Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.716

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Korunk 1969. szeptember

Havi szemle - XXVIII. évfolyam, 9. szám

Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Román Kommunista Párt X. kongresszusának homlokterében az ország termelőerőinek további gyors gyarapítása állt. Ez érthető is, hiszen a történelmi materializmus egyik alapelve szerint a... Tovább

Előszó

A Román Kommunista Párt X. kongresszusának homlokterében az ország termelőerőinek további gyors gyarapítása állt. Ez érthető is, hiszen a történelmi materializmus egyik alapelve szerint a társadalmi fejlődést végső soron a gazdasági haladás határozza meg. Társadalmunkat ebben a szakaszban a gazdaság, az egész társadalmi-politikai élet szüntelen magasba ívelése, dinamizmusa jellemzi.
A párt fő célkitűzése - szögezik le a X. kongresszus Tézisei -, hogy a jelenkori tudományos-műszaki forradalom eredményeinek, a nagyfokú társadalmi munkatermelékenységnek az alapján modern gazdaságot, erőteljes ipart, fejlett mezőgazdaságot hozzon létre a tömegek állandó életszínvonalának emelése érdekében. A modern gazdaság jellemzői a gyors fejlődési ütem, a korszerű ipar, fejlett mezőgazdaság, a tudomány és technika vívmányainak széles körű felhasználása, a rendelkezésre álló természeti kincsek és munkaerő ésszerű kihasználása.
Hazánk gazdasági életének legjellemzőbb vonása a dinamizmus. Sokan és sokat írtak már erről, igyekeztek felfedni ennek „titkait". E dinamizmust meghatározó tényezők sokaságából egyet feltétlenül ki kell emelnünk: pártunk tudományos, hosszú távra szóló, mélyen a valóságban gyökerező, következetes gazdaságpolitikáját. Ennek egyik alappillére a szocialista iparosításért folytatott lankadatlan erőfeszítés. A párt gazdaságpolitikájában mindvégig megkülönböztetett figyelmet szentel a modern ipar kiépítésének. A X. kongresszus Tézisei megállapítják: „Társadalmunk általános haladásának alapja a szocialista iparosítás marxi-lenini politikájának következetes folytatása." Iparosítási politikánk legszembetűnőbb vonása az egységes és nagy távlatú koncepció.
Az iparfejlesztés stratégiájának kidolgozásakor pártunk az ország konkrét adottságaiból és a nemzetközi téren felhalmozott tapasztalatokból indul ki, a természeti kincsek jobb hasznosítására törekszik, és olyan ipart épít ki, amely nemcsak a hazai szükségleteket elégíti ki, hanem lehetővé teszi a nemzetközi munkamegosztásba való fokozottabb bekapcsolódást. Ma már köztudomású, hogy a társadalmi haladásnak és a gazdasági élet hatékony fejlődésének kulcsa az erős, korszerűen felszerelt, a szerkezeti felépítésében is a jelenkori tudományos-műszaki haladáshoz igazodó ipar. Vissza

Tartalom

FURDEK MÁTYÁS: Dinamikus iparfejlesztés 1287
LÁZÁR JÓZSEF: Gondolatok az emberi kapcsolatokról 1293
ACHIM MIHU: A kiscsoport - a munka hatékonyságának ösztönző tényezője 1304
SÁNDOR ISTVÁN: Sejthalál és fejlődés 1309
Ifj. SZABÓ T. ATTILA: Szabad rabságban 1314
EGYED ÁKOS: Benedek Elek és a „székelykérdés" 1317
TUDOR BUGNARIU: A szocialista nemzet 1323
BRETTER GYÖRGY: Élet és gondolat (Egy könyv margójára) 1329
DÉRY TIBOR: Gaál Gáborhoz 1336
SZILÁGYI JÚLIA: Pillantás a csúcsról 1338
GERA GYÖRGY: Beszélgetés Párizsban a tragikumról 1347
KISS JÁNOS: Díszelőadás és bankett (elbeszélés) 1351
A nürnbergi nemzetközi katonai törvényszék jegyzőkönyveiből
(Magyari András fordítása) 1359
HAZAI TÜKÖR
KASSAY MIKLÓS: Gyergyószentmiklós - 1969 1360
JEGYZETEK
MURÁDIN JENŐ: Aurel Ciupéról - két kiállítás ürügyén 1375
BODOR PÁL: Szívemből utálom 1377
GELLÉRT SÁNDOR: Sárga lombikok (Sinka István halálára) 1379
NEMZETKÖZI ÉLET
BODOR ANDRÁS: A nemzetközi élet és a történettudomány 1383
FARKAS LÁSZLÓ: Az amerikai ifjúság kivetett elkötelezettjei 1391
FÓRUM
PÁLL ÁRPÁD: Színházi mérce 1400
ÉLŐ TÖRTÉNELEM
MURADIN JENŐ: Collegium Artificum Transylvanicorum 1403
LÁSZLÓ FERENC: A Szalon hangversenyeiről 1409
IFJÚSÁG - NEVELÉS
DEMÉNY DEZSŐ: Tanulásdinamika az általános iskolában 1411
SZEMLE
KÁNTOR LAJOS: Irodalom és iskola (Kövek) 1421
GÁL ISTVÁN: A dunai egymásrautaltság történésze 1424
VERESS DÁNIEL: A "negyedik műfaj" reneszánsza? 1426
ROTH ENDRE: Szociológia a modernc ipari társadalomban 1431
LEVELEK A SZERKESZTŐSÉGHEZ
KOZÁN IMRE: Tervszerű legelőgazdálkodás és vetőmagtermesztés 1443
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Korunk 1969. szeptember Korunk 1969. szeptember Korunk 1969. szeptember Korunk 1969. szeptember Korunk 1969. szeptember Korunk 1969. szeptember

A borító kissé kopottas, karcolat nyoma található rajta. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba