Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

964.022

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Szanszkrit nyelvtan

Szerző
Lektor

Kiadó: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 271 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Szanszkrit  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-04-9974-6
Megjegyzés: Megjelent 1000 példányban.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés11
Jelen kiadásról11
A szanszkrit nyelv története12
Az indoeruópai eredet12
Az indoirániak, indoárják13
Az indoárja nyelvek14
A szanszkrit nyelv történeti szakaszai14
Hangtan18
A szanszkrit nyelv hangrendszere18
A szanszkrit nyelv hangjainak csoportosítása18
Hangtani kategóriák18
Torokhangok19
Ínyhangok19
A nyelvcsúccsal képzett hangok20
Foghangok20
Ajakhangok20
Egyéb jelek20
A szanszkrit nyelv hangkészletének magyaros átírása21
A bővített magyaros átírás22
A szanszkrit ábécé22
Az írás23
Hangváltozások32
Alapszabályok32
A külső samdhi35
A belső samdhi43
Névszóképzés és névszóragozás51
A magánhangzós declinatio57
A mássalhangzós declinatio63
Névmások, fokozás80
Az egyszerű névmások80
Összetett névmások83
Számnevek88
Tőszámnevek és sorszámnevek88
Számnévi származékok és adverbiumok91
Határozószók és más ragozhatatlan szavak92
A határozószók képzése92
Az összetett mondat kötőszavai93
Előljárószók94
Indulatszavak94
Tagadószavak94
Kötőszók, módosítószók és egyéb partikulák95
A ragozott ige104
Az igei kategóriák104
Az igék csoportosítása105
Néhány nyelvi kategória magyarázata108
A ragozott igét alkotó nyelvi elemek109
Igenevek111
Az imperfectum tő112
Az I. coniugatio ragozása112
A II. coniugatio117
Az imperfectum ragozását használó egyéb alakok130
Passivum, futurum, conditionalis132
Passivum132
Futurum (jövőidő)134
Körülírt futurum135
Conditionalis (irreális feltételes mód)136
Perfectum138
Általános jellegzetességek138
Reduplikáció138
A perfectum személyvégződései139
Az i-kötőhangzó használata139
Erős alakok140
A perfectum ragozásának áttekintése141
Rendhagyó képzésű igék142
Körülírt perfectum145
Aoristos146
Aoristos146
Precativus153
Az aoristos passivi singularis 3. személye és a belőle képezhető alakok154
Causativum, igei származékok és szerkezetek165
Participiumok (melléknévi igenevek)165
Gerundivum171
Absolutivum (határozói igenév)172
Infinitivus (főnévi igenév)174
A locativus és genitivus absolutus174
A szóösszetételek177
A névszói összetételek177
Mellérendelő összetételek: dvandva179
Alárendelő összetételek180
A karmadharaya (jelzős névszói összetételek)181
Bahuvrihi (birtokos névszói összetételek)182
Avyayibhava (határozós névszói összetételek)184
Többtagú összetételek elemzése184
Az igei összetételek185
Keresők187
Összefoglalás187
Samdhi kereső188
Esetvégződés a névmás kereső192
Személyvégződés kereső201
Tőkekereső227
Alaktár227
Rövidítésjegyzék265
Magyar és latin index266
Szanszkrit index268
Irodalomjegyzék271
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem