliő-élmény triász193
A geriátria speciális dimenziói194
A pszichoszociális tényezők meghatározó szerepe200
Konstellatív összefüggések200
Egy eklektikus pszichoszociális modell kategóriái201
Az öregedés megélése204
Pozitív és negatív öregségi modell204
Önreflexió és kognitív kontroll205
A modellértékű hipotézisek jelentősége az időskori depresszív állapotok megítélésében205
A sajátos predepresszív személyiségszerkezetek szerepe205
A depresszív tünetek konstellációjának modellje206
A depresszív pszeudodemencia klinikai modellje208
Irodalom209
GYAKORI BETEGSÉGEK ÉS TÜNETCSOPORTOK
Az "életfüggő" mentális zavarok és kezelésük (Rajna Péter, Tariska Péter)214
A mentális zavarok gerontológiai és geriátriai megközelítése214
A "korfüggő" mentális zavarok elsődleges formái215
Tünetcsoportok215
Oki háttér229
A heveny agyi noxák befolyása az időskori mentális teljesítőképességre232
A traumás agyi kérosodások okozta mentális zavarok232
Az életkorral romló cerebrovaszkuláris állapot következményei233
Mentális károsodások gyakori idült neurológiai betegségek mellett236
Epilepszia236
Mozgászavarral járó kórképek237
Mentális károsodások idült pszichiátriai kórképek mellett240
Szkizofrénia240
Affektív zavarok241
Szorongásos zavarok242
Mentális károsodások idült alkohol- és droghasználat mellett243
Alkoholfüggőség244
Benzodiazepinfüggőség245
Nikotinfüggőség246
Diagnózis246
Terápia247
Gyógyszeres kezelés247
Biológiai hatáson alapuló egyéb módszerek249
Betegvezetés pszichoterápiás attitűddel249
Gondozás250
Irodalom251
Korfüggő és kórfüggő testi zavarok az időseknél (Rajna Péter)253
Az érzékszervi működéseket érintő tünetek254
Az érzékszervi funkciók időskori változásai254
Leggyakoribb szenzoros diszfunkciók255
Pszichogén fájdalomszindrómák256
A fájdalommegélés és -tűrés időskori változásai256
A leggyakoribb egyéb fájdalomszindrómák
Az időskori fájdalmak ellátása258
Terápia259
Mozgászavarok262
A mozgásszervi funkciók időskori változásai262
A leggyakoribb mozgászavarok262
Terápia265
Az urogenitális rendszer pszichogén zavarai272
Az urogenitális rendszer pszichogén változásai272
A leggyakoribb pszichogén diszfunkciók273
Terápia271
Retroszternális szenzációk és légzészavarok276
Egyensúlyzavar és elesés276
az egyensúlyérzés változása időskorban276
A pszichogén egyensúlyzavarok megközelítése277
Terápia278
Elesés279
Beszédzavarok280
A beszédmegértés és -kifejezés időskori változásai280
A pszichogén beszédzavarok megközelítése280
Terápia281
Hipchondria281
Irodalom282
Az időskori alvászavarok és kezelésük (Rajna Péter)283
Az "alvásmedicina"283
Az alvás változása időskorban284
Az időskori alvászavarok főbb csoportjai286
Inszomnia286
Hiperszomnia288
Motoros disszomniák (alvás alatti mozgászavarok)290
Paraszomnia290
Az alvás-ébrenlét ritmus zavarai291
Az alvászavarok kezelése294
Irodalom296
Az idősödő nők és férfiak szexualitása (Füredi János, Szádóczky Erika)297
Időskori biológiai adottságok298
Nők299
Férfiak300
Időskori szociálpszichológiai tényezők301
Nők301
Férfiak302
Időskori szexuális zavarok305
Nők 305
Férfiak306
Terápiás megfontolások308
Hormonkezelések308
Gyógyszerezés309
Szocio- és pszichoterápia309
Irodalom310
A paroxizmálisan jelentkező neuropszichiátriai tünetcsoportok (Rajna Péter)313
Tudat- vagy eszméletvesztéssel járó rosszullétek312
Kollapszus, szinkópe313
Epilepsziás rohamok315
A pszichogén tudatbeszűkülés319
Narkolepszia319
Tudatzavarral nem járó rosszullétek319
Angina pectoris320
Dyspnoéval járó rohamszerű állapotok320
Heveny, körülírté agyi keringészavarok320
Egyszerű parciális epilepsziás roham321
Dropattak321
Szorongásos roham és pánikattak321
Hisztériás nagyroham322
Ellátás322
A diagnosztikus tevékenység gondolkodási sémái322
Az orvosi észlelés és ellátás325
Irodalom326
Affektív zavarok (Rihmer Zoltán)327
Bevezetés327
Az affektív betegségek epidemiológiája328
Az affektív betegségek prevalenciája a 18-65 éves korú lakosságban328
Az affektív betegségek előfordulása időskorban329
Az időskori affektív betegségek klinikai képe331
Unipoláris és bipoláris major depresszió331
Minor depresszió és disztímia331
Mánia, hipománia334
Időskori depresszió, pszeudodemencia, valódi demencia336
Az időskori affektív betegségek lefolyása és komplikációi339
Ismétlődés, kronicizálódás339
Szucicídium340
Szomatikus morbiditás és mortalitás341
Általános szempontok az időskori affektív betegségek kezelésében341
Irodalom342
Az időskori pszichózisok (Kovács Attila, Osváth Péter)345
Bevezetés345
Zavartság és agitáció időskorban346
Zavartság346
Agitáció időskorban348
Organikus pszichózisok időskorban351
Delíriumszindróma351
Az organikus hallucinózis355
Az időskori organikus pszichózisok kivizsgálásának és kezelésének általános elvei356
Szkizofréniás betegségek az időskorban357
A szkizofrénia széniuma357
A szkizofrénia első alkalommal időskorban jelentkező formája358
Az időskori paranoid zavarok364
Irodalom366
Reverzíbilis demenciák (Andrejkovics Mónika, Balla Petra, Égerházi Anikó, Nemes Zoltán, Süveges Ágnes, Degrell István)369
Az átvizsgálás általános keretei369
A reverzíbilis demenciák okai370
Központi idegrendszeri okok370
Irodalom381
A demencia magatartási és pszichés kórtünetei (BPSD) (Tariska Péter)385
A BPSD gyakorisága és jelentősége386
A BPSD tünettana387
Elemi pszichotikus kórtünetek387
Komplex magatartási kórtünetek391
A BPSD diagnosztikája394
Betegvizsgálat394
Pszichodiagnosztika395
A BPSD differenciáldiagnózisa395
A BPSD etiopatogenezise396
Általános szempontok396
Az egyes tünetcsoportok etiopatogenezise396
A terápia alapvonalai400
Az antipszichotikumok és a kognitív hanyatlás401
Az "extrapiramidális kórképek"-hez társult BPSD gyógyszeres kezelése402
Irodalom404
A TEENDŐK ALGORITMUSA: A TERÁPIA ÉS A GONDOZÁS KÉRDÉSEI
Az időskori lelki egészségvédelme (Hárdi István)408
A lelki egészségvédelem fogalma és időskori specifikumai408
Normális és kóros öregség a megelőzés szempontjából411
Normális és kóros öregség a megelőzés szempontjából413
Az időskor legfontosabb egészségvédelmi szempontjai416
Irodalom417
Neuropszichofarmakológia az időskorban (Gaszner Péter)419
Bevezetés 419
A neuropszichofarmakonok általános szempontjai az időskorban420
Farmakodinámiás eltérések420
Farmakokinetikai jellemzők421
A neurotranszmitterek és az egyéb ingerületátvivő anyagok időskori jellemzői422
A pszichofarmakonok megválasztásának általános szempontjai422
Neuropszichofarmakonok422
Antipszichotikumok az időskorban423
Antidepresszánsok425
Az affektív pszichózis gyógyszerei428
Szorongásoldók430
Altatók432
Egyéb pszichofarmakonok432
Neurofarmakonok432
A demenciák gyógyszerei434
Következtetések435
Irodalom436
A család és az átmeneti intézmények szerepe a mentálisan hanyatlott idősek gondozásában (Urbanics Kinga)438
Bevezetés438
A gondozás438
A szellemi leépülés stádiumai a gondozás szempontjából439
A demens betegek gondozésénak sajátosságai439
A komplex gondozás szereplői és feladatkörük439
A család nehézségei és lehetőségei440
A betegségfelismerés440
A betegség lefolyása441
A hosszú távú otthonápolást korlátozó tényezők443
A demens ember egészségügyi ellátása452
A betegségfelismerés jelentősége452
A gondozás453
A gondozó gondozása453
Gyógyászati segédeszközök felírása454
Kórházi felvétel454
A felügyeleti és gondozási feladatok átvállalása454
Szociális-társadalmi szintű lehetőségek455
Ismeretterjesztés455
Az otthoni gondozás segítése455
Végleges elhelyezési lehetőségek456
A szellemi leépülésben szenvedők gondozását segítő külföldi minták és a hazai kezdeményezések458
Utószó 460
Irodalom461
A komplex ellátás vezérfonala a családorvos számára (Tariska Péter)463
Általános alapelvek463
A vizsgálati helyzet463
A kezelés általános elvei464
A gyógykezelés és gondozás családorvosi aspektusai 466
A gyógyszeres kezelés467
A pszichoszociális kezelés471
Kritikus helyzetek471
Az ellátó rendszer479
Irodalom480
Jogi kérdések az időskorban (Huszár Ilona)481
Az idős egyén személyiségi jogait érintő problémák481
Az egészségügyi törvény egyes kiemelt kérdései481
Polgári peres eljárások az időskorban489
A jogképesség és a cselekvőképesség489
Gondnokság alá helyezés490
Szerződéskötés és végrendelkezés496
Az idős korosztály kriminalitása. A beszámíthatóság véleményezése időskorban501
Az időskori kriminalitás fogalma501
A bűncselekmények megoszlása507
Megelőzés509
A beszámíthatóság véleményezésének módja időskorban509
Utószó512
Irodalom513
Zárszó515
Függelék517
Gyógyszer tárgymutató530
Rövidítések jegyzéke533
Tárgymutató536
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem